Skarbówka rozstrzyga zarzut instrumentalnego wszczęcia postępowania na korzyść przedsiębiorcy – czy idzie nowe?

Pod koniec czerwca dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego określającą spółce zobowiązanie w VAT, przychylając się do jej zarzutu o instrumentalne wszczęcie i prowadzenie przeciw niej postępowania karno-skarbowego, jedynie w celu wydłużenia terminu przedawniania tegoż zobowiązania. Jak zaznaczają reprezentujący spółkę w tej sprawie mec. Robert Nogacki i mec. Paweł Chmielowiec z Kancelarii Prawnej Skarbiec to pierwszy taki przypadek klientów kancelarii, by to sam organ, a nie sąd, pochylił się merytorycznie nad takim zarzutem i rozpatrzył go na korzyść podatnika.

Slim VAT 3: więcej przedsiębiorców skorzysta z metody kasowej

Slim VAT3, czyli kolejny pakiet ułatwień dla podatników zakłada m.in. zwiększenie do 2 mln euro limitu sprzedaży, od której zależy status małego podatnika.

Dopłata do wakacji dzieci pracowników z większą ulgą w PIT

Choć nie ma już epidemii koronawirusa, wciąż obowiązują korzystne zasady rozliczania świadczeń dla pracowników.

Projekt objaśnień ws. grup VAT już po konsultacjach

Wprawdzie Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup VAT, jednak w dalszym ciągu wiele kwestii wymaga doprecyzowania.

Chcesz przejść na skalę, najpierw oblicz skutki

To, czy opłaca się zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od ponoszonych kosztów – mówi Grzegorz Grochowina – szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.

Co się zmienia w elektronicznej komunikacji z KAS

Nowe przepisy kompleksowo regulują działanie systemów teleinformatycznych używanych przez Krajową Administrację Skarbową, tzn. zasady korzystania z dwóch serwisów służących do elektronicznej wymiany informacji: e-Urząd Skarbowy i PUESC.

Badanie rynkowości możliwe także dla transakcji bez wynagrodzenia

Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają weryfikacji pod kątem cen transferowych także w przypadku, jeśli nie ustalono od nich zapłaty. W grupach kapitałowych często są one pomijane przy określaniu obowiązków dokumentacyjnych.

Nie można szacować czegoś, co nie może stanowić przychodu

Podział przez wydzielenie ZCP, a także ewentualna opłata (tzw. exit fee) z tego tytułu są neutralne podatkowo i nie ma w tym zakresie ryzyka doszacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych.

Nie będzie podwójnego VAT przy transakcjach łańcuchowych

Sankcyjny VAT przy WNT nie może być stosowany w kraju rozpoczęcia transportu, nawet jeśli nabywca posłużył się numerem VAT nadanym przez ten kraj.

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Skorzystanie z IP Box wymaga prowadzenia ewidencji

Symultaniczne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box jest możliwe dopiero po  aprowadzeniu przez podatnika ewidencji spełniającej kryteria określone w przepisach ustawy o CIT.

Jednoosobowa działalność gospodarcza do lamusa

Gdy firma się rozrasta, warto w odpowiednim momencie rozważyć restrukturyzację i dostosowanie formy prowadzenia biznesu do nowej rzeczywistości, a więc rozważyć czy i kiedy opłaca się przekształcenie JDG w spółkę.

Koniec ulgi na wynajem mieszkania. Skarbówka zakazuje odliczenia

Wynajmujący nie rozliczy w podatkowych kosztach wydatków na zakup lokalu. Fiskus zakazuje.

Rekordowa podwyżka danin. Podatek od nieruchomości, ciężarówki i psa w 2023 r.

O niemal 12 procent rosną średnio górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie mogą nałożyć gminy od 1 stycznia 2023 r. - wynika z ogłoszonego w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Finansów.

Domki, kajaki, żaglówki - jak amortyzować sezonowy biznes

Jeśli firmowy sprzęt jest wykorzystywany jedynie w wakacje, to tylko w tym okresie można go amortyzować.

Od wartości ulgi B+R nie trzeba liczyć składki zdrowotnej

Przedsiębiorca ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wyłącza z dochodu refundację – dofinansowanie do realizacji projektu B+R.

Jak wykazać, że dochowaliśmy należytej staranności

Brak definicji „należytej staranności” i jasnych kryteriów weryfikacji powoduje wątpliwości płatników podatku u źródła. Tymczasem obowiązuje ich wymóg dochowania takiej staranności przy weryfikacji warunków do zastosowania preferencji w postaci zwolnienia, obniżonej stawki na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niepobrania podatku zgodnie z taką umową.

Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości

Od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca przygotował dla polskich podatników rewolucyjną, ale też i pozytywną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Od tego dnia będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku, przygotowywanie zbiorczej deklaracji i plików JPK dla tak zwanej grupy VAT oraz doświadczenie szeregu korzyści finansowych płynących z tej ważnej dla polskiej gospodarki zmiany.