Niemiecki sąd: właścicielka Porsche bez odszkodowania za jazdę „mniej prestiżowym” samochodem

Właścicielka Porsche domagała się odszkodowania, bo nie mogła korzystać ze swojego kabrioletu podczas urlopu i korzystała ze swojego drugiego – jej zdaniem mniej prestiżowego – auta. Sędziowie nie przyznali jej racji.

Ze skargami na biegłych lekarzy tylko do sądu

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają skargi i zastrzeżenia do pracy biegłych sądowych – lekarzy psychiatrów. Ale nie ma on kompetencji do ich rozpatrzenia, bo badany przez biegłego nie jest pacjentem.

Ukraińcy mogą się starać o pobyt czasowy

Od dziś pierwsi uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o prawo czasowego pobytu w Polsce. Trzeba jednak zarezerwować wizytę w urzędzie, by go złożyć.

Henryk Walczewski: Czym różni się opinia instytutu od opinii zwykłego biegłego sądowego

Rozbieżność opinii specjalistów nie uzasadnia jeszcze zwrócenia się do instytutu naukowo-badawczego, jeżeli nie ma wskazań problemowych.

Aneta Łazarska: Rozprawa zdalna czy stacjonarna?

W wielu sprawach w sądach powszechnych sędziowie przeprowadzają zdalne rozprawy. W sądach odwoławczych też są coraz powszechniejsze i użyteczne.

Sebastian Chorąży: Rzetelność procesu cywilnego w szachu technologii i pozornego postępu (2)

Sąd był pewien, że inni świadkowie opuścili wirtualną salę rozpraw. A oni tylko wyłączyli kamery.

Na czym polega zasada czynnego udziału w postępowaniu

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu określana także mianem prawa do wysłuchania, prawem do obrony lub zasadą czynnego udziału stron nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jaka ochrona wzorów przemysłowych i użytkowych

W miarę rozwoju postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowaniem przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych.

Każdy wyborca trafi do centralnego rejestru. Rządowy projekt już w Sejmie

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego zakładający utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Kończą się terminy składania wniosków o dopłaty

Większość terminów składania wniosków o dodatki do ogrzewania kończy się w listopadzie.

Ruszają kontrole prawdziwości zgłoszeń źródeł ciepła w domach

Jeszcze w sezonie grzewczym, do domów mogą zapukać kontrolerzy, aby sprawdzić czy na pewno gospodarstwom przyznano właściwe dodatki na węgiel i inne surowce. Ale nie tylko.

Odbiór przesyłki w postępowaniu karnym po nowemu

Pokwitowanie nadania paczki może nastąpić przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznej książki nadawczej.

Sąd tnie raty kredytu złotówkowego. Pierwsze orzeczenie o "nielegalności" WIBOR

Pierwsze rozstrzygnięcie o „nielegalności” WIBOR, jakie zapadło w Katowicach, to beczka prochu dla banków.

Port Lotniczy musi podać dane o zleceniach

Umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty wykonujące zadania publiczne, dotyczące spraw publicznych, objęte są ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Akty stanu cywilnego wymagają czasem zmian

Unieważniony akt stanu cywilnego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. Taki akt przestaje funkcjonować w obrocie prawnym i należy go traktować za nieistniejący – wynika z jednego z wyroków NSA.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Rodziny zastępcze wciąż pracują na umowę-zlecenie.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: Walka o klimat dopiero się zaczyna

Sprawy klimatyczne wchodzą do mainstreamu i będą się zdarzały coraz częściej – mówi Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna i prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Braki kadrowe nie uzasadniają przewlekłości organu

Rotacje pracowników administracji oraz znaczny wzrost liczby wniosków o pozwolenia o pracę i pobyt cudzoziemców nie usprawiedliwiają przewlekłości postępowań ze strony organu. Taki wniosek płynie z najnowszego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.