Czy sąd może rozłożyć na raty zasądzone świadczenie?

Tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do jego spełnienia.

Znamy najpopularniejsze imiona dzieci w 2021 roku

Na rządowym portalu dane.gov.pl opublikowano zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszym półroczu 2021 roku.

Sędzia nie przeczytał wyroku do pustej sali. Orzeczenie nieważne?

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nieodczytane orzeczenie można uznać za nieistniejące i niewywołujące żadnych skutków.

Marek Domagalski: Frankowicz sam ze swoją sprawą

Tysiące frankowiczów powinno przeanalizować, czy i w jakim stopniu brak uchwały frankowej SN wpłynąć może na bieg prowadzonego procesu czy tego, który chcą zacząć.

Artur Kotowski: Przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej

W postępowaniu ze skargi nadzwyczajnej SN jest związany ustaleniami faktycznymi.

Ład powstaje w szybkim tempie

Rząd pośpiesznie dopisuje ulgi dla kopalni i firm energetycznych. Ale pośpiech w Sejmie może przynieść bubel prawny.

Sądy chcą, żeby sprawy online zostały

Mimo wielu przeciwności zdalne rozprawy mają szansę wejść na stałe do wymiaru sprawiedliwości. Ma to być jedna z możliwości prowadzenia procesu.

RPD chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest opieka naprzemienna

Rzecznik praw dziecka chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest „opieka naprzemienna" w rozumieniu przepisów o 500+.

Adwokaci publikują raport. Chodzi o tymczasowe areszty

Raport Naczelnej Rady Adwokackiej krytycznie ocenia praktykę stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w Polsce.

Po szczepieniu na COVID-19 straciła czucie w nogach. Będzie pozew

Jedna z krakowskich kancelarii wystąpi na drogę sądową w imieniu pacjentki, która po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 została sparaliżowana od pasa w dół - podało "Radio Zet".

Spory z konsumentem: Wygoda spółki nie jest najważniejsza w adresie pozwu

Zasada ochrony konsumenta nakazuje przedsiębiorcy pozywać osobę fizyczną do sądu właściwego dla jej miejsca zamieszkania – orzekł Sąd Najwyższy.

Od czwartku koszty w e-sądzie są mniejsze

Strony elektronicznego postępowania upominawczego od czwartku 9 września nie będą wykładać wydatków sądowych, choć nadal uiszczać będą opłaty sądowe.

Dostęp do swoich danych nie jest prawem absolutnym

Organ administracji, jak każdy inny administrator danych osobowych, ma obowiązek zapewnienia, żeby komunikacja z osobą, której dane dotyczą, była przejrzysta.

Dopisek na dokumencie był zgodny z prawem

Przepisy k.p.a. nie wykluczają sporządzenia treści decyzji, choćby w części, w formie pisma ręcznego.

Interes prawny jest decydujący przy wydawaniu zaświadczenia

Z samej istoty zaświadczenia wynika, że celem jego uzyskania jest skorzystanie z mocy dowodowej dokumentu urzędowego dla przesądzenia określonych faktów lub stanu prawnego, zazwyczaj w innym postępowaniu.

Dostał grzywnę za hodowlę owiec w Warszawie. Jest kasacja RPO

Mieszkaniec Warszawy został obwiniony o to, że wbrew przepisom hodował owce na własnej posesji na peryferiach stolicy. Sąd go ukarał w trybie nakazowym - bez wysłuchania obywatela i świadków - choć tryb taki można zastosować tylko w przypadku braku jakichkolwiek wątpliwości. A w tej sprawie są i to istotne - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd: prywatność urzędnika wygrywa z prawem do informacji publicznej

Chociaż umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną, niektóre jej fragmenty nie powinny być ujawniane.

O areszcie za obrazę jednego sądu zdecyduje inny sąd

Jeśli petent wchodzący do sądu nie zgodzi się na przejrzenie jego bagażu, pracownik ochrony nie wpuści go do budynku.