Usprawnienia w logistyce z korzyścią dla środowiska

Platforma Control Tower pozwoliła na optymalizację całej logistyki – mówi Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki w LPP.

Mocno zróżnicowany podatkowy krajobraz

Niektóre firmy od lat sumiennie odprowadzają podatek dochodowy. Nie brak jednak i takich, które do państwowej kasy w ogóle się nie dokładają.

Eksporterzy wcale nie zwolnili tempa

Produkty warte miliardy złotych wysyłają za granicę zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Mimo pandemii rodzimym przedsiębiorstwom w 2020 r. udało się zwiększyć zagraniczną sprzedaż.

Szansa na tańszą energię i nowe miejsca pracy

Transformacja energetyczna będzie bardzo kosztowna, ale przyniesienie wiele korzyści polskim firmom.

Ewolucja w łańcuchach dostaw

Pandemia zmienia globalne szlaki handlowe i procesy produkcyjne. Czy Polska na tym skorzysta?

Rewolucja technologiczna mocno przyspieszyła

Zmieniają się procesy produkcyjne, model komunikacji z klientami i kanały sprzedaży. Firmy, które dobrze odczytały rynkowe trendy, są na wygranej pozycji. Ale nie mogą spocząć na laurach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskuje na znaczeniu

Wybuch pandemii wyraźnie pokazał, jak ważne są solidarność i wsparcie lokalnej społeczności.

Wyzwań na rynku pracy przybywa

Wśród największych pracodawców dominują państwowe koncerny. W sektorze prywatnym prym wiodą firmy handlowe.

Biznes mocno nasiąka automatyzacją

Firmy, które chcą być konkurencyjne, muszą postawić na robotyzację i digitalizację procesów produkcyjno-sprzedażowych.

Trzeba postawić na innowacje

Nakłady na B+R budują wartość dodaną. Coraz więcej przedsiębiorstw jest tego świadomych.

Polskie firmy muszą włączyć się w globalną walkę o talenty

Atuty rozwojowe, z których cieszyliśmy się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, w szybkim tempie się wyczerpują. I trzeba szukać nowych – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce.

W przyszłości ważne będą te firmy, których jeszcze nie ma

Jeśli największe polskie przedsiębiorstwa chcą przetrwać i podbić rynek globalny, muszą stać się bardziej innowacyjne. Z kolei najwięksi gracze, którzy za kilka lat będą rządzić w polskiej gospodarce, jeszcze nie istnieją – uważają dziennikarze „Rzeczpospolitej".

Wiele spółek podczas pandemii nabrało masy krytycznej

Covid sprawił, że duża liczba biznesów cyfrowych w Polsce urosła średnio o 100 proc. rok do roku. W konsekwencji przekroczyły one pewną granicę, która dotąd była trudna do pokonania – mówi Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital.

PGNiG – nowa energia z innowacji

Wymogi środowiskowe, dążenie do neutralności klimatycznej czy ustępująca pandemia koronawirusa to przesłanki dla przełomowych zmian w życiu społecznym i gospodarczym.

Banki mamy duże, silne i stabilne

Nasi kredytodawcy są w większości w dobrej kondycji i wspierają finansowanie gospodarki.

LOTOS bliski Polakom

Grupa LOTOS to koncern, który jako jedna z największych spółek Skarbu Państwa ma wpływ na różne dziedziny życia społeczeństwa.

Grupa LOTOS na drodze do transformacji

Gospodarki świata odwracają się od paliw kopalnych i duże nadzieje pokładają w odnawialnych źródłach energii oraz paliwach alternatywnych. Widać to dobitnie w prowadzonej w tym zakresie polityce UE.

Przedsiębiorstwa coraz wyraźniej widzą potencjał tkwiący w B+R

Nakłady i liczba rodzimych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową rosną. Do innych krajów europejskich co prawda wciąż jeszcze nam daleko, ale różnica systematycznie się zmniejsza.