Opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem także wlicza się do limitu zasiłku

Okres zasiłku opiekuńczego przysługującego łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, włącznie z tymi z niepełnosprawnością, nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym.

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Iwona Sierpowska: Będą pomagać w codzienności

Konieczny jest rozwój usług wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Muszą być realną alternatywą dla instytucji opiekuńczych.

Wybory samorządowe: 25 marca mija ważny termin dla niektórych wyborców

Jeszcze tylko w poniedziałek 25 marca można zgłosić w gminie chęć skorzystania ze specjalnego uprawnienia, które wielu wyborcom umożliwi lub ułatwi udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Niepełnosprawne osoby będą mogły mieć swojego osobistego asystenta

Od przyszłego roku osobom niepełnosprawnym miałaby być udzielana bezpłatnie pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w aktywności zawodowej.

Albo świadczenie z gminy, albo wspierające. ZUS każe wybierać

Niepełnosprawny musi wybrać, czy będzie pobierał świadczenie wspierające, czy też jego opiekun ma dostawać pieniądze z gminy. ZUS twierdzi, że o łączeniu świadczeń nie ma mowy.

Sąd: umowa niedostosowana do języka osoby głuchoniemej jest nieważna

Jeśli osoba głuchoniema podpisze niekorzystną dla siebie umowę, a dodatkowo pozbawiona zostanie pomocy tłumacza języka migowego, to jej zapisy są nieważne – wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Niepełnosprawni wycofują wnioski o orzeczenia. We wrześniu wróci problem kolejek

Nowe przepisy mogą wydłużyć kolejki oczekujących na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Zwrot wydatków za auto czasami z podatkiem

Samorządowa jednostka organizacyjna musi potrącić zaliczki na PIT z kwot zwracanych zleceniobiorcy za przejazdy lokalne prywatnym autem.

Nowe świadczenie od 2024 roku. ZUS opublikował ważny komunikat

Złożono 150 niekompletnych wniosków o świadczenie wspierające - poinformował ZUS. Przypomniał, że pierwszej kolejności należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Do 3,5 tys. zł dla niepełnosprawnych. Wchodzi nowe świadczenie

Najpierw niepełnosprawni powinni wystąpić o ustalenie tzw. poziomu potrzeby wsparcia, a potem zadecydować, czy warto przejść na nowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

Praktyka stosowania przepisów przez organy administracji o zasiłku pielęgnacyjnym wobec opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością jest niezgodna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (TK).

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych. Ich orzeczenia wciąż są ważne

Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa lub upłynęła po 5 sierpnia 2023 r. oraz te "przedłużone" podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, zachowają ważność aż do 30 września 2024 r.

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego nie każdemu się opłaci

Rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni zastanowić się, czy przejście na nowe zasady wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego będzie dla nich korzystne.

Sejm przyjął ustawę o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Sejm przyjął projekt ustawy zczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia będą maksymalnie ważne do 30 września 2024 roku.

Ubezwłasnowolnienie do likwidacji

Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć wsparcie prawnika przy ważniejszych czynnościach.

Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku

Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać z ZUS świadczenie wspierające. Nie wystarczy jednak mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Komisją lekarska wyda osobną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależeć będzie od liczby punktów.

Wysokość świadczenia (nie)zależna od potrzeb

Osoba, która ze względu na niepełnosprawność intelektualną nie powinna zostać sama w domu, może nie otrzymać świadczenia wspierającego.