Przy obniżeniu wpłaty uczestnika PPK pracodawca sprawdza tylko pensję, którą wypłaca

Uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia, jeśli miesięcznie zarabia z różnych źródeł nie więcej niż 1,2-krotności minimalnej płacy. Ma obowiązek pilnować, czy nie przekracza tego progu.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.

Co i jak kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Inspekcja może pojawić się u pracodawcy niespodziewanie i niezwłocznie przystąpić do czynności kontrolnych. W wyniku kontroli PIP może m.in. nakazać wypłatę wynagrodzenia, powiadomić inne organy władzy np. ZUS, czy urząd skarbowy, wystawić mandat, a nawet wystąpić z powództwem na rzecz osoby wykonującej pracę.

Czas na świąteczne premie i gwiazdkowe integracje

Większość pracodawców inwestuje w benefity z okazji Bożego Narodzenia czy Nowego Roku. Najczęściej wybieraną formą wsparcia budżetów pracowników są okolicznościowe premie, które pomogą złagodzić skutki wzrostu cen.

Unijne prawo nie reguluje wynagrodzenia za nadgodziny

Trybunał Unii Europejskiej nie pomoże w każdej sprawie z zakresu czasu pracy. Kwestie dotyczące nadgodzin są poza jego jurysdykcją, chyba że chodzi np. o okresy odpoczynku, a nie zapłatę.

Dofinansowania do doświadczonych pracowników sposobem na aktywizację zawodową

Pracodawcy powinni otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia starszych pracowników, którzy zdecydują się pełnić funkcję mentora młodszej kadry.

Zagraniczne diety idą w górę

Pracownikowi wysłanemu w delegację do innego państwa po 28 listopada 2022 r. firma będzie musiała wypłacić wyższe diety i zwrócić wyższe koszty noclegów.

ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia

Organ rentowy ma prawo w decyzji zakwestionować wysokość pensji pracownika i ustalić inną podstawę wymiaru składek. Jest to dopuszczalne, gdy pobory ustalono w rażąco wysokiej stawce.

Konflikt z pracownikiem lepiej rozwiązać poza sądem

Nieprawidłowo uzasadnione wypowiedzenie, brak wypłaty lub jej zaniżenie naraża pracodawcę na wieloletni proces. Można jednak uniknąć takich sporów, a przynajmniej zminimalizować straty.

Skutki podatkowe finansowania pracownikom biletów komunikacji miejskiej

Zdaniem fiskusa, wydatek na zakup biletów dla pracowników do i z ich stałego zamieszkania prowadzi do powstania po ich stronie nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PIT.

Diety w podróżach służbowych znowu wzrosną

W lipcu po raz pierwszy od 2013 r. wzrosły kwoty diet przysługujących pracownikom z tytułu krajowych podroży służbowych. Od nowego roku wzrosną one po raz kolejny.

Sama nazwa „odprawa” nie wystarczy, by uniknąć składek

Nie każde świadczenie nazwane umownie odprawą jest nią w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie każde podlega zwolnieniu z obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

Stawki sportowców na cenzurowanym

Organy ochrony konkurencji wzięły pod lupę porozumienia dotyczące wynagrodzeń. Choć na pierwszy ogień poszła branża sportowa, na niej z pewnością się nie skończy.

Fiskus nie może zupełnie odmówić rozliczenia

Jeśli w ramach wynagrodzenia wypłacane będą też należności za urlop czy chorobę, to one także co do zasady wchodzą w skład kosztów kwalifikowanych.

Iwona Jaroszewska-Ignatowska: Psy i koty razem z nami do biur

Pracownicy mogą szybko zmienić pracodawcę, gdy ten wymaga, by pracowali w firmie, a nie z domu. Stąd pytania, co zrobić, by zachęcić ich do powrotu – mówi Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w Kancelarii Raczkowski.

Główny ekonomista Pracodawców RP: Rynek pracy reaguje z opóźnieniem

Powoli firmy muszą zacząć odmawiać podwyżek płac – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Awaryjny plan na wypadek blackoutu

Gdy z powodu braku prądu pracownik nie może wykonywać obowiązków, szef ma prawo przesunąć go do innych. Pod pewnymi warunkami może też zmieniać grafiki.

Z podwyżek inflacyjnych trudno się wycofać

Jeżeli pracodawca zagwarantował wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji w regulaminie wynagradzania, nie może jednostronnie zdecydować o niestosowaniu tego zapisu.