„Najważniejsze firmy dla Polski”. Trwa uroczyste wręczenie nagród

Tegoroczny ranking „Rzeczpospolitej” powstał w zmienionej formule. Ocenianych było 250 największych firm, których dane finansowe dostępne były publicznie. Ocena składała się z dwóch etapów. Pierwszy to etap analityczny, w którym firmy oceniane były na podstawie danych dotyczących ich działalności.

Publikacja: 07.09.2022 20:09

Ocena w pierwszym etapie dotyczyła takich czynników jak:

- udział firmy w PKB Polski,
- relacja zatrudnienia w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce,
- relacja inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski,
- udział podatków w przychodach firmy,
- średnia płaca w firmie w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Ta część rankingu jest w nim obecna po raz pierwszy.

Drugi etap to głosowanie kapituły redakcyjnej rankingu, z udziałem redaktorów naczelnych tytułów Gremi Media oraz rp.pl, a także kierownicy działu Ekonomicznego oraz Ekonomii online Rzeczpospolitej. Suma uzyskanych w obydwu etapach punktów decydowała o pozycji firmy na naszej liście nagrodzonych.

Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach: dla firm finansowych, dla firm o znaczeniu strategicznym (przede wszystkim dostawcy energii i paliw) oraz dla kategorii firm niefinansowych (firmy niezaliczone do finansowych i strategicznych). Kto otrzyma nagrody? Tego dowiemy się z transmisji na żywo uroczystości w Salonie „Rzeczpospolitej” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Ocena w pierwszym etapie dotyczyła takich czynników jak:

- udział firmy w PKB Polski,
- relacja zatrudnienia w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce,
- relacja inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski,
- udział podatków w przychodach firmy,
- średnia płaca w firmie w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Materiał partnera
Smart city to również elektromobilność
ROZMOWA
Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju
Interview
Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development
Studio „Rzeczpospolitej”
Białkowski: Zdrowa Firma to wsparcie dla pracodawców w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
ROZMOWA
Jamiołkowski: Szczególny moment transformacji branży tytoniowej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą