Polpharma Biologics – rozwój polskiego sektora biotechnologicznego w globalnej skali

Polpharma Biologics jest największą polską firmą biotechnologiczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych.

Wykorzystać potencjał odkryć

Niemal każdego dnia dowiadujemy się o nowych odkryciach biotechnologii stosowanych w medycynie, rolnictwie czy przemyśle, ale aby w Polsce dobrze rozwijała się ta dziedzina nauki, potrzebna jest ambitna strategia rozwoju biotechnologii, za którą pójdzie skoordynowana inwestycja środków publicznych i prywatnych w wybrane obszary biotechnologii medycznej, przemysłowej i rolniczej.

O prawdziwy sukces w nauce 
jest bardzo trudno

Dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Polska terapia na raka jajnika już niedługo będzie dostępna dla pacjentek

Prof. Tomasz Ciach, założyciel, członek zarządu, NanoGroup SA, 
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

W dobie pandemii wzrosło zainteresowanie inwestorów

Pandemia koronawirusa, choć przyniosła wiele cierpienia, 
ofiar i obaw, pokazała światu ogromny potencjał, jaki 
tkwi w biotechnologii, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję 
leków nowej generacji.

Floty napędzane gazem

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w marcu 2020 roku w Polsce było 2848 samochodów ciężarowych zasilanych paliwem z gazu ziemnego, w tym również LNG.

Jeszcze dwie dekady gazu ziemnego – paliwo przejściowe z przyszłością

Gaz ziemny w szybkim tempie zastępuje węgiel kamienny, pomimo że w związku z globalnym ociepleniem postuluje się całkowite odejście od paliw kopalnych.

Uniwersalne, odnawialne paliwo

Z raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wynika, 
że w najbliższej przyszłości bio-LPG może stać się 
w Polsce zielonym paliwem w okresie przejściowym związanym z dekarbonizacją gospodarki.

Co zamiast ropy?

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w marcu 2020 roku w Polsce było 2848 samochodów ciężarowych zasilanych paliwem z gazu ziemnego, w tym również LNG.

Dbają o szczęście w przedsiębiorstwie

W zachodnich firmach są już stanowiska o nazwie Chief Happiness Officer, czyli dyrektorzy ds. szczęścia. Powoli tworzone są też one w polskich przedsiębiorstwach. I nie jest wykluczone, że z czasem będzie ich znacznie więcej.

Nabór przez sieć, szkolenie też. Ale praca prawdziwa

Rekrutacja zdalna, którą wprowadzono na początku pandemii, nadal utrzymuje swoją popularność, szczególnie w obliczu kolejnej fali zakażeń. W ten sam sposób firmy decydują się na prowadzenie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Pracownik ważny dla firmy. Bez względu na czas

Głównym wyzwaniem dla działów HR podczas pandemii stało się zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy jednoczesnej poprawie komunikacji kanałami online.

HR: rewolucja w zarządzaniu

Działy zasobów ludzkich w czasie pandemii dobrze wypełniły swoją misję, dbając o bezpieczeństwo pracowników i wdrażając hybrydowe modele pracy i na naszych oczach przechodzą gigantyczne zmiany.

Pracowniczy wellbeing poprawia wyniki firmy

Coraz więcej firm dostrzega potrzebę troski o pracownika, dbania o to, żeby dobrze mu się pracowało i by miał poczucie sensu wykonywanych zadań.

Podstawą powinna być troska

Pandemia koronawirusa wielu organizacjom uświadomiła, jak ważny dla rozwoju firmy jest well-being pracowników. W ostatnich miesiącach częściej rozmawialiśmy nie tylko o pracy zdalnej czy planowanych powrotach do biura, ale także o roli, jaką pracodawca powinien odgrywać w dbaniu o zdrowie pracownika.

Wymarzony pracodawca

Dobry pracodawca to firma, która daje możliwości rozwoju, dba o pracowników, potrafi się szybko dostosować do zmieniających się okoliczności.

Dobry wizerunek na trudne czasy

W pandemicznych czasach firmy nie rezygnują z dobrych praktyk, bo obecnie przyciąganie i zatrudnianie odpowiednich ludzi jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Stworzyliśmy dream team

Beata Gaczyńska kierownik Działu Kadr i Księgowości w Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.