Polska procedura wydania dziecka za granicę jest za długa

Polskie prawo dotyczące transgranicznego wydawania dziecka systemowo zagraża szybkości i skuteczności postępowania w sprawie powrotu dziecka - to opinia rzecznika generalnego TSUE.

RPD do premiera: Wojna, kryzys, inflacja… Koszty życia rosną, a w sądach kolejki

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten doprowadził do niezwłocznego zakończenia prac nad przepisami o "alimentach natychmiastowych".

Pierwszeństwo wierzyciela alimentacyjnego a ochrona praw innych wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

Wierzyciele alimentacyjni są w ostatnich czasach coraz bardziej aktywną grupą w formalnych postępowaniach zmierzających do pozapolubownego zaspokojenia wierzytelności większej grupy wierzycieli, a przez swoją uprzywilejowaną pozycję są w stanie czasami znacząco wpływać na możliwość zaspokojenia pozostałych wierzycieli w sytuacji, gdy zebranych funduszy brakuje dla wszystkich.

Domowym oprawcom będzie trudniej

Obowiązujące od dwóch lat szybkie postępowanie o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego będzie rozszerzone.

Zmiany w kpc: Mniej papierów na granicy

Dokumentacja wielu kolejnych kategorii sporów małżeńskich w relacjach transgranicznych będzie automatycznie uznawana w Polsce.

Rząd za nowelizacją KPC ws. większej ochrony praw dziecka

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która przystosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia. Zmiany mają gwarantować ochronę tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Urszula Nowaczyk: Synu, teraz już sobie sam poradzisz

Alimenty zawsze korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi zobowiązaniami rodzica.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Rodziny zastępcze wciąż pracują na umowę-zlecenie.

Niebieska karta pomocna przy rozwodzie. Zarzuty przemocy nie zawsze są prawdziwe

Rozstanie się małżonków nie należy do łatwych spraw. Strony często sięgają po nielegalne dowody, fałszywe zeznania lub nadużywają procedury związanej z przemocą.

Wojciech Tumidalski: Rozwód do poprawki

Jeśli naprawdę prawo ma chronić dobro dziecka rozstających się małżonków, naprzemienna opieka nad potomstwem powinna być regułą.

Rozwód: co z bronią palną, kijami do golfa, quadem czy łodzią

Decyzja o rozwodzie nierozłącznie wiąże się z podziałem majątku wspólnego. Nie budzi wątpliwości, że małżonkowie muszą zdecydować jak podzielić wspólną firmę, nieruchomości, samochody, oszczędności. Sprawa natomiast nie jest już taka oczywista w przypadku, gdy jeden z małżonków posiada hobby, w ramach którego nabył lub zgromadził np. pokaźną kolekcję broni palnej, zestaw kijów do golfa czy unikatowy motocykl.

Sąd ma ustalić wolę wywiezionego dziecka

Odmowa zarządzenia powrotu dziecka nie ogranicza się do sytuacji, że grozi mu przemoc ze strony osoby występującej w tej sprawie.

SN o rozliczeniu po rozwodzie: co można dzielić nierówno

Ważne powody, które uzasadniają ustalenie przez sąd nierównego podziału majątku małżeńskiego, mogą zajść tylko w okresie trwania związku.

ETPC: Kontakt z dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem też trzeba uregulować

Polska naruszyła prawo do życia rodzinnego przez brak przepisów pozwalających uregulować relacje rodzica z dzieckiem pełnoletnim, ale ubezwłasnowolnionym – uznał Trybunał w Strasburgu.

Sąd Najwyższy: po rozwodzie długi mieszkaniowe na pół

Po rozwodzie byli małżonkowie długi mieszkaniowe dzielą na pół.

Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. wydania 5-latka handlarzowi narkotyków

Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nakazał wydanie 5-letniego Antoniego ojcu skazanemu w Polsce za handel narkotykami.

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Słowenia zalegalizowała małżeństwa par jednopłciowych

Słoweński parlament przyjął poprawki do kodeksu rodzinnego umożliwiające zawarcie małżeństwa osobom tej samej płci oraz adopcję dzieci.