Powrót dziecka za granicę będzie utrudniony. Sejm przyjął ustawę

Wydanie dziecka uprowadzonego przez jednego rodzica będzie wstrzymywane do czasu rozpatrzenia sporu na podstawie konwencji haskiej przez Sąd Najwyższy.

TSUE: alimenty dla dziecka w miejscu uprowadzenia

Bezprawne zatrzymanie nieletniego na terytorium Unii nie stoi na przeszkodzie uznania jego aktualnego miejsca pobytu na użytek sprawy rodzinnej.

Co z pobranym 500+, gdy mężczyzna okaże się nie być ojcem? Jest wyrok

W trakcie pobierania 500+ okazało się, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Sąd Najwyższy: Luki w porozumieniu rodziców nie mają znaczenia

Z zawartej przed sądem ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem wynika obowiązek właściwego ich utrzymywania przez sprawujących pieczę nad potomstwem. Wszystko dla jego dobra.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Uprowadzenia dzieci nie powinny czekać na decyzję

Senat nie godzi się na znaczne wydłużenie rozpatrywania sporu między rodzicami o wydanie nieletniego wywiezionego za granicę przez jednego z nich.

Rzecznik Praw Dziecka pisze do Ziobry ws. zmian w prawie rodzinnym

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wprowadzenie do zapowiadanego projektu zmian w prawie rodzinnym precyzyjnej definicji opieki naprzemiennej.

Prawo do kontaktów z dzieckiem to też obowiązek. Uchwała SN

Jeśli rodzic nie przychodzi lub spóźnia się na ustalone spotkania z dzieckiem, to ma zapłacić karę za takie zachowanie drugiemu rodzicowi.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dramat dzieci z Ukrainy

Zapewne ta funkcja już pozostanie w polskim prawie.

Trwający spór sądowy zablokuje wydanie dziecka za granicę

Przymusowe wydanie nieletniego na podstawie konwencji haskiej będzie mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej.

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Тимчасовий опікун представляє та піклується про неповнолітнього громадянина України, який перебуває в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства. У Польщі неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

W sądach rodzinnych kolejki mogą być jeszcze dłuższe

Jeżeli liczba uchodźców będzie się wciąż zwiększać, może być problem z szybkim rozpatrywaniem spraw rodzinnych – wskazuje Anna Begier, sędzia Sądu Rejonowego we Wrześni, członek Zespołu Prawa Cywilnego SSP Iustitia.

Pomyśl wcześniej, gdzie się rozwiedziesz

Sąd Najwyższy pełen jest wniosków o wyznaczenie sądu do rozpatrzenia pozwu.

Alimenciarze: Wykaz wciąż bez niesolidnych rodziców

Pracodawcy wspierający zalegających z alimentami nie muszą bać się sankcji. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie ma jeszcze danych omijających prawo.

ETPCz: polskie metryki osób transpłciowych nie łamią prawa

Polska nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odmawiając wydania nowego aktu urodzenia osobie transpłciowej po korekcie płci - orzekł Trybunał w Strasburgu.

Tomasz Justyński: „Szczęśliwa szóstka” w Lotto i rozwód

Skoro małżonkowie pobierają się „na dobre i na złe", tworząc w ten sposób wyjątkową wspólnotę losów, jak i genów, to powinni również umieć wspólnie udźwignąć ciężar „szczęśliwego losu" i wspólnie z niego korzystać.

Arkadiusz Turczyn: Ochrona seksualności małoletnich

Narzędzia ochrony seksualności małoletnich zostały wprawdzie ujęte w licznych przepisach prawa, jednak ich stosowanie niekiedy sprawia wrażenie niewystarczającego.