Dyspozycja z konta na wypadek śmierci nie wchodzi do masy spadkowej

Wypłata określonej kwoty najbliższym zmarłego na postawie przewidzianego 
w prawie bankowym polecenia właściciela rachunku nie podlega rozliczeniu spadkowemu.

Darowiznę trzeba wpisać do zeznania podatkowego

Osoby, które w zeszłym roku wsparły potrzebujących, mogą obniżyć swój dochód w deklaracji PIT. Dzięki temu mniej zapłacą skarbówce.

Dwa różne orzeczenia spadkowe w tej samej sprawie w ciągu 50 lat

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych w tej samej sprawie, które zapadły w odstępie 50 lat.

Sąd przyznał spadek zmarłemu. SN: doszło do rażącego naruszenia prawa

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który wskutek nierzetelnej oceny materiału dowodowego zasądził część spadku nieżyjącemu mężczyźnie.

Zachowek tylko dla najbliższych, czy także dla dalszych krewnych

Trybunał bada ważną kwestię dotyczącą spadków: czy prawo do zachowku jest dziedziczone tak samo, jak każda inna rzecz.

Arkadiusz Turczyn: Nadużycie prawa podmiotowego w sprawach działowych

Praktyka pokazuje, że w sprawach działowych dopuszczalność i sposób zastosowania regulacji w przedmiocie nadużycia prawa podmiotowego mogą budzić wątpliwości, a argumentacja w tego typu sprawach relatywnie często nawiązuje do art. 5 Kodeksu cywilnego.

Żona zataiła, że mąż miał siostrę. Skarga nadzwyczajna ws. orzeczeń spadkowych

Sąd Rejonowy wydał dwa rozbieżne postanowienia spadkowe po tym samym zmarłym. Do błędu mógł przyczynić się fakt, że w 1979 r. wnioskodawczyni zataiła istnienie siostry zmarłego. RPO wnosi, aby Sąd Najwyższy uchylił późniejsze postanowienie jako naruszające tzw. powagę rzeczy osądzonej.

Isański, Kozłowski: Kup pan cegłę - o podatku od propozycji nie do odrzucenia

Nakaz utylizacji cegieł jest równie racjonalny jak podatek dochodowy bez dochodu

Pominięty pogrobowiec zmarłego. Sąd naprawił błąd

W 1994 r. sąd orzekł, że spadek po rolniku nabyły jego matka i siostry. W 2013 r. uznał zaś, że jedynym spadkobiercą jest jego syn - urodzony już po śmierci ojca, który był kawalerem.

NSA: Dług po zmarłym nie wyklucza ulgi mieszkaniowej

Przejęcie kredytu spadkodawcy na podstawie aneksu do umowy nie wyklucza ulgi mieszkaniowej u spadkobiercy.

Udziały w sukcesji rodzinnej bez exit tax

Podatek od wyjścia nie ma zastosowania do darowizny mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy.

Kto dziedziczy gdy spadkobierca umrze przed odrzuceniem lub przyjęciem spadku

Obecne przepisy nie regulują sytuacji, gdy po osobie, która zmarła przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku, dziedziczy kilka osób.

Anna Nowacka-Isaksson: Komu służą spadki bez adresu

Fundusz spadkowy ma archaiczne przepisy i rozpolitykowane cele.

Marek Domagalski: Uwaga na (nie)chciany spadek

To może niezręczne, jednak w razie śmierci potencjalnego spadkodawcy, a jeszcze lepiej za jego życia, dobrze jest dowiedzieć się, czy ma majątek większy od długów.

Sprawy spadkowe da się uprościć

Rzecznik praw obywatelskich chce, by resort sprawiedliwości – przy okazji zmian w prawie spadkowym – uporał się z problemem podwójnych orzeczeń.

Darowizna przedsiębiorstwa bez daniny

Matka będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeśli córka przekaże jej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak brat znalazł sposób na brata: jak nie zapłacić zachowku pozostałym spadkobiercom

Nadal aktualnym i dość powszechnym tematem blogów, forów prawnych jest możliwość uniknięcia zapłaty zachowku. Doradza się zawarcie umowy dożywocia, wydziedziczenie, zrzeczenie się dziedziczenia czy niegodność dziedziczenia.

Dziecko lepiej chronione przed złym spadkiem

Małoletni i ich rodzice mają dostać odpowiedni czas na uzyskanie zgody sądu na odrzucenie niechcianej schedy. Mogą mieć jednak dalej do sądu niż obecnie.