Ile osób zatrudniają firmy nad Wisłą

Wśród największych pracodawców dominują państwowe koncerny. Natomiast w sektorze prywatnym prym wiodą przedsiębiorstwa handlowe.

Przedsiębiorstwa znad Wisły coraz więcej eksportują

Produkty warte miliardy złotych wysyłają za granicę zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Ekonomiści przekonują, że w strukturze eksportu powinno przybywać wyrobów z większą wartością dodaną, zaawansowanych technologicznie.

Podatkowy krajobraz jest bardzo niejednorodny

Niektóre firmy od lat sumiennie odprowadzają podatek dochodowy. Nie brak jednak i takich, które do państwowej kasy w ogóle się nie dokładają. Prym pod tym względem wiodą międzynarodowe korporacje.

Strategiczne przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw

Dobra lokalizacja oraz duży potencjał ludzki to tylko niektóre atuty naszego kraju. Może on stać się logistycznym sercem całego regionu. Już teraz nie brak nad Wisłą firm, które odgrywają istotną rolę w światowym ekosystemie gospodarczym.

Technologiczna rewolucja nabrała szybszego tempa

Pandemia stała się akceleratorem innowacji i nowatorskich rozwiązań. Przedsiębiorstwa, które dobrze odczytały rynkowe trendy i już od lat inwestują w cyfryzację, są na wygranej pozycji. Pozostałym będzie coraz trudniej.

Trudna walka o osiągnięcie klimatycznej neutralności

Inwestowanie w technologie niskoemisyjne może stać się nowym motorem wzrostu polskiej gospodarki. Coraz więcej przedsiębiorstw postrzega dekarbonizację jako szansę, a nie zagrożenie.

Działalność prospołeczna w biznesie zyskuje na znaczeniu

Działania podejmowane na rzecz środowiska i lokalnej społeczności coraz częściej stają się częścią składową całego procesu zarządzania. Niektóre firmy wiodą w tym zakresie prym i wyznaczają standardy w swoich branżach.

Pandemia nie zahamowała ekspansji polskich przedsiębiorstw

Firmy znad Wisły zwiększają eksport, budują zakłady produkcyjne w innych krajach i przejmują zagranicznych konkurentów. Mocno rozpychają się przedstawiciele sektora IT, chemicznego, spożywczego i przemysłu.

Biznes coraz mocniej stawia na automatyzację i roboty

Pandemia zmusiła firmy do przyspieszenia cyfryzacji. Niektóre ten trend dostrzegły wcześniej i zbierają już owoce zrealizowanych w poprzednich latach inwestycji. Technologicznych liderów znajdziemy w każdej branży.

Przedsiębiorstwa coraz wyraźniej widzą potencjał tkwiący w B+R

Nakłady i liczba rodzimych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową rosną. Do innych krajów europejskich co prawda wciąż jeszcze nam daleko, ale różnica systematycznie się zmniejsza.

Wyzwań na rynku pracy przybywa

Wśród największych pracodawców dominują państwowe koncerny. W sektorze prywatnym prym wiodą firmy handlowe.

Wiele spółek podczas pandemii nabrało masy krytycznej

Covid sprawił, że duża liczba biznesów cyfrowych w Polsce urosła średnio o 100 proc. rok do roku. W konsekwencji przekroczyły one pewną granicę, która dotąd była trudna do pokonania – mówi Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital.

W przyszłości ważne będą te firmy, których jeszcze nie ma

Jeśli największe polskie przedsiębiorstwa chcą przetrwać i podbić rynek globalny, muszą stać się bardziej innowacyjne. Z kolei najwięksi gracze, którzy za kilka lat będą rządzić w polskiej gospodarce, jeszcze nie istnieją – uważają dziennikarze „Rzeczpospolitej".

Trzeba postawić na innowacje

Nakłady na B+R budują wartość dodaną. Coraz więcej przedsiębiorstw jest tego świadomych.

Świadomość celów i pewność kompetencji

Cechą każdego, kto ciężko pracuje jest dążenie do doskonałości. Taka postawa wyróżnia pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

Szansa na tańszą energię i nowe miejsca pracy

Transformacja energetyczna będzie bardzo kosztowna, ale przyniesienie wiele korzyści polskim firmom.

Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskuje na znaczeniu

Wybuch pandemii wyraźnie pokazał, jak ważne są solidarność i wsparcie lokalnej społeczności.

Rewolucja technologiczna mocno przyspieszyła

Zmieniają się procesy produkcyjne, model komunikacji z klientami i kanały sprzedaży. Firmy, które dobrze odczytały rynkowe trendy, są na wygranej pozycji. Ale nie mogą spocząć na laurach.