Co dalej z odpowiedzialnością dostawców usług udostępniania treści online?

Niezależnie od tego, w jaki sposób polski ustawodawca wdroży przepisy Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, dostawcy usług udostępniania treści online już dziś powinni powziąć działania, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

Architekci mówią "nie" małym domom za złotówkę

Rząd działa nieuczciwie oferując projekty małych domów za złotówkę – twierdzi Izba Architektów.

Marta Połeć, Anna Pluszyńska: Występy uliczne a prawa autorskie – kultura (nad)użycia

Artyści uliczni przyznają, że nie przywiązują zbytniej wagi do swoich praw i nie próbują nimi zarządzać.

Rzecznik generalny TSUE: Dyrektywa autorska nie zagraża wolności w internecie

Rzecznik generalny TSUE zaproponował Trybunałowi, aby orzekł, że art. 17 dyrektywy 2019/790 jest zgodny z wolnością wypowiedzi i informacji, a tym samym oddalił wniesioną przez Polskę skargę.

Dyrektywa autorska ingeruje w wolność wypowiedzi, ale zgodnie z unijnym prawem - opinia rzecznika generalnego TSUE

Choć art. 17 dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym pociąga za sobą ingerencję w wolność wypowiedzi, to ingerencja ta spełnia przesłanki ustanowione w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej - uważa rzecznik generalny TSUE, który rekomenduje Trybunałowi oddalenie skargi polskiego rządu w tej sprawie.

Sądy własności intelektualnej i postępowanie odrębne po roku funkcjonowania

Sytuacja, w której strony wiedzą, że sędzia orzekający w sporze ma doświadczenie w stosowaniu przepisów z tej dziedziny, znacząco zwiększa poziom pewności prawnej. Umożliwia też ukształtowanie się linii orzecznictwa czy praktyki postępowania sądu.

Krzysztof Koźmiński: Opłata reprograficzna - kto zapłaci za projektowane regulacje?

Prowadzona od pewnego czasu dyskusja medialna na temat tzw. opłaty od nośników i urządzeń (nazywanej potocznie „opłatą reprograficzną”) sprawia wrażenie postawionej na głowie. Kluczowym problemem nie jest bowiem rzekoma kontrowersja dotycząca obciążeń nałożonych na przedsiębiorców, ani pytanie czy państwo powinno wspierać kulturę, lecz sposób, w jaki powinno to się odbywać oraz charakter tego wsparcia. Przypuszczam, że proponowane obecnie rozwiązanie – w przypadku jego ewentualnego wejścia w życie – stanie się źródłem licznych patologii oraz nadużyć, narażając zarazem na śmieszność ludzi kultury i ich organizacje.

Dominika Królik: stworzyliśmy wychwytywacz ryzyka w obszarze własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej zyskuje na znaczeniu – mówi Dominika Królik, aplikantka adwokacka, liderka zespołu, który wygrał tegoroczny konkurs Legal Hackathon.

Udostępnianie muzyki z pominięciem licencji ZAiKS jest możliwe

Udostępnianie muzyki z pominięciem licencji ZAiKS staje się możliwe za sprawą niezależnych twórców.

You Tube wygrał batalię ws. odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich przez swoich użytkowników

Platformy internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłanie nieautoryzowanych prac przez użytkowników, chyba że nie podjęły szybkich działań w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do treści - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w składzie wielkiej izby. Ucieszył on YouTube'a i jego przedstawiciela prawnego - Google.

Prawa autorskie i pokrewne na unijnym rynku cyfrowym – kluczowe zmiany

Każdy kraj członkowski musi implementować zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 roku oraz zmiany dyrektywy 96/9/WE i 2001/29/WE do krajowego porządku prawnego. Termin upłynął 7 czerwca 2021 roku. W Polsce nadal brakuje stosownej ustawy.

TSUE o udostępnianiu danych osób pobierających torrenty

Dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwiska i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub podmiotowi zajmującemu się windykacją tych praw – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sztuczna inteligencja ochroni dzieci - walka z pedofilią w internecie

Zespół Dyżurnet.pl w 2020 r. wykrył w sieci więcej treści prezentujących wykorzystanie seksualne dzieci. Pomaga w tym specjalne oprogramowanie.

Jak zadbać o ochronę domowego wi-fi

Bezprzewodowy dostęp do internetu to przede wszystkim wygoda – również w domu. Jednak nawet tam możemy być narażeni na cyberzagrożenia. Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, jak tego uniknąć.

Jeśli produkt jest darmowy, ty jesteś produktem

Internet i media społecznościowe to forma rozrywki, sposób kontaktu ze znajomymi czy ułatwienie pracy i nauki. Sieć stała się przede wszystkim ogromnym rynkiem, na którym liczy się jedno – uwaga użytkownika.

Dzieci w cyberzagrożeniu - raport ekspertów NASK

76 proc. treści pokazujących nieletnich w kontekście seksualnym dotyczyło dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

Prawa autorskie: różnica między opracowaniem a inspiracją

Rozwój internetu daje impuls do najróżniejszych przejawów twórczości, budzących pytania nie tylko natury prawnej.

Patologia na YouTube - rozgłos i zyski w internecie oparte na krzywdzie dzieci

Przepisy nie nadążają za agresywną w przekazie cyberprzestępczością uderzającą szczególnie w osoby małoletnie.