Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – jak uniknąć pułapek kupując biznes?

Kwestia dokładnego określenia przedmiotu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest kluczowa, choć może nastręczać pewnych problemów. Istotna jest także odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jakie warunki musi spełnić użytkownik wieczysty nieruchomości niemieszkalnej, by stał się właścicielem?

Użytkownicy wieczyści mogą żądać wykupu nieruchomości, jeśli jest ona zabudowana. Przy ustalaniu, czy spełniony jest ten warunek, można odwołać się do faktu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia zakończenia określonych robót lub danych z rejestru gruntów lub budynków.

Odpowiedzialność karna członków zarządu za przestępstwa przeciwko środowisku

Niewłaściwe decyzje zarządów firm mogą skutkować sankcjami prawnymi - zarówno dla kierowanych przez nich podmiotów, jak i dla nich samych. Dlatego tak ważna jest wiedza: w jakim zakresie działalność przedsiębiorstwa wkracza w sferę środowiska, jakie wiążą się z tym ryzyka oraz jakie podjąć działania prewencyjne.

Czy fundacja rodzinna wymaga przekształcenia biznesu fundatora?

Zakres działalności, jaką może podejmować fundacja rodzinna jest znacznie ograniczony. Jak zatem wnieść do niej firmę, która w PKD ma wpisany inny rodzaj działalności niż dozwolony dla fundacji? Są sposoby, by rozwiązać ten problem.

SN: Opłata od spóźnionego zgłoszenia wierzytelności jest dla syndyka

Stosowane od czterech lat zryczałtowane koszty zgłoszenia wierzytelności po terminu nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli sędziego komisarza.

Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza do aplikacji mObywatel 2.0 nową usługę dla przedsiębiorców. Jak podkreśla, to przełom w dostępie do informacji.

Przedawnienie w weekend i święto. Siedmiu sędziów SN wskazało, jak liczyć termin

Do przedawnienia nie ma zastosowania zasada, że jeżeli termin na daną czynność prawną przypada na dzień wolny od pracy, to upływa on pierwszego dnia roboczego.

Joanna Kalinowska: Temat pierwszej pomocy mocno aktualny

W sytuacji wojny w Ukrainie i możliwych prowokacji na terenie Polski, warto odświeżyć firmowe zasady ratowania życia.

Maciej Zaborowski: Wiedza jest zawsze w cenie

Niewykorzystane szanse bolą znacznie bardziej niż popełnione błędy.

Fundacja rodzinna funkcjonuje już od roku

Fundacja rodzinna właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny. O dużym zainteresowaniu tą instytucją świadczą: wydanie ponad 50 dotyczących jej interpretacji, jednej opinii zabezpieczającej i kilku wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Reklama do profesjonalistów – co wolno, kiedy nie ma przepisów

Ubiegłoroczna nowelizacja wprowadziła regulacje w zakresie reklamy wyrobów medycznych skierowanej do profesjonalistów, jednak są one bardzo ogólne, przez co wiele pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi.

Sztuczna inteligencja: sojusznik czy adwersarz

Im szybciej uświadomimy sobie, że AI wymaga szczególnej opieki, tym szybciej nasze systemy będą mniej podatne na wycieki danych czy inne zagrożenia związane z ich przetwarzaniem.

Sama procedura ochrony danych może nie wystarczyć

Chociaż utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczeń danych wydaje się w wielu aspektach przypominać wyścig kolarski, to kto pamięta Panama Papers, ten doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest to kwestia w każdej firmie.

Sposób na zabezpieczenie majątku. Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to majątek na pokolenia, ale i sposób na pomnożenie majątku. Jej statut powinien być uszyty na miarę.

Koncepcja podwójnej istotności w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Unia Europejska włącza kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny do sprawozdawczości, wprowadzając Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) , które kładą nacisk na przyjęcie zasad podwójnej istotności w raportowaniu.

Julita Karaś-Gasparska: Fundacja rodzinna – dużo zalet i kilka wad

Fundacja rodzinna ma dużo więcej plusów niż minusów. Jest rozwiązaniem korzystnym szczególnie dla większych firm rodzinnych, które działają na rynku już dłuższy czas.

Fundacje rodzinne z ulgą podatkową. Repolonizacja bardzo pożądana

Podatkowa ulga dla fundacji rodzinnych, choć nie do końca precyzyjna, przyczyniła się do zarejestrowania już prawie tysiąca takich podmiotów.

Zdalne rozprawy przed KIO mogą skutkować większą liczbą odwołań

Elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą to krok w dobrym kierunku – oceniają eksperci. Widzą jednak mankamenty projektu ustawy przygotowanego przez resort rozwoju.