Jest wyrok z pozwu grupowego ws. Amber Gold. Państwo zapłaci miliony

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew grupowy 206 klientów Amber Gold. Zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8 tysięcy do ponad miliona złotych (łącznie ponad 20 mln zł) - podało Radio Zet na Twitterze.

Od dzisiaj skarbówka łatwiej sprawdzi konta bankowe podatników

Od dziś administracja skarbowa ma nowe szersze uprawnienia w zakresie kontroli osób fizycznych, np. kwot zgromadzonych na rachunkach.

Ważna uchwała NSA ws. wywłaszczenia nieruchomości

Sama umowa przelewu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości nie powoduje, że jej nabywca jest stroną postępowania o ustalenie odszkodowania.

Od 1 lipca większa ochrona przed wyzyskiem mniej świadomych

Weszły w życie przepisy ułatwiające obronę przed 
tzw. hodowaniem długów i nieuczciwymi zachowaniami partnerów umów.

Praca zdalna spoza Polski bez zezwolenia na pracę

Do zatrudnienia cudzoziemca w polskiej firmie konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę. Ale nie wtedy, gdy chodzi o świadczenie pracy zdalnej spoza kraju.

Działacz frankowy potraktowany jak przedsiębiorca

Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną RPO w obronie frankowicza, gdyż zaciągał kredyt jako przedsiębiorca na cele działalności gospodarczej.

Nowe uprawnienia nie zmieniają dotychczasowych

Obowiązek okresowego badania lekarskiego kierowcy, który zdobył kategorię B+E, nie dotyczy wcześniejszych, bezterminowych, uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Duża liczba osób w lokalu nie daje szansy na pomoc mieszkaniową

Młodzi nie zawsze chcą, ale często muszą nadal mieszkać z rodzicami. Toteż choć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczy konkretnej sprawy, w istocie jego znaczenie jest szersze.

Wykonywanie władzy publicznej wiąże się z odpowiedzialnością

Postępowanie w sprawie niezgodności z prawem decyzji może toczyć się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, jak również jako postępowanie sądowoadministracyjne.

Postępowanie egzekucyjne można pod pewnymi warunkami zwiesić

W orzecznictwie wskazano, że samo wniesienie przez skarżącego wniosku o umorzenie części należności lub rozłożenia ich na raty nie zobowiązuje organu do zawieszenia postępowania.

Ochrona i informacja dla podatnika

Przedmiotem interpretacji podatkowej nie może być ocena dowodów, która zwykle w postępowaniu podatkowym służy do ustalenia stanu faktycznego – orzekł NSA.

Wymeldowanie po zakazie zbliżania się do rodziny

Po wydaniu w postępowaniu karnym nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu kontaktowania się z żoną i dziećmi oraz zbliżania się do nich na mniej niż 50 m prezydent miasta orzekł o wymeldowaniu męża z miejsca pobytu stałego.

Mniej formalności przy rejestracji aut

4 września zrezygnujemy z karty pojazdu i nalepki kontrolnej – ogłosił minister infrastruktury.

TSUE: polskiemu dziecku dwóch matek lub ojców trzeba wydać dokument

Polskie dziecko pary jednopłciowej urodzone za granicą musi mieć możliwość otrzymania dokumentu tożsamości - wynika z najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Elżbieta Bansleben: Uprowadzone dzieci w rękach ministra

Kto zna tragedie rozpadu rodzin wielokulturowych wie, że ta tożsamość jest przedmiotem ochrony.

Rejestr użytych środków to informacja publiczna

Bulwersujące sygnały o traktowaniu pensjonariuszek DPS w Jordanowie oraz jednego z oddziałów szpitala w Gnieźnie nadały złożonemu już wcześniej wnioskowi szczególne znaczenie.

Jak kontrolować wykonanie budżetu obywatelskiego

Przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego wywołuje wiele emocji. Jak kontrolować prawidłowość działania urzędników i wykonania projektów wybranych przez mieszkańców?

Jak motywować do mówienia prawdy

- Na polecenie wójta przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. W projekcie przewidziano dwa załączniki – wniosek oraz oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym z adnotacją o świadomości odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podawane dane. Czy jest to dopuszczalne? W założeniu ma to motywować mieszkańców do podawania prawdziwych danych – pyta radny.