Wakacje od ZUS jeszcze w tym roku. Kto na nich skorzysta?

Blisko 1,7 mln płatników będzie mogło nie płacić składek do ZUS każdego roku przez miesiąc.

Wiele firm oszczędzi przez najbliższy rok na składce wypadkowej

Od kwietnia 2024 r. zaczął się nowy rok składkowy, w którym płatnicy z ponad połowy grup działalności będą płacić na ubezpieczenie wypadkowe składkę według stopy procentowej niższej od 0,26 do nawet 1,06 proc.

Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną

Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. I zastanawiają się, co zrobić, żeby ją zmniejszyć. Jednym ze sposobów jest podział firmy. Eksperci potwierdzają, że to możliwe.

Kolejna grupa osób nie zapłaci ZUS

Osoba, która w ramach działalności nierejestrowanej wykonuje np. zlecenie, nie będzie podlegać ubezpieczeniom.

„Siła wyższa” – wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku trzeba uzupełnić

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uzupełnić do kwoty, jaką by uzyskał, gdyby takiego zwolnienia nie brał.

Zasady dokonywania potrąceń zależą od rodzaju zajętej wierzytelności

Reguły dokonywania potrąceń różnią się w zależności od rodzaju egzekwowanego roszczenia oraz świadczenia podlegającego potrąceniom. Inne należy stosować do wynagrodzenia za pracę, a inne do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 25 marca 2024. pracodawca, który otrzyma zajęcie wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek dokonywać na jego podstawie również potrąceń z zasiłków – o ile je wypłaca.

Jeśli dostaniesz list z ZUS w Legnicy, to znaczy, że masz kłopoty

Należności z tytułu nieprawidłowo pobranych emerytur, rent, zasiłków i innych wypłat w całej Polsce będzie egzekwował oddział ZUS w Legnicy.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Ze zwolnieniem chorego pracownika nie należy się spieszyć

Jeśli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne, to dla pracodawcy najbezpieczniej jest poczekać z decyzją o ewentualnym rozwiązaniu umowy do czasu uprawomocnienia się decyzji ZUS.

Jak nowa składka zdrowotna zmieni formę opodatkowania biznesu

Po zmianie zasad rozliczania składki zdrowotnej firmy będą musiały na nowo przeliczyć, jaka forma opodatkowania im się bardziej opłaca – ryczałt, skala czy liniowy PIT.

Reforma składki zdrowotnej, czyli bez księgowego z Excelem ani rusz

Większość przedsiębiorców zyska na reformie składki zdrowotnej, choć nie będzie ona powrotem do prostych zasad sprzed 2022 roku – tak ocenia nowe rządowe propozycje Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradczyni podatkowa, dyrektorka w kancelarii Vialto Partners.

Gruntowna reforma składki zdrowotnej na 100 dni rządu Tuska

Przedsiębiorcy mają płacić składkę zdrowotną w stałej kwocie. To najważniejsza zapowiedź dla firm, ale wciąż czekają np. na podwyższenie kwoty wolnej i zmiany w chorobowym.

Rewolucja w firmowej składce zdrowotnej. Będzie niższa i prostsza

Przedsiębiorcy na skali PIT będą płacić taką samą składkę zdrowotną przez cały rok. Większa może wyjść na ryczałcie oraz podatku liniowym. Kto skorzysta na zmianach w firmowej składce zdrowotne?

Nie do każdej egzekucji nowe zasady

Tylko zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane po 24 marca 2024 r. obejmuje także zasiłki. Nawet jeśli postępowanie egzekucyjne wobec pracownika podjęto wcześniej.

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Freelancer cudzoziemiec: obowiązki i rozliczenia

Korzystając z usług zagranicznych wolnych strzelców trzeba wybrać odpowiedni model współpracy, a także przeanalizować obowiązki dotyczące obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych freelancera.

Wakacje składkowe przyjęte przez rząd. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Płatnik będzie zwolniony przez miesiąc ze wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ale te dwie ostatnie nie zostaną uzupełnione środkami z budżetu państwa. Tak wynika z projektu ustawy, który został skierowany pod obrady rządu. Reguluje on kwestię tzw. wakacji składkowych.

Brak wpisu do ewidencji to nie zawsze brak ZUS

Osoba, która w ramach działalności nierejestrowanej wykonuje umowę o świadczenie usług albo zlecenie, podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – uznał ZUS.