Sąd odebrał Polce dziecko, bo zakochała się w kobiecie - jest wyrok ETPC

Polska będzie musiała zapłacić 10 tys. euro odszkodowania kobiecie, której odebrano prawa do opieki nad dzieckiem po tym, jak po rozwodzie z mężem związała się z kobietą - zdecydował Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Za brak kontaktu z chorym należy się zadośćuczynienie

Po ciężkim i trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, uniemożliwiającym nawiązanie więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym poszkodowanego odpowiednią kwotę pieniędzy.

Rezolucja PE ws. tęczowych rodzin i LGBT. Polska na celowniku

Tęczowe rodziny i pary tej samej płci powinny mieć taką samą swobodę przemieszczania się i prawo do łączenia rodzin jak inni, a Komisja Europejska powinna podjąć działania przeciwko Rumunii, Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem wartości UE - głosi rezolucja podjęta we wtorek przez Parlament Europejski.

RPD chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest opieka naprzemienna

Rzecznik praw dziecka chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest „opieka naprzemienna" w rozumieniu przepisów o 500+.

Proadopcyjne pomysły rządu: większa selekcja i pieniądze

Większa selekcja rodziców adopcyjnych i wsparcie finansowe, ale też kontrola mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Zofia Brzezińska: Czerwona krew Ameryki

Czas pokaże, czy ruszy lawina pozwów przeciwko władzy w związku z odbieraniem dzieci rodzicom.

Byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem

Gdy z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy kredytowej wystąpi tylko jeden z byłych małżonków, a drugi nie przystąpi do sprawy, sąd oddali powództwo. Nie jest też możliwe, aby jeden z małżonków żądał ustalenia nieważności umowy, a drugi jej „odfrankowienia".

Sąd po interwencji Ziobry uchyla ENA wobec Holenderki

Kobieta która wraz z piątką dzieci schroniła się w Polsce w obawie przed ich ojcem, nie zostanie przekazana do Holandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa.

RPD: rodzice, mimo pandemii, mają prawo być ze swoim dzieckiem w przedszkolu i żłobku

Zakazywanie obecności rodzica w okresie adaptacyjnym to nie tylko naruszenie praw dziecka, lecz także zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju - uważa Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który wystąpił do ministrów edukacji i rodziny o pilne podjęcie działań uniemożliwiających dyrektorom placówek wydawanie takich zakazów.

Dziecko żony daje ulgę podatkową także mężowi

We wspólnym zeznaniu małżonkowie mogą skorzystać z podatkowego odpisu, nawet jeśli rodzicem jest tylko jedno z nich.

Szwecja: Koniec małżeństw z kuzynami

Ślub z krewnym jest w Szwecji, podobnie jak w wielu innych krajach, legalny. Coraz częściej mówi się jednak, że w tej materii konieczne są zmiany.

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Bliscy osób, które z czyjejś winy doznały ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego niemożnością nawiązania więzi rodzinnej, będą mogli się domagać przed sadem kompensaty pieniężnej.

Ustrój małżeński, czyli wszystko co trzeba wiedzieć o rozdzielności majątkowej

Co do zasady w Polsce obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, która zakłada współwłasność między małżonkami w zakresie określonym w przepisach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by małżonkowie ustanowili między sobą umowną lub sądową rozdzielność majątkową, a jak tego dokonać można przeczytać w poradniku przygotowym przez "Rzeczpospolitą".

Rozdzielność majątkową można ustanowić z datą wcześniejszą niż data wytoczonego powództwa

W wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa.

Jak uzyskać rozdzielność majątkową na wskutek orzeczenia rozwodu lub majątkowej umowy małżeńskiej

Sąd ma obowiązek zbadać, czy zmiany wspólności małżeńskiego majątku nie zmierzają do pokrzywdzenia któregokolwiek z nich.

Różnice między majątkiem osobistym a wspólnym małżonków - co wchodzi w ich skład

Nawet w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej niektóre przedmioty majątkowe, określone w ustawie, wchodzą i należą do majątku osobistego jednego z małżonków.

3-latek nie musi wracać do Niemiec. Sąd Najwyższy uchylił decyzję po skardze nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na mocy którego matka została zobowiązana do powrotu 3-letniego syna do Niemiec bądź wydania dziecka jego ojcu.

Sukces skargi kasacyjnej RPD: dwoje małych dzieci nie musi wracać do Austrii

Po skardze kasacyjnej Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka Sąd Apelacyjny w Warszawie zweryfikował swój wcześniejszy wyrok i orzekł tym razem, że dwójka małych dzieci jednak nie musi wracać z Polski do Austrii.