Zrównoważone finanse to nie moda

Tylko przedsiębiorstwa świadomie i odpowiedzialnie prowadzące swoją działalność będą w stanie utrzymać się na rynku.

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

W tym roku uruchomimy w Polsce najbardziej innowacyjny i zrównoważony środowiskowo zakład PepsiCo w Europie – mówi Dagmara Piasecka Ramos, dyrektorka generalna i prezeska zarządu PepsiCo Polska.

Sektor finansowy źródłem dobrych praktyk w CSR

Rozszerzenie obowiązków informacyjnych firm o spektrum pozafinansowe to dodatkowa wartość dla interesariuszy, którzy wiedzą, że wyniki finansowe to jedynie wycinek informacji o danym podmiocie.

Rzetelne raporty ESG to podstawa zrównoważonego rozwoju

Unijne regulacje, presja inwestorów i kontrahentów sprawiają, że z roku na rok kurczy się pole dowolności w raportowaniu niefinansowym, które wkrótce na dobre ograniczy dyrektywa CRSD.

Cyberbezpieczeństwo fundamentem cyfrowej edukacji

Przy korzystaniu z cyfrowych narzędzi edukacyjnych zawsze warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Zrównoważony rozwój to dbałość o ludzi i planetę

Odpowiedzialny pracodawca wspiera pracowników i dostosowuje się do potrzeb. Po pandemii ważne okazało się na przykład wsparcie psychologiczne.

ESG – presja regulacyjna to nie wszystko

Benefit Systems od 2018 roku jest częścią ruchu B Corp, zrzeszającego firmy, w których model biznesowy wpisany jest zrównoważony rozwój.

Wartościowy CSR: oparty na know-how i wartościach firmy

Od dawna angażujemy się w aktywności, które mają na celu popularyzację chemii i możliwości, jakie stwarza ta nauka dla zrównoważonej przyszłości.

Szefowa zwykle radzi sobie świetnie

Zwiększenie udziału kobiet we władzach firm może przyspieszyć działania przedsiębiorstw dla zrównoważonego rozwoju.

Troska o środowisko musi być wpisana w biznes już na stałe

Do 2050 r. przynajmniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody – alarmuje ONZ. Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na globalny biznes.

Strategia dla przyszłości

Największy polski ubezpieczyciel włącza się w globalne wysiłki na rzecz przezwyciężania zagrożeń dla klimatu i wyzwań cywilizacyjnych. PZU SA dołączył do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Możemy sprawić, by przyszłość była lepsza

Jestem przekonana, że możemy i powinniśmy wpływać na rzeczywistość. Napędza mnie do tego niepokój i niezgoda na to, jak wygląda obecny świat – mówi Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Pfizer Polska, wyróżniona nagrodą w konkursie „Diamenty Sustainable Economy” w kategorii Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu 2022.

Gotowość do pomocy, ale i biznesowe kalkulacje

Tysiące firm zaangażowało się w działania humanitarne na rzecz Ukrainy. Ale czasem trudno im w imię deklarowanych wartości zrezygnować z zysku.

Rzetelny raport niefinansowy pomaga w rozwoju biznesu

Rosnące wymagania regulacyjne część spółek może potraktować wyłącznie jako dodatkowy i niepotrzebny obowiązek. Sporo firm widzi w nich jednak szansę odkrycia niedocenianych przez nie do tej pory ryzyk, ale i nowych możliwości.

Biznes potrzebuje dziś szefów liderów

W trudnych czasach rosną oczekiwania wobec prezesów firm. Mają być gotowi na odpowiedzialne, odważne decyzje.

Zaczęliśmy pomagać pół doby po agresji na Ukrainę

Żabka w pełni solidaryzuje się ze społecznością ukraińską w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazła.

Wzrosły wymagania społeczne wobec biznesu

Czy mamy prawo oczekiwać, że w imię wartości i zasad etyki firmy rezygnować będą z dużej części zysku? – zastanawia się prof. Bolesław Rok, etyk biznesu, w rozmowie o tym, jak wojna w Ukrainie zmienia podejście do CSR.

Zielone innowacje szansą dla firm

Nowatorskie, prośrodowiskowe produkty i rozwiązania wychodzą z rynkowej niszy. Coraz częściej stają się skutecznym sposobem na przyspieszenie rozwoju, obniżkę kosztów, a także na udany start w biznesie.