Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Słowenia zalegalizowała małżeństwa par jednopłciowych

Słoweński parlament przyjął poprawki do kodeksu rodzinnego umożliwiające zawarcie małżeństwa osobom tej samej płci oraz adopcję dzieci.

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Sprawcą przestępstwa uprowadzenia nie mogą być te osoby, na których ciąży obowiązek opieki.

Marcin Chałupka: Alimenty sposobem kastracji ekonomicznej

Sądowe zmuszanie do płacenia na dziecko poniża rodzica, który chce na nie łożyć.

Ministerstwo Sprawiedliwości zacieśnia współpracę z UNICEF dla lepszej ochrony dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, które ma na celu zwiększenie ochrony prawnej dzieci w Polsce.

Joanna Parafianowicz: Pojednanie i dolewanie oliwy do ognia

Nakłanianie do ugody zwaśnionych małżonków nie powinno być nachalne.

Testament to dopiero początek - jakie obowiązki mają spadkobiercy

Należy sprawdzić, czy testament pozostawiony przez spadkodawcę jest ważny i nie został przez niego odwołany.

Tylko otwarcie spadku ujawnia wszystkich uprawnionych do spadku

Dopiero przeprowadzenie formalności pozwala na ostateczne określenie grona spadkobierców.

Pisemnie, u notariusza albo na statku - jak sporządzić ważny testament

Najpierw trzeba sprawdzić, czy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu.

Elżbieta Bansleben: Demontaż systemu

Zanim sąd ukarze rodzica, dziecko zdąży dorosnąć.

Na rozwód trzeba czekać coraz dłużej

W największych sądach w kraju potrzeba wielu miesięcy, by sprawa rozwodowa trafiła na wokandę. Terminy najwcześniej za pół roku. Sądy nie dają rady.

Resort Ziobry: opieka naprzemienna trafi do Kodeksu, nie będzie automatyzmu

Minister sprawiedliwości uznał za konieczne doprecyzowanie pojęcia „piecza naprzemienna” w opracowywanej właśnie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Tomasz Justyński: Matka jest zawsze pewna

Tłumaczenie, że „kobieta nie wie” albo „nie pamięta”, okazało się niewystarczające dla sądu. Ważna sprawa stała się dowodem oderwania od rzeczywistości i magicznej wiary w moc sprawczą wyroków opatrzonych godłem państwa.

Resort Ziobry chce doprecyzować ważne przepisy dla rozwiedzionych rodziców

Ministerstwo Sprawiedliwości chce dać sądom wyraźniejszą podstawę do orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem.

Dlaczego lepiej nie wyjeżdżać za granicę bez zgody drugiego rodzica

Udział w zagranicznej imprezie turystycznej z małoletnim bez zgody drugiego rodzica może być traktowany jako uprowadzenie.

Nowe prawo w UE: dzieci chrześcijan nie trafią do muzułmańskich rodzin

Dzieci mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju swego pochodzenia.

Mec. Rafał Wąworek: Taktyka horrendalnych żądań w sądzie popłaca

Spór rodziców o świadczenia na dzieci w praktyce rozstrzyga się w początkowej fazie postępowania – ostrzega adwokat Rafał Wąworek.

Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny

Obowiązek dostarczania środków utrzymania dotyczy krewnych w linii prostej: rodziców, dziadków i odwrotnie dzieci i wnuków, ale też rodzeństwa i byłego małżonka. Najczęściej jednak płaci ojciec na dziecko.