Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Należy wrócić do zasad obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu - uważa 77 proc. ekspertów.

Aktualizacja: 29.04.2024 10:26 Publikacja: 29.04.2024 04:30

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Foto: Adobe Stock

Wprowadzenie zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, to jedna z licznych obietnic wyborczych. Temat ten jest gorąco dyskutowany w koalicji rządowej. W końcu powstała propozycja, która wychodzi naprzeciw przedwyborczym obietnicom.

21 marca Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców, z których wynika, że:

- od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców,
- na zmianach miałoby zyskać 93 proc. wszystkich przedsiębiorców PIT,
- wszyscy drobni przedsiębiorcy – w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne – będą mieli równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
- dzięki zmniejszeniu obowiązków rozliczeniowych system obliczania składek miałby być bardziej przejrzysty,
- zlikwidowany miałby być absurd płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych.

Co w sprawie składki zdrowotnej proponuje Ministerstwo Finansów

Wszyscy podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej (ponad 1,3 mln osób) zyskać mają na wprowadzeniu ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka będzie wynosić 9 proc. z 75 proc. płacy minimalnej, czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Z kolej podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani 19 proc. liniową stawką PIT zapłacić by mieli składkę zdrowotną obliczaną w następujący sposób:

• osoby, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9 proc. od podstawy stanowiącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Według MF, w stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.

• osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłaciłyby składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

• zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Ponadto planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą (w warunkach roku 2025) około 310 zł miesięcznie (9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej).

W przypadku przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalną składkę (w kwocie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5 proc. od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Jeśli natomiast chodzi o przedsiębiorców opłacających podatek PIT na karcie podatkowej, to zyskać mieliby oni na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9 proc. od podstawy stanowiącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9 proc. od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia). W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.

Czytaj więcej

Ewa Szadkowska: Składka zdrowotna, czyli paliwo wyborcze

Prawnicy oceniają pomysł Ministerstwa Finansów

- Porządkujemy i upraszczamy zasady odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zapewniamy stabilność finansową systemu ochrony zdrowia – stwierdził minister finansów Andrzej Domański.


Jak wynika z odpowiedzi ekspertów, którzy wzięli udział w 4. turze panelu prawników "Rzeczpospolitej, większość z nich nie podziela przekonania Ministerstwa Finansów co do oceny zaproponowanych zmiana w naliczaniu i uiszczaniu składki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Rewolucja w firmowej składce zdrowotnej. Będzie niższa i prostsza

Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

77 proc. prawników uznało, że należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu. 19 proc. nie zgodziło się z tą tezą, a tylko 4 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Zwolennicy powrotu do zasad rozliczania składki zdrowotnej obowiązujących przed wprowadzeniem Polskiego Ładu uznali m.in., że: były to rozwiązania zdecydowanie mniej obciążające budżety przedsiębiorców niż obecnie, a wymiaru składki był prosty. Ponadto obowiązująca obecnie regulacja w większości sytuacji oznacza, że mamy do czynienia z podatkiem celowym, którego wysokość jest zupełnie przypadkowa.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły

Z kolei eksperci, którzy byli przeciwni powrotowi do zasad sprzed Polskiego Ładu, stwierdzili m.in., że czysto ryczałtowy charakter składki zdrowotnej pogłębiał degresję podatkową wśród przedsiębiorców (składka zdrowotna jest w istocie podatkiem) i mimo, że poprzedni system był zdecydowanie korzystniejszy dla przedsiębiorców, brak jest przestrzeni dla powrotu do poprzedniego systemu. Wiązałoby się to przede wszystkim z poważnym ubytkiem wpływów do NFZ.

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Liczba respondentów: 26

Opinie ekspertów (26)

Hanna Litwińczuk

Profesor, Uniwersytet Warszawski ,Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego

Odp: Zgadzam się

Za tym rozwiązaniem lub opartym na analogicznych zasadach przemawiają następujące względy : 1) prostota wymiaru składki 2) neutralność ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej i formę jej opodatkowania. Zróżnicowanie wysokości składki dla różnych form opodatkowania działalności gospodarczej powodowało, że przedsiębiorcy zmieniali formę opodatkowania na taką, która dawała największe " oszczędności składkowe" lub z tych samych powodów zmieniali formę prawną prowadzenia działalności ( np. przekształcenie JDG w spółkę). Tymczasem wybór formy prawnej prowadzenia działalności i formy jej opodatkowania nie powinien być zdominowany przez wysokość składki zdrowotnej, lecz odpowiadać rodzajowi i rozmiarom prowadzonej działalności gospodarczej. Podobnie sposób wymiaru składki nie powinien być dyskryminujący ze względu na źródło przychodu (przychód ze stosunku pracy versus przychód z działalności gospodarczej).

dr Marcin Wojewódka

Radca prawny Wojewódka i Wspólnicy, Instytut Emerytalny

Odp: Zgadzam się

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma realnej możliwości przywrócenia stanu ze składką zdrowotną sprzed tzw. Polskiego Ładu. I nie dlatego, że byłoby to niewykonalne. Ale dlatego, że składka zdrowotna przed tzw. Polskim Ładem była odliczana od wyższej stawki podatku PIT. Jestem przekonany, że dzisiaj nikt nie położy postulatu powrotu do stawki PIT sprzed tzw. Polskiego Ładu, bo to by oznaczało zwiększenie obecnej stawki 12 proc. podatku PIT.

Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat; profesor Uczelni Łazarskiego, Partner Zarządzający w Mariański Group.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Wyłącznie zryczałtowana składka pełni funkcję składki ubezpieczeniowej. Obowiązująca regulacja w większości sytuacji oznacza, że mamy do czynienia z podatkiem celowym, którego wysokość jest zupełnie przypadkowa.

Grzegorz Gębka

doradca podatkowy, właściel kancelarii podatkowej

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Z pewnością były to rozwiązania zdecydowanie mniej obciążające budżety przedsiębiorców niż obecnie. Co było korzystne mieliśmy wówczas jeden system obliczania składki zdrowotnej przez wszystkich (pracownik, przedsiębiorca) oraz odliczania jej od podatku. Z tego punktu widzenia zdecydowanie dążyłbym do przywrócenia tego systemu chociażby z punktu widzenia jego przejrzystości i prostoty. Inną kwestią jest to, że obecnie do budżetu wpływa pewnie kilkaset razy więcej środków ze składki zdrowotnej ustalonej na obecnych zasadach. Więc z drugiej strony jeśli budżet nie wytrzyma powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu to brak takich ruchów wydaje się mieć uzasadnienie.

Rafał Adamus

Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym

Odp: Zgadzam się

Na problem składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy (mikro-przedsiębiorcy) należy spojrzeć jako na fragment szerszego zagadnienia. Przedsiębiorca sam musi zdobyć sobie rynek i utrzymać się na nim w warunkach konkurencji i ciężarów fiskalnych. Najczęściej nie ma takiej elastyczności co do wysokości marży jak duże korporacje. Do tego dochodzą zmienności koniunktury. Jak pokazują statystyki większość nowych biznesów nie przeżywa pierwszych trzech lat. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi pokryć ponoszone koszty, a w tym koszty pracy. Państwo podnosi wysokość płacy minimalnej bez jakiegokolwiek sprzężenia podwyżki ze wzrostem wydajności pracy. Czyli w pierwszej kolejności przedsiębiorca płaci wynagrodzenia pracownikom. Jeżeli wystawi faktury VAT, a nie uzyska za nie zapłaty to musi z własnych środków zapłacić od nich VAT i PIT zanim uzyska ulgę na złe długi. Windykacja wierzytelności oznacza kolejne koszty (minimum to wpis od pozwu) i scenariusz sądowy rozpisany na wiele lat. Do tego dochodzą dalsze ciężary publiczne takie jak składka na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca musi dokonać płatności bez względu na to czy był na urlopie czy był chory. Człowiek na etacie ma prawo do urlopu i zwolnienia od pracy na wypadek choroby. Pracuje w cywilizowanych normach czasu pracy. Dla przedsiębiorcy najczęściej urlop, chorowanie w domu, ośmiogodzinna dniówka to luksus. Wielu przedsiębiorców musi finansować koszty swojej działalności poprzez kredyt obrotowy. Oznacza to zadłużanie się. Obok typowego ryzyka rynkowego może być tak, że zmieni się linia orzecznicza i kontrola rozpruje stare rozliczenia lata wstecz. Do tego doliczy odsetki. Przedsiębiorca nie odpowiada za szkodę do trzech pensji. Za wszelkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko jego częścią służącą prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli w tym kontekście zadaje się pytanie o składkę zdrowotną to jest to dodatkowy ciężar fiskalny utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej.

Dariusz Adamski

Profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Odp: Nie zgadzam się

Czysto ryczałtowy charakter składki zdrowotnej przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu pogłębiał degresję podatkową wśród przedsiębiorców (składka zdrowotna jest w istocie podatkiem). Powodował, że przedsiębiorcy osiągający wyższy dochód płacili składkę stanowiącą jego relatywnie niższą część. Polski Ład radykalnie zmienił ten stan rzeczy. Rozwiązanie proponowane przez MF stanowi zdecydowanie bardziej racjonalne rozwiązanie, minimalizujące jednocześnie ubytek dla budżetu państwa, jaki byłby następstwem całkowitego powrotu do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu. Zmniejsza też atrakcyjność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli najbardziej antyinwestycyjnie działającej formy opodatkowania, której upowszechnienie w ostatnich latach było konsekwencją nieprzemyślanej, wewnętrznie sprzecznej polityki podatkowej poprzedniego rządu.

Jacek Męcina

Prof. dr hab. Jacek Męcina Uniwersytet Warszawski, doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan

Odp: Nie zgadzam się

Mimo, że poprzedni system byłe zdecydowanie bardziej korzystny dla przedsiębiorców, brak jest przestrzeni dla powrotu do poprzedniego systemu. Wiązałoby się to przede wszystkim z poważnym ubytkiem wpływów do NFZ.

Jerzy Kwaśniewski

Adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik Samorządowej Karty Praw Rodzin

Odp: Nie zgadzam się

Formuła składki zdrowotnej sprzed reformy naruszała zasadę równości wobec prawa oraz konstytucyjną zasadę ochrony pracy. Zmiany w tym zakresie powinny pójść w innym kierunku niż powrót do dawnych rozwiązań. Przede wszystkim obciążenie stosunku pracy powinno być premiowane.

Michał Romanowski

Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy

Odp: Zgadzam się

Problem jest jednak znacznie bardziej złożony. Jest to bowiem rozwiązanie punktowe, które spowoduje spadek dochodów państwa z tytułu składki zdrowotnej o 5 mld zł. Oznacza to wzrost deficytu finansów publicznych a w efekcie długu publicznego w sytuacji, w której Polska należy do krajów o najwyższym deficycie finansów publicznych w UE (4,8 proc. PKB w 2024 i 3,9 proc. PKB w 2025). Jednocześnie koalicjanci zadeklarowali podniesienie nakładów na ochronę zdrowia. Bez cięć wydatków budżetowych lub zwiększenia przychodów budżetu (wzrost innych danin publicznych) nakłady na ochronę zdrowia mogą wyłącznie zmaleć. Dodatkowo rozwiązanie to pogłębia różnice w tzw. klinie podatkowo-składkowym pomiędzy umowami o pracę i samozatrudnieniem, a więc brak neutralności systemu podatkowego-składkowego. Konieczna jest zatem całościowa reforma systemu podatkowo-składkowego.

Tomasz Safjański

dr hab. prof. AWSB

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Reforma składki zdrowotnej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez przedsiębiorców zmian. Obowiązek płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych odbierany jest przez przedsiębiorców jako „kant” prawny wprowadzony w Polskim Ładzie. Nonsensowna składka zdrowotna od zbycia środków trwałych uderza w sposób szczególny w ryczałtowców, którzy sprzedając drogie środki ryzykują wejście w wyższy próg podatkowy i płacenie zawyżonej składki zdrowotnej przez cały rok. Ważna jest również kwestia wprowadzenia limitu, do jakiego składki zdrowotne są pobierane.

Jakub Bińkowski

członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Idealnym rozwiązaniem byłaby kompleksowa reforma systemu podatkowo-składkowego, który w tej chwili postawiony jest całkowicie na głowie, ale wycofanie zmian wprowadzonych Polskim Ładem mogłoby stanowić dobry wstęp do dyskusji na ten temat.

Jerzy Stępień

Były prezesem Trybunału Konstytucyjnego

Odp: Nie zgadzam się

Maciej Zaborowski

Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Bogumił Brzeziński

Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus)

Odp: Nie mam zdania

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradczyni podatkowa i dyrektorka w PwC

Odp: Zgadzam się

dr Tomasz Snarski

Adwokat Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Roman Nowosielski

Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Piotr Zimmerman

radca prawny

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Sylwia Rzepka

Sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Odp: Zgadzam się

Janusz Bojarski

Dr hab., adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Odp: Nie zgadzam się

Mariusz Korpalski

Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Elżbieta Chojna-Duch

dr. hab. nauk prawnych, była wiceminister finansów

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Krzysztof Koźmiński

Partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Odp: Zgadzam się

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa

Odp: Zgadzam się

Paweł Kuglarz

Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Pomysł Ministerstwa Finansów na składkę zdrowotną nie jest dobry

50 proc. uczestników panelu nie zgodziło lub zdecydowanie się nie zgodziło, że należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów. Ich zdaniem m.in., zwiększy się chaosu, który skutkuje zupełną przypadkowością wymiaru podatku zdrowotnego, co po prostu komplikuje system. Zmiany w składce zdrowotnej powinny dążyć do maksymalnego uproszczania jej obliczania i ujednolicania.

Czytaj więcej

Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną

43 proc. ekspertów uznało propozycje MF za właściwe rozwiązania. 7 proc. prawników nie miało zdania co do tego zagadnienia.

Zdaniem zwolenników rozwiązań przedstawionych przez MF, to zdroworozsądkowa i kompromisowa propozycja wypracowana przez resorty zdrowia i finansów. Oczywiście nie jest ona perfekcyjna, ale jak do tej pory nikt nie przedstawił lepszego rozwiązania. Taki kompromis przywraca względną równowagę, likwiduje drastyczne obciążenia oraz upraszcza proces wyliczania składki.

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Liczba respondentów: 26

Opinie ekspertów (26)

dr Marcin Wojewódka

Radca prawny Wojewódka i Wspólnicy, Instytut Emerytalny

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

To jest zdroworozsądkowa, kompromisowa propozycja wypracowana przez resorty zdrowia i finansów. Oczywiście nie jest ona perfekcyjna, ale jak do tej pory nikt nie przedstawił lepszego rozwiązania.

Hanna Litwińczuk

Profesor, Uniwersytet Warszawski ,Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego

Odp: Nie zgadzam się

Powiązanie wysokości składki zdrowotnej z wysokością dochodu oznacza podporządkowanie jej wymiaru zasadzie zdolności płatniczej, czyli podatnicy o niższym dochodzie płacą składkę niższą, zaś ci o wyższym dochodzie składkę wyższą, co oznacza, że składka staje się instrumentem dystrybucji dochodów na rzecz mniej zamożnych podatników kosztem tych zamożniejszych. Zasada ta legła u podstaw konstrukcji podatku dochodowego i służą jej takie rozwiązania jak np. progresja podatkowa czy ulgi związane ze zróżnicowaną sytuacją osobistą czy rodzinną podatnika. Z kolei podatnicy, którzy nie są opodatkowani na zasadzie progresji, nie korzystają z niektórych ulg. Składka zdrowotna nosi wszystkie cechy podatku, ale jej specyfika polega na tym, że sama jej nazwa sugeruje powiązanie z celami, które będą finansowane z pochodzących z niej wpływów. Dlatego silne uzależnienie jej wysokości od zdolności płatniczej może być postrzegane przez podatników jako niesprawiedliwe z uwagi na obowiązujące obecnie zasady dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Poza tym zmiana sposobu wymiaru składki zdrowotnej powinna być elementem całościowej zmiany modelu opodatkowania dochodów w Polsce. Obecnie opodatkowanie dochodu jest obarczone wieloma niesprawiedliwymi, dyskryminującymi czy wręcz nielogicznymi rozwiązaniami. Wbudowanie w ten już wadliwy system nowych rozwiązań dotyczących wymiaru składki zdrowotnej i to według zróżnicowanych zasad w zależności od formy opodatkowania może jeszcze uwydatnić jego wady.

Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat; profesor Uczelni Łazarskiego, Partner Zarządzający w Mariański Group.

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Kolejne zwiększenie chaosu, który skutkuje zupełną przypadkowością wymiaru podatku zdrowotnego. Tym samym narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej i jest niekonstytucyjne.

Grzegorz Gębka

doradca podatkowy, właściel kancelarii podatkowej

Odp: Nie zgadzam się

Nie można tego pomysłu oceniać zero-jedynkowo. Z jednej strony zawsze jestem za zmniejszaniem obciążeń wśród przedsiębiorców. Zarówno tych w zakresie obowiązków sprawozdawczych, jak i obciążeń ekonomicznych. Z tego punktu widzenia planowane zmiany należy ocenić na plus. Natomiast po raz kolejny planujemy wprowadzić regulacje, które będą różne dla przedsiębiorców (w zależności od tego w jakiej formie się rozliczają z PIT). To dalej komplikuje system. Z tego punktu widzenia ten plan nowelizacji oceniam negatywnie.

Jacek Męcina

Prof. dr hab. Jacek Męcina Uniwersytet Warszawski, doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan

Odp: Zgadzam się

Taki kompromis przywraca względną równowagę, likwiduje drastyczne obciążenia, upraszcza proces wyliczania składki.

Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Odp: Nie zgadzam się

Zmiany w składce zdrowotnej powinny dążyć do maksymalnego uproszczania obliczania i ujednolicania składki.

Jerzy Kwaśniewski

Adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik Samorządowej Karty Praw Rodzin

Odp: Nie zgadzam się

Kolejna zmiana, oznaczająca pogłębienie nierówności obciążenia daninami, na przestrzeni kilku lat, powoduje destabilizację warunków prowadzonej działalności. Zmiana warunków nie powinna różnicować pozycji przedsiębiorców w tak poważnym stopniu.

Michał Romanowski

Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy

Odp: Zgadzam się

Składka zdrowotna powinna być jedna, aby nie zwiększać klinu podatkowo-składkowego i braku neutralności systemu podatkowo-składkowego.

Rafał Adamus

Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym

Odp: Nie zgadzam się

Jestem przeciwnikiem powiększania ciężarów fiskalnych dla drobnego biznesu.

Jakub Bińkowski

członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Odp: Zgadzam się

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apelował oczywiście o powrót do zasad sprzed Polskiego Ładu (jw.), ale propozycja przedstawiona przez rząd jest uczciwa. Rozumiem, że rząd jest tworzony przez koalicję ugrupowań o różnych spojrzeniach, są też konkretne uwarunkowania budżetowe determinujące możliwości prawodawcy. Mając na względzie te okoliczności, pozytywnie oceniam rozwiązanie zaprezentowane przez MF.

Jerzy Stępień

Były prezesem Trybunału Konstytucyjnego

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Tomasz Safjański

dr hab. prof. AWSB

Odp: Nie zgadzam się

Maciej Zaborowski

Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów.

Odp: Nie mam zdania

Bogumił Brzeziński

Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus)

Odp: Nie mam zdania

Dariusz Adamski

Profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradczyni podatkowa i dyrektorka w PwC

Odp: Nie zgadzam się

dr Tomasz Snarski

Adwokat Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

Odp: Nie zgadzam się

Roman Nowosielski

Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni

Odp: Zgadzam się

Piotr Zimmerman

radca prawny

Odp: Zgadzam się

Sylwia Rzepka

Sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP

Odp: Zgadzam się

Janusz Bojarski

Dr hab., adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Odp: Zgadzam się

Mariusz Korpalski

Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Elżbieta Chojna-Duch

dr. hab. nauk prawnych, była wiceminister finansów

Odp: Nie zgadzam się

Krzysztof Koźmiński

Partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Odp: Nie zgadzam się

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa

Odp: Zgadzam się

Paweł Kuglarz

Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Odp: Nie zgadzam się

Ubytki w finansach NFZ trzeba jakoś uzupełnić

61 proc. prawników zgodziło się z tym, że budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po wprowadzeniu zmian w wyliczaniu składki zdrowotnej. Ich zdaniem m.in. co do zasady, zadaniem państwa jest uwzględnienie w budżecie pokrycia niezbędnych kosztów powszechnej opieki zdrowotnej.

20 proc. , ekspertów było przeciwnego zdania. Aż 19 proc. nie miało zdania w tej sprawie i zwrócili oni uwagę m.in., że trzeba najpierw poznać dokładne wyliczenia skutków dla budżetu obu rozwiązań, tj. przywrócenie zasad sprzed Polskiego Ładu i wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Liczba respondentów: 26

Opinie ekspertów (26)

dr Marcin Wojewódka

Radca prawny Wojewódka i Wspólnicy, Instytut Emerytalny

Odp: Zgadzam się

W naszym systemie wszelkie nawet wydzielone fundusze jak właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia czy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (zarządzany przez ZUS) i tak są de facto emanacją państwa i co do zasady technicznym środkiem realizacji gwarancji zapisanych w Konstytucji czy ustawach szczególnych. Budżet państwa to nic innego jak jego skarbonka. Jeśli więc państwo (ustawodawca oraz Prezydent) zdecydują się na akceptacje takich propozycji rządowych dotyczących składki zdrowotnej o jakich rozmawiamy, to konsekwencją powyższego może być konieczność sięgnięcia do tej skarbonki. Zresztą po to mamy budżet.

Hanna Litwińczuk

Profesor, Uniwersytet Warszawski ,Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego

Odp: Nie mam zdania

Odpowiedź na to pytanie wymaga poznania dokładnych wyliczeń skutków dla budżetu obu rozważanych rozwiązań. Ponadto określenie" budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ" nie daje odpowiedzi na pytanie, jakie konkretnie dochody budżetowe będą przeznaczone na ten cel, czy będą one pochodziły np. ze zmniejszenia wydatków budżetowych, a jeżeli tak to jakich, czy też z podwyższenia innych podatków, np. pośrednich lub wprowadzenia nowych podatków. Dopiero mając taką wiedzę można w pełni ocenić, kto i w jakim zakresie poniesie koszt zmian wynikających z przyjęcia nowych zasad wymiaru składek zdrowotnych.

Jerzy Kwaśniewski

Adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik Samorządowej Karty Praw Rodzin

Odp: Zgadzam się

Co do zasady, zadaniem państwa jest uwzględnienie w budżecie pokrycia niezbędnych kosztów powszechnej opieki zdrowotnej.

Grzegorz Gębka

doradca podatkowy, właściel kancelarii podatkowej

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Tylko czy budżet na to stać w kontekście obecnej sytuacji, m.in. potrzeb zwiększania nakładów na obronność.

Rafał Adamus

Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym

Odp: Zgadzam się

Polityka podatkowa państwa powinna prowadzić do pobudzenia drobnej przedsiębiorczości a nie do jej tłumienia.

Michał Romanowski

Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy

Odp: Zgadzam się

Tak. Należy jednak pamiętać, że oznacza to albo cięcie wydatków albo zwiększenie innych danin publicznych.

Jakub Bińkowski

członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Odp: Nie mam zdania

W idealnym scenariuszu opieka zdrowotna powinna być w ogóle finansowana bezpośrednio z budżetu, w wymiarze uwzględniającym jej potrzeby i możliwości płatnicze państwa.

Jerzy Stępień

Były prezesem Trybunału Konstytucyjnego

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat; profesor Uczelni Łazarskiego, Partner Zarządzający w Mariański Group.

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Tomasz Safjański

dr hab. prof. AWSB

Odp: Zgadzam się

Maciej Zaborowski

Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów.

Odp: Nie mam zdania

Bogumił Brzeziński

Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus)

Odp: Zgadzam się

Dariusz Adamski

Profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradczyni podatkowa i dyrektorka w PwC

Odp: Nie zgadzam się

dr Tomasz Snarski

Adwokat Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

Odp: Nie mam zdania

Roman Nowosielski

Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni

Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Piotr Zimmerman

radca prawny

Odp: Nie zgadzam się

Sylwia Rzepka

Sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP

Odp: Zgadzam się

Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Odp: Nie mam zdania

Janusz Bojarski

Dr hab., adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Odp: Zgadzam się

Mariusz Korpalski

Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam

Elżbieta Chojna-Duch

dr. hab. nauk prawnych, była wiceminister finansów

Odp: Nie zgadzam się

Krzysztof Koźmiński

Partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Odp: Zgadzam się

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa

Odp: Zgadzam się

Paweł Kuglarz

Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Odp: Zgadzam się

Jacek Męcina

Prof. dr hab. Jacek Męcina Uniwersytet Warszawski, doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan

Odp: Zgadzam się

Wprowadzenie zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, to jedna z licznych obietnic wyborczych. Temat ten jest gorąco dyskutowany w koalicji rządowej. W końcu powstała propozycja, która wychodzi naprzeciw przedwyborczym obietnicom.

21 marca Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców, z których wynika, że:

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?