Valéry Gaucherand: Potrzebny jest łatwiejszy dostęp do zielonej energii

Ważne jest dla nas wsparcie polskich władz w łatwiejszym dostępie do zielonej energii dla firm – mówi Valéry Gaucherand, dyrektor generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Joanna Affre: Początek końca greenwashingu

Jeśli posługujemy się danymi zwrotami, musi to być weryfikowalne. Żeby nie okazało się, że „eco” jest tylko opakowanie, a sam produkt już nie – mówi Joanna Affre, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, szefowa Kancelarii Affre i Wspólnicy.

Philippe Crouzet: Atom to droga do dekarbonizacji gospodarki

Energia jądrowa to filar miksu energetycznego przyszłości – mówi Philippe Crouzet, wysoki przedstawiciel ds. francusko-polskiej współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej.

Dimitri Gitas, MSD Polska: Inwestycje w system opieki zdrowotnej powinny być priorytetem

Jeśli chcemy budować odporność Polski na przyszłe kryzysy, to priorytetem powinny być inwestycje w system opieki zdrowotnej – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Nowe technologie mogą naprawić ochronę zdrowia

Tegoroczna edycja raportu „Future Health Index” firmy Philips wskazuje, że jednym z priorytetów dla polskich liderów ochrony zdrowia jest rozwój infrastruktury technologicznej.

Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse w Polsce: Przyszedł czas na energetykę jądrową

Czas na energetykę jądrową, która mogłaby ewolucyjnie zastąpić bloki węglowe i dać Polsce niezależność i samowystarczalność energetyczną – mówi Mirosław Kowalik, prezes zarządu Westinghouse w Polsce.

Joanna Affre: Klienci zyskają narzędzia do weryfikacji ekologicznych deklaracji producentów

- W ramach nowych obowiązków firm w zakresie informowania rynku o ekologiczności produktów chodzi o taką zwykłą, kupiecką uczciwość, żeby jeśli posługujemy się tymi ekologicznymi zwrotami było to weryfikowalne dla klienta - mówi Joanna Affre, Wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Kancelaria Affre i Wspólnicy.

Bartłomiej Kopacz: W dekadę nakłady AstraZeneca na badania i rozwój wzrosły o 628 proc.

- W Polsce prowadzimy obecnie około 200 badań klinicznych z 600 prowadzonych teraz globalnie. W ciągu ostatniej dekady nakłady AstraZeneca na badania i rozwój wzrosły o 628 proc. - mówi Bartłomiej Kopacz, dyrektor ds. badań klinicznych, AstraZeneca Pharma Poland.

Frédéric Faroche: Kryzys nie zmienia strategii Veolii. Neutralność klimatyczna nie tylko możliwa, ale również konieczna

Nasz główny cel pozostaje ten sam. Chcemy wyjść z węgla do 2030 r. i osiągnąć neutralność. Ten kryzys stworzył impuls do przyspieszenia – mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia Polska.

Frédéric Faroche: Energy crisis does not change Veolia’s goal

Our final goal will remain the same. We will target to exit coal by 2030 and achieve neutrality. This crisis creates an impulse to be faster, said Frédéric Faroche, President and General Director of Veolia Group Polska.

François Colombié: Partnerstwo Polski i Francji umacnia się

Nasi inwestorzy rozumieją, że Polska jest rozwiniętym rynkiem i aby odnieść sukces, należy dopasować się do potrzeb rynku – mówi François Colombié, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

François Colombié: The partnership between Poland and France is strengthening

Our investors understand that Poland is a developed market and they know they have to adapt to the needs of the market to succeed, said François Colombié, Vice President of the French-Polish Chamber of Commerce.

W Ikei tworzymy biznes odpowiedzialny za ludzi i planetę

W Ikei wiemy, że walka ze zmianą klimatu jest naszym obowiązkiem, a nasi klienci i pracownicy oczekują od nas konkretnych działań. Mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na otoczenie na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

At IKEA, we create a business that is responsible for people and the planet

At IKEA, we know that fighting climate change is our responsibility, and our customers and employees expect concrete actions from us. We are aware of the impact we have on the environment locally, nationally, and globally.

Rola biznesu w zrównoważonym rozwoju Polski

Zmiana w kierunku społeczeństwa odpowiedzialnego i przyjaznego klimatowi jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością. Powiększająca się populacja to również zwiększone zapotrzebowanie na żywność, mieszkania, mobilność czy energię.

The role of business in the sustainable development of Poland

The shift towards a responsible and climate-friendly society is not only a challenge, but also a necessity. Growing population also means increased demand for food, housing, mobility, or energy.

Potrzebujemy innowatorów, by stawić czoła wyzwaniom

Innowacje w nauce i technologii pełnią kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań dla najtrudniejszych współczesnych wyzwań. Jednak bez wykwalifikowanych specjalistów pochodzących z różnorodnych środowisk nie rozwiniemy nowatorskich teorii naukowych, trudno będzie opracować przełomowe rozwiązania i określić ich zastosowania, a w konsekwencji nie znajdziemy szybko rozwiązań obecnych i przyszłych wyzwań.

We need innovators to face the challenges

Innovation in science and technology plays a key role in finding solutions to today’s toughest challenges. However, without qualified professionals from diverse backgrounds, we will not develop cutting-edge scientific theories; it will be difficult to develop breakthrough solutions and identify their applications, and consequently we will not quickly find solutions to current and future challenges.