Podatek od nieruchomości: dystrybutor ma funkcję służebną do zbiornika

Stacja paliw z punktu widzenia ustawy podatkowej stanowi zbiór obiektów, z których każdy wymaga oceny pod kątem podatku od nieruchomości.

Notariusz rozliczy odsetki od kredytu na mieszkanie

Nie można już amortyzować lokali mieszkalnych. Ale nie ma zakazu zaliczania do kosztów innych wydatków.

Obniżenie kosztów operacyjnych hubu innowacji – korzyści dla firm

Na przedsiębiorców, którzy planują na terenie Polski inwestycje w innowacje czekają zachęty podatkowe. Wśród nich jest m.in. ulga badawczo-rozwojowa, ulga na innowacyjnych pracowników oraz IP BOX.

Bez zatwierdzenia układu nie ma podatkowej korzyści

Przedsiębiorca nie rozliczy wierzytelności w kosztach, jeśli nie doszło do jej skutecznego umorzenia.

Pierwsza interpretacja skarbówki w sprawie pracy zdalnej

Nie ma PIT od rekompensat za internet i prąd zużyty w czasie pracy w domu. Nawet jak wszyscy dostają tyle samo i nie przynoszą pracodawcy faktur potwierdzających wydatki.

Od niektórych środków transportowych trzeba uiścić podatek

W sprawie dotyczącej zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych niezbędne jest ustalenie, czy i kto jest w okresie podatkowym właścicielem środków transportowych.

To na co zgodzi się kontrahent ma znaczenie

Obowiązek podatkowy z realizacji planów sprzedaży oraz celów jakościowych powinien być rozpoznawany w dniu finalnego zatwierdzenia przez sprawozdania. Dotyczyć to zarówno przyjęcia częściowego wykonania usługi, jak i zakończenia jej świadczenia.

Sąd: Naprawienie błędu w rozliczeniach to nie zysk podatnika

Pracodawca, który uiszcza zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków jako płatnik, nie dokonuje żadnego przysporzenia swoim zleceniobiorcom.

Kontrola fiskusa – czego się spodziewać

Do kontroli fiskusa można się przygotować. Co prawda nie można mieć stuprocentowej gwarancji co do jej przebiegu badania, ani ostatecznego wyniku, można jednak sprawić, żeby była ona „pod kontrolą”, czyli wiedzieć jak kontrola może i powinna przebiegać, a także jak reagować na poszczególne działania kontrolujących.

Czy wydatki na catering są kosztem

- Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na produkcji, postprodukcji, dystrybucji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, a także związaną z projekcją filmów. Wśród osób, z którymi współpracuje spółka są osoby pracujące na planie zdjęciowym. Osoby te są zatrudnione przez spółkę albo współpracują ze nią na podstawie umów cywilnoprawnych. Praca nad nagraniami często przekracza 8 godzin dziennie i odbywa się w miejscach słabo skomunikowanych co uniemożliwia samodzielne zorganizowanie posiłków przez osoby przebywające planie. Z tego względu spółka zamawia dla nich wyżywienie w formie cateringu. Jest ono dostępne na planie zdjęciowym, a jego zapewnienie jest konieczne dla sprawnego kontynuowania współpracy i generowania przez spółkę przychodu. Pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem cateringu. Zakup tych usług jest udokumentowany fakturą wystawiona na spółkę. Czy takie wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Wycena zamortyzowanego kosztu według MSSF 9

Dynamicznie rozwijający się rynek instrumentów finansowych uwidacznia potrzebę doskonalenia przyjętych, powszechnie obowiązujących standardów.

Sąd: Nie będzie słonej kary za słodką daninę trzy dni po czasie

Sankcję za zapłaconą po terminie opłatę cukrową można miarkować, a nawet od niej odstąpić.

Jakie korzyści podatkowe daje leasing zwrotny

Poza benefitem w postaci pozyskania kapitału, leasing zwrotny może być także rozwiązaniem niosącym w określonych przypadkach wymierne korzyści podatkowe.

Fiskus nie zabezpieczy sankcji

Decyzja o zabezpieczeniu nie może dotyczyć dodatkowego zobowiązania w VAT.

Jeden środek trwały, dwie ulgi podatkowe

Jeżeli spółka najpierw odliczy 30 proc. ceny nabycia nowych środków trwałych w ramach ulgi na produkcję próbną, to w uldze na robotyzację jedynie 70 proc. tej ceny może być podstawą odliczenia (w wysokości 50 proc.).

„Delegacje” wypłacane zleceniobiorcom bez PIT

Należności z tytułu delegacji (w tym diet oraz ryczałtów za nocleg z tytułu podróży) wypłacone zleceniobiorcy są jego przychodem, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na zleceniodawcy nie ciążą zatem obowiązki płatnika (tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek).

Nadchodzi Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jest dobrowolny od półtora roku, jednak dla wielu podatników wciąż pozostaje tylko ciekawostką. Warto się z nim jednak zapoznać, ponieważ w przyszłym roku ma stać się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Ryczałt od dywidendy trzeba pomniejszać na bieżąco

Spółka opodatkowana estońskim CIT, która wypłaca wspólnikowi jego udział w zysku, zobowiązana jest do zastosowania pomniejszenia podatku potrącanego od tej kwoty już w dniu wypłaty.