John G. Ruggie Wydarzenia Gospodarcze

John G. Ruggie: Odpowiedzialne działanie firm przestało być kwestią wyboru

Musimy znaleźć sposób na prowadzenie biznesu, który wspiera zrównoważone społecznie rynki.

ZDROWIE

Świat po nadejściu czarnego łabędzia

Wiatr, słońce i magazyny w jednym projekcie – na to czeka rynek

Projekty grupujące turbiny wiatrowe, fotowoltaikę oraz magazyny energii byłyby najbardziej komplementarnym produktem do zaoferowania na rynku. Czekamy jednak na zmianę przepisów – mówi Ewelina Szczepańska, deputy country menager EDP Renewables Polska.

Kluczowa jest dostępność naszych usług

Mamy wyjątkową szansę, aby przyjrzeć się potrzebom naszych klientów, ale też doradców, i na tej podstawie budować rozwiązania, które są pożądane i oczekiwane – mówi Monika Szlosek, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Private Banking w VeloBanku.

Amerykanie budują kadry jądrowe w Polsce – to szansa dla naszej gospodarki

Polska ma szansę stać się ważnym graczem na europejskiej mapie energetycznej. Nowe możliwości otwiera współpraca z amerykańskimi partnerami przy budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu.

Znamy tegorocznych liderów zrównoważonego rozwoju

18. edycja „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie” już rozstrzygnięta. W czołówce zestawienia królują przedstawiciele sektora bankowego.

Biznes jest świadomy potrzeby zmian i dlatego już inwestuje

Po kilku latach od ogłoszenia celów net-zero i legislacji Fit for 55 teraz jest czas na ich racjonalizację i analizę różnych ścieżek transformacji.

Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami

- Dziś regulatorzy ingerują w relacje między klientem a bankiem powodując dodatkowe obciążenia. Efektywna stopa opodatkowania działalności bankowej to ponad 50 proc., a polski rynek jest najbardziej konkurencyjny spośród 10 rynków, gdzie jest obecny Santander - mówi Patryk Nowakowski, członek zarządu Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Jakość obsługi i relacja z klientem dają przewagę

W centrum zainteresowania jest dzisiaj młody klient. Relacja bankowa teraz zaczyna się już w wieku kilkunastu czy nawet kilku lat – mówi Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Maciej Reluga: Jest coraz lepiej i będzie lepiej

Brak podaży pracy, szybko rosnące płace – przez to konkurencyjność będzie cierpiała. Ale polscy przedsiębiorcy odnajdą się jak zwykle bardzo dobrze – mówi Maciej Reluga, członek zarządu, główny ekonomista w Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Sztuczna inteligencja podniesie jakość obsługi klientów

- W usługach finansowych wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji znacząco zwiększa efektywność – podkreśla Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym? Lista jest długa

Co będzie, gdy spadną stopy procentowe? Czy przedsiębiorstwa w końcu zaczną inwestować i ustawić się w kolejce po kredyt? Jak zapobiec rosnącym ryzykom prawnym? - na takie najbardziej aktualne problemy w sektorze wskazują prezesi największych banków.

Maciej Reluga: To będzie największy problem polskich firm

- Brak pracowników i szybko rosnące płace mogą pogorszyć konkurencyjność polskich firm, ale wierzę, że i tym razem polscy przedsiębiorcy odnajdą się bardzo dobrze – ocenia Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska.

Mariusz Łuczak: Hipoteka przez internet? To będzie możliwe

- Cyfryzacja procesu hipotecznego będzie kontynuacją ścieżki, którą banki obrały wiele lat temu – mówi Mariusz Łuczak, Dyrektor Obszaru Inżynierii Ryzyka, Santander Bank Polska.

Piotr Bodył Szymala: Kogo warto dziś kredytować

- Z perspektywy ryzyk kredytowych warto kredytować samorządy czy specjalistyczne podmioty. W tych przypadkach nie ma ryzyk, które są związane z kredytowaniem gospodarstw domowych – ocenia Piotr Bodył Szymala, doradca prezesa Santander Bank Polska.

Marcin Gadomski: Branża bankowa gorszy okres ma za sobą

- Jest szereg obszarów, w których udział banków jest coraz ważniejszy z punktu widzenia interesu państwa - mówi Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Bankowcy apelują do rządu o dialog

Środowisko postuluje szybkie rozwiązanie problemu ryzyka prawnego. Na mapie wyzwań jest też zielona rewolucja.

Adam Ocharski: Sztuczna inteligencja wesprze budowanie relacji

Konkurencja między bankami będzie się rozgrywała bardziej na ekranie smartfona niż w innych, tradycyjnych dziedzinach, jak było do tej pory – mówi Adam Ocharski, dyrektor obszaru Business Intelligence w Santander Bank Polska.

Poważne rozmowy o długu i euro

Obok rozmów o kondycji systemu bankowego w Polsce czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, podczas EKF mówiono również m.in. o przyszłości złotego i długu publicznym.

Oczekiwania firm z sektora MŚP wobec leasingodawców

Elastyczności i wsparcia w przeprowadzeniu przez proces inwestycji leasingowej oczekują od firm leasingowych mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Na liście oczekiwań jest też oczywiście odejście od papierowej formuły zawierania umów leasingu. To jednak apel do rządu.