EKUZ działa jedynie przy leczeniu nagłych przypadków

Karta uprawnia tylko do niezbędnych świadczeń. Czas trwania pobytu za granicą też ma znaczenie.

TSUE: wysokość odszkodowania z OC mogą ograniczać przepisy krajowe

Państwa członkowskie zachowują swobodę w określaniu zakresu odszkodowania ubezpieczeniowego przy naprawieniu szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości. UE.

TK będzie musiał odpowiedzieć na trudne pytania ws. zadośćuczynienia

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał odpowiedzieć na trudne pytania o zadośćuczynienie dla bliskich osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu.

Merczyński: Fala restrukturyzacji dopiero przed nami

Brak reakcji na kryzys może być bardzo kosztowny. Brak działań naprawczych zazwyczaj powoduje niewypłacalność, niewypłacalność powoduje upadłość, a upadłość powoduje to, że firma znika z rynku. Brak restrukturyzacji to brak odwagi i brak kompetencji osób zarządzających żeby wprowadzać działania, które mają charakter naprawczy – mówił w programie „Rzecz o prawie” Bartosz Merczyński, partner w Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Kiedy przedawnia się OC? Odpowie Sąd Najwyższy

Dochodzenie roszczeń regresowych od sprawców wypadków jest coraz częstsze, ale wciąż nie wiadomo, jak długo można kogoś ścigać za nieubezpieczony pojazd. Sąd Najwyższy ma to ocenić.

Trudno o odszkodowanie za szkody górnicze

Wśród wyłączeń wykluczających wypłatę odszkodowania często są szkody górnicze. Taki zapis nie zawsze znajduje się jednak w umowie, ale w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Arkadiusz Turczyn: Samobójstwo ubezpieczonego

Zgodnie z art. 833 zdanie pierwsze k.c. przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. W zdaniu drugim tego przepisu czytamy, że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do sześciu miesięcy.

Kto płaci za dwie wyceny po stłuczce? Odpowie Sąd Najwyższy

SN ma rozstrzygnąć, czy firmie skupującej wierzytelności z OC komunikacyjnego należy się zwrot wydatku na ekspertyzę o kosztach naprawy.

Na wypłatę odszkodowania wpływa nie tylko sam wypadek

Choć szkoda w aucie powstaje w chwili wypadku, to sytuacja może się zmieniać w trakcie procesu o odszkodowanie i szkoda obejmuje tylko uszczerbek istniejący w dacie zamknięcia rozprawy.

Jest wyrok ws. zadośćuczynienia za cierpienia rotmistrza Pileckiego

Nie 26 mln zł, ale mniej przyznał sąd synowi Witolda Pileckiego, Andrzejowi, wskazując, że nie jest to zapłata za bohaterstwo, ale cierpienie jego ojca.

Maciej Kaliński: Odszkodowanie z OC może uwzględniać rabaty

Nie zapominajmy, że każde zwiększenie obciążeń ubezpieczycieli kosztami napraw powoduje podwyższenie składek w ubezpieczeniu OC.

Jest skarga nadzwyczajna ws. zadośćuczynienia dla wnuka za śmierć dziadka

Nie da się pogodzić z zasadą sprawiedliwości społecznej stanowiska sądu, by małe dziecko nie było w stanie odczuwać krzywdy - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną od wyroku, odmawiającego przyznania wnukowi zadośćuczynienia za śmierć dziadka.

Zabrakło informacji o ryzyku. Trybunał o polisolokatach

Za nieuczciwą sprzedaż polisolokaty może odpowiadać zarówno zakład ubezpieczeń, jak też bank pośredniczący w sprzedaży tego produktu – orzekł w czwartek TSUE.

Pożałowali 500 zł na OC, teraz mają zwrócić od 50 tys. do nawet 2 mln zł

20 tys. zł - tyle średnio muszą zwracać Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawcy wypadków i kolizji drogowych, którzy nie mieli ważnej polisy OC.

Kierowcy mogą sprawdzić online historię polis i szkód

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR), w którym każdy właściciel pojazdu może sprawdzić swoją historię polisowo-szkodową oraz wygenerować oceny w skali od 1 do 5. Z systemu mogą korzystać też ubezpieczyciele i inni przedsiębiorcy.

Jolanta Budzowska: Zbyt niskie odszkodowania za błędy medyczne

Sądy za doprowadzenie do stanu wegetatywnego zasądzają od 1 mln zł do 1,2 mln zł samego zadośćuczynienia, a do tego dochodzi odszkodowanie i kilkunastotysięczna miesięczna renta. Rząd proponuje zaś 100 tys. zł – mówi Jolanta Budzowska, radca prawny.

Odszkodowania z OC: znaki zapytania po uchwale SN o rabatach na części

Uchwała SN nie rozwiała wątpliwości dotyczących stosowania rabatów na części

Śmierć „Ognia” na wokandzie. Syn domaga się 10 mln zadośćuczynienia

Syn sławnego żołnierza wyklętego domaga się dziesięciu milionów złotych zadośćuczynienia za samobójstwo ojca.