Bogusław Chrabota: Gospodarka i firmy w cieniu wojny w Ukrainie

W przeciwieństwie do opisu, nie da się oceniać gospodarki danego regionu, kraju czy państwa bez odpowiedniego kontekstu. Sama zresztą zasada oceny integruje w sobie obecność kryteriów. W oczywisty sposób są one zmienne.

Publikacja: 07.09.2022 18:00

Bogusław Chrabota: Gospodarka i firmy w cieniu wojny w Ukrainie

Foto: Exclusive

Tegoroczne zestawienie najważniejszych firm dla Polski determinuje szczególna chwila wyboru i okoliczności, w których znalazła się krajowa i europejska gospodarka. A jest to chwila dramatyczna i niebezpieczna. 24 lutego doszło do brutalnej inwazji Rosji na sąsiadującą z nami Ukrainę. Inwazja rozpoczęła masywną i długoterminową wojnę na wyniszczenie.

Tak jak Rosja destabilizuje równowagę gospodarczą w Ukrainie, tak sankcje, jakie nałożył na Moskwę Zachód, destabilizują gospodarkę rosyjską i światową. Wyjątkowo mocno odczuwamy to w Polsce, wystawionej przez swoje sąsiedztwo z teatrem wojny na szczególne utrudnienia. Część z nich już znamy. To deficyt nośników energii, radykalne podwyżki jej cen, szybka konieczność przebudowywania miksu i rozbudowy infrastruktury energetycznej, utrata przez polskie firmy rynków wschodnich, załamanie podaży wielu dóbr, galopująca inflacja i ryzyko rozchwiania budżetu. To echa i następstwa wojny; zapewne nie jedyne, ani ostateczne.

Wszystko to musiało się przełożyć na kryteria oceny znaczenia dla kraju analizowanych przez nas 250 firm. W tym świetle niech nikogo nie dziwi, że w grupie firm strategicznych królują spółki energetyczne. Od ich mocy i efektywności zależy nie tylko – jak w czasie pokoju – dobrostan Polaków, ale bezpieczeństwo państwa. Właśnie przed tymi firmami także największe wyzwania przez dłużej niż dekadę. Kryzys na linii dostaw nośników energii ze wschodu przerodzi się w problem takiej ich przebudowy (technologia, kwestie własnościowe, reorientacja surowcowa), by zapewniły bezpieczeństwo polskiej energetyki w nowym układzie geostrategicznym.

Osobną kwestią jest sytuacja finansów państwa i jego obywateli; właśnie troska o pieniądz jest przyczyną, wskutek której w grupie firm finansowych najważniejsze są tradycyjne firmy ubezpieczeniowe i wielkie banki. Trudno kwestionować, że są dziś ważniejsze od błyskotliwych i nowatorskich fin-techów. Polska bardziej bowiem dziś potrzebuje stabilności niż eksperymentu.

Czytaj więcej

„Najważniejsze firmy dla Polski”. Kto zwyciężył w rankingu?

I firmy „niefinansowe” na koniec. Tu jest miejsce dla wielkich firm produkcyjnych i handlowych. Ten wybór świadczy, jak ważny jest dla nas stabilny rynek, równoważnie popytu i podaży. Bo wojna niesie z sobą zwykle niedobory. Nie będzie ich, jeśli będziemy mieli zdrowy rynek producenta i handlowca.

Podsumowując: na naszym wyborze po raz pierwszy zaciążyła w znaczący sposób polityka. Bardziej, niż kiedykolwiek. Można tylko mieć nadzieję, że w przyszłym roku nasze prace zdeterminują już inne kryteria i okoliczności. Ale czy wtedy zmienią się firmy-liderzy? W tej sprawie nie mam wcale pewności.

Tegoroczne zestawienie najważniejszych firm dla Polski determinuje szczególna chwila wyboru i okoliczności, w których znalazła się krajowa i europejska gospodarka. A jest to chwila dramatyczna i niebezpieczna. 24 lutego doszło do brutalnej inwazji Rosji na sąsiadującą z nami Ukrainę. Inwazja rozpoczęła masywną i długoterminową wojnę na wyniszczenie.

Tak jak Rosja destabilizuje równowagę gospodarczą w Ukrainie, tak sankcje, jakie nałożył na Moskwę Zachód, destabilizują gospodarkę rosyjską i światową. Wyjątkowo mocno odczuwamy to w Polsce, wystawionej przez swoje sąsiedztwo z teatrem wojny na szczególne utrudnienia. Część z nich już znamy. To deficyt nośników energii, radykalne podwyżki jej cen, szybka konieczność przebudowywania miksu i rozbudowy infrastruktury energetycznej, utrata przez polskie firmy rynków wschodnich, załamanie podaży wielu dóbr, galopująca inflacja i ryzyko rozchwiania budżetu. To echa i następstwa wojny; zapewne nie jedyne, ani ostateczne.

Najważniejsze firmy
Energetyczny lider chce się rozwijać
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Najważniejsze firmy
Strategiczne sektory dla regionów i całej gospodarki
Najważniejsze firmy
Czas zmian. Jak przekuć wyzwania w szanse?
Najważniejsze firmy
Gospodarka za dwie dekady. Które branże będą strategiczne?
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Najważniejsze firmy
Inwestorzy odreagowują pandemię. Ci najwięksi chcą wydać miliardy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej