Ulga na ekspansję: wydatki na wynagrodzenia pracowników bez odliczenia

Ulgą na ekspansję w zakresie wydatków pracowniczych objęte są tylko te na zakup dla nich biletów lotniczych oraz na ich zakwaterowanie i wyżywienie. Firma nie może odliczyć pensji za opracowanie przez nich dokumentacji ofertowej czy przetargowej.

Firmy mogłyby dogadywać się z fiskusem. To zaoszczędziłoby czasu i pieniędzy [INFOGRAFIKA]

Dopuszczenie porozumień podatkowych zaoszczędziłoby firmom i administracji kosztownych sporów.

Unieważnione umowy kredytowe w walucie to podatkowy kłopot

Przychód, który został w przeszłości rozpoznany przez bank, nie może przekształcić się w koszt uzyskania przychodów.

Fiskus ma rację co do skutków sporów z frankowiczami w CIT

Zwrot odsetek oraz innych opłat związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanej do innej waluty nie są kosztem banku.

Skala PIT, ryczałt czy liniowy. Przedsiębiorcy muszą wybrać do 20 lutego

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na 2024 r. Do wyboru jest skala PIT, ryczałt lub podatek liniowy. Od tej decyzji zależy też wysokość składki zdrowotnej.

Ulga na robotyzację sposobem na obniżenie kosztów

Ulga na robotyzację w swym założeniu ma pomagać firmom w rozwoju efektywności produkcji, a tym samym dążyć do zwiększenia ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych urządzeń przemysłowych. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie dysponują budżetem pozwalającym na poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych. Dzięki jej zastosowaniu robotyzacja linii produkcyjnej, a tym samym zwiększenie jej wydajności, stanie się łatwiej dostępne dla większej liczby przedsiębiorstw.

Usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu u źródła

Nabywane usługi ubezpieczeniowe nie stanowią „świadczeń o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, a w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Czy czeka nas nowa era sprawiedliwości podatkowej

Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać w Polsce całkiem nowe przepisy podatkowe będące efektem implementacji do polskiego prawodawstwa przepisów unijnej dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych.

Opłaty śmieciowe pobierane przez dewelopera bez VAT

Od momentu odbioru lokalu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku do chwili przeniesienia własności na rzecz nabywcy, deweloper działa w charakterze właściciela budynku i powinien pobierać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od przyszłych właścicieli bez VAT.

Ulga IP BOX – koszty uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus

Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej IP BOX interesuje wiele firm z branży IT. O ile rezultat tej ulgi tj. objęcie 5 proc. stawką podatku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (intellectual property – IP) jest stosunkowo prosty do wyjaśnienia, to sam sposób kalkulacji dochodu (podstawy opodatkowania) objętego preferencyjną stawką może nastręczać podatnikom wielu trudności.

Skutki w VAT z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy

Otrzymane od klienta środki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy lub rezygnacji z zamówienia będą stanowić wynagrodzenie za odpłatne świadczenie przez spółkę usług na rzecz klienta, które będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

KSeF – kolejny krok podatkowej (r)ewolucji cyfrowej

Mimo tego, że wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego (KSeF) zostało, na razie jeszcze bez koniecznej zmiany przepisów, przesunięte w czasie, trzeba pamiętać, że stanowić ono będzie najważniejszy do tej pory krok w cyfrowej ewolucji procesów podatkowych.

Korekta faktury ustrukturyzowanej – faktura korygująca

W obecnym porządku prawnym posługiwanie się fakturami ustrukturyzowanymi jest dobrowolne. Faktury ustrukturyzowana może być skorygowana w dwojaki sposób. W artykule opisujemy korektę poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej w formie faktury ustrukturyzowanej.

E-PIT dla przedsiębiorców. W zeznaniu od fiskusa trzeba dużo uzupełnić

W zeznaniu za 2023 r. przygotowanym przez skarbówkę dla przedsiębiorców są tylko podstawowe dane. Przychody, koszty i większość ulg trzeba do e-PIT wpisać samemu.

Cesję leasingu rozliczamy w biznesie

Fiskus chce, aby przedsiębiorcy na ryczałcie płacili od odstępnego za cesję umowy leasingowej samochodu taki podatek jak z podstawowej działalności.

Fiskus: studia prawnicze nie zwiększą firmowych przychodów

Spółka nie może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatków na edukację jednego z jej współwłaścicieli.

Rusza akcja Twój e-PIT. Zwroty podatku będą mniejsze niż w 2023 roku

15 lutego skarbówka na stronie podatki.gov.pl udostępni podatnikom wstępnie wypełnione zeznania PIT za 2023 r. w ramach usługi Twój e-PIT. Po raz pierwszy dostaną je także przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2024 r. e-platformy przekażą skarbówce dane użytkowników

Polskie przepisy o raportowaniu przez e-platformy użytkowników handlujących w sieci mają wejść w drugiej połowie roku, ale do fiskusa trafią dane za 2023 r. oraz cały 2024 r.