ABC Firmy

Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od 16 maja 2022 roku, organy administracji publicznej nie mogą przedłużać terminu załatwienia sprawy z powołaniem się na epidemię.

ABC Firmy

Doradca rady nadzorczej – wsparcie dla spółki czy źródło wewnętrznych konfliktów?

Czy twórczość trenera sportowego może być objęta prawami autorskimi?

Gdyby ochrona prawna stylów gry czy taktyk trenerskich była możliwa, dyscypliny sportowe zamiast się rozwijać, kurczyłyby się pogrążone w sporach o prawa do poszczególnych ruchów, metod, taktyk, czy sposobów treningowych.

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Możliwie szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu naprawczego zwiększa szanse na przywrócenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jest wiele przykładów firm, które nie upadłyby, gdyby wcześniej zdecydowały się na podjęcie kroków restrukturyzacyjnych.

Podatek od nieruchomości płaci wydzierżawiający, a nie dzierżawca

Ustalenie zawarte w umowie dzierżawy odnośnie płatnika podatku od nieruchomości są prawnie obojętne wobec organu podatkowego (wójta gminy). Zobowiązanym z tytułu tego podatku będzie bowiem wobec gminy właściciel nieruchomości, czyli wydzierżawiający nieruchomość, a nie jej dzierżawca.

Błędy wykonawcy do naprawienia – samooczyszczenie w zamówieniach publicznych

Jeśli w innym kontrakcie publicznym wykonawca w znacznym stopniu nie wykonał istotnych zobowiązań, musi liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień i dowodów w kolejnym przetargu, także u innego zamawiającego niż ten, u którego realizował problematyczną umowę. Wykonawca powinien też przygotować i złożyć dowody, że wykonał tzw. samooczyszczenie.

Konkurs mobilizuje do lepszej sprzedaży

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na program motywujący pośredników do zwiększenia obrotów.

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Przełom 2021 i 2022 roku to czas nowych, perspektywicznych kierunków zmian dla sektora biometanu - odnawialnego, niekopalnego źródła energii otrzymywanej z biomasy, stanowiącego odpowiedź na zagrożenie związane z emisją gazów cieplarnianych. Dowodem rosnącego zainteresowania polskiego ustawodawcy zwiększeniem jego roli w gospodarce są wdrożone i planowane inicjatywy legislacyjne.

Wpływ list sankcyjnych na działalność polskich firm

W przypadku zamrożenia środków finansowych czy zasobów gospodarczych kontrahenta objętego sankcją, nie ma obowiązku rozwiązania z nim umowy.Nie można jednak swobodnie dysponować tymi środkami czy zasobami, przekazywać je lub udostępniać.

Menedżerowie coraz surowiej karani przez Prezesa UOKiK

Choć możliwość karania menedżerów za zmowy cenowe czy inne porozumienia ograniczające konkurencję jest przewidziana w przepisach od ponad 7 lat, to Prezes UOKiK długo czekał z wykorzystaniem tego typu sankcji. Worek z karami powoli zaczyna się rozwiązywać. Coraz częściej nakładane są też kary na zarządzających za naruszenia przepisów o ochronie konsumentów.

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest wnoszenie i doręczanie pism oraz dokumentów przez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, wgląd w akta sprawy online, a także do katalogu formularzy, które mają ułatwić sporządzanie pism w poszczególnych postępowaniach.

Nowa ustawa deweloperska: o czym przedsiębiorca musi pamiętać

1 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Zmieni ona sytuację deweloperów poszerzając ich obowiązki informacyjne, ciężary finansowe czy zakres dokumentów, którymi muszą dysponować na etapie rozpoczęcia sprzedaży. Na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę i na jakie problemy się przygotować?

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – najnowsze propozycje zmian

Za sprawą nowelizacji ustawy o zatorach płatniczych, ochrona firm z sektora MŚP przed opóźnieniami w płatnościach ma stać się skuteczniejsza, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów efektywniejsze, a kary za opóźnienia surowsze.

Zniszczony towar jest firmowym kosztem

Przedsiębiorca może rozliczyć straty powstałe podczas transportu czy przechowywania swoich produktów. Pod warunkiem, że nie są skutkiem jego zaniedbań.

Współpraca franczyzodawcy z franczyzobiorcą

Kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy określa podstawowe zasady współpracy w ramach sieci franczyzowej – od jej nawiązania do zakończenia. Do jego przestrzegania zobowiązane są te podmioty, które ten dokument przyjęły.

Strategie podatkowe: publikowanie nieprzemyślanych informacji zaszkodzi podatnikom

Należy racjonalnie podejść do obowiązków związanych z publikacją strategii podatkowej. Postawa przedsiębiorców może wpłynąć na praktykę fiskusa – mówi Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Rozwiązanie umowy nie wyklucza korzyści w CIT

Spółka, która wypowiedziała kontrakt zleceniobiorcy może rozliczyć wypłacone mu na podstawie porozumienia kwoty w podatkowych kosztach.

Obowiązki wezwaniowe na nowych zasadach

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe regulacje, ważne dla akcyjnych spółek publicznych. Zmienią się m.in. obowiązki w zakresie ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w związku z przekroczeniem określonego progu głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Co robić, gdy rosną ceny a inwestycja jest w trakcie realizacji

W przypadku braku zgody zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności takich jak: wojna, pandemia, wzrost cen, wykonawca może podjąć przewidziane prawem działania, by zminimalizować straty.

Odpowiedzialność wspólnika za nietrafione decyzje biznesowe

Spółka dominująca będzie mogła wydać spółce zależnej wiążące polecenie dotyczące prowadzenia jej spraw, jeżeli będzie to uzasadnione interesem grupy spółek. Członkowie zarządu nie odpowiedzą za szkodę spółki, jeżeli działali w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.