Co oznacza pakiet „Fit for 55” dla Polski

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Czy słowa polskiego geografa Floriana Plita są wciąż aktualne?

Brak informacji o przeszłości może drogo kosztować wykonawcę

Nie wolno pomijać faktu wykluczenia z innych postępowań, jeśli tożsame przesłanki wykluczenia występują w dokumentach zamówienia w kolejnych postępowaniach.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 – co się zmieniło?

1 lipca 2021 r. weszły w życie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 29 marca 2021 r. Co to oznacza dla spółek giełdowych, jakie są najważniejsze zmiany?

Kary dla przedsiębiorców z branży odpadowej

23 września wejdzie w życie nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Wprowadza ona liczne zmiany, w tym dotyczące sankcji za niedozwolone działania bądź zaniechania.

Czy wierzyciel naruszył dobra osobiste przedsiębiorcy – dłużnika?

Działań wierzycieli, którzy podejmują określone czynności w granicach prawa, nie można oceniać jako bezprawnych. Jest to ich prawo, które mogą realizować, by dążyć do odzyskania wierzytelności.

Nowelizacja K.S.H.: co się zmieni w prawie spółek?

Rada nadzorcza będzie mogła badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji jej stanu majątku oraz żądać m.in. od zarządu i prokurentów sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki.

Jakie etapy badania zgłoszenia znaku towarowego

Przed uzyskaniem prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy Urząd Patentowy RP dokonuje weryfikacji czy zgłoszenie zostało dokonane poprawnie i czy wybrane oznaczenie odróżniające ma cechy wymagane dla znaku towarowego.

Przedsiębiorca-frankowicz w sporze z bankiem

Orzeczenia w sprawach konsumenckich mogą stanowić ważną wskazówkę interpretacyjną w sprawach przedsiębiorców. Jedną z możliwych podstaw ustalenia nieważności umowy kredytu jest art. 58 Kodeksu cywilnego.

Umowa gminy z przedsiębiorcą o użyczenia lokalu na żłobek

Rada miasta nie może ingerować w stosunki umowy użyczenia z przedsiębiorcą. Nie ma też uprawnień by wydać zgodę na przedłużenie z nim umowy użyczenia na dalsze okresy prowadzenia żłobka.

Blockchain technologią przyszłości

Łańcuch bloków ma zastosowanie m.in. w dziedzinie własności intelektualnej. Uniemożliwia to edycję raz już wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Definicja ustawowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w art. 151 KSH, gdzie wskazano, iż jest spółką kapitałową, która może zostać utworzona w jakimkolwiek prawnie dopuszczalnym celu, np. prowadzenie działalności gospodarczej.

Konsekwencje niewykonania umowy przedwstępnej

Przystępując do zawarcia umowy przedwstępnej strony powinny poczynić starania o to, aby była ona zawarta nie tylko w odpowiedniej formie, ale również by jej treść odpowiadała wymogom ustanowionym dla umowy przyrzeczonej.

Należyta staranność w zawieraniu umów - poradnik przedsiębiorcy

W jakiej formie zawrzeć umowę? Czy dokonano wyboru prawa właściwego? Co zweryfikować przed zawarciem kontraktu? Nie zawsze przedsiębiorcy zadają sobie te pytania. Tymczasem powinny one być kanonem w kontraktowaniu, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym, który niejednokrotnie zastawia na firmy wiele pułapek.

Cios w firmy na granicy. Prezydent podpisze rozporządzenie

Choć obostrzenia mają dotyczyć małego skrawka kraju, mogą spowodować straty dla hoteli czy branży transportowo-spedycyjnej. A państwo nie musi rekompensować wszystkich szkód.

Przedsiębiorcom trudno będzie o wyrównanie strat za stan wyjątkowy

Przedsiębiorcom działającym w strefie stanu wyjątkowego trudno będzie odzyskać od państwa wyrównanie za straty spowodowane tym reżimem.

Przedsiębiorcy apelują o jasne przepisy przed kolejną falą koronawirusa

Jeśli mają działać, to chcą już dziś wiedzieć jak. Bez zaskakiwania o północy nowymi przepisami. Był czas przygotować nas na czwartą falę – twierdzą firmy.

Sąd Najwyższy oddalił skargę KRRiT na spot sponsorski TVN-u

Nieprecyzyjne rygory dotyczące informacji o sponsorze nie uzasadniają wymierzenia kary stacji telewizyjnej, w tym przypadku TVN.

W którym starostwie zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu? Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na pytanie nurtujące właścicieli pojazdów: do którego starostwa zgłaszać ich nabycie lub zbycie - do starostwa miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, czy też starostwa w miejscu ostatniej rejestracji.