Kongres 590

Rynki pozaeuropejskie szansą na dywersyfikację eksportu

Rynki zwane trzecimi są bardziej odległe i trudniejsze do zawojowania, ale można na nich uzyskać wyższą marżę, zyskać rzesze nowych klientów i tym samym zupełnie inną skalę biznesu. Warto jednak swe kontrakty zabezpieczyć.

Kongres 590

Startuje Kongres 590!

Ratingi stały się ważną częścią globalnego krajobrazu ESG

Na rynku działa wiele organizacji, które oceniają działalność spółek pod kątem aspektów środowiskowych i społecznych. Proces przyznawania ratingów nie jest mocno wystandaryzowany. Na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad zwiększeniem wiarygodności i porównywalności ratingów.

Wsparcie pracowników to istotna część działań z zakresu ESG

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to coraz ważniejszy element działalności biznesowej. Dotyczą one ekologii, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Firmy dbające o zrównoważony rozwój zmieniają podejście do benefitów

Wybuch pandemii, zachodzące w ostatnich latach zmiany społeczne, a także rozwój koncepcji ESG wpływają na oczekiwania pracowników dotyczące świadczeń pozapłacowych. Rośnie znaczenie tych, które mają bezpośrednie przełożenie na wellbeing, czyli dobrostan ludzi.

W Unii szybko rośnie świadomość zagrożenia greenwashingiem

Nie tylko organizacje pozarządowe, ale również unijni regulatorzy dostrzegli problem pseudoekologicznego marketingu firm, które na wyrost chwalą się zrównoważonym rozwojem biznesu, produktów czy usług. Takie praktyki będą wkrótce trudniejsze.

Ruszyła rejestracja uczestników EEC Trends

Cykl debat o perspektywach rozwoju gospodarki, poprzedzający kwietniowy Europejski Kongres Gospodarczy, odbędzie się 6 lutego w Warszawie.

Zrównoważone fundusze mają dobre perspektywy

Przed nami ciekawy rok pełen nowych regulacji. Prawdopodobnie zobaczymy dalszą reklasyfikację aktywów w portfelach instytucji. Cel jest taki, aby inwestorzy jasno widzieli, które fundusze rzeczywiście promują aspekty środowiskowe i społeczne.

Czas na poważnie zainteresować się zrównoważonym rozwojem

Efekty zmian klimatu powodują zwiększenie presji na jego ochronę i prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony. Regulatorzy coraz bardziej precyzyjnie definiują ramy działania zgodnego z ESG, a obecny rok może być przełomowy dla ich wdrażania.

Nowe regulacje zwiększają i będą zwiększać popyt na ekspertów ESG

Presja inwestorów i unijnych regulatorów powinna znacząco zwiększyć w najbliższych latach liczbę „zielonych” miejsc pracy, do czego może się przyczynić również kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę.

To był rok testu dla idei ESG. Co przyniesie kolejny?

Nie można dzisiaj funkcjonować w oderwaniu od kwestii zrównoważonego rozwoju. Choć mijający rok przyniósł wiele wyzwań, to długofalowo potwierdził konieczność zielonej transformacji gospodarek. Lista zadań na 2023 r. jest długa.

Technologia wsparciem dla zrównoważonego rozwoju

Jak technologia może wspierać zmiany w zakresie raportowania ESG? Czy można z sukcesem wdrożyć nowe formy raportowania bez zmian technologicznych w firmie? Jakie są koszty tego procesu i dlaczego to się opłaca?

Firmy powoli przekonują się do korzyści z różnorodności i równości

Na razie to głównie presja kolejnych regulacji, a także dbałość o dobry wizerunek skłaniają pracodawców, na czele z dużymi międzynarodowymi firmami, do inwestycji w politykę różnorodności, równości i włączania.

Podcinanie własnej gałęzi: trwa spór o drzewne certyfikaty FSC

Kolejne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych odstępują od certyfikowania pozyskiwanego drewna w systemie FSC. Przemysł drzewny ostrzega: to polityka samobójcza, bo uderza w podstawy eksportu, a także sukces polskich mebli, stolarki i produktów dla budownictwa.

Technologia pomoże, ale człowieka nie zastąpi

Automatyzacja, informatyzacja i sztuczna inteligencja mocno wpływają na sytuację na rynku pracy. Kształtują nowe kwalifikacje i umiejętności.

Zrównoważona sieć sprzedaży? Dlaczego nie!

Większość z nas nie dostrzega już inicjatyw, które wpisują się w ideę zrównoważenia wpływu na środowisko. Komunikacja proekologiczna dociera do nas już od wielu lat, a niektóre z podejmowanych przez firmy działań zaczęliśmy wszyscy traktować jako coś bardzo oczywistego.

Przed firmami długa i kręta droga do wdrożenia raportowania danych niefinansowych

Obowiązek raportowania wskaźników ESG będzie powszechnie dotyczył firm już od 2026 roku. Z badań EY wynika, że firmy mają jeszcze daleką drogę do wdrożenia raportowania tego typu danych zgodnie z wymogami. Jedynie 18 proc. analizowanych przez nas raportów zostało poddanych zewnętrznej weryfikacji przez audytora.

Polacy oczekują większej aktywności biznesu i rządów w ESG

Konsumenci w Polsce najbardziej krytycznie spośród 12 badanych krajów oceniają podejście biznesu i rządzących do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie ESG to sposób na zbudowanie przewagi

Niebawem kilka tysięcy polskich firm będzie zobligowanych do tworzenia raportów opisujących ich podejście do ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Wiele z nich wciąż traktuje temat po macoszemu. Niesłusznie.

Spółki stawiające na zrównoważony rozwój przyciągają inwestorów

Chociaż niekiedy jest trudno wskaźniki dotyczące ESG przełożyć bezpośrednio na wyniki firm, to jest pewne, że długoterminowo mają one wpływ na wartość spółek. Stąd też ich rosnące znaczenie w analizach inwestycyjnych.