Marek Domagalski: Antylichwa osią niezgody

Przepisy przeciw lichwie dotyczą dziesiątek tysięcy ludzi, często w trudnej sytuacji i nieobytych z prawem. Tym bardziej prace nad nimi winny toczyły się bez niedomówień.

Krzysztof Komorniczak, Przemysław Szwed: Żegnajcie, inwestycje

Za nadmierne zyski zapłacą wszystkie duże przedsiębiorstwa.

Ireneusz Cezary Kamiński: Wyrok zwycięski, ale słaby

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinna pochylić się nad sprawą Dody.

Żaneta Zemła-Pacud: Zanim lek generyczny trafi do apteki

Z wyłączności rynkowej nie wynika zakaz wytwarzania leków generycznych.

Mariusz Muszyński: Propozycja nie do odrzucenia

Szanuję prawo, ale nie pseudoprawnicze wizje. Zrezygnuję, gdy prof. Wiącek wskaże podstawę.

Anna Nowacka-Isaksson: Kości wciąż żywe

Dopóki Karolinska nie przyzna się do winy, nie rozliczy się z przeszłością.

Stanisław Sołtysiński: Czy obowiązuje zasada społecznej gospodarki?

Szerokie ramy działalności gospodarczej państwa grożą wypaczeniem wolnego rynku.

Beata Komarnicka-Nowak: Bez historii prawo jest ślepe

Najpierw należy ustalić stan faktyczny w oparciu o pełną wiedzę i prawdę materialną. Dopiero potem polscy i niemieccy politycy będą mogli uzgodnić sprawiedliwe rozwiązanie problemu.

Marek Domagalski: Dajmy szanse jedenastce dyscyplinarnej

Teraz prezydent winien zadbać, aby w zbliżającym się przedwyborczym okresie większość rządowa nie roznieciła jakiegoś nowego sporu wokół sądownictwa.

Krzysztof Koźmiński: Darmowe mieszkania?

W sprawach frankowych Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko podważa prawo zobowiązań.

Krzysztof Czyżewski: Jak chroniony jest utwór

Cezura 70 lat może być przyjęta jako uniwersalna.

Joanna Parafianowicz: Wirtualna rzeczywistość przerasta sądy

Podczas większości rozpraw zdalnych coś nie działa. A to głos, a to kamera.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Stanisław Gurgul: Wypowiedzi polityków i powołania sędziowskie

Na sędziego może być powołana osoba spełniająca szczególne wymagania.

Anna Nowacka-Isaksson: Nie tak łatwo udowodnić winę

DNA podejrzanego na broni palnej i krew ofiary na ubraniu nie wystarczyły.

Ewa Łętowska: Fałszywy wniosek z prawdziwych przesłanek

Nie ma funkcjonalnego dualizmu orzecznictwa strasburskiego i luksemburskiego.

Romanowski, Siemiątkowski: Prawo holdingowe licencją na „zabicie” grup kapitałowych

Biznes najbardziej nie lubi niepewności. W przypadku spółek Skarbu Państwa należy spodziewać się jeszcze większego paraliżu niż dotychczas.

Marek Domagalski: Reparacje mogą też jednoczyć

Temat roszczeń polskich o reparacje wyszedł z zakurzonych książek i gazet do zwykłych domów, a z czasem może dotrzeć także do niemieckich domów i nasze narody zjednoczyć.