Bez zaocznych orzeczeń o niepełnosprawności

Komisje w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie zainteresowanego.

Wsparcie nie zależy tylko od niepełnosprawności

Związek między rezygnacją z zatrudnienia a sprawowaną opieką musi być bezpośredni.

Umowa dożywocia nie przekreśla prawa do świadczenia

Umowa dożywocia wiążąca niepełnosprawną matkę i brata nie wyklucza przyznania córce świadczenia pielęgnacyjnego.

Rodzeństwo nie przekreśla szans na wsparcie

Jeśli syn rzeczywiście opiekuje się niepełnosprawną matką, nie ma znaczenia, że ma rodzeństwo. Może starać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Siedem lat czekania na świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Posłowie dopytują rząd o wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego rozszerzających wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Fikcyjne wsparcie niepełnosprawnych uchodźców

Ukraińcy jeszcze nie zdążyli uzyskać w Polsce orzeczeń 
o niepełnosprawności. Przez to nie mogą liczyć na 40 zł.

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Rodzic decyduje o dowozie niepełnosprawnego ucznia

Brak miejsc w busie nie zwalnia samorządu z organizacji transportu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Wnuczka nie zawsze może pobierać 2119 zł za opiekę nad babcią

Fakt, że ktoś się uczy nie powinien przesądzać, że nie ma on możliwości zajmowania się osobą np. po udarze.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać wydatki ma masaże lecznicze

Podatnik, który poniósł koszty związane z koniecznością skorzystania z masaży leczniczych może je sobie odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Świadczenie pielęgnacyjne - ważne, by ustalić zakres niezbędnej opieki

Choć niepełnosprawny pewne czynności dnia codziennego wykonuje samodzielnie, z uwagi na rodzaj schorzeń może wymagać stałej i długotrwałej opieki.

Fiskus nie daje niepełnosprawnym ulgi na zakup laptopa

Rodzic niepełnosprawnego dziecka nie odliczy kosztów laptopa i zegarka, jeśli nie są przystosowane do jego indywidualnych potrzeb. Nie ma znaczenia, że komputer jest niezbędny do nauki zdalnej.

Rodzice i pełnosprawni uczniowie niechętni do integracji

Główną przeszkodą w tworzeniu klas integracyjnych jest niechęć pełnosprawnych uczniów i ich rodziców. Brakuje też pedagogów specjalnych.

Świadczenie pielęgnacyjne także na dorosłe dziecko

Wiek, w którym powstała niepełnosprawność, nie powinien decydować, czy osobie, która musiała zrezygnować z pracy zarobkowej w celu zapewnienia opieki, powinno należeć się wsparcie państwa.

Ważne zmiany dla niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej otrzymają wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sąd: student też może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne

Studia w trybie zdalnym mogą umożliwić opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i uzyskanie świadczenia wynoszącego 2119 zł.

Etat nie przekreśla prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wykonywanie pracy zawodowej przez osobę posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności, gdy z orzeczenia o niej wynika, że może ona pracować w warunkach pracy chronionej, nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Lepsza informacja o pomocy dla niepełnosprawnych

Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi będą mogły korzystać z usług doradcy, który wskaże przysługujące im wsparcie.