Stare przedawnienia są nieraz dłuższe - uchwała SN

Trzy lata temu skrócono terminy przedawnienia roszczeń, ale niektóre w praktyce zostały wydłużone.

Transport drogowy rzeczy na terenie UE za zezwoleniem

Przedsiębiorcy - transportowcy muszą zadbać o dodatkowe dokumenty. Potrzebna będzie licencja wspólnotowa. Czas na jej zdobycie się kończy.

Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od 16 maja 2022 roku, organy administracji publicznej nie mogą przedłużać terminu załatwienia sprawy z powołaniem się na epidemię.

Doradca rady nadzorczej – wsparcie dla spółki czy źródło wewnętrznych konfliktów?

Jeżeli statuty spółek akcyjnych nie zostaną zmienione, od października tego roku rady nadzorcze zyskają nowe uprawnienia bez żadnych ograniczeń, w tym finansowych.

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Polski ustawodawca wydaje się coraz mocniej zauważać rosnący potencjał biometanu jako ekologicznego, odnawialnego paliwa, które może wspomóc transformację energetyczną polskiej gospodarki. Świadczą o tym planowane zmiany legislacyjne, mające na celu stworzenie otoczenia prawnego dla prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem czy przesyłaniem biometanu.

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.

Czy twórczość trenera sportowego może być objęta prawami autorskimi?

Gdyby ochrona prawna stylów gry czy taktyk trenerskich była możliwa, dyscypliny sportowe zamiast się rozwijać, kurczyłyby się pogrążone w sporach o prawa do poszczególnych ruchów, metod, taktyk, czy sposobów treningowych.

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Możliwie szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu naprawczego zwiększa szanse na przywrócenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jest wiele przykładów firm, które nie upadłyby, gdyby wcześniej zdecydowały się na podjęcie kroków restrukturyzacyjnych.

Błędy wykonawcy do naprawienia – samooczyszczenie w zamówieniach publicznych

Jeśli w innym kontrakcie publicznym wykonawca w znacznym stopniu nie wykonał istotnych zobowiązań, musi liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień i dowodów w kolejnym przetargu, także u innego zamawiającego niż ten, u którego realizował problematyczną umowę. Wykonawca powinien też przygotować i złożyć dowody, że wykonał tzw. samooczyszczenie.

Zwaloryzują kontrakty budowlane. Groźba zejścia z budów dużych wykonawców

Trwają prace nad dodatkowymi rozwiązaniami dla już zawartych umów na wielkie projekty. Wkrótce ich finał.

Fiskus źle ocenił podatkową sytuację muzeum i jego pałacu

Odliczenie VAT metodą z rozporządzenia MF jest nieadekwatne, gdy instytucja kultury w przeważającej mierze prowadzi działalność gospodarczą.

Nowa nazwa urzędu, stary numer NIP

Urząd gminy ma obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Nowe kompetencje rad nadzorczych na gruncie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

13 października 2022 roku wejdzie w życie długo zapowiadana oraz kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych . Poza uchwaleniem prawa holdingowego, wprowadza ona istotne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych.

Handel lekami nie tylko dla farmaceutów

Właściciele aptek mogą prowadzić je na dotychczasowych zasadach. Jeśli otrzymali zezwolenie przed 2017 r., nie muszą posiadać wykształcenia farmaceutycznego. Ta zasada dotyczy także spółek, w których zachodzą zmiany osobowe.

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?

Fiskus będzie musiał oddać pieniądze

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może nastąpić także w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję odmawiającą lub stwierdzającą istnienie nadpłaty za dany okres rozliczeniowy w CIT.

Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej

W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Przełom 2021 i 2022 roku to czas nowych, perspektywicznych kierunków zmian dla sektora biometanu - odnawialnego, niekopalnego źródła energii otrzymywanej z biomasy, stanowiącego odpowiedź na zagrożenie związane z emisją gazów cieplarnianych. Dowodem rosnącego zainteresowania polskiego ustawodawcy zwiększeniem jego roli w gospodarce są wdrożone i planowane inicjatywy legislacyjne.