Fiskus: okulary chronią wzrok, a nie firmę

Wydatków na poprawę zdrowia nie rozliczymy w kosztach działalności doradczej.

Urzędowi wolno pakować i zaszyfrować decyzję. NSA o e-doręczeniu

O tym, od kiedy biegnie termin do wniesienia odwołania przy e-doręczeniu, decyduje jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez adresata.

Zabezpieczenie firmy przed hakerami to działanie w jej interesie

Przedsiębiorca broniący się przed utratą biznesowych tajemnic może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na usługi ekspertów do spraw walki z cyberprzestępczością.

Konrad Piłat: Należy rozważyć rozszerzenie sądowej oceny interpretacji

Podatnicy nie powinni być pozbawiani tej drogi zweryfikowania przez sądy, czy prawo podatkowe jest zgodne z konstytucją lub prawem UE.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wymaga zgłoszenia i udokumentowania

Podmiotowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn np. praw majątkowych w drodze dziedziczenia może mieć miejsce wtedy, gdy uprawniona osoba zgłosi ten fakt w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Rząd przyjął pakiet zmian w VAT. MF: mniej formalności i prostsze fakturowanie

Nie będzie sankcji za zwykły błąd, korekty faktur mają być prostsze, także większe biznesy będą płacić podatek co kwartał.

E-handel na wielką skalę bez rejestracji to duże ryzyko

Wiele rzeczy można sprzedać w sieci bez podatku, także po pół roku. Ale nie ciągle czy hurtowo.

Masz biznes w domu? Przyda się telewizor

Radca prawny, który wykonuje usługi zdalnie, może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na sprzęt TV.

Najem mieszkań mniej opłacalny

Najem mieszkania można rozliczać w działalności gospodarczej, jednak już bez amortyzacji.

Możliwość ujęcia zaliczki jedynie w fakturze końcowej

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje w których sprzedawca usługi lub towaru wymaga od swojego kontrahenta dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy lub świadczenia usług. Jest to dość powszechna praktyka, która pomaga zabezpieczyć należność z tytułu kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z podjętą współpracą.

Jak rozliczyć ryczałt od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek jest fakultatywną opcją opodatkowania dla podatników CIT, wzorowaną na modelu obowiązującym w Estonii, stąd potocznie nosi on również miano tzw. estońskiego CIT.

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna a VAT

Nieodpłatne zbycie firmy nie powoduje konieczności zapłaty podatku od towarów i usług.

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Nie ma opłaty od środków spożywczych sprzedawanych tylko online

Jak wskazuje ostatnio wydana interpretacja indywidualna, sprzedaż napojów, co do zasady objętych opłatą od środków spożywczych, dokonywana na rzecz konsumentów wyłącznie online za pośrednictwem portali e-handlu poprzez zawieranie umów na odległość, nie stanowi wprowadzenia napojów i tym samym nie podlega opłacie od środków spożywczych.

Błąd płatnika przy rozliczaniu licytacji naprawi sam dłużnika

To podatnik ma uprawnienie do sporządzenia korekty faktury wystawionej nieprawidłowo przez komornika, co jest konieczne do złożenia wniosku o nadpłatę.

Nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych

Do kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji dept push down należy zaliczyć także ujemne różnice kursowe powstające ze spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.

Odsetki od kredytu w kosztach firmy. Fiskus jest już na tak

Przedsiębiorca nie rozliczy w PIT zakupu mieszkania i domu. Ale nie ma zakazu na inne wydatki.