Tumidalski: PiS może nie dogadać się z Brukselą po likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wygląda na to, że PiS porozumiało się z Solidarną Polską co do kształtu ustaw sądowych. Ale kosztem tego porozumienia może być kolejne nieporozumienie z Brukselą.

Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Warto zmienić zasady sprzedaży przedsiębiorstw

Zasadne byłoby przemyślenie skutków nowelizacji prawa upadłościowego z 2019 r. i przynajmniej częściowy powrót do wcześniejszych regulacji dotyczących tzw. pre-packu.

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Czy las państwowy można zasiedzieć?

Czekamy na uchwałę poszerzonego składu Sądu Najwyższego, która może mieć poważne skutki gospodarcze. Dowiemy się, czy sędziowie potwierdzą, że nie ma podstaw do traktowania lasu jako rzeczy wyłączonej z obrotu.

Tomasz Pietryga: Miraże reform w sądownictwie

Bruksela opublikowała doroczny raport na temat stanu sądownictwa w Europie. Wypadamy w nim słabo. Taki wynik to nie nowość, gdyż zapaść sądów utrzymuje się od lat. Nie przypominam sobie też w ostatnim czasie reformy, która miałyby to zmienić.

Marek Kobylański: Wyższe mandaty, brak alkoholu na stacjach benzynowych

Od lat niewiele się zmienia. Podwyższane są kary, przeprowadza się popisowe akcje policji i akcje społeczne. I co? I nic. W żyłach polskich kierowców alkohol jak płynął, tak płynie.

Robert Gwiazdowski: Liberalne wiatraki

Zadanie dla Wysokiego Sądu: ile wiatraków musi wybudować PGE? I jak bardzo podnieść ceny?

Wojciech Tumidalski: Gdyby Chopin żył i jeździł autem

Oberwało się sędzi, która skazując Beatę Kozidrak za jazdę po pijanemu, przywołała jej dorobek artystyczny jako okoliczność łagodzącą. A nie jest to zły wyrok.

Marek Isański: Czy sędziowie NSA uniewinniliby Tomasza Komendę?

Prawo to stałe i trwałe dążenie do tego aby każdemu oddać to co mu się należy. Dlatego np. Tomasza Komenda został uniewinniony, gdy okazało się, że prawomocny wyrok skazał go za czyn którego nie popełnił. Istotą jest praworządność a nie trwałość prawomocnych orzeczeń. Natomiast, w sądach administracyjnych praktyka orzecznicza jest odwrotna. Wartością nadrzędną jest trwałość ostatecznych decyzji. To sądowe przyzwalanie na okradanie przez państwo własnych obywateli.

Paweł Blajer: Adwokaci nie mogą być ofiarami gospodarczego spowolnienia

Problemem zasadniczym jest ciągle za słaba rozpoznawalność i wizerunek adwokatury w społeczeństwie. Trwa ożywiona dyskusja o zakazie reklamy i promocji, ale niewiele zmienia ona w prezentowaniu światu, jaką rolę w życiu człowieka może pełnić adwokat.

Anna Wojda: Pastujemy na różowo

Pomysły na podatek od pustostanów pojawiają się co jakiś czas. W różnych wersjach i postaciach. W końcu rząd potrzebuje pieniędzy. Tyle że nie potrafi zdecydować, z czyjego portfela je wyciągnąć.

Marek Domagalski: Przetestujmy Brukselę

W sporze o sądy zabrakło wyobraźni. Ton nadawali radykałowie, którzy znaleźli okazję do politycznego i środowiskowego lansu. A tracimy wszyscy.

Magdalena Maślak-Gościmińska, Jacek Karp: Rachunek sumienia

Walkę z rosyjskim agresorem utrudniają zawiłe przepisy ustawy.

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Marcin Wojewódka: Masz oszczędności, to je pokaż

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni w nich wpisywać informacje o środkach zgromadzonych w PPE, PPK, IKE i IKZE.

Anna Nowacka Isaksson: Zakochany w drogach oddechowych

Chciał dać pacjentom najlepszą opiekę – mówił na procesie obrońca chirurga.

Jacek Trela: Pora skończyć ze SLAPP

W polskim prawie jest już przepis, który pozwala szybko oddalić oczywiście bezzasadny pozew.

Wojciech Tumidalski: Sankcje przed testem powagi

Wkrótce się dowiemy, czy instytucje państwa polskiego wytrzymają sprawdzian skuteczności i praworządności.