Po zmianie formy opodatkowania stracimy ulgę na składki

Przedsiębiorca, który zdecyduje się po zakończeniu roku na przejście z liniowego PIT na skalę, nie odliczy wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Niekorzystne ustalenia kontrolne można podważać

Jeżeli ZUS uzna, że podstawa składek jest za wysoka, tytuł do ubezpieczenia pozorny albo zakwestionuje, kto jest płatnikiem składek, zarówno płatnik, jak i ubezpieczony mogą skorzystać z drogi odwoławczej. Płatnik może wnieść zastrzeżenia do ustaleń w protokole kontroli, a ZUS ma obowiązek je niezwłocznie rozpatrzyć. Gdy obstaje przy swoim, pozostaje droga sądowa.

Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej – stwierdził fiskus. Nie może więc rozliczyć usług zarządzania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Adam Abramowicz: Polski Ład poprawiony, ale groźne rozwiązania zostały

Konieczność uiszczania 9 proc. składki zdrowotnej od nieopłaconych faktur oraz strat odbije się bardzo negatywnie na kondycji firm i trzeba ten problem szybko rozwiązać – apeluje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

20 najważniejszych zmian w Polskim Ładzie po 1 stycznia 2022 r.

Dobiega końca pierwsze półrocze obowiązywania Polskiego Ładu. W tym czasie doczekał się on już kilku nowelizacji. Część zmian weszła w życie, nad innymi trwają prace legislacyjne, pojawiają się też zapowiedzi kolejnych.

Oświadczenie ZUS - usiądzie do rozmów ze związkami na temat podwyżek

W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki.

Milion mikroprzedsiębiorców zapłaci 2,5 mld zł więcej ZUS

To już pewne, że prowadzących działalność czeka w przyszłym roku rekordowa podwyżka składek.

Hipoteka wstrzymuje przedawnienie składek

Przedsiębiorcy z długami wobec ZUS sprzed lat nie unikną zapłaty, jeśli na ich majątku zostanie ustanowiona hipoteka przymusowa.

Płatnik powinien reagować na uchybienia kontrolera

Jeżeli inspektor ZUS naruszy zasady prowadzenia postępowania weryfikacyjnego, przedsiębiorca może złożyć sprzeciw na jego czynności. Ma na to trzy dni. Gdy się spóźni, sprzeciw nie będzie skuteczny. Inspektorzy ZUS mają prawo zabezpieczać dowody, jeśli u przedsiębiorcy występują nieprawidłowości. Mogą też przesłuchiwać świadków, płatnika składek i ubezpieczonych.

Przejście na świadczenie przedemerytalne bez odprawy

Tylko pracownik, którego rozwiązanie stosunku pracy ma związek z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nabywa prawo do pieniężnej odprawy emerytalnej.

Nie da się odpisać nadpłaconych składek

Przedsiębiorca, który przejdzie w lipcu z ryczałtu na skalę, nie odliczy nadwyżki wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Przejście z ryczałtu lub liniowego PIT na skalę odbierze ulgę na składki

Biznes, który przejdzie z ryczałtu lub liniówki na skalę, nie odliczy wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Kontrola ZUS musi się odbywać zgodnie z zasadami

Płatnik może nie zgodzić się na wszczęcie postępowania weryfikacyjnego, jeżeli zawiadomienie lub upoważnienie do kontroli jest błędne. Ponadto musi mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie się do wizyty inspektora. ZUS może wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty odebrania zawiadomienia przez płatnika i nie później niż 30. dnia. Aby chronić interes przedsiębiorcy, przepisy wykluczają co do zasady możliwość podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Są jednak wyjątki. Płatnik, który nie może zapewnić komfortu pracy kontrolerowi z ZUS, może wnosić, aby pracował on w placówce Zakładu. Weryfikacja może się też odbywać zdalnie.

Uwaga na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Łatwo je stracić

Terminowe opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po jego ustaniu nie jest już traktowane przez ZUS jak dorozumiany wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem. Konieczne jest złożenie nowego zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA.

Sprytni odliczą składki za 2022 r.

Przedsiębiorca odejmie od podatku składkę zdrowotną za 10 miesięcy tego roku, którą zapłacił w grudniu 2021 r. Uwzględni ją w zeznaniu za zeszły rok.

Chcesz zapłacić ZUS po terminie? Do 30 czerwca złóż wniosek

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość ubezpieczeń, powinna złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wniosek może złożyć na formularzu US-9 tylko do końca czerwca 2022 r.

Ulgi podatkowe dla wspierających uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny z Rosją granicę ukraińsko-polską przekroczyły prawie 3 miliony uchodźców. Są nimi głównie kobiety i dzieci, które często znajdują się w trudnej sytuacji.

Przejście z ryczałtu na skalę to też nowe rozliczenia z ZUS

Przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania zapłaci za lipiec minimalną składkę zdrowotną.