Marek Kobylański: Fiskusa broń masowego rażenia

Odcięcie przedsiębiorcy od jego pieniędzy w banku – i to aż na trzy miesiące! – oznacza koniec biznesu. Dlatego taka możliwość powinna służyć tylko walce z naprawdę nieuczciwymi podatnikami.

Marek Isański: Rewolucyjny wyrok dotyczący wznowienia postępowania

Ukrywanym przez administrację podatkową problemem jest duża skala niezgodnych z prawem, ale prawomocnych decyzji. Tryby nadzwyczajne mające na celu uchylenie takich decyzji od wielu lat to przepisy niemal martwe.

Paweł Opitek: Poważnie kontrolować można nie tylko terrorystów

Prawdy o charakterze kontroli operacyjnej należy szukać w obowiązujących ustawach, a nie dalekim gwiazdozbiorze Pegaza. Należy prowadzić dyskusję o formach kontroli operacyjnej, ale uczestniczący w niej powinni opierać się na przepisach prawa.

Tomasz Pietryga: Prezydent między gołębiami a jastrzębiami

Prezydent albo wybierze prezesa Izby Dyscyplinarnej SN z bliskich Zbigniewowi Ziobrze „jastrzębi", co gwarantuje dalszy konflikt z UE, albo stanie po stronie „gołębi", z którymi łatwiej wykonać wyrok TSUE.

Tomasz Pietryga: Ziobro nie pozwoli im się cofnąć

Każdy defensywny krok traktowany jest przez obóz władzy jak uległość. Taki sposób myślenia wyklucza gaszenie ognisk zapalnych w sądownictwie.

Ryszard Sadlik: Minął trudny rok w sądownictwie

Mimo pandemii funkcjonowanie sądownictwa zostało zachowane.

Marek Domagalski: Znieważanie, nie tylko prezydenta, nikomu nie służy

Każdy normalnie operujący słowem wie, że nie można kogoś publicznie określać debilem. Czy język prawników, a zwłaszcza sędziów, tego nie czuje?

Kardas, Gutowski: Delegacje sędziów a naruszenia praworządności

Przemilczenie kwestii wadliwie delegowanych sędziów powoduje, że każdego dnia pojawiają się nowe rozstrzygnięcia, które naruszają prawo UE.

Marek Domagalski: Kontrola nadzwyczajna sądów

Polskie prawo zawiera kilka procedur weryfikacji wadliwych wyroków. Czasem nie wystarczą do naprawy błędów popełnionych przez stronę procesu czy sędziego.

Piotr Paduszyński: Najlepszy mem to rzeczywistość

Państwo, kpiąc z własnych posłów, prokuratorów i obywateli, kpi samo z siebie.

Joanna 
Parafianowicz: Nie wiesz, co powiedzieć? To mów niewyraźnie

Opieranie się wyłącznie na cudzej wiedzy nie jest dobre dla naszej własnej.

Paweł Filipek, Maciej Taborowski: TK to też sąd

Krajowe trybunały konstytucyjne również muszą spełniać europejskie standardy – taki jest sens wyroku TSUE.

Agnieszka Lisak: Polski Ład i nabici w terminale płatnicze

Nie jest dobrze, gdy władza stara się za wszelką cenę uszczęśliwiać obywatela.

Anna Nowacka-Isaksson: Skandal ze sprzątaczką

Porządki w willi premier robiła osoba, która dawno powinna opuścić Szwecję.

Tomasz Pietryga: Pułapka dla dużych rodzin

Konstrukcja podatkowej ulgi dla wielodzietnych sprawia, że zamiast pomóc rodzicom, nowe przepisy mogą ich wpędzić w nieliche problemy. Dorabiające dzieci zaś już na starcie do dorosłego życia nakłania się do kombinowania.

Dariusz Lasocki: Urban już niestraszny

Czy sąd i sędzia mogą zatrzymać ten pochód zła? Trzeba by odbudować nadwątlony autorytet wymiaru sprawiedliwości. Niestety, aż 43 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę sądów, zaś tylko 33 proc. – pozytywnie.

Wojciech Tumidalski: Obudzeni z ręką w Polskim Ładzie

Przed nowym rokiem rząd mówił, że wszystko jest przygotowane na Polski Ład. Teraz robi szkolenia i zapewnia, że za błędy nie będzie sankcji. Dlaczego nie mogło być na odwrót?