Ocena w pierwszym etapie dotyczyła takich czynników jak:

- udział firmy w PKB Polski,
- relacja zatrudnienia w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce,
- relacja inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski,
- udział podatków w przychodach firmy,
- średnia płaca w firmie w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Ta część rankingu jest w nim obecna po raz pierwszy.

Drugi etap to głosowanie kapituły redakcyjnej rankingu, z udziałem redaktorów naczelnych tytułów Gremi Media oraz rp.pl, a także kierownicy działu Ekonomicznego oraz Ekonomii online Rzeczpospolitej. Suma uzyskanych w obydwu etapach punktów decydowała o pozycji firmy na naszej liście nagrodzonych.

Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach: dla firm finansowych, dla firm o znaczeniu strategicznym (przede wszystkim dostawcy energii i paliw) oraz dla kategorii firm niefinansowych (firmy niezaliczone do finansowych i strategicznych). Kto otrzyma nagrody? Tego dowiemy się z transmisji na żywo uroczystości w Salonie „Rzeczpospolitej” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

.