Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku

Jak podkreślają eksperci, biznes może się spodziewać raportowania coraz szerszego zakresu danych niefinansowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to obowiązek. Mimo wyzwań małe i średnie firmy też mogą stać się beneficjentami zmian.

Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty

Choć opinia publiczna oczekuje odpowiedzialnych inicjatyw biznesu, to firmy jako motor zrównoważonej transformacji najczęściej wskazują regulacje.

Kapitał skręca w stronę ESG

Kredyty, obligacje i akcje spółek mają coraz większy komponent związany ze zrównoważonym rozwojem.

Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce

Wprawdzie coraz więcej osób zapewnia w badaniach, że zależy im na zrównoważonym rozwoju zgodnie z zasadami ESG, to nasze zachowania zakupowe nie nadążają za szczytnymi deklaracjami.

CSR to już nie tylko miły dodatek

Dzisiaj oczekuje się, że społeczna odpowiedzialność będzie integralną częścią operacji biznesowych – zwraca uwagę Fiona Watson, senior director w Światowej Radzie Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

U progu technologicznej rewolucji

Nowatorskie algorytmy mogą pomóc w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony, ale są też dużym wyzwaniem.

Raport niefinansowy pokaże szanse zrównoważonego rozwoju

Wymuszone przez nową dyrektywę CSRD bardziej rzetelne raportowanie niefinansowe zajmuje wprawdzie sporo czasu i wymaga zaangażowania wielu osób, ale może pomóc określić niedostrzegane wcześniej ryzyka i nowe możliwości firm.

Jak polska branża modowa zamyka obieg tekstyliów

Obecnie znaczne ilości niepotrzebnej już odzieży są wyrzucane. Zarówno regulatorzy, jak i biznes chcą zmienić tę sytuację i racjonalnie wykorzystać zasoby zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Potrzeby edukacyjne wobec zmian klimatu

Zmiany klimatu to proces rewolucjonizujący współcześnie nie tylko działanie, ale także myślenie i weryfikowanie planów i strategii.

Zielone finanse podstawą zrównoważonego rozwoju

Klienci szukający finansowania, nawet jeśli regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju jeszcze bezpośrednio ich nie dotyczą, muszą liczyć się z tym, że ESG ma coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych.

Regulacje związane z ESG to szereg wyzwań

Jakie wyzwania firmy z sektora finansów napotykają przy wdrażaniu unijnych regulacji związanych z ESG? Zacznijmy od tego, co jest celem tych wszystkich przepisów? Po co instytucje unijne je wprowadzają?

Czy ESG oznacza kres CSR? Czym różnią się te koncepcje?

– Umarł król, niech żyje król? Nic z tego! CSR i ESG to yin i yang – jedno nie może istnieć bez drugiego – wyjaśnia Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor CSR w Grupie Veolia w Polsce, prezeska Fundacji Veolia Polska.

Tworzą miejsca pracy i chronią klimat – przykład idzie z Polski

Neutralność klimatyczna stała się biznesowym trendem, ale też – na razie nieformalnym – wymogiem współczesnych czasów.

Cele środowiskowe i społeczne idą ze sobą w parze

Kapitał ekonomiczny jest obecnie silnie powiązany z budowaniem kapitału społecznego. Ten zaś nie występuje w próżni, dlatego coraz bardziej istotne są działania firm na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Biznes odkrywa bioróżnorodność

Niewiele firm docenia korzyści ze zróżnicowania biologicznego, choć sporo branż zależy od naturalnych ekosystemów.

Niełatwo przestawić biznes na ESG

Obracając się w kręgu ekspertów, aktywistów społeczno-środowiskowych i grupy świadomych spółek można uwierzyć, że bardzo niewiele dzieli nas od przestawienia globalnej gospodarki na zrównoważony rozwój.

Sektor finansowy a transformacja energetyczna. Jaka będzie rola banków?

Nakłady konieczne na transformację energetyczną w Polsce do roku 2030 wyniosą 600 mld zł. Fundusze unijne nie pokryją ich w całości. Szacuje się, że brakująca kwota to ok. 8 mld euro. W uzupełnieniu tej luki może pomóc sektor finansowy, który pełni rolę dostawcy środków na inwestycje – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Wyzwania legislacyjne wpływają na zarządzanie obszarem ESG

Dyrektywa CSRD obejmuje więcej podmiotów i zwiększa zakres raportowania. To tworzy wyzwania, ale jest też szansą na promocję obszaru ESG i wypracowanie przewagi konkurencyjnej firmy.