Jest pomysł, jak zachęcić firmy do zatrudniania matek

Powinniśmy rozważyć wprowadzenie przepisów, które powodowałyby, że zatrudnienie matki nie byłoby dla firmy jednoznacznie kosztowniejszą decyzją – mówi dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Praca zdalna wyklucza badanie alkomatem

Nie wydaje się możliwe, aby kontrola pracujących zdalnie była dopuszczalna – twierdzi ministerstwo.

Można zmieniać zdanie w sprawie oszczędzania w PPK

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może - kiedy zechce - złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. W takim przypadku pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK poczynając od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego mu po złożeniu tego wniosku.

Życzeniowa praca zdalna - pracodawca nie musi jej przyznać po noweli KP

Firma nie musi zgodzić się na okazjonalne wykonywanie obowiązków na odległość – twierdzi resort rodziny.

Praca zdalna wymaga zbadania zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną powinna uwzględniać m.in. wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

Świadczenie obowiązków zdalnie musi gwarantować ochronę danych

Pracodawcy powinni dobrać odpowiednie środki techniczne i zawczasu ustalić, jakie działania powinni podejmować pracownicy, a jakich się wystrzegać, aby praca zdalna nie wpłynęła negatywnie na bezpieczeństwo danych.

Nie każdy zakaz konkurencji można odwołać

Jeżeli umowa lojalnościowa po ustaniu zatrudnienia nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, pracodawca nie uwolni się od wypłaty odszkodowania, nawet gdy zakaz konkurencji przestanie być zasadny.

Sygnaliści: Zgodność nie zagościła w każdym obszarze HR

Brak zgłoszeń od sygnalistów powinien wzbudzić czujność pracodawców. Zaszkodzić im też mogą zaniedbania w kwestii zabezpieczenia się przed nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców czy rezygnacja z umów o poufności ze związkami.

Łatwiej o pracę nie tylko naukowcowi

Blue Card stanowi alternatywę dla „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, a jej uzyskanie jest dla cudzoziemca dużo korzystniejsze. To rozwiązanie dostępne nie tylko dla lekarzy i prezesów.

Prywatna sytuacja pracownika może zablokować jego wybór do zwolnienia

Wytypowanie do zakończenia stosunku pracy osoby, która jest w znacznie gorszej sytuacji niż inni pracownicy zajmujący to samo stanowisko objęte redukcją, może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kolejna skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce trafiła do TSUE

W piątek 10 marca do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca braku implementacji dyrektywy o sygnalistach.

Romans w biurze z perspektywy pracodawcy

Kiedy relacja intymna pomiędzy pracownikami w firmie może prowadzić do konfliktu interesów?

Za 746 tys. Ukraińców płyną składki do ZUS, tylko 8 tys. ma umowy o dzieło

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że nasz rynek pracy nie opiera się na umowach o dzieło. Dotyczy to zarówno zatrudnienia Polaków, jak i cudzoziemców.

Marek Kobylański: Umowa o dzieło omija Ukraińców

Czy dobra sytuacja obcokrajowców na polskim rynku pracy zmieni negatywne wrażenie, jakie wywołał stosunek polskich władz i obywateli do kryzysu uchodźczego i wydarzeń na granicy z Białorusią? Niekoniecznie.

Eksperci: Nowelizacja Kodeksu pracy udana, ale można było pójść krok dalej

Nowelizacja kodeksu pracy była potrzebna, ale nie wykorzystano szansy na rozwiązanie niektórych palących problemów.

Sektor budowlany pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy

W każdym okręgowym inspektoracie pracy ma zostać wytypowana grupa budów o szczególnym znaczeniu, które zostaną objęte zintensyfikowanym nadzorem. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie czynniki jak wielkość zatrudnienia, forma własności czy liczba skarg.

Sejm głosował nad nowelą kodeksu pracy. Niedługo ważne zmiany dla pracowników

Posłowie poprali część poprawek Senatu do nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Mają one głównie charakter doprecyzowujący.

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. granic potrąceń z pensji pracownika

Katalog dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika jest zawarty w kodeksie pracy i nie przewiduje kosztów zakwaterowania ani logistyki – uznał w środę Sąd Najwyższy.