Dziecko samo rozlicza to, co zarobiło

Niepełnoletni pracownik powinien złożyć roczne zeznanie na własne nazwisko.

Fiskus nie pozwala odzyskać kosztów doradztwa i reklamy

Nie ma już ograniczeń w rozliczaniu usług niematerialnych. A skarbówka każe je nadal stosować.

Jan Cipiur: Wołanie na puszczy w sprawach podatkowych

Polski system dobija pośpiech prawodawców. Wyścigi z czasem służą rządzącym do ukrycia zamiarów i prawdziwych treści nowych przepisów. Zmorą jest także zmienność prawa.

Sąd: PIT może wpłacić wyręczyciel, i to nawet gdy jest wyższy niż 1000 zł

Uiszczenie podatku z działalności wspólnika spółki jawnej, na jego dyspozycję i polecenie, może następować z jej konta, bez względu na kwotę. Jest to bowiem działanie wyłącznie o charakterze technicznym.

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe

Jedynie podatnik może dokonać skutecznej zapłaty podatku, gdyż jest to świadczenie, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę niż podatnik, nawet za jej zgodą.

Ulga na zabytki tylko do końca roku

Jeśli chcemy odliczyć od dochodu koszty nabycia pałacu, zamku lub dworku, musimy go kupić jeszcze w tym roku.

Porsche w jednoosobowej firmie z pełnym odliczeniem VAT

Potencjalna możliwość uczynienia z pojazdu innego użytku niż przewiduje regulamin, nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia całego podatku naliczonego, gdy jest on wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością.

Skarbówka rozstrzyga zarzut instrumentalnego wszczęcia postępowania na korzyść przedsiębiorcy – czy idzie nowe?

Pod koniec czerwca dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego określającą spółce zobowiązanie w VAT, przychylając się do jej zarzutu o instrumentalne wszczęcie i prowadzenie przeciw niej postępowania karno-skarbowego, jedynie w celu wydłużenia terminu przedawniania tegoż zobowiązania. Jak zaznaczają reprezentujący spółkę w tej sprawie mec. Robert Nogacki i mec. Paweł Chmielowiec z Kancelarii Prawnej Skarbiec to pierwszy taki przypadek klientów kancelarii, by to sam organ, a nie sąd, pochylił się merytorycznie nad takim zarzutem i rozpatrzył go na korzyść podatnika.

Slim VAT 3: więcej przedsiębiorców skorzysta z metody kasowej

Slim VAT3, czyli kolejny pakiet ułatwień dla podatników zakłada m.in. zwiększenie do 2 mln euro limitu sprzedaży, od której zależy status małego podatnika.

Dopłata do wakacji dzieci pracowników z większą ulgą w PIT

Choć nie ma już epidemii koronawirusa, wciąż obowiązują korzystne zasady rozliczania świadczeń dla pracowników.

Projekt objaśnień ws. grup VAT już po konsultacjach

Wprawdzie Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup VAT, jednak w dalszym ciągu wiele kwestii wymaga doprecyzowania.

Chcesz przejść na skalę, najpierw oblicz skutki

To, czy opłaca się zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od ponoszonych kosztów – mówi Grzegorz Grochowina – szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.

Co się zmienia w elektronicznej komunikacji z KAS

Nowe przepisy kompleksowo regulują działanie systemów teleinformatycznych używanych przez Krajową Administrację Skarbową, tzn. zasady korzystania z dwóch serwisów służących do elektronicznej wymiany informacji: e-Urząd Skarbowy i PUESC.

Badanie rynkowości możliwe także dla transakcji bez wynagrodzenia

Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają weryfikacji pod kątem cen transferowych także w przypadku, jeśli nie ustalono od nich zapłaty. W grupach kapitałowych często są one pomijane przy określaniu obowiązków dokumentacyjnych.

Nie można szacować czegoś, co nie może stanowić przychodu

Podział przez wydzielenie ZCP, a także ewentualna opłata (tzw. exit fee) z tego tytułu są neutralne podatkowo i nie ma w tym zakresie ryzyka doszacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych.

Nie będzie podwójnego VAT przy transakcjach łańcuchowych

Sankcyjny VAT przy WNT nie może być stosowany w kraju rozpoczęcia transportu, nawet jeśli nabywca posłużył się numerem VAT nadanym przez ten kraj.

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Skorzystanie z IP Box wymaga prowadzenia ewidencji

Symultaniczne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box jest możliwe dopiero po  aprowadzeniu przez podatnika ewidencji spełniającej kryteria określone w przepisach ustawy o CIT.