Grzegorz W. Kołodko: Największym wyzwaniem jest demografia

Jeśli miałaby się ziścić prognoza ONZ, że w roku 2050 przy pozytywnym scenariuszu będzie nas tylko 32 mln, to znajdziemy się w trudnej sytuacji pod względem podaży siły roboczej. Aby zwiększyć rozrodczość należałoby przeznaczyć duże pieniądze publiczne na rozwinięty system opieki przedszkolnej. Tak, aby przyciągnąć na rynek pracy kobiety – uważa prof. Grzegorz W. Kołodko, b. wicepremier i minister finansów, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.

Jan Grzegorz Prądzyński: Wielkim wyzwaniem będą samochody autonomiczne

Branża ubezpieczeniowa staje przed zupełnie nową sytuacją. Dziś wszelkie decyzje na drodze podejmuje kierowca i ponosi ich konsekwencje. Niedługo będzie inaczej. Zastanawiamy się, jak ubezpieczać pojazdy autonomiczne. Staniemy też przed dylematami z pogranicza filozofii i etyki. Jak w trakcie wypadku wybierać mniejsze zło i kto ma być odpowiedzialny? Ten, kto programuje samochód, czy np. jego producent? – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Dąbrowski: Otworzyć się na potrzeby nowego pokolenia

Prezes grupy banków spółdzielczych SGB Jarosław Dąbrowski uważa, że największym wyzwaniem będzie zbudowanie bezpiecznego świata opartego na mobilności i technologiach świata finansów. Kluczowe będzie pogodzenie bezpieczeństwa, stabilnego rozwoju z nowoczesnym otwarciem na potrzeby nowego pokolenia.

Gróbarczyk: 5 minut, które trzeba wykorzystać

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uważa, że priorytetem powinna być żegluga śródlądowa, odbudowanie jej i stworzenie nowych możliwości komunikacyjnych. Także wykorzystanie potencjału rodzącego się w polskich portach.

Dziubiński: Mamy wielki potencjał

Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics uważa, że powinniśmy stawać się gospodarką wiedzy, która tworzy zaawansowane produkty, a nie opiera się na niskich kosztach pracy.

Kowalski: Skończyć z polskim paradoksem

Prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, uważa, że wyzwaniem są przemiany strukturalne na polskiej wsi. Co robić, by ludzie chcieli mieszkać na wsi i znajdywali zatrudnienie, ale nie rolnictwie. To paradoks, że w Polsce brakuje pracowników, z drugiej zaś strony mamy największe zatrudnienie w rolnictwie w Unii Europejskiej, a rolnicy zostawiają plony na polu.

Gomułka: Nie zatrzymujmy się w pogoni

Prof. Stanisław Gomułka, ekonomista główny ekonomista BCC uważa, że potrzeba nam kolejnych 20-30 dobrych lat z tempem wzrostu nawet niższym niż w ostatnich latach, ale wciąż wyższym niż w Europie Zachodniej. Chodzi o utrzymanie pewnych reform, wprowadzenie nowych.

Białowąs: Będzie się liczył nie tylko zysk

Bogusław Białowąs, prezes BOŚ uważa, że konieczna jest próba pogodzenia ze sobą interesu wynikającego z twardych praw ekonomii, które nakazują generowanie dodatnich strumieni finansowych, maksymalizowanie zysku z funkcją społeczną, do której powołane jest państwo.

Grochowski: Daleko zajedziemy

Władysław Grochowski, prezes Grupy hotelarsko-deweloperskiej Arche uważa, że jako Polacy potrzebujemy sukcesu i to nas nakręca. To nasz wielki kapitał. A przy tym nauczeni jesteśmy, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Kowalczyk: Robotyzacja naszą przyszłością

Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska uważa, że musimy myśleć o unowocześnieniu edukacji, aby nowe pokolenia były gotowe na zmiany i nowoczesne technologie oraz sposoby zarządzania firmami. Teraz mamy tu sporo braków.

Przyszłość rynku prawnego to outsourcing obsługi prawnej

Agnieszka Tałasiewicz partner zarządzający Kancelarią EY Law

Żyjemy nawet o 30 lat dłużej

Demograficzne zmiany przyniosły nam ogromne korzyści. Ale też i zagrożenia, takie jak spadek liczby rodzących się dzieci.

Bank finansujący państwowe przedsięwzięcia

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 roku, by finansować państwowe firmy i budownictwo. Po 1989 roku doszła jeszcze budowa dróg.

Od monopolu do monopolu

Polska Ludowa nie wiedziała co to konkurencja. Każda branża, w tym naftowa, miała swoich monopolistów.

Gaz łupkowy, czyli stracone złudzenia

Amerykański boom na gaz łupkowy, skutkował także w Polsce eksplozją nadziei na gazową samodzielność. Jednak bardziej perspektywiczny okazał się inny gaz.

Gaz wkracza na arenę

Polska ropa się kończyła i na plan pierwszy wysunął się długo niedoceniany jej lotny towarzysz - gaz ziemny.

Historia pewnej stacji (benzynowej)

W latach 20-tych XX wieku, co trzecia baryłka ropy wydobywana w Europie poza Związkiem Sowieckim pochodziła z Polski. Powstały pierwsze nowoczesne rafinerie, a co za tym idzie - pierwsze stacje benzynowe.

Od apteki do Armagedonu

Było na polskich ziemiach wielu obrotnych przemysłowców, którzy szybko zorientowali się jaki potencjał kryje w sobie olej skalny.