Rezygnujesz z PPK? Dziś ostatni dzień na informację dla pracodawcy

Piątek 31 marca to ostatni dzień, w którym należy złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z wnoszenia od kwietnia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do programu są automatycznie co 4 lata zapisywani wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia, także ci, którzy już wcześniej z PPK zrezygnowali.

Od kwietnia wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy, także zdalnej

Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy. Odszkodowanie będzie przysługiwać także za wypadek przy pracy zdalnej, świadczonej np. z domu.

UE chce neutralnych nazw stanowisk i równych płac dla kobiet i mężczyzn

W czwartek Parlament Europejski ma debatować i głosować nad nowymi przepisami zobowiązującymi firmy do ujawniania informacji ułatwiających pracownikom porównanie wynagrodzeń.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wygaszane

Nowa ustawa rozmontuje system wsparcia osób z niepełnosprawnościami przez rodzinę, nie dając nic w zamian – mówi dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW z Wydziału Prawa i Administracji.

Dane o średniej trwania życia. Kiedy wniosek o emeryturę

Nowe tabele średniego trwania życia niewiele dadzą tym, którzy zastanawiają się czy przejść na emeryturę jeszcze w marcu. Z wnioskiem o świadczenie można jeszcze poczekać.

Szef RN ZUS: Nie podnosiłbym wieku emerytalnego

Zastanowiłbym się nad kolejnymi zachętami podatkowymi i składkowymi do dłuższej aktywności zawodowej. W takim kierunku, aby po osiągnięciu ustawowego wieku wynagrodzenie netto osoby, która będzie dalej pracować, było równe wynagrodzeniu brutto – mówi Łukasz Hardt, przewodniczący rady nadzorczej ZUS.

Członek rady nadzorczej ZUS: Musimy podnieść efektywny wiek emerytalny

Zastanowiłbym się nad kolejnymi zachętami podatkowymi i składkowymi dla osób, które pomimo osiągnięcia ustawowego wieku kontynuują aktywność zawodową – mówi Łukasz Hardt, przewodniczący rady nadzorczej ZUS.

Czternasta emerytura na stałe w systemie

W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na zasadach podobnych jak w ubiegłym roku.

Tusk zapowiada "babciowe", czyli 1500 zł dla matek wracających do pracy

- Chcemy, żeby kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - ogłosił w czwartek lider PO Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Bon turystyczny nie idzie za dzieckiem

Nowi opiekunowie prawni dzieci, którzy nabyli uprawnienie do świadczenia wychowawczego po 31 grudnia 2021 r., nie mają prawa do bonu turystycznego, chociaż urodziły się one w okresie uprawniającym je do bonu.

Kobiety na rynku pracy wciąż mają gorzej od mężczyzn

Pomimo obaw pandemia Covid-19 nie spowodowała wzrostu bezrobocia pań z powodu ich licznego zatrudnienia w usługach.

Nowe limity dorabiania. Więcej o 177 zł

Przez najbliższe trzy miesiące, licząc od 1 marca 2023 r., obowiązują nowe limity dorabiania dla tzw. wcześniejszych emerytów oraz rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej.

"500+" wzrośnie do 1000 zł? Minister finansów w rządzie PiS zabrała głos

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska odniosła się do powracającego tematu waloryzacji świadczenia w ramach programu "Rodzina 500plus".

Poczta Polska wydała komunikat ws. wypłat 13.emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy trafią do odbiorców w całym kraju szybciej - poinformowała we wtorek Poczta Polska.

Rząd szuka pieniędzy na wypłatę 13. emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów sfinansowane ma być z blisko 5 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Składki od wszystkich zleceń w 2024 r. mało realne

Rząd po raz kolejny zapowiada objęcie ubezpieczeniem zbiegów umów zlecenia z innymi tytułami. Są wątpliwości, czy tym razem dojdzie do tego w wyznaczonym terminie.

Wnuk opiekuje się babcią, ale wsparcia nie dostanie

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek opieki nad schorowanym seniorem w pierwszej kolejności ciąży na dzieciach. I to one mogą liczyć na świadczenie a nie wnuk, który faktycznie opiekuje się babcią.

ZUS: nowy próg dochodowy do 500 plus dla niesamodzielnych

Od marca próg dochodowy, uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, będzie wynosił 2 157,80 zł brutto. Zwiększa się zatem o 261,67 zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.