Wypłata odprawy emerytalnej nawet wiele miesięcy po rozstaniu

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia z powodu likwidacji stanowiska pracy z opóźnieniem wynikającym z postępowania sądowego nie przesądza o braku prawa do odprawy emerytalnej.

Równa płaca kobiet i mężczyzn. Jakie zmiany czekają pracodawców?

Wejście w życie nowej unijnej dyrektywy może oznaczać nałożenie na pracodawców dodatkowych obowiązków, głównie informacyjnych, m.in. w zakresie wynagrodzeń pracowników.

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. granic potrąceń z pensji pracownika

Katalog dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika jest zawarty w kodeksie pracy i nie przewiduje kosztów zakwaterowania ani logistyki – uznał w środę Sąd Najwyższy.

Stawka za motywację nie zależy od stanowiska

Na wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela powinna wpływać wyłącznie jakość świadczonej przez niego pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.

Dywidenda czy wynagrodzenie

W sektorach, gdzie przepisy ograniczają zasady wynagradzania, podobne ograniczenia mogą obejmować również dywidendy wypłacane kluczowym pracownikom.

PPK: wpłata także za byłego pracownika

Gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia uczestnikowi PPK, powinien odprowadzić od niego wpłaty do programu. Chyba że otrzyma deklarację o rezygnacji.

Osłony socjalne dla górników

Rząd chce wesprzeć pracowników sektora energetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego w czasie transformacji krajowej energetyki.

O autozapisie muszą też informować mikroprzedsiębiorcy bez PPK

Utrata skuteczności deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK dotyczy również tych złożonych mikroprzedsiębiorcom, którzy na skutek ich otrzymania nie uruchomili PPK.

Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia byłego pracownika – uczestnika PPK

Z wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK, jeżeli przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik nie złożył skutecznej deklaracji o rezygnacji.

Decyzję dotyczącą oszczędzania w PPK pracownik może zmienić w każdym czasie

Zarówno deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, jak i wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, pracownik może złożyć, kiedy zechce. Jeżeli złoży deklarację o rezygnacji już po obliczeniu i pobraniu wpłat do PPK, ale przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej, pracodawca zwróci mu wpłaty pobrane z jego wynagrodzenia.

Odwetowe potrącenia z pensji mogą się zemścić

Jeżeli pracodawca z winy umyślnej nie wypłaci części wynagrodzenia, pracownik może odejść z pracy natychmiast i jeszcze uwolnić się od zwrotu kosztów poniesionych na jego naukę.

PPK: Wpłaty po autozapisie trzeba pobrać już w marcu

Deklaracje o rezygnacji z wpłat do PPK złożone do końca lutego 2023 r. stracą skuteczność od 1 marca. Jeśli pracownik ponownie nie złoży rezygnacji, wpłaty do PPK trzeba pobrać już z pensji wypłaconej w marcu.

Co 4 lata tzw. ponowny autozapis do PPK – po raz pierwszy w 2023 roku

1 marca przestaną być skuteczne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do końca lutego 2023 roku. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników.Tzw. ponowny autozapis obejmie nie tylko uczestników PPK, którzy złożyli pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale także osoby zatrudnione, które zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK przed „zapisaniem” ich do tego programu.

PPK: wpłaty wyłącznie za uczestnika programu

Tzw. ponowny autozapis do PPK obejmie także osoby, które zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK przed „zapisaniem” ich do tego programu. Najpierw trzeba będzie zawrzeć dla nich umowy o prowadzenie PPK.

Za nadgodziny bezpieczniej nie płacić w ogóle, niż płacić „pod stołem”?

Paradoksalnie wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych „na czarno” rodzi dużo bardziej dotkliwe konsekwencje dla pracodawcy niż ustalenie, że wcale nie zapłacił za tę pracę.

Większe dopłaty do pensji pracowników niepełnosprawnych

Od 50 zł do 450 zł wyższe dofinansowanie dostanie pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością. Podwyżka przysługuje od stycznia 2023 r. Nie zmienił się jednak limit kosztów płacy, jakie może pokryć wsparcie.

Nowy PIT-2 to wyższe wynagrodzenia również dla zleceniobiorców

Z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek mogą korzystać także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Muszą wskazać w oświadczeniu, czy płatnik ma zmniejszać zaliczkę o 300 zł, 150 zł czy 100 zł.

Podstawa wpłat do PPK nie podlega limitom

Pracodawca ma obowiązek naliczać wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy za uczestnika również po przekroczeniu tzw. 30-krotności, gdy nie opłaca już za niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.