PZU Życie ponownie rozpatrzy roszczenia posiadaczy polis. Także już wygasłych

Osoby ubezpieczone w PZU Życie, które bezskutecznie występowały z wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, powinny zrobić to jeszcze raz. Nawet wtedy, gdy ich polisa już wygasła.

Brat Kaczmarczyka chciał pieniędzy za szkodę, której nie było. Co za to grozi?

Konrad Kaczmarczyk, brat wiceministra rolnictwa, wniósł o rekompensatę za straty spowodowane gradobiciem. Problem w tym, że ani szkód, ani gradobicia nie stwierdzono.

Sąd Najwyższy: odszkodowania za internowanie ma być godziwe

Długi i nieskuteczne oczekiwanie przez byłego internowanego na uwzględnienie jego wniosku o pełne odszkodowanie narusza konstytucyjną zasadę godności. To sedno wyroku Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

Rzecznik Finansowy pyta SN o pomniejszanie odszkodowań z OC o rabaty

Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.

Ważny wyrok SN ws. odszkodowania dla dziecka urodzonego w zamartwicy

Dobrowolne świadczenia osób trzecich na rzecz poszkodowanego nie powinny pomniejszać odszkodowania należnego od sprawcy - uznał Sąd Najwyższy w wyroku dotyczącym odszkodowania dla niepełnosprawnej dziewczynki, która z powodu błędnej decyzji lekarzy urodziła się w zamartwicy.

Czy trzeba zabiegać o tańsze części samochodowe

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, jak dalece posiadacz samochodu powinien współdziałać z zakładem ubezpieczeń w korzystaniu z rabatów i ulg na części do naprawy.

SN: nie trzeba udowadniać konkretnych wydatków na naprawę auta

Dokonana przed uzyskaniem świadczenia od ubezpieczyciela naprawa, jej koszt i faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na sposób ustalania odszkodowania - uznał Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego.

"Polisy nie wystarczają. Odszkodowania płaci szpital lub lekarz z własnego majątku"

Często to szpital lub lekarz zatrudniony na kontrakcie ze swojego majątku płaci pacjentowi odszkodowanie. Sumy ubezpieczeń są zbyt niskie – mówi Jolanta Budzowska, radca prawny.

Leczenie w Unii z kartą EKUZ nie zawsze jest bezpłatne

Karta EKUZ nie pokrywa leczenia planowego i nie gwarantuje darmowej pomocy medycznej. Przed wyjazdem lepiej sprawdzić, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego się wybieramy.

Ubezpieczyciele zapłacą 500 mln zł więcej za naprawy powypadkowe

Najpóźniej od listopada firmy ubezpieczeniowe mają stosować wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego korzystne dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Odszkodowanie dla cudzoziemca za brak decyzji urzędu

Wydłużenie okresu na rozstrzygnięcie wniosku pracownika z zagranicy na początku 2022 r. nie ma wpływu na ocenę sprawności załatwienia wcześniej rozpoczętego postępowania.

Aleksandra Pyrak: Przewlekłość postępowania potrafi odcisnąć się na życiu

Niesłuszne i przewlekle prowadzone sprawy sądowe nie są niestety odosobnione.

Do 600 euro odszkodowania dla spóźnionego pasażera

Sprzedając bilet, linie lotnicze biorą na siebie odpowiedzialność za punktualne dostarczenie pasażerów do celu. Tylko wyjątkowo nie zapłacą odszkodowania.

Grunty pod CPK z odszkodowaniem

Osoby, na których gruntach rolnych powstanie lotnisko, mają dostać specjalną rentę za zaprzestanie działalności rolniczej.

Dobre ubezpieczenie pomoże nam po ataku rekina

Wyjeżdżając na wakacje, warto zadbać o ubezpieczenie i sprawdzić jego zakres.

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy może być zmniejszone o już wypłacone przez ZUS odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

OC dla pirata może słono kosztować

Firmy ubezpieczeniowe badają dziś, czy, kiedy i o ile podnieść stawki polis dla kierowców często naruszających przepisy.

10 mln zł kary dla ubezpieczyciela UNIQA, dawniej AXA

Prezes UOKiK nałożył ponad 10 mln zł kary na UNIQA (dawniej AXA Życie TU S.A.) za stosowany przez tę firmę ubezpieczeniową mechanizm naliczania opłat, które miały zniechęcać klientów do rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie w pierwszych latach jej trwania.