Jaki testament może napisać Ukrainiec w Polsce

TSUE bada czy Ukraińcy mieszkający w Polsce mogą wybrać prawo ukraińskie jako podstawę dziedziczenia po nich majątku

Ważna uchwała o darowiźnie od najbliżej rodziny. NSA zmienił zdanie

Jeśli obdarowany sam wpłaci na konto gotówkę otrzymaną od najbliższej rodziny, straci nielimitowane zwolnienie.

Testament ustny: czasem konieczny, czasem niebezpieczny

Odszukany dokument dał spadek byłej żonie, a matkę i syna go pozbawił. Nie dowiemy się, czy taka była wola zmarłego.

Opieka nad spadkodawcą obniży podatek. Trzeba ją odpowiednio udokumentować

Koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy mogą obniżyć podstawę wyliczenia podatku od spadku. Nie wystarczą jednak do tego gołosłowne oświadczenia.

Darowizna w gotówce dokonana w banku z pełnym zwolnieniem podatkowym

To, że darczyńca przekazał gotówkę fizycznie w banku, a sam obdarowany wpłacił ją na swoje konto, nie pozbawia prawa do pełnej ulgi w podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadku: nie tylko opieka przez całą dobę da ulgę

Spadkobierca, który za pieczę nad niespokrewnionym spadkodawcą dziedziczy po nim mieszkanie, może liczyć na zwolnienie z podatku, także gdy podopieczny przebywał w domu opieki.

Gdy sąd przegapi testament. Ważne orzeczenie SN

Nawet uczestnik postępowania spadkowego może żądać zmiany orzeczenia, jeżeli wykaże przeszkodę w przedstawieniu wcześniej swego prawa do spadku.

Haracz od charytatywnych zbiórek. Skarbówka chce podatku od wysokich darowizn

Część beneficjentów dobroczynnych zrzutek musi płacić daninę. Po zmianach będzie jeszcze gorzej.

ABC darowizn: wszystko o umowie i podatku

Powodów wsparcia kogoś w rodzinie może być wiele. Może to być konieczność życiowa związana np. z czyjąś chorobą lub kłopotami finansowymi. Przekazanie komuś darowizny może wynikać również po prostu z chęci podzielenia się swoim majątkiem z najbliższymi. Niezależnie od powodów, jakie stoją za darowizną, trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy od spadków i darowizn.

Darowizna to umowa, która ma swoje postanowienia

Konieczne jest złożenie przez strony umowy darowizny zgodnych oświadczeń woli.

Umowa darowizny może przewidywać polecenie do wykonania

Obdarowany może mieć obowiązek określonego działania lub zaniechania

Kiedy obdarowany musi utrzymywać darczyńcę

Mając na uwadze nieodpłatny charakter umowy darowizny, ustawodawca objął szczególną ochroną prawną osobę i sytuację finansową darczyńcy, którego świadczenie odbywa się kosztem jego majątku, bez ekwiwalentu ze strony obdarowanego.

Kiedy darczyńca odpowiada za szkodę obdarowanego

Darczyńca, który zwleka ze spełnieniem darowizny albo gdy spełni ją w sposób nienależyty, może być zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody po stronie obdarowanego.

Darowizny w małżeństwie: czyj dom, a czyja lodówka od rodziców

Szczególne zasady wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczą darowizn czynionych w ramach małżeństwa, tj. zarówno takich, które osoba trzecia czyni na rzecz jednego z małżonków, jak i takich, które czynione są przez małżonków na rzecz osoby trzeciej.

Kiedy darowizną trzeba podzielić się ze skarbówką

Skala podatkowa i kwota wolna przy darowiznach od rodziny i od obcych

Darowizny od rodziny zwolnione z podatku

Wsparciem od najbliższych nie trzeba się dzielić z fiskusem. Musimy jednak pamiętać o formalnościach.

Partnerka nie jest żoną, ulgi w podatku od darowizny nie będzie

Jeśli dostajemy darowiznę od osoby, z którą nie wzięliśmy ślubu, nie skorzystamy ze zwolnienia przewidzianego dla małżonków.