(Nie)dopuszczalność kopiowania dowodów tożsamości i innych dokumentów

Nie wszystkie podmioty uprawnione do żądania okazania dokumentu tożsamości mogą wykonać jego kserokopię. Takiego prawa nie mają niektóre firmy udzielające pożyczek.

Czy piosenka może być reklamą – rzecz o wyrobach tytoniowych w mediach

Ustawy mają w założeniu chronić odbiorców mediów przed niepożądanymi skutkami kontaktu z treściami promującymi produkty, od których mogą oni się potencjalnie uzależnić. Stosowanie tych przepisów w praktyce nie jest jednak proste.

Jak zarejestrować fundację rodzinną?

Wniosek o zarejestrowanie fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych, w formie papierowej na formularzu, składa się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Otwarcie walnego zgromadzenia – jak uniknąć nieprawidłowości

Błędy poczynione na początku walnego zgromadzenia mogą prowadzić do nieważności uchwał lub narazić członków organów na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Speckomisja z Lex Tusk może dowolnie kontrolować przedsiębiorców

Ustawa pozwoli na nieograniczone prześwietlanie firm. Może posłużyć do osobistych porachunków.

Bliżej kaucji za butelki i puszki. Ale czy nie za późno?

Projekt ustawy kaucyjnej w końcu trafi do Sejmu, ale może być za późno, aby biznes mógł uniknąć gigantycznych kar.

Tomasz Pietryga: Wspólna organizacja zamiast łączyć – dzieli

Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą silnego, wpływowego samorządu, który broniłby ich interesów?

Więcej władzy i narzędzi dla akcjonariuszy mniejszościowych

Jak polepszyć ich sytuację bez skazywania ich na spór korporacyjny?

Jaki jest „właściwy czas” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Prawo i orzecznictwo nie jest jednoznaczne, opóźnienie może mieć daleko idące konsekwencje.

Wspólność prawa do znaku towarowego a licencja

Prawo do znaku może przysługiwać kilku osobom, generuje to wiele problemów i pytań, m.in. kto może podejmować czynności zarządu względem wspólnego prawa.

Prezydent podpisał SLIM VAT 3 - mniej formalności dla przedsiębiorców

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom rozliczanie podatku od towarów i usług. W trzeciej ustawie, którą podpisał prezydent Andrzej Duda zmiejszono przede wszystkim formalności z jakimi mierzą się firmy.

Catering dietetyczny - jak założyć biznes

Coraz więcej osób nie ma czasu na przyrządzanie zdrowych posiłków. To pomysł na ciekawą działalność.

Spory międzynarodowe – czy polski sąd może orzekać w sprawie uchwał?

Pozew przeciwko uchwałom podjętym w polskiej spółce z kapitałem zagranicznym należy złożyć do polskiego sądu. Swoich praw trzeba jednak bronić także w państwie, w którym swoją siedzibę ma spółka zagraniczna.

Dno spowolnienia gospodarczego za nami? Spodziewane jest ożywienie, ale niemrawe

PKB zmalał w pierwszym kwartale realnie o 0,3 proc. rok do roku po zwyżce o 2,3 proc. w czwartym kwartale. Załamał się popyt konsumpcyjny. Gospodarkę stabilizował solidny wzrost popytu inwestycyjnego oraz eksportu.

Sanacja jako narzędzie do odzyskania rentowności

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje postępowanie sanacyjne, które umożliwia dłużnikowi podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy.

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Informacje uzyskane od Chat GPT nie zawsze są prawdziwe. Ta technologia może się mylić. Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku błędnych odpowiedzi, które mogą naruszać dobra osobiste osób lub podmiotów, których dotyczą?

Jak zabezpieczyć pozycję udziałowców w spółkach kapitałowych?

Uprawnienia osobiste mogą być przyznane zarówno akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, jak i wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Określane są w statucie lub umowie spółki i nie przechodzą na nabywcę udziałów lub akcji.