Sąd przymusi do kontaktów z dzieckiem

Ojciec lub matka, którzy unikają ustalonych w postanowieniu sądu opiekuńczego spotkań z potomkiem, mogą zapłacić określoną kwotę za każdy przypadek takiego zachowania.

Powrót dziecka za granicę będzie utrudniony. Sejm przyjął ustawę

Wydanie dziecka uprowadzonego przez jednego rodzica będzie wstrzymywane do czasu rozpatrzenia sporu na podstawie konwencji haskiej przez Sąd Najwyższy.

TSUE: alimenty dla dziecka w miejscu uprowadzenia

Bezprawne zatrzymanie nieletniego na terytorium Unii nie stoi na przeszkodzie uznania jego aktualnego miejsca pobytu na użytek sprawy rodzinnej.

Co z pobranym 500+, gdy mężczyzna okaże się nie być ojcem? Jest wyrok

W trakcie pobierania 500+ okazało się, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Sąd Najwyższy: Luki w porozumieniu rodziców nie mają znaczenia

Z zawartej przed sądem ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem wynika obowiązek właściwego ich utrzymywania przez sprawujących pieczę nad potomstwem. Wszystko dla jego dobra.

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Uprowadzenia dzieci nie powinny czekać na decyzję

Senat nie godzi się na znaczne wydłużenie rozpatrywania sporu między rodzicami o wydanie nieletniego wywiezionego za granicę przez jednego z nich.

Rzecznik Praw Dziecka pisze do Ziobry ws. zmian w prawie rodzinnym

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wprowadzenie do zapowiadanego projektu zmian w prawie rodzinnym precyzyjnej definicji opieki naprzemiennej.

Prawo do kontaktów z dzieckiem to też obowiązek. Uchwała SN

Jeśli rodzic nie przychodzi lub spóźnia się na ustalone spotkania z dzieckiem, to ma zapłacić karę za takie zachowanie drugiemu rodzicowi.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dramat dzieci z Ukrainy

Zapewne ta funkcja już pozostanie w polskim prawie.

Trwający spór sądowy zablokuje wydanie dziecka za granicę

Przymusowe wydanie nieletniego na podstawie konwencji haskiej będzie mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej.

Призначення тимчасового опікуна для української дитини – правила та процедура

Тимчасовий опікун представляє та піклується про неповнолітнього громадянина України, який перебуває в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства. У Польщі неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie polskim prawem. W Polsce małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

W sądach rodzinnych kolejki mogą być jeszcze dłuższe

Jeżeli liczba uchodźców będzie się wciąż zwiększać, może być problem z szybkim rozpatrywaniem spraw rodzinnych – wskazuje Anna Begier, sędzia Sądu Rejonowego we Wrześni, członek Zespołu Prawa Cywilnego SSP Iustitia.

Pomyśl wcześniej, gdzie się rozwiedziesz

Sąd Najwyższy pełen jest wniosków o wyznaczenie sądu do rozpatrzenia pozwu.

Alimenciarze: Wykaz wciąż bez niesolidnych rodziców

Pracodawcy wspierający zalegających z alimentami nie muszą bać się sankcji. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie ma jeszcze danych omijających prawo.

ETPCz: polskie metryki osób transpłciowych nie łamią prawa

Polska nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odmawiając wydania nowego aktu urodzenia osobie transpłciowej po korekcie płci - orzekł Trybunał w Strasburgu.

Tomasz Justyński: „Szczęśliwa szóstka” w Lotto i rozwód

Skoro małżonkowie pobierają się „na dobre i na złe", tworząc w ten sposób wyjątkową wspólnotę losów, jak i genów, to powinni również umieć wspólnie udźwignąć ciężar „szczęśliwego losu" i wspólnie z niego korzystać.