Zawieszenie funduszu socjalnego także bez związku z COVID-19

Przepisy nie uzależniają możliwości zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania zfśs od powiązania spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu płac z Covid-19.

Pracownik odpracuje firmowe dofinansowanie kosztów jego nauki

Jeżeli pracodawca chce zobowiązać zatrudnionego, aby odpracował on przyznaną mu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, musi zawrzeć taką klauzulę w umowie szkoleniowej.

ZFŚS: czas na drugą ratę odpisów socjalnych

Opóźnienie w przelaniu kolejnej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wiąże się z obowiązkiem doliczenia odsetek. Pracodawca naraża się jednak na grzywnę do 5000 zł.

Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia

Jednorazowe zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy może świadczyć o tym, że pracownik tak naprawdę nie chciał jej podjąć. Może to przesądzić o niezasadności jego roszczenia.

Czy od dodatku paliwowego dla pracownika trzeba naliczać składki ZUS?

Gotówkowa rekompensata wydatków poniesionych przez pracownika na dojazdy do pracy własnym samochodem nie jest przychodem zwolnionym z podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnienie „z powodu COVID-19” z prawem do odprawy

Konieczność ograniczenia zatrudnienia w związku z obawą przed kolejnym lockdownem może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jest to przyczyna zwolnienia leżąca po stronie pracodawcy.

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Rząd pogrąża polskich przewoźników

Przepisy wdrażające unijny pakiet mobilności nad Wisłą podniosą jeszcze bardziej koszty dostosowania się do nowych regulacji.

Jednak nie będzie gigantycznych podwyżek dla prezesów

Osoby zasiadające we władzach państwowych spółek miały zarobić w 2022 roku od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie więcej. Podwyżkom sprzeciwił się jednak premier Mateusz Morawiecki.

Czy COVID-19 zwolni z drugiej transzy odpisu na fundusz socjalny

Firma, która popadła w kłopoty finansowe przez pandemię po przelaniu pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie musi wpłacać pozostałej kwoty.

To będzie jesień strajków - decyzje rządu rozsierdziły budżetówkę

Podwyżki dla polityków i prezesów państwowych spółek rozsierdziły pracowników budżetówki, których pensje zostały w zeszłym roku zamrożone. Żądają teraz 12-proc. wzrostu wynagrodzeń.

Rząd musi znaleźć pieniądze na podwyżki

Pensje urzędników miały być zamrożone także w przyszłym roku. Teraz władza proponuje im dodatkowe 4,4 proc., ale to wciąż za mało, by zatrzymać strajki.

Benefity z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: w czasie epidemii wyższe zwolnienie z PIT

Świadczenia socjalne dla pracowników są obecnie nieopodatkowane do 2 tys. zł rocznie.

Nie tak łatwo zmienić pracodawcę z dnia na dzień

Jeżeli pracodawca nie chce się zgodzić na rozwiązanie umowy za porozumieniem, pracownikowi pozostaje wypowiedzenie albo porzucenie pracy. To ostatnie może się jednak dla niego źle skończyć.

Koszt wycieczki integracyjnej sfinansowanej z zfśs nie podlega oskładkowaniu

Kwota wydatkowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów jednodniowej, ogólnodostępnej wycieczki integracyjnej pracowników, nie stanowi, co do zasady, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Porozumienie zmieniające - w jakim terminie pracownik powinien podjąć decyzję

Przepisy nie przewidują, w jakim terminie pracownik powinien podjąć decyzję, czy zgadza się przyjąć porozumienie zmieniające.

Dofinansowanie uzyskane w związku z Covid trzeba opodatkować - interpretacja podatkowa

Wsparcie przedsiębiorców w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wynagrodzenie minimalne 2022 - jest projekt rozporządzenia

3 tysiące złotych brutto ma wynosić pensja minimalna od 1 stycznia 2022 roku. Rząd opublikował dzisiaj projekt rozporządzenia w tej sprawie.