Rynek pracownika wrócił na dobre

Bardzo szybki wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, któremu nie towarzyszy wzrost zatrudnienia, może świadczyć o tym, że firmy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników.

Polski przemysł omija bariery podaży. Dobre dane

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła w sierpniu o 13,2 proc. rok do roku. Niedobór niektórych komponentów, na który skarżą się producenci, nie ma wyraźnego przełożenia na wyniki sektora.