Został tydzień na dostarczenie do ZUS zaświadczenia ze szkoły

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę.

PIT dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia dla pracownika urzędu gminy

Jeśli pracownikowi urzędu gminy przysługuje ulga dla seniorów, jego przychód do 85 528 zł rocznie jest nieopodatkowany.

Minimalna pensja w całej UE. Co da nam nowa dyrektywa?

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Czy to oznacza, że Polacy dostaną takie same pensje minimalne jak Niemcy czy Francuzi?

Aby dostać wyższe świadczenie, trzeba spełnić wszystkie warunki

Ponowne przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich przewidzianych w nim przesłanek.

NSA: Praca fizyczna albo koniec statusu bezrobotnego

Długa przerwa w aktywności zawodowej może być przez pracodawcę postrzegana jako przeszkoda. Wówczas oferta pracy fizycznej będzie odpowiednia, a jej odmowa spowoduje utratę statusu bezrobotnego.

Taka będzie płaca minimalna w 2023 r. Jest projekt rządu

Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Propozycja rządu zakłada, że od stycznia pensja minimalna wyniesie 3383 zł, ale w lipcu znów zostanie podniesiona.

TVP nie może odmówić kontraktu osobie LGBTQ. Stanowisko z TSUE

Orientacja seksualna nie może być powodem odmowy zawarcia umowy z osobą pracującą na własny rachunek - taki pogląd przedstawiła w czwartek Trybunałowi UE rzecznik generalna Tamara Ćapeta. Wyrok TSUE w tej sprawie zapadnie wkrótce.

Jest jeszcze miliard na wakacje dla rodzin i przedsiębiorców

Środki na bon turystyczny zostały wykorzystane w trzech czwartych, wszyscy mają jeszcze pół roku – przypomina wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

ZUS musi wiedzieć gdzie chorujesz

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Nie musi to być adres zameldowania.

ZUS: nie każdy może skorzystać z korzystnych tablic trwania życia

Nie każdy może skorzystać z aktualnie obowiązujących, korzystnych tablic trwania życia. Mimo to wielu seniorów składa wnioski o przeliczenie swojego świadczenia. Z tablic nie skorzystają m.in. osoby urodzone przed 1949 r. - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny będzie przedłużony na zimę

Bony turystyczne, które według obecnych przepisów prawa miały być ważne do końca września, zostaną przedłużone o 6 miesięcy - podaje RMF FM.

Niewypłacona emerytura jest świadczeniem niezrealizowanym

Jeżeli emeryt lub rencista zmarł przed wypłatą świadczenia, nie powinno ono wejść do spadku. Świadczenie to przysługuje członkom rodziny wymienionym w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

ZUS: Nie chcesz stracić renty rodzinnej, pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą - przypomina ZUS, i ostrzega: jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

Bon turystyczny tylko dla uprawnionych. Jego sprzedaż może dużo kosztować

Sprzedaż bonów turystycznych jest nielegalna, ale ukaranie za nią może być trudne.

ZUS: ruszyły wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów

Pierwsi emeryci i renciści otrzymali czternaste emerytury. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wyniesie 1217,98 zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS: płace spadły, limity dorabiania od września idą w dół

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bezrobotny znajdzie pracę, zwolniony zdobędzie nowe kwalifikacje

Władze województwa lubuskiego szukają wykonawców projektów służących integracji osób biednych, wykluczonych lub zagrożonych brakiem pracy.

ZUS ostrzega przed oszustami, którzy biorą na cel emerytów i rencistów

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą.