Usunięcie drzew kosztuje

Opłata za wycinkę ma charakter publicznoprawny i nie podlega kwalifikacji jako należność związana z prowadzeniem działalność gospodarczej.

Adam Habuda: Po co ta centralizacja parków narodowych

Problemy parków narodowych są inne, niż przewiduje projekt ustawy.

Tomasz Pietryga: Czeski film, polska reżyseria

Kara pół miliona euro dziennie za niewykonanie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE zamrażającej działanie kopalni Turów może być dla Polski potężnym ciosem.

Polska zapłaci za kopalnię Turów Komisji Europejskiej

Polska musi płacić 500 tys. euro kary dziennie za niezawieszenie działania spornej kopalni.

Z Turowem nie będzie tak jak z Puszczą Białowieską

Twarde sankcje TSUE trzeba wykonać – nie mają wątpliwości prawnicy zajmujący się prawem unijnym.

TSUE: Polska zapłaci 500 tys. euro za każdy dzień działania kopalni Turów

Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie - głosi komunikat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rząd wziął się za śmieci i recykling. Co jest w nowelizacji ustawy o odpadach

Ma być mniej odpadów na jednego mieszkańca, a surowce lepiej odzyskiwane. Skorzysta środowisko i mieszkańcy.

Fabryka zamiast drzew. Prezydent podpisał Lex Izera

Prezydent Andrzej Duda podpisał w Stalowej Woli ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Budząca kontrowersje specustawa umożliwia zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa. Na pozyskanych gruntach ma powstać fabryka polskich aut elektrycznych Izera.

Ostrożnie z wyprawą do rezerwatu

Niska świadomość turystów to wciąż ogromne wyzwanie dla chroniących w Polsce szczególnie cenne obszary krajobrazu.

Pomaganie bezdomnym zwierzętom pod kontrolą

Wydawanie pieniędzy z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie może być dowolne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Za zatrucie drzew toksyczną sybstancją odpowiada posiadacz działki - wyrok WSA

Za obumarcie kilkudziesięciu drzew wskutek zatrucia ich toksyczną substancją spółka zapłaci 214 tys. zł kary administracyjnej.

Plany rządu dotyczące Świętokrzyskiego Parku Narodowego: faktyczna ochrona środowiska czy omijanie prawa

Rada Ministrów przymierza się do zmiany obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie byłoby w tym nic prawniczo bulwersującego, gdyby nie dwie kwestie. Po pierwsze, pod płaszczykiem ogólnego powiększenia terenu parku, pewna jego część zostanie z parku wyłączona. Po drugie, pod rządami obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. parków narodowych się nie tworzy, ani też nie zmienia się ich obszaru. Z tej perspektywy planowana zmiana jest przedsięwzięciem niepowszednim. Rodzi się pytanie, czy odpowiedzialne za ochronę przyrody organy państwa nie próbują obejść prawa, faktycznie deprecjonując publiczny interes środowiskowy.

Projekt ustawy o ochronie środowiska zakłada milionowe sankcje za trucie ziemi, wody i powietrza

Wyrzucanie śmieci do lasu może kosztować do 30 tys. zł. Sprawca będzie musiał po sobie posprzątać.

Doświadczenia na zwierzętach z ograniczeniami - rząd przyjął projekt ustawy

Doświadczenia na zwierzętach nie będą wykonywane, jeżeli w unijnym prawie uznawana jest inna metoda testowania, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich wyników bez wykorzystywania zwierząt.

Myśliwi, którzy zniszczyli uprawy, staną przed sądem - Sąd Najwyższy orzekł na korzyść rolnika

Szkody łowieckie będą przedmiotem postępowania sądowego nawet bez odpowiedniego protokołu.

TPN uspokaja: wycinka w Dolinie Chochołowskiej kontrolowana i uzgodniona z dyrekcją parku

Tatrzański Park Narodowy uspokaja: nic z tego, co się dzieje w Dolinie Chochołowskiej, nie jest nielegalne.

Dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz o pozwie o klimat przeciwko państwu. Adwokat Konstancja Gierba z kancelarii RK Legal o umowie o zakazie konkurencji

Pozew o zobowiązanie władz do działań na rzecz klimatu nie jest przeciwko państwu polskiemu, lecz w naszym wspólnym interesie – mówi dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria Gessel oraz Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła w sądzie to precedensowe powództwo w imieniu pięciorga prywatnych osób. W drugiej części programu „Rzecz o Prawie” mec. Konstancja Gierba z kancelarii RK Legal przypomina, że pracownik, z którym pracodawca zawrze umowę o zakazie konkurencji, ma prawo do odszkodowania – nawet jeśli nie jest pracownikiem etatowym.

Pozywają państwo, żądając zdecydowanej walki z ociepleniem klimatycznym

Po tym, jak Sąd Najwyższy uchwalił, że samo prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym, kolejne osoby pozywają państwo, tym razem żądając zdecydowanej walki z ociepleniem klimatycznym.