Stopy weszły na płaskowyż. Czy to kończy cykl podwyżek?

Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę procentową NBP na poziomie 6,75 proc. Czy to kończy cykl podwyżek – nie wiadomo.

Stopy procentowe. Decyzja RPP bije w złotego

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na poziomie 6,75 proc. Ekonomiści oczekiwali wzrostu o 25 pkt bazowych do 7 proc.

Niespodziewana decyzja RPP. Pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w październiku główną stopę procentową NBP na poziomie 6,75 proc. Czy to kończy cykl podwyżek, nie wiadomo.

Zauważalne załamanie niemieckiej gospodarki. Kryzys u progu

Coraz trudniejszy obraz niemieckiej gospodarki wyłania się z wyników badań nadsyłanych przez renomowany niemiecki ifo Institut.

GUS skorygował dane o PKB za 2021 rok. Było lepiej, niż sądzono

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o produkcie krajowym brutto w 2021 roku. Z najnowszego szacunku wynika, że polska gospodarka urosła w zeszłym roku aż o 6,8 proc., a nie o 5,9 proc., jak szacował wstępnie w kwietniu GUS.

RPP przymknie oko na inflację

Ekonomiści spodziewają się przeciętnie sporo wyższej inflacji w najbliższych kwartałach niż jeszcze w lipcu. Nie sądzą jednak, aby skłoniło to Radę Polityki Pieniężnej do dużych podwyżek stóp procentowych.

Iluzoryczna poprawa kondycji przemysłu

Nieoczekiwana zwyżka popularnego wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym nie zmienia perspektyw tego sektora: czeka go recesja.

Konsumenci w smętnych nastrojach. Wojna i inflacja wciąż straszą

Rekordowa inflacja, widmo kryzysu energetycznego i wojna w Ukrainie – wszystko to powoduje, że wskaźnik nastrojów konsumenckich dalej spada i nie widać szans na odwrócenie trendu.

Inflacja w Turcji wciąż pędzi jak szalona

Inflacja konsumencka w Turcji przyspieszyła we wrześniu do 83,45 proc. z 80,2 proc. w sierpniu. Średnio prognozowano jej wzrost do 84,6 proc. Inflacja producencka sięgnęła natomiast 151,5 proc., po 143,75 proc. w sierpniu.

Pozorna poprawa w przemyśle. Optymizm firm wciąż gaśnie

Produkcja w polskim przemyśle zmalała we wrześniu piąty raz z rzędu. Choć spadek był mniejszy niż w poprzednich miesiącach, firmy przemysłowej nie patrzą w przyszłość z optymizmem. Świadectwem ich ostrożności są nasilające się zwolnienia pracowników.

Inflacja wymknęła się spod kontroli. Nie ma oznak hamowania

Firmy śmiało przenoszą rosnące koszty na ceny towarów i usług. Pozwala im na to solidny wciąż popyt konsumpcyjny. To sugeruje, że w warunkach ekspansywnej polityki fiskalnej ograniczyć inflację będzie trudno.

Duży problem: w strefie euro inflacja jest już dwucyfrowa

Inflacja HICP w strefie euro (czyli inflacja liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu) sięgnęła w wrześniu rekordowego poziomu 10 proc. rok do roku. Przyspieszyła z 9,1 proc. w sierpniu. Średnio prognozowano jej zwyżkę do 9,7 proc.

Wielka Brytania: Recesja się oddaliła

Zrewidowano dane o brytyjskim PKB i wynika z nich, że rósł on w drugim kwartale.

Inflacja w Polsce przebiła najgorsze prognozy. Rekordowe 17,2 proc. we wrześniu

Inflacja, która w ostatnich miesiącach zaczynała się stabilizować, we wrześniu ponownie mocno przyspieszyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 1997 r., po 16,1 proc. w sierpniu. Najbardziej drożały nośniki energii, szczególnie opał, oraz żywność.

Inflacyjny rekord w Niemczech. Od 70 lat inflacja nie była tak wysoka

Niemiecka inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, we wrześniu sięgnęła 10,9 proc. rok do roku. Wzrost cen konsumenckich liczony według metodologii niemieckiego urzędu statystycznego wyniósł natomiast 10 proc.

Niemcy wchodzą w recesję. Ekonomiści mocno tną prognozy

Cztery wiodące niemieckie instytuty gospodarcze obcięły prognozę PKB dla Niemiec na przyszły rok z 3,1 proc. do minus 0,4 proc.

Optymistyczne prognozy PKO BP dla gospodarki. Recesja co najwyżej techniczna

W I połowie 2023 r. polska gospodarka będzie w tzw. technicznej recesji. W całym roku aktywność ekonomiczna nad Wisłą nieco jednak wzrośnie. A spowolnienie nie będzie tak głębokie, aby wywołać istotny wzrost bezrobocia.

Niemcy nie są już optymistami. Gospodarka mocno trafiona kryzysem energetycznym

Niemieckie przedsiębiorstwa oceniają swoją bieżącą sytuację i perspektywy rozwoju najgorzej od wiosny 2020 r. Pesymizm widać we wszystkich głównych sektorach tamtejszej gospodarki, a nie tylko w przemyśle, który teoretycznie najmocniej odczuwa skutki kryzysu energetycznego.