„Najważniejsze firmy dla Polski”. Kto zwyciężył w rankingu?

Tegoroczny ranking Najważniejsze firmy dla Polski został przygotowany w zmienionej formule. W poprzednich edycjach oceniane były firmy nominowane do rankingu przez Dział Ekonomiczny „Rzeczpospolitej”, zaś oceny zgłoszonych kandydatów dokonywała redakcyjna kapituła.

Publikacja: 07.09.2022 20:30

„Najważniejsze firmy dla Polski”. Kto zwyciężył w rankingu?

Foto: Mariusz Szachowski, fototaxi.pl

W tym roku ocenianych było 250 największych przedsiębiorstw, których dane finansowe dostępne były publicznie. Ocena składała się z dwóch etapów. Pierwszy to etap analityczny, w którym firmy oceniane były na podstawie danych dotyczących ich działalności. Ocena obejmowała takie czynniki, jak: udział firmy w PKB Polski, relacja zatrudnienia w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce, relacja inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski, udział podatków w przychodach firmy, średnia płaca w firmie w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

rp.pl

Ta część rankingu jest w nim obecna po raz pierwszy.

Przyznanie punktacji w części analitycznej odbywało się z zachowaniem najwyższej staranności. Po zebraniu danych finansowych stanowiących podstawę oceny zostały one przekazane do analityka danych. Dane te zostały zanonimizowane, tak aby osoba dokonująca wyliczeń nie sugerowała się nazwami firm. Stąd każde przedsiębiorstwo zostało zakodowane według indywidualnego numeru, a dane zostały przekazane analitykowi właśnie z oznaczeniem ich jedynie numerem kodowym.

Po wyliczeniu wskaźników branych pod uwagę w rankingu firmom, które uzyskały najlepsze wyniki, przyznano punkty. Przy czym odbyło się to na zasadzie od najlepszego wyniku, a punktowanych było 20 lub 10 firm z najlepszymi wynikami. Na tej podstawie powstała lista przedsiębiorstw, które z uwagi na uzyskiwane wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki.

Drugi etap to głosowanie kapitały redakcyjnej rankingu, w skład której wchodzili redaktorzy naczelni tytułów wydawnictwa Gremi Media oraz rp.pl, a także kierownicy Działu Ekonomicznego oraz Ekonomii online „Rzeczpospolitej”. W składzie kapituły znaleźli się: Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” odpowiedzialny za Dział Ekonomiczny, Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl oraz zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Krzysztof Kowalczyk, kierownik Działu Ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, Artur Kotwica, kierownik działu Ekonomia online w „Rzeczpospolitej”, oraz Marek Kutarba, dyrektor wydawniczy w Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

W tym miejscu od razu warto podkreślić, że od przyszłorocznej edycji rankingu skład kapituły zostanie poszerzony o członków specjalnie utworzonej Rady Programowej Rankingu, której zadaniem będzie także weryfikacja oraz opracowanie na podstawie doświadczeń tegorocznej edycji, poprawionych zasad przygotowywania analitycznej części rankingu (w części dotyczącej reguł wyliczania poszczególnych wskaźników i ustalenia wagi poszczególnych kategorii analitycznych).

W tej edycji kapituła miała za zadanie ocenić firmy zakwalifikowane do rankingu według kryterium ich znaczenia z punktu widzenia istotności dla Polski, a zatem kierując się m.in. ich znaczeniem w zakresie przyczyniania się do wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego, wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, gospodarczej ekspansji poza granice kraju, wzrostu inwestycji oraz wzrostu dobrobytu obywateli.

W konsekwencji, członkowie kapituły oddawali swoje głosy nie na firmy z najwyższą punktacją w części analitycznej, ale na listę wszystkich 250 przedsiębiorstw zakwalifikowanych do rankingu. Każdy z członków kapituły dysponował pulą 10 punktów, które mógł dowolnie rozdzielić między firmy uwzględnione w rankingu. Obowiązywała przy tym zasada, że punktowana firma mogła otrzymać od członka kapituły nie mniej niż 0,5 i nie więcej niż 2 punkty.

Suma uzyskanych w obydwu etapach punktów decydowała o pozycji firmy na naszej liście nagrodzonych.

Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach: dla firm finansowych, firm o znaczeniu strategicznym (w tym roku są to dostawcy energii i paliw, ale w kolejnej edycji grupa ta zostanie rozszerzona) oraz firm niefinansowych (przedsiębiorstwa niezaliczone do finansowych i strategicznych).

Najważniejsze firmy dla Polski - Nagrodzeni:

Firmy o znaczeniu strategicznym:

rp.pl

Firmy finansowe:

rp.pl

Firmy niefinansowe:

W tym roku ocenianych było 250 największych przedsiębiorstw, których dane finansowe dostępne były publicznie. Ocena składała się z dwóch etapów. Pierwszy to etap analityczny, w którym firmy oceniane były na podstawie danych dotyczących ich działalności. Ocena obejmowała takie czynniki, jak: udział firmy w PKB Polski, relacja zatrudnienia w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce, relacja inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski, udział podatków w przychodach firmy, średnia płaca w firmie w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Pozostało 85% artykułu
Najważniejsze firmy
Strategiczne sektory dla regionów i całej gospodarki
Najważniejsze firmy
Czas zmian. Jak przekuć wyzwania w szanse?
Najważniejsze firmy
Gospodarka za dwie dekady. Które branże będą strategiczne?
Najważniejsze firmy
Inwestorzy odreagowują pandemię. Ci najwięksi chcą wydać miliardy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Najważniejsze firmy
Płacowa przewaga prywatnych firm
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą