Jazda bez obowiązkowej polisy z konsekwencjami w PIT

Ma przychód uczestnik wypadku bez ważnego OC, za którego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił roszczenia pokrzywdzonym, a potem umorzył mu należności.

Nieświadomy konsument nie traci roszczenia

Przedawnienie roszczenia konsumenta o zwrot nienależnych opłat w ubezpieczeniu na życie nie biegnie, dopóki nie mógł dowiedzieć się o ich abuzywności.

Sąd Najwyższy: ważna uchwała ws. likwidacji szkód powypadkowych

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe, także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody, pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej.

Po wypadku trzeba minimalizować straty. Rabaty budzą jednak wątpliwości

Powstanie szkody w wyniku zderzenia pojazdów rodzi obowiązki nie tylko po stronie osoby odpowiedzialnej za jej naprawienie, ale też po stronie poszkodowanego. Jednym z nich jest minimalizacja szkody.

Kary dla właścicieli aut poszybowały w górę. Nawet 60 tys. zł

Od 1 stycznia 2022 roku aż o 420 zł wzrosła kara, jaką zapłaci właściciel samochodu osobowego bez ważnej polisy OC. Z kolei kara za brak deklaracji PCC-3 przy zakupie auta może wynieść nawet do 60 200 zł.

Ofiara wypadku z rentą od sprawcy

Sąd ma się spieszyć z wyznaczeniem posiedzenia, na którym zdecyduje o zabezpieczeniu świadczenia od sprawcy na rzecz osoby poszkodowanej po zdarzeniu drogowym.

Jest wyrok SN ws. odszkodowania. Polisa połączona z kredytem

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek. Umowa ubezpieczenia była powiązana z umową kredytu hipotecznego.

Będą wypłaty za ciężkie odczyny poszczepienne

Liczymy, że wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będzie można składać już pod koniec stycznia, po opublikowaniu nowych przepisów – mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Taka sama ochrona dla trwających umów - TSUE o sumie gwarancyjnej w OC

Podwyżka sumy gwarancyjnej w OC obejmuje też wcześniejsze polisy, obowiązujące w dniu wypadku. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

OC dla pirata będzie wyższe

Punkty karne zdecydują o składce ubezpieczeniowej. To może oznaczać niezdrową konkurencję.

Bez odszkodowania za śmierć po szczepieniu

Posłowie odrzucili pomysł świadczenia za zgon po przyjęciu zastrzyku. Niepożądany odczyn poszczepienny w postaci zgonu rozpatrzy sąd cywilny.

Rodzina zmarłej Izabeli z Pszczyny może domagać się sporej rekompensaty

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może wynieść nawet 250 tys złotych.

Autocasco z nieuczciwymi warunkami. Rzecznik Finansowy pozywa Uniqa TU

Rzecznik Finansowy skierował pozew przeciwko ubezpieczycielowi Uniqua TU S.A. w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec klientów kupujących tzw. kosztorysowe warianty autocasco. Chodzi o stosowanie różnych kryteriów szacowania szkody całkowitej i częściowej.

Ubezpieczyciele wykorzystują 
brak doświadczenia klientów

Przed podpisaniem polisy wakacyjnej warto przyjrzeć się chociaż niektórym jej elementom.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie dla rolnika. Jest skarga nadzwyczajna

Ubezpieczyciel dwukrotnie odliczył stopień zużycia budynków – najpierw przy zawarciu umowy ubezpieczenia, a następnie obliczając wysokość szkody. W ten sposób – zdaniem Rzecznika Finansowego – zaniżył należną wypłatę.

Wypłaty z OC: wciąż wiele niewiadomych

Ustanowienie zasady, że szkodę powypadkową wycenia niezależny rzeczoznawca wskazany przez poszkodowanego oraz towarzystwo ubezpieczeniowe – to postulat licznych rzeczoznawców samochodowych i prawników.

Deweloper płaci odszkodowanie, a klient PIT

Rekompensata od firmy, która oddała mieszkanie z blisko rocznym opóźnieniem, jest dla właściciela przychodem.

Na co uważać przy likwidacji szkody z oc

Poszkodowany powinien żądać od ubezpieczyciela pełnego pokrycia szkody bez pytania, czy wyraża na to zgodę – mówi Magdalena Rok-Konopa, adwokat, kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy.