Spór o ścianę graniczną można załatwić polubownie. Potrzebna zachęta prawna

Propozycje resortu rozwoju tylko w niewielkim stopniu rozpowszechnią mediacje i ugodowe załatwianie spraw.

Kiedy można odroczyć rozprawę

Przepisy postępowania sądowoadministracyjnego zawierają gwarancję umożliwiającą zrealizowanie prawa do przedstawienia swojego stanowiska lub prawa do obrony.

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Zezwolenie jednolite: warunki, procedura, problemy

W ramach jednego postępowania cudzoziemiec może uzyskać legalizację zarówno swojego pobytu, jak i pracy. W tej procedurze to pracownik jest stroną. Rola pracodawcy sprowadza się do kilku formalności.

Sąd nakazał eksmisję schorowanej emerytki. Jest skarga nadzwyczajna

Schorowana emerytka z orzeczeniem o niepełnosprawności nie uzyskała prawa do lokalu socjalnego, gdy sąd orzekał jej eksmisję za niepłacony czynsz. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich doszło do ewidentnego i rażącego naruszenia prawa.

Tomasz Pietryga: Cień AI nad Temidą

Sztuczna inteligencja (AI) może być dla wymiaru sprawiedliwości wybawieniem, ale też przekleństwem. Warto to przemyśleć. Byle szybko, bo już czas.

„Mała” czy „duża” ustawa frankowa

Jaka pomoc powinna się należeć kredytobiorcom konsumentom?

Biegły musi być powściągliwy i wyważony

Do zadań biegłego należy określenie stanu zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego i  prawdopodobieństwa popełnienia przez niego kolejnego czynu zabronionego.

Biegli sądowi – nierozwiązane problemy

Kolejny raz podejmowane są próby naprawienia systemu powoływania biegłych sądowych. Trudno jednak być optymistą, gdyż przyczyn spadku ich liczby jest wiele.

Sędziowie krytykują katalog spraw pilnych. "Dzielenie ludzi na kategorie"

Katalog takich postępowań jest zbyt obszerny, a dodawanie do niego kolejnych kategorii nie ma sensu. Sędziowie chcą rozwiązań systemowych.

Kiedy wznowić postępowanie sądowoadministracyjne

Stronie przysługuje skarga o wznowienie postępowania sądowoadministarcyjnego w ściśle określonych przypadkach. Postępowanie musi być zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Otoro przejdzie, Kubuś nie. Czy rodzice mogą dowolnie nazwać swoje dziecko?

W nadawaniu imion dzieciom często widać modę, a nawet wpływ popkultury. Czy rodzice mają pełną swobodę przy dokonywaniu wyboru? Wyjaśniamy

Andrzej Duda chciał, aby pomagała w trudnych sprawach. Od dzisiaj będzie okrojona

W środę kończy się termin na wnoszenie do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń wydanych w latach 1997 – 2018. Nadal będzie można je jednak składać wobec wyroków z ostatnich pięciu lat.

Rzecznik SN: Skarga nadzwyczajna jest potrzebna, ale wymaga poprawy

Doświadczenia pokazują, że jest to instrument nadzwyczaj potrzebny. Wymaga jednak pewnej poprawy – mówi o skardze nadzwyczajnej rzecznik SN, sędzia Aleksander Stępkowski.

Kamila Ferenc, Adwokatka Roku: w sprawie aborcji jest jeszcze wiele do zrobienia

Nie boję się trudnych pytań od sędziego podczas rozprawy. Warto jednak, żeby zawczasu coś fachowego przeczytał, na przykład o zdrowiu kobiet – mówi Kamila Ferenc, nagrodzona przez palestrę tytułem Adwokatki Roku za działalność w obronie praw kobiet do aborcji.

Wizy do Polski zdrożeją. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy będą chcieli uzyskać wizę na wjazd do Polski, muszą przygotować się na wyższe opłaty konsularne.

NSA: operat szacunkowy dla celów egzekucji trudno podważyć

Operat szacunkowy zawiera oceny i informacje oparte na wiedzy specjalistycznej i pochodzi od wykonującego zawód zaufania publicznego. Jego zakwestionowanie jest dopuszczalne, ale tylko w wyjątkowych i oczywistych wypadkach.