Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami

- Dziś regulatorzy ingerują w relacje między klientem a bankiem powodując dodatkowe obciążenia. Efektywna stopa opodatkowania działalności bankowej to ponad 50 proc., a polski rynek jest najbardziej konkurencyjny spośród 10 rynków, gdzie jest obecny Santander - mówi Patryk Nowakowski, członek zarządu Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Jakość obsługi i relacja z klientem dają przewagę

W centrum zainteresowania jest dzisiaj młody klient. Relacja bankowa teraz zaczyna się już w wieku kilkunastu czy nawet kilku lat – mówi Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Maciej Reluga: Jest coraz lepiej i będzie lepiej

Brak podaży pracy, szybko rosnące płace – przez to konkurencyjność będzie cierpiała. Ale polscy przedsiębiorcy odnajdą się jak zwykle bardzo dobrze – mówi Maciej Reluga, członek zarządu, główny ekonomista w Santander Bank Polska.

Magdalena Proga-Stępień: Sztuczna inteligencja podniesie jakość obsługi klientów

- W usługach finansowych wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji znacząco zwiększa efektywność – podkreśla Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym? Lista jest długa

Co będzie, gdy spadną stopy procentowe? Czy przedsiębiorstwa w końcu zaczną inwestować i ustawić się w kolejce po kredyt? Jak zapobiec rosnącym ryzykom prawnym? - na takie najbardziej aktualne problemy w sektorze wskazują prezesi największych banków.

Maciej Reluga: To będzie największy problem polskich firm

- Brak pracowników i szybko rosnące płace mogą pogorszyć konkurencyjność polskich firm, ale wierzę, że i tym razem polscy przedsiębiorcy odnajdą się bardzo dobrze – ocenia Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska.

Mariusz Łuczak: Hipoteka przez internet? To będzie możliwe

- Cyfryzacja procesu hipotecznego będzie kontynuacją ścieżki, którą banki obrały wiele lat temu – mówi Mariusz Łuczak, Dyrektor Obszaru Inżynierii Ryzyka, Santander Bank Polska.

Piotr Bodył Szymala: Kogo warto dziś kredytować

- Z perspektywy ryzyk kredytowych warto kredytować samorządy czy specjalistyczne podmioty. W tych przypadkach nie ma ryzyk, które są związane z kredytowaniem gospodarstw domowych – ocenia Piotr Bodył Szymala, doradca prezesa Santander Bank Polska.

Marcin Gadomski: Branża bankowa gorszy okres ma za sobą

- Jest szereg obszarów, w których udział banków jest coraz ważniejszy z punktu widzenia interesu państwa - mówi Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Bankowcy apelują do rządu o dialog

Środowisko postuluje szybkie rozwiązanie problemu ryzyka prawnego. Na mapie wyzwań jest też zielona rewolucja.

Adam Ocharski: Sztuczna inteligencja wesprze budowanie relacji

Konkurencja między bankami będzie się rozgrywała bardziej na ekranie smartfona niż w innych, tradycyjnych dziedzinach, jak było do tej pory – mówi Adam Ocharski, dyrektor obszaru Business Intelligence w Santander Bank Polska.

Poważne rozmowy o długu i euro

Obok rozmów o kondycji systemu bankowego w Polsce czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, podczas EKF mówiono również m.in. o przyszłości złotego i długu publicznym.

Oczekiwania firm z sektora MŚP wobec leasingodawców

Elastyczności i wsparcia w przeprowadzeniu przez proces inwestycji leasingowej oczekują od firm leasingowych mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Na liście oczekiwań jest też oczywiście odejście od papierowej formuły zawierania umów leasingu. To jednak apel do rządu.

Monika Kania: Wzmacniamy obecność na rynkach

Wspieramy banki w procesach modernizacyjnych, strategiach chmurowych, optymalizacji procesów, wykorzystaniu danych, sztucznej inteligencji – mówi Monika Kania, Chief Revenue Officer w GFT Poland.

Lech Gałkowski: Jeśli chodzi o gospodarkę, jestem optymistą

Jeśli spojrzymy na wskaźnik ilości finansowania czy kredytów w gospodarce dla przedsiębiorstw w porównaniu z PKB, to w Polsce wynosi on 11 proc. Jest skrajnie niski i jesteśmy absolutnie w ogonie. Natomiast to się będzie zmieniać – mówi Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Bankowcy apelują do rządu o dialog. "To cud, że nie mamy w Polsce kryzysu bankowego"

- To cud, że nie mamy w Polsce kryzysu bankowego – ostrzega Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Środowisko postuluje szybkie rozwiązanie nabrzmiewającego problemu ryzyka prawnego. Na mapie wyzwań jest też zielona rewolucja.

Prezes PKO Leasing: chcemy finansować transformację gospodarki

- Swojej szansy możemy upatrywać w tym, co jest związane z KPO i o czym dużo się mówi w tej chwili, czyli transformacji energetycznej i elektromobilności. Branża leasingowa ma tu również dużo do powiedzenia i może sporo sfinansować – ocenia Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing.

Tadeusz Białek: Chcemy zmiany podstawy opodatkowania sektora

Polska, będąc szóstą największą gospodarką UE, ma jeden z najmniejszych sektorów bankowych, który zamiast rosnąć, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby gospodarki, systematycznie od kilku lat się kurczy – mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.