Sąd Najwyższy: Nie każ sądowi szukać adresu

Trójka sędziów SN pyta szerszy skład o wymogi formalne skargi kasacyjnej, w tym obowiązek podania w niej adresu i PESEL.

Jaki zwrot za pełnomocnika dla małżonków?

Dwoje powodów wygrało z bankiem. Czy sąd ma zasądzić każdemu z nich wydatek na adwokata? – pyta szczeciński sąd.

Po 5 latach nie da się odzyskać niesłusznie wpłaconego PIT

Podatnik może składać tyle korekt deklaracji, ile chce, ale tylko do upływu terminu przedawnienia podatku, którego dotyczą.

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. konkubinatów jednopłciowych

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego par jednopłciowych.

Bez aresztu dla Leszka Czarneckiego, sąd musiał odwołać posiedzenie

Leszek Czarnecki to większościowy udziałowiec kilku spółek notowanych na giełdzie, w tym Getin Holding, Geting Noble Bank oraz Idea Bank. Część z tych instytucji finansowych jest zaangażowana w jedną z większych afer finansowych w Polsce - aferę GetBack.

TK bada wyłączność sądów niemieckich w sprawach zbrodni wojennych

Trybunał Konstytucyjny zajął się wreszcie skargą na immunitet państwa obcego, który uniemożliwia dochodzenia odszkodowań dla polskich ofiar zbrodni wojennych.

Krzysztof Ślączka: Przestańmy oskarżać deweloperów

Strony postępowań też nie odpowiadają za kondycję sądownictwa.

Józef Zych, Tymoteusz Zych: Między nimi cały kosmos

Zadośćuczynienia przyznawane przez ubezpieczycieli i przez sądy nadal rażąco się różnią.

Rola biegłego w postępowaniu administracyjnym

Opinia biegłego pełni istotną rolę w rozstrzyganiu wątpliwości w zakresie wiedzy specjalistycznej, której nie ma organ administracji. Należy ona do katalogu dowodów skategoryzowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Szybkie zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed kredytem

Za pomocą nowej ustawy rząd chce dać obywatelom narzędzia do walki z tymi, którzy zaciągają na nas pożyczki czy kupują nieruchomości. Jednak bez świadomości zagrożenia, przepisy niewiele pomogą.

SN nie uznaje składania pism mailem i przez e-PUAP

Dopóki ustawodawca nie otworzy szerszej, uwzględniającej rozwój technologii, drogi wnoszenia pism procesowych, przesłanie pisma do sądu mailem czy też za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołuje skutków procesowych - orzekł Sąd Najwyższy.

Trybunał zajmie się odszkodowaniami dla polskich ofiar zbrodni wojennych

Na wtorek 23 maja zaplanowano rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie immunitetu chroniącego państwo przed pozwaniem o odszkodowanie za zbrodnie wojenne, ludobójstwa i zbrodnie przeciw ludzkości.

Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Zaświadczenia o stanie cywilnym pobrane z portalu mObywatel.gov.pl po 30 maja nie będą po wydrukowaniu uwierzytelnionymi dokumentami.

Obywatel łatwiej sprawdzi, kto miał dostęp do jego PESEL

Od 30 maja na stronie gov.pl pojawią się nowe usługi. Pozwolą zweryfikować prawidłowość i kompletność naszych danych w rejestrach PESEL czy dowodów osobistych, a także ustalić, komu były one udostępniane.

E-akta USC na życzenie

Ministerstwo Cyfryzacji od 30 maja uruchamia usługę pozwalającą na łatwiejsze uzyskanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, jak również ich uzupełnianie.

Ewa Szadkowska: Człowiek, urząd, maszyna

Inteligencji w urzędach centralnych, a zwłaszcza ministerstwach, nigdy za wiele. Choćby tej sztucznej.

Postępowanie administracyjne: Musi być jasne, jak ponownie zająć się sprawą

Organ odwoławczy, w przeciwieństwie do sądu administracyjnego, jest organem merytorycznie rozstrzygającym sprawę.

Rekrutacja do szkół średnich: laureat a finalista konkursu. Rodzice ucznia idą do sądu

Sąd administracyjny nie może rozstrzygnąć, czy w organizowanym przez kuratora oświaty konkursie właściwie oceniono ucznia, któremu do uzyskania tytułu laureata zabrakło jednego punktu – wynika z postanowienia WSA w Krakowie.