Ważny wyrok Strasburga ws. walki ze zmianami klimatycznymi

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Szwajcaria, nie wdrażając odpowiednich praktyk i regulacji mających przeciwdziałać zmianom klimatu, naruszyła prawa człowieka. Wyrok jest ważny również dla Polski.

Z wód nie można korzystać w sposób dowolny

Z prawem własności gruntu związane są obowiązki właściciela dotyczące niezmieniania stanu wody na tym gruncie oraz zależnego od niej ekosystemu.

Docieplenia i inne działania służące termomodernizacji

Wnioski o dofinansowanie projektów, mających pomóc w oszczędzaniu energii, mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość inwestycji to milion złotych, razem do wydania jest 50 mln zł.

Zmiany na europejskim rynku baterii. Co czeka przedsiębiorców?

18 lutego 2024 r. weszła w życie część przepisów rozporządzenia 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, przyjętego przez Unię Europejską w lipcu ubiegłego roku. Unijny ustawodawca wprowadził wymogi dotyczące całego cyklu życia baterii. To istotne zmiany dla producentów, importerów i dystrybutorów baterii oraz dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Co grozi za naruszanie norm środowiskowych

Do odpowiedzialności karnej za przestępstwa środowiskowe może zostać pociągnięta zarówno osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, jak i szeregowy pracownik.

Najem powierzchni logistycznych i produkcyjnych – aktualne kierunki

W nadchodzącym czasie, oprócz lokalizacji i ceny, czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe uczestników rynku logistycznego będą kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem – ESG.

Nadmierna wycinka gałęzi ma swoje konsekwencje

Gdy przeprowadzone oględziny i dokumentacja były wystarczające do nałożenia kary administracyjnej za zniszczenie drzew, nie jest potrzebne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Dotacja do elektrycznych rowerów wpływa na jakość powietrza

Mieszkaniec gminy otrzyma wsparcie finansowe wtedy, gdy spełnia kryteria zawarte w uchwale o udzieleniu dofinansowania.

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych kluczowe znaczenie ma analiza jej stanu prawnego i faktycznego. Dzięki niej kupujący może uniknąć ewentualnych trudności i bezpiecznie sfinalizować transakcję.

Jacek Dubois: Rzecz o skąpstwie policji

Gdy prawo zaczyna mieszać się z polityką, dochodzi do paradoksalnych sytuacji.

Kto odpowiada za usunięcie ciał martwych zwierząt

Opieka nad żywymi zwierzętami spoczywa na gminach. Aby jednak uniknąć kosztów, chętnie zrzucają one swoje obowiązki na ośrodki rehabilitacji zwierząt. Kto odpowiada za usunięcie ciał martwych zwierząt?

Maciej J. Nowak: Czerpmy z doświadczeń Grecji i Hiszpanii

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu docelowo powinny stanowić punkt odniesienia dla całościowej polityki miejskiej.

Ochrona rodzimych gatunków i przywracanie ich środowisku

Do końca kwietnia śląskie samorządy, a także organizacje pozarządowe i społeczne mogą ubiegać się o pieniądze na ochronę przyrody i bioróżnorodności.

Samorząd zdecyduje o przyszłości odnawialnych źródeł energii

Reforma planowania przestrzennego bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządem w najbliższym czasie. Realizując nowe przepisy warto pamiętać o odnawialnych źródłach energii.

Witold Daniłowicz: Popierajmy łowiectwo, zanim będzie za późno

Przeciwnicy myśliwstwa walczą przede wszystkim z myśliwymi, bo ich zdaniem polują oni dla rekreacji. O zwierzęta im nie chodzi. Te bowiem i tak będą musiały zostać zredukowane, gdyż jest ich po prostu za dużo.

Środki na ocieplanie budynków i wymianę źródeł energii i ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając w roli pośrednika finansowego, będzie wspierał efektywność energetyczną publicznych placówek.

Maciej J. Nowak: Strategia, a potem zmiany

Dyskusja o dostosowaniu polskiego prawa do wyzwań klimatycznych wciąż przed nami.