Jakub Sewerynik: Luksemburg inaczej niż Strasburg o symbolach religijnych

Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych, w tym ubioru, w miejscu pracy nie stanowi dyskryminacji – uznał niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Protest przeciwko władzom publicznym to nie strajk

Udział w proteście, którego adresatem nie jest pracodawca, może wiązać się dla pracownika z konsekwencjami dyscyplinarnymi w zakładzie pracy. Chyba że przypada poza godzinami pracy albo w czasie urlopu.

Swobody zatrudnienia nie wolno ograniczyć za plecami pracownika

Klauzula w umowie o współpracy przedsiębiorców, całkowicie zakazująca zatrudniania pracowników kontrahenta, jest nieważna. Naruszenie takiego postanowienia nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Pracownik odpracuje firmowe dofinansowanie kosztów jego nauki

Jeżeli pracodawca chce zobowiązać zatrudnionego, aby odpracował on przyznaną mu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, musi zawrzeć taką klauzulę w umowie szkoleniowej.

Zmiana reguł home office nie może czekać na koniec pandemii

Pracodawcy powinni zaplanować, jak dostosować się do nowych przepisów o pracy zdalnej. Po ich wejściu w życie praca wykonywana poza siedzibą firmy na obecnych zasadach nie będzie spełniać nowych wymogów pracy zdalnej, co może grozić karami.

Dodatek covidowy zwiększy wysokość zasiłku

W podstawie wymiaru zasiłku z tytułu choroby lub macierzyństwa należy uwzględniać dodatek covidowy, jak również zwiększone wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia

Jednorazowe zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy może świadczyć o tym, że pracownik tak naprawdę nie chciał jej podjąć. Może to przesądzić o niezasadności jego roszczenia.

Pracodawcy samotni w walce z koronawirusem. Rząd zwleka

Rząd zwleka z nowelą pozwalającą firmom na zbieranie informacji o szczepieniu zatrudnionych, choć potwierdza, że ma ono wpływ na ich bezpieczeństwo.

I bez zmiany przepisów można pytać o szczepienia

Nie ma zakazu zbierania danych o zaszczepieniu pracowników, a następnie wykorzystywania wynikających z nich informacji o zdolności do pracy na danym stanowisku. Ale trzeba spełnić pewne warunki.

Spór o męski uniform dla transpłciowej kobiety. RPO: oddalić skargę Ziobry

Osoba transpłciowa, przyjęta do pracy w firmie ochroniarskiej, odmówiła pracy w męskim uniformie, gdyż czuje się kobietą. Sąd przyznał jej rację, ale Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku. Jej oddalenia domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.

Co grozi pracownikowi za umyślne działanie na szkodę firmy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy umyślnie obejmuje nie tylko tę stratę, ale też utracone przez firmę korzyści. Znacznie dłuższy jest ponadto okres przedawnienia roszczeń pracodawcy.

Dyscyplinarka za czyn ciągły nawet po miesiącu od naruszenia

Gdy pracownik dopuszcza się naruszeń swoich obowiązków stanowiących czyn ciągły, miesięczny termin na rozwiązanie umowy z jego winy biegnie od ustania ostatniego z tych zachowań.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

Odmowa powrotu do biura uzasadni rozwiązanie umowy

Jeżeli warunki wykonywania pracy stacjonarnie są bezpieczne, pracodawca ma prawo odwołać polecenie pracy zdalnej, a pracownik musi je wykonać, nawet gdy obecnie przebywa za granicą.

Każda minuta ponad normę to praca nadliczbowa

Choć potocznie mówi się o pracy w godzinach nadliczbowych, to faktycznie pracą nadliczbową jest każdy przedział czasu przepracowany ponad normę lub wydłużony wymiar w systemie równoważnym.

Jak pracownik odpowiada za gotówkę od kontrahentów

Etatowiec, który otrzymał od kontrahentów pieniądze dla swojego pracodawcy, odpowiada za nie według zaostrzonych zasad odpowiedzialności materialnej.

Pandemia nie przedłuża legalności pracy każdego cudzoziemca

Specjalne rozwiązania wydłużające ważność dokumentów uprawniających obcokrajowców do pracy i pobytu w Polsce przestają obowiązywać w razie przerwania zatrudnienia lub zmiany pracodawcy.