Jak prowadzić biznes w niepewnych czasach?

Zagrożenie wojną, deglobalizacja, zmiany demograficzne to wyzwania, przed którymi stoją dziś rząd i biznes. Na Impact’24 będą o nich rozmawiać międzynarodowi eksperci, najważniejsi politycy i liderzy biznesu.

Widzimy ogromny potencjał badawczy w Polsce

Chcemy stworzyć szerokie forum współpracy między firmami technologicznymi i z różnymi organizacjami na rzecz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, i to nie tylko w farmacji – mówi Karolina Tkaczuk, odpowiedzialna za innowacje oraz współpracę z uczelniami i start-upami w AstraZeneca Pharma Poland.

Kluczowe w opiece zdrowotnej są innowacje

Naszą ambicją jest wspieranie systemu w szybszym, lepszym diagnozowaniu pacjentów oraz w rozwiązaniach, które będą koncentrowały się na potrzebach pacjenta – mówi Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

W biznesie kluczowe jest słuchanie swoich pracowników

Słuchanie ludzi wymaga odwagi. Nie wystarczy zapytać: co faktycznie sądzisz? Należy być także gotowym na wysłuchanie odpowiedzi, zarówno na pozytywny, jak i negatywny feedback, mówiono podczas dyskusji poświęconej roli biznesowych liderów.

Końca historii nie będzie

Nurty neoliberalne w ostatnich latach mocno osłabły. Ale nie zostały wyparte tylko przez czysty polityczny populizm. Mocne w przestrzeni publicznej i politycznej stały się ruchy ekologiczne i działające na rzecz ochrony klimatu – mówi Adam Tooze, brytyjski historyk, badacz dziejów XX i XXI wieku.

Mocne polskie targi

Imprezy targowe, a także takie konferencje jak Impact świadczą o tym, że przemysł spotkań odrodził się po pandemii. Polskie ośrodki targowe wykorzystują tę szansę, są zdecydowanie najsilniejsze w tej części Europy – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Poznań centrum debat o gospodarce

Ponad 600 prelegentów – top menedżerów największych globalnych firm, polityków, decydentów, przedsiębiorców, ekspertów – dyskutowało podczas Impact’23 o najbardziej aktualnych wyzwaniach gospodarczych i cywilizacyjnych.

Staramy się budować lojalność klientów

Bardzo istotnym elementem pracy z klientem, budowania z nim relacji, jest zaspokajanie zmieniających się z wiekiem potrzeb, zarówno bankowych, jak i niebankowych. Aplikacja to jedyny „oddział” banku, do którego przychodzą młodzi ludzie – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao.

Polska ma potencjał rozwoju biotechnologii

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Polsce to istotny element działania koncernu na całym świecie – mówi Alina Pszczółkowska, wiceprezes AstraZeneca w Polsce.

Jak unikać hakerów

Tylko strategia „zero zaufania” będzie chroniła firmy przed cyberatakami – twierdzi Piotr Beńke, dyrektor ds. technologii IBM Polska

„Jak się zmieniał private banking”

„Ćwierć wieku temu nasz bank otworzył bankowość prywatną. Dużo się zmieniło, ale jedno pozostało niezmienne – konieczność budowy dobrych relacji z klientami – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao”