Otwarty i zmotywowany talent za limit ma tylko niebo

Karolina Dąbrowska, Management Development Manager w Faurecii.

McDonald’s® wspólnie ze swoimi licencjobiorcami aktywnie angażuje się w pomoc Ukrainie

Odpowiedzialnością dużych marek jest troska o przyszłość. O pracowników, społeczeństwo i środowisko.

Wymarzony pracodawca, czyli kto?

Sytuacja na rynku pracy zmienia się nieustannie, od zjawiska zwanego rynkiem pracodawcy, po ten znajdujący się na drugim biegunie – rynek, w którym pracownik przebiera wśród ofert. Bez względu na otoczenie i mniej lub bardziej sprzyjające warunki gospodarczo-ekonomiczne jedno nie ulega wątpliwości. Pracownicy doceniają działania i aktywności oferowane przez pracodawcę, które wychodzą poza ogólnie rozumiany standard i chętniej stawiają na firmy, które dają im coś „ekstra”.

Inwestycje w inteligentne miasta mogą się toczyć także w Polsce

Wydatki na projekty z dziedziny smart city będą nadal szybko rosną – mówią prognozy. Pandemia sprawiła, że samorządy traktują je poważniej. W dobie rosnącej inflacji i nowych regulacji inwestować muszą rozważniej.

Nowe technologie coraz odważniej wkraczają do rolnictwa

Wśród celów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w rolnictwie jest m.in. wspieranie bioróżnorodności. To bardzo ważny obszar, do którego odnosi się jedna z dwóch głównych strategii EZŁ w rolnictwie (druga to „od pola do stołu”).

Dobra energia tylko ze źródeł odnawialnych

Już niemal co czwarta terawatogodzina wyprodukowana w Polsce pochodzi z tzw. zielonej energii, przede wszystkim z wiatru. A Polacy chcą, byśmy odchodzili od „brudnej” energetyki wytwarzanej z węgla i paliw kopalnych na rzecz przyjaznej środowisku.

Ziemia wolna od jednorazowego plastiku – alternatywy, wielokrotne użycie, odzysk

Powszechnie przyjmuje się, że aby zapobiec najgorszym z przewidywanych skutkom zmian klimatycznych w ciągu następnej dekady, emisja dwutlenku węgla musi spaść o połowę w stosunku do obecnego poziomu. Wraz ze wzrostem populacji i pobudzającym konsumpcję rozwojem klasy średniej wzrasta ilość niewłaściwie zagospodarowanych odpadów. A to stanowi ogromne zagrożenie dla ekosystemów i ludzkości. Do 2030 roku poziom emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z produkcją towarów, które ostatecznie stają się odpadami komunalnymi, wzrośnie nawet o dwie trzecie, znacznie przewyższając stopień redukcji obecnej emisji.

Zbyt wąsko patrzymy na kwestie ekologii

Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej

Zrób dla Ziemi coś dobrego

Każdy z nas odpowiada za stan planety, więc w Dniu Ziemi mamy szansę zrobić dla niej coś dobrego. – To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą – przypomina Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Dbanie o planetę się opłaca

Coraz więcej Polaków podejmuje działania na rzecz ekologii, dbając o zdrowie i planetę. W ten sposób troszczą się też o przyszłe pokolenia i swoje portfele. Z badań wynika, że wciąż nie wszyscy wiedzą, jak żyć ekologicznie.

Budując bezpieczeństwo, oszczędzajmy energię

Nowe wyzwania w polityce międzynarodowej i na rynkach surowców energetycznych zmuszają nas do szukania nowych odpowiedzi. Jedną z nich mogą być programy Demand Side Response (DSR).

Przemysł stoi przed rewolucją, która nie budzi na razie zainteresowania

O transformacji energetycznej gorąco dyskutuje się już od kilku lat. Problem w tym, że tylko nieliczne polskie firmy zaczęły się rzeczywiście przejmować stojącym przed nimi wyzwaniem.

Lepsza przyszłość oparta na dekarbonizacji

Rezygnacja z paliw kopalnych, nawet jeżeli rozłożona na lata, jest trendem nieodwracalnym. Trzeba zatem szukać swojej szansy w nowatorskim podejściu do energetyki.

Rozrasta się zaplecze dla chmury

Jednym z trendów na rynku telekomunikacyjnym są usługi przekazywania i przechowywania informacji w chmurze obliczeniowej. By je świadczyć, potrzebna jest infrastruktura. W Polsce i na świecie gęstnieje pajęczyna centrów danych.

Wojna uderza w zielony ład na unijnych polach

Wielu uczestników rynku wskazuje, że choć główne cele Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie pozostają aktualne, to w związku z napaścią Rosji na Ukrainę potrzebna jest modyfikacja niektórych jego założeń oraz opóźnienie ich wdrażania.

Zmiana standardu nadawania telewizji to olbrzymia operacja

Cyfryzacja w telekomunikacji przyspiesza i nowe rozwiązania pojawiają się niemalże każdego dnia – mówi Andrzej J. Kozłowski, prezes firmy Emitel.

Biznes w czasie wojny. Wiele firm nie chce robić interesów w Rosji

|Po wybuchu wojny w Ukrainie już kilkaset firm wycofało się z Rosji lub zawiesiło tam działalność. Część zrobiła to pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej.