PPK: pierwsze zasilenie możliwe już w dniu wypłaty pensji

Obecnie środki na pracowniczy plan kapitałowy można zacząć przekazywać do instytucji finansowej szybciej – nawet w tym samym dniu, w którym zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia.

Rewolucja w podatkach obejmuje również zarobki Ukraińców

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu wpływają także na podatkowe rozliczenie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy. Sprawę komplikuje to, że nie zawsze wynagrodzenie takiej osoby podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zbyt wysokie wynagrodzenie też może być niegodziwe

Jeżeli wysokość wynagrodzenia jest rażąco nieadekwatna do tego, co potrafi i robi pracownik, ZUS może uznać, że ma to służyć wyłącznie osiągnięciu korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych.

Nowy pracodawca pomoże przy transferze środków z PPK

Po zmianie pracy, nowy pracodawca pomoże uczestnikowi PPK przetransferować środki z PPK na jego nowy rachunek. Warunkiem jest jednak złożenie przez uczestnika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK – ma na to 7 dni od zapisania go do PPK w nowym miejscu pracy.

Rząd korzystnie zmienia przepisy dla strajkujących

W burzliwych czasach, gdy kolejne grupy zawodowe zgłaszają roszczenia o podwyżki, pojawią się nowe przepisy ułatwiające protesty.

Minimalne wynagrodzenie: związkowcy chcą od rządu więcej

Obecne przepisy o wzroście najniższych pensji nie sprawdzają się w czasach wysokiej inflacji. Nie sposób przewidzieć warunki, jakie będą w gospodarce za rok.

Rosnąca inflacja może zmienić politykę rządu ws. wynagrodzeń

Wynagrodzenia nie są dostosowane do gwałtownych zwyżek cen. Jest jeszcze czas na korektę.

Ustne porozumienie o zmianie wysokości pensji też jest skuteczne

Porozumienie zmieniające może zostać zawarte nie tylko na piśmie, ale także przez ustne uzgodnienie jego warunków, a nawet przez czynności konkludentne. Przepisy kodeksu pracy nie przewidują zarówno dla umowy o pracę, jak i porozumienia zmieniającego formy pisemnej innego rygoru, jak tylko dla celów dowodowych. Niezachowanie tej formy nie powoduje bezskuteczności (nieważności) dokonanej zmiany.

Minimalne wynagrodzenie: związkowcy kwestionują propozycje rządu

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 r. do 3383 zł to mniej, niż przewiduje ustawa – mówią związkowcy.

Pensja minimalna już nie ochroni dłużnika

Skokowy wzrost gwarantowanych wynagrodzeń utrudnia dochodzenie długów. Niedługo się to zmieni. Nowela ma obniżyć kwoty wolne od potrąceń.

Jeszcze w przyszłym roku 2000 zł z funduszu bez PIT

Podwyższone limity zwolnienia dotyczące świadczeń w całości sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł obowiązują do końca 2023 r.

Jak ująć premie i nagrody w uldze B+R

W przypadku wypłaty pracownikowi świadczeń oraz należnych od nich składek za okres dłuższy niż jeden miesiąc, podstawą do wyliczenia proporcji czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika powinien być okres, za który wypłacane są te należności.

Terminy dokonywania wpłat do PPK zostały ujednolicone

Od 4 czerwca pracodawca nie tylko szybciej może zapisać pracownika do PPK, ale też szybciej może odprowadzić za niego pierwsze wpłaty do PPK. Jednak finansowana przez uczestnika PPK wpłata dodatkowa może zostać naliczona dopiero w następnym – po złożeniu przez niego deklaracji w tej sprawie – miesiącu.

Różny staż pracy uzasadnia różnicowanie pensji

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w związku z okresem zatrudnienia nie stanowi klasycznego unijnego kryterium dyskryminacyjnego. Chyba że jest powiązane z wiekiem pracowników.

Czerwcowa wypłata w lipcu już z niższym PIT

Jeśli pracodawca przekaże pensję za czerwiec w następnym miesiącu, pracownik dostanie więcej na rękę.

Od lipca niższy PIT, kto dostanie więcej na konto? Mamy wyliczenia

Po zmianach w PIT wzrosną wynagrodzenia netto. Pracownicy zyskają w porównaniu z 2021 r.

Rząd zaproponował podwyżki w budżetówce. Związkowcy oburzeni

O 7,8 proc. mają wzrosnąć wynagrodzenia w sferze budżetowej w 2023 r. - poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska po posiedzeniu rządu. To dokładnie tyle, ile według założeń rządu ma wynosić średnioroczna inflacja w 2023 r. Jest już reakcja związkowców.

Za brak potrąceń komornik może ukarać członka zarządu

Spółka nie powinna płacić z własnych środków grzywny, którą organ egzekucyjny nałożył na jej pracownika. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone przepadkiem zapłaconej kwoty. Można jednak zabiegać o uchylenie wymierzonej sankcji.