Inwestycje z ludzką twarzą

ESG w krajach Europy Zachodniej jest trendem inwestycyjnym już od kilkunastu lat. W Polsce zyskuje popularność.

Konsumenci chcą od firm zmian i wiedzą, jak działać

Presja na nowe zasady, aby ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale też klientów i pracowników, jest coraz bardziej zauważalna. Firmy także widzą zmianę nastawienia i już reagują.

Inwestorzy chcą uniknąć ryzyk ESG

Rośnie świadomość zagrożeń związanych ze środowiskiem naturalnym, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym.

Wielka zmiana w raportowaniu

Raporty będą zawierały trzy grupy wskaźników: generyczne (sector-agnostic indicators), specyficzne dla danego sektora (sector-specific indicators) i specyficzne dla danej spółki (entity-specific indicators).

Czas solidarnej odpowiedzialności

Biznes dawno już przestał pełnić rolę typowo ekonomiczną w społeczeństwie. Rzucił zdecydowanie nowe światło na aspekt społecznej odpowiedzialności.

Korporacje nie mogą bezkarnie szkodzić ludziom i planecie!

Parlament Europejski toruje drogę nowemu prawu Unii, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

Współpraca kluczem do sukcesu

Działania w pojedynkę, bez względu na to, jak ambitne, nie zapewnią sukcesu. Aby zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju stały się realne, potrzebne jest współdziałanie wielu interesariuszy, na przykład biznesu z samorządami i mieszkańcami.

Pandemia przyspieszyła przejście do kapitalizmu interesariuszy

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, nie kojarzyła się z kwestiami ważnymi dla zarządów firm. Inaczej jest w przypadku ESG. Gdy mówię menedżerom o znaczeniu ESG, nikt nie protestuje – mówi prof. Bolesław Rok, etyk biznesu.

Najważniejsze to dostrzegać ludzi

Po wybuchu pandemii firmy stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim była konieczność natychmiastowej reorganizacji systemu pracy.

Regulatorzy podnoszą poprzeczkę i to nie tylko dla liderów biznesu

Spółki, które dopiero od kilku lat oswajają się z obowiązkami poszerzonego raportowania niefinansowego, muszą się przygotować na rosnące oczekiwania w tym obszarze. W dodatku niedługo obejmą one dużo większą grupę firm.

Nie ma odwrotu od odpowiedzialności

Wszystkim przedsiębiorcom i menedżerom, którzy liczą na powrót do dawnej „normalności”, nasz tegoroczny raport „Biznes odpowiedzialny w Polsce” nie przynosi dobrych wieści.

Biznes ma szansę zbudować kapitalizm interesariuszy

Zdaniem ekspertów pandemia zrewidowała dotychczasowy system wartości przedsiębiorstw. Dodatkowo wchodzące w życie nowe wymogi raportowania zobligują biznes do zwracania większej uwagi na czynniki społeczne i środowiskowe.

Odpowiedzialne firmy szybko odpowiedziały na nowe wyzwania

Pandemia nagle zmieniła warunki prowadzenia biznesu. W reakcji wrażliwe społecznie organizacje nie tylko zmieniły sposób pracy, ale też otwarły się na potrzeby innych.

Wspólny nacisk regulatorów, liderów i konsumentów

Do nowych wymogów raportowania muszą przygotowywać się wszyscy. Jak zmiany wpłyną na rynek kapitałowy, działalność firm i gospodarkę? Jaką rolę raportowaniu niefinansowemu wyznacza Unia Europejska?

Raportowanie niefinansowe przepustką do rozwoju

Latem 2020 r. weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie taksonomii, czyli systematyki działalności zrównoważonej środowiskowo. Na ten rok zapowiadane są kolejne nowe projekty. Na co powinny przygotować się firmy?

Brak raportowania przestanie się opłacać

Raportowanie niefinansowe z roku na rok zyskuje na znaczeniu, firmy starają się, by coraz wyższa była jego jakość – mówiono podczas debaty „Rzeczpospolitej" pod hasłem „Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach".