Manipulowanie danymi o KPO w wersji Ziobry

Fundusz Odbudowy się nam nie opłaca - głosi minister Zbigniew Ziobro. - Skąd te szacunki? Naszym zdaniem jest odwrotnie - odpowiadają ekonomiści.

Pieniądze z KPO mogą pomóc gospodarce w trudnym 2023 roku

Jeśli Fundusz Odbudowy dla Polski zostanie odblokowany i pieniądze zaczną płynąć już od pierwszego kwartału 2023 r., może to dodać do dynamiki PKB co najmniej 0,5 pkt. proc. – oceniają ekonomiści.

Ile Polska traci na braku KPO? Znika wiele szans i korzyści

Trudno znaleźć jakiekolwiek zyski gospodarcze z tytułu blokowania unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski. Za to lista potencjalnych strat jest długa.

Moody's i Fitch: Pogorszenie praworządności i relacji z UE bije w rating Polski

Globalne agencje ratingowe – Moody's i Fitch – ostrzegają, że blokada wypłaty unijnych funduszy spójności dla Polski mogłoby obniżyć ocenę kredytową naszego kraju, osłabić złotego oraz zwiększyć presję inflacyjną.

Miliardy euro przepadną. Widmo polexitu na horyzoncie

Zamrożenie wypłaty unijnych dotacji to katastrofa dla gospodarki i widmo polexitu na horyzoncie – ostrzegają eksperci.

Eksperci: brak funduszy UE to droga do gospodarczej katastrofy

Wstrzymanie płatności z polityki spójności na lata 2021-2027, które według informacji „Rz” grozi Polsce, to w krótkim okresie potężne turbulencje na rynkach finansowych i załamanie inwestycji. W dłuższym – spowolnienie rozwoju gospodarczego i widmo „polexitu”.

#najlepRze2022: Wstrzymane fundusze UE dla Polski. Ile pieniędzy na inwestycje przepadło?

Polskie regiony nie będą miały pieniędzy na inwestycje z powodu polityki rządu Zjednoczonej Prawicy. Komisja Europejska zapowiedziała, że nie zrefunduje wydatków.

Węgierski minister: Budapeszt w sprawie rozmów z UE nie ma sobie nic do zarzucenia

– Komisja Europejska nie może podejmować uchwał tylko na podstawie decyzji politycznych. Dużo negocjujemy z Unią, ale nigdy nie podważamy jej jedności – mówi Tibor Navracsics, węgierski minister rozwoju regionalnego i funduszy UE.

Węgry odcięte od unijnych funduszy

Komisja Europejska wnioskuje o zawieszenie części unijnych funduszy dla Węgier, po raz pierwszy używając mechanizmu warunkowości. Polski rząd w tej sprawie może odetchnąć z ulgą. Ale nie w przypadku KPO.

Kompetencje Polaków rosną na funduszach z UE

Wysokie oceny, jakie Polska zdobywa u zagranicznych inwestorów za jakość kadr, to nie tylko zasługa naszych talentów i pracowitości, ale również miliardów euro z unijnych funduszy, które od końca lat 90. wspierają naszą edukację.

Fundusze z UE na rozwój i innowacyjną gospodarkę

Jest już zielone światło dla uruchamiania poszczególnych programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Negocjacje Umowy Partnerstwa zostały sfinalizowane w końcu czerwca, a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o perspektywie pierwszych konkursów dla przedsiębiorców.

Kolejne miliardy z UE na rozbudowę polskiego systemu transportowego

W okresie 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem środków na transport z Instrumentu "Łącząc Europę”. Pozwoli to na dalszy szybki rozwój polskiej sieci kolejowej, drogowej, ale też portów morskich.

40 proc. pieniędzy z KPO bez konkursów

Około 14 mld euro ma trafić do z góry wskazanych podmiotów, o pozostałe ponad 21 mld zł zainteresowani wsparciem mają rywalizować między sobą. To w miarę dobra proporcja, ale diabeł tkwi w szczegółach – oceniają eksperci.

Pieniądze z KPO w końcu popłyną do Polski. Impet, inwestycje i koniunktura

Euro z Funduszu Odbudowy zaczną pracować w gospodarce w większej skali dopiero w przyszłym roku.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii: Możemy dostać w tym roku 4,2 mld euro

Płatności z KPO są za kolejne kamienie milowe, czyli reformy – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Deszcz euro z KPO nie spadnie w Polsce tak szybko

Szybki i duży napływ pieniędzy z Funduszu Odbudowy mógłby pomóc zredukować inflację. Ale system jego wdrażania w Polsce nie jest w pełni gotowy.

Ekonomiści są zgodni: W UE warto być i bez funduszy

Ekonomiści nie mają cienia wątpliwości: obecność w Unii Europejskiej jednoznacznie się Polsce opłaca.

Morawiecki: Nie ma porozumienia w sprawie KPO. Polska jest suwerennym krajem

Nie będzie przełomu w kwestii Funduszu Odbudowy dla Polski w najbliższych dniach. Wciąż nie zakończyły się negocjacje w kluczowych kwestiach.