Marek Kobylański: Baza ofert na kryzys

Czy rozbudowa systemu informacji o ofertach pracy rzeczywiście jest tym, czego najbardziej potrzebują dziś przedsiębiorcy? Czy uspokoi pracowników obawiających się, że niebawem stracą źródła dochodu?

Marek Isański: NSA nie chroni majątku obywateli

W sprawach dotyczących wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych Naczelny Sąd Administracyjny nie chroni obywateli, a w szczególności nie chroni ich majątku. Uczynił fikcję prawną zarówno ze wznowienia postępowania jak i stwierdzenia nieważności niezgodnych z prawem decyzji.

Romanowski, Siemiątkowski: Jak ignorancja i nonsens stały się prawem

Bezsensowna nowela kodeksu spółek handlowych zakłada, że zarząd ma zabiegać o to, aby być kontrolowanym przez radę nadzorczą, i ma edukować ją, jak rada nadzorcza ma kontrolować zarząd.

Anna Wojda: Aferzyści wciąż mają się dobrze

Państwo traci miliony na oszustwach, okradani są obywatele. I choć policja i służby twierdzą, że to dzięki ich efektywnej pracy nadużycia wychodzą na światło dzienne, zorganizowane grupy przestępcze ciągle działają sprawnie. Widać to w statystykach.

Wojciech Tumidalski: Co ma Doda do projektu Ziobry

Projekt ustawy o ochronie chrześcijan ma przede wszystkim wymiar polityczny. Twierdzenia o prześladowaniu chrześcijan w Polsce nie obroniłyby się przed żadnym poważnym trybunałem.

Marek Domagalski: Antylichwa osią niezgody

Przepisy przeciw lichwie dotyczą dziesiątek tysięcy ludzi, często w trudnej sytuacji i nieobytych z prawem. Tym bardziej prace nad nimi winny toczyły się bez niedomówień.

Krzysztof Komorniczak, Przemysław Szwed: Żegnajcie, inwestycje

Za nadmierne zyski zapłacą wszystkie duże przedsiębiorstwa.

Ireneusz Cezary Kamiński: Wyrok zwycięski, ale słaby

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinna pochylić się nad sprawą Dody.

Żaneta Zemła-Pacud: Zanim lek generyczny trafi do apteki

Z wyłączności rynkowej nie wynika zakaz wytwarzania leków generycznych.

Mariusz Muszyński: Propozycja nie do odrzucenia

Szanuję prawo, ale nie pseudoprawnicze wizje. Zrezygnuję, gdy prof. Wiącek wskaże podstawę.

Anna Nowacka-Isaksson: Kości wciąż żywe

Dopóki Karolinska nie przyzna się do winy, nie rozliczy się z przeszłością.

Stanisław Sołtysiński: Czy obowiązuje zasada społecznej gospodarki?

Szerokie ramy działalności gospodarczej państwa grożą wypaczeniem wolnego rynku.

Beata Komarnicka-Nowak: Bez historii prawo jest ślepe

Najpierw należy ustalić stan faktyczny w oparciu o pełną wiedzę i prawdę materialną. Dopiero potem polscy i niemieccy politycy będą mogli uzgodnić sprawiedliwe rozwiązanie problemu.

Wojciech Tumidalski: Prawniczy rzemieślnicy sobie poradzą

Rynek w kryzysie nie szuka prawników z tytułami, zadowoli się zwykłym absolwentem studiów prawniczych. Ale to nie musi oznaczać bylejakości usług. Na to biznes nie powinien sobie pozwalać.

Tomasz Pietryga: Nota dyplomatyczna może otworzyć spór z Niemcami na kilkanaście lat

To dopiero pierwszy krok. Rząd niemiecki nie ma obowiązku odpowiadać na notę w sprawie reparacji. Nie ma też żadnych terminów na udzielenie odpowiedzi. Od determinacji nie tylko tego rządu, ale kolejnych będzie zależało, jaki los spotka polskie roszczenia.

Tomasz Pietryga: Sędziowie pokoju ofiarą tarć w koalicji

Idea powołania sędziów pokoju zaczyna grzęznąć w politycznej plątaninie. O tym, że instytucję wprowadzić trzeba, przekonani są nie tylko politycy prawicy, ale też części opozycji. Problem w tym, że każdy próbuje przy okazji ubić na tym interes.

Romanowski, Siemiątkowski: Prawo holdingowe licencją na „zabicie” grup kapitałowych (2)

Uchwała zarządu spółki zależnej w sprawie wykonania wiążącego polecenia będzie podlegać ocenie pod kątem odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i karnej.

Kappes, Skrzydło: Sprawa Dody nie powinna trafić do Strasburga

Państwo polskie wytoczyło piosenkarce Dodzie ciężką artylerię, stawiając jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego.