Kongres 590

Rynki pozaeuropejskie szansą na dywersyfikację eksportu

Rynki zwane trzecimi są bardziej odległe i trudniejsze do zawojowania, ale można na nich uzyskać wyższą marżę, zyskać rzesze nowych klientów i tym samym zupełnie inną skalę biznesu. Warto jednak swe kontrakty zabezpieczyć.

Kongres 590

Startuje Kongres 590!

Raportowanie ESG to sposób na zbudowanie przewagi

Niebawem kilka tysięcy polskich firm będzie zobligowanych do tworzenia raportów opisujących ich podejście do ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Wiele z nich wciąż traktuje temat po macoszemu. Niesłusznie.

Spółki stawiające na zrównoważony rozwój przyciągają inwestorów

Chociaż niekiedy jest trudno wskaźniki dotyczące ESG przełożyć bezpośrednio na wyniki firm, to jest pewne, że długoterminowo mają one wpływ na wartość spółek. Stąd też ich rosnące znaczenie w analizach inwestycyjnych.

Dezinformacja w energetyce

Rosjanie swoimi działaniami starają się zaburzyć poczucie bezpieczeństwa w Polsce i innych krajach europejskich, aby zablokować pomoc dla Ukrainy, uważają eksperci.

Szeroka dyskusja o bezpieczeństwie w regionie i pomocy dla Ukrainy

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Forum Polsko-Ukraińskie, rozmowy o przyszłości Polski i regionu Trójmorza, a także o wsparciu dla Ukrainy – to główne punkty jesiennej odsłony 7. edycji Kongresu 590, która odbyła się w Rzeszowie.

Lokalne inwestycje napędzają gospodarkę

Samorządy mają ogromny wpływ na rozwój w skali całego kraju. Najlepiej identyfikują potrzeby swoich mieszkańców i na nie odpowiadają, co przekłada się na poprawę jakości życia.

Miliardy na zieloną transformację

Najbliższe dziesięciolecie i podjęte decyzje będą kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej i walki ze zmianami klimatycznymi.

Zrównoważony rozwój to też dbałość o kondycję psychiczną pracowników

O ile większość pracodawców już od dawna docenia pozytywne efekty inwestycji w fizyczne zdrowie załogi, o tyle dopiero wybuch pandemii zwrócił większą uwagę na znaczenie troski o ich psychikę. A jest to nieodłączna część istotnej w ESG odpowiedzialności społecznej firm.

Kryzys energetyczny nie zmieni priorytetów w finansowaniu zielonej transformacji

Czy obecna sytuacja energetyczna wpływa na zmianę polityki instytucji finansowych i powoduje odchodzenie od ambitnych celów klimatycznych? Czy można się spodziewać, że niedługo banki gremialnie powrócą do finansowania sektorów i działalności, niekoniecznie będących w stanie wykazać pozytywny wpływ na środowisko czy transformację w takim kierunku? Jakie są największe wyzwania w zakresie finansowania działań i inwestycji realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Firmy powinny z wyprzedzeniem przygotować się do nowych regulacji

Nowe przepisy unijne to duże wyzwanie. Ale w dłuższej perspektywie powinny przynieść szereg korzyści. Przedsiębiorstwom, które wdrożą zasady ESG i będą o nich dobrze informować, łatwiej będzie pozyskać finansowanie, partnerów biznesowych, pracowników oraz klientów. Zyska też środowisko.

Bankowy filar zielonego rozwoju i transformacji energetycznej

Niewiele sektorów będzie miało w najbliższych latach tak duży wpływ na przekształcenia firm w kierunku zrównoważonej gospodarki jak branża finansowa, na czele z bankami. To one pomogą finansować projekty związane z ESG, w tym inwestycje w odnawialne źródła energii, i przykręcą dopływ pieniędzy firmom, które mogą szkodzić otoczeniu. Nie tylko pod presją regulacji, ale także klientów.

Ważna rola uczelni w transferze wiedzy ESG

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako wiodąca polska uczelnia ekonomiczna przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju zarówno w działalności edukacyjnej oraz naukowej, jak i w aktywności społecznej.

Zrównoważony rozwój musi bazować na strategicznych fundamentach

Zarówno regulatorzy, jak i inwestorzy, a także konsumenci i pracownicy będą coraz częściej przypominać firmom, że ESG to spójna koncepcja, której nie da się wprowadzić w życie w oderwaniu od strategii biznesowej.

Po co nam COP27?

Czy w dobie kryzysu energetycznego świat potrzebuje kolejnych szczytów klimatycznych? Czy kompensacja emisji może realnie przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, gdy działania wojenne coraz bardziej oddalają nas od osiągnięcia neutralności klimatycznej?

Silną markę można budować tylko zgodnie z ideą ESG

ESG to nie tylko modne hasło, ale realna wartość dla przedsiębiorstwa, pracowników, klientów, a także przyszłych pokoleń. Dlatego troska o zrównoważony rozwój powinna być priorytetem w bieżącej działalności firm, szczególnie tych o dużej skali działania – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Przyspieszenie cyfrowe impulsem dla gospodarki

Pandemia przemodelowała sposób funkcjonowania znacznej części społeczeństwa. Na zmiany muszą odpowiadać zarówno decydenci prowadzący politykę gospodarczą, jak i przedstawiciele biznesu.

CFOs włączają się w odpowiedź na wyzwania ESG

Oczekiwania interesariuszy, w tym inwestorów i klientów, sprawiają, że kwestie związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i ładem korporacyjnym (ESG) przesuwają się do centrum zainteresowania organizacji. Ważnym ogniwem działań w tym obszarze stają się dyrektorzy finansowi i ich zespoły.

CFO jako kreator wartości dla organizacji

Do realizacji najbardziej nawet szczytnych idei potrzebne są narzędzia. Najlepiej skrojone na miarę i pochodzące od praktyków biznesu.

Efekt ESG w finansach i podatkach

Zdaniem ekspertów PwC wdrażanie zasad ESG na coraz większą skalę będzie miało odzwierciedlenie nie tylko w raportowaniu niefinansowym.