Wynagrodzenia kadry kierowniczej nie są wyłączone z ulgi B+R

Wydatki na wynagrodzenia pracowników, którzy pełnią funkcje kierownicze czy nadzorcze w odniesieniu do działalności B+R nie są wyłączone z kosztów kwalifikowanych i dają prawo do ulgi B+R.

NSA: Przy autokontroli nie ma podstaw do odsunięcia urzędnika skarbówki

To, że pracownik w ramach udzielonego mu upoważnienia podpisał decyzję podatkową pierwszej instancji, nie wyłącza go od podpisania stanowiska fiskusa odnośnie do przedstawionych zarzutów odwołania.

Ustawodawca celowo ograniczył preferencję podatkową

Wynagrodzenie dyrektora placówki oświatowej i członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która otrzymuje dotację oświatową, nie korzysta ze zwolnienia w PIT.

Dłuższy termin na zeznanie CIT-8

Spółki dostały trzy miesiące więcej na roczne rozliczenie podatku.

Firmy pomagające Ukrainie skorzystają podatkowo i to podwójnie

Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach darowizny dla ofiar wojny. A także odliczyć od dochodu.

VAT: Marża tylko od towarów używanych

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary używane mogą płacić podatek od towarów i usług w procedurze marży.

SLIM VAT 3 receptą na dużą liczbę rocznych korekt w VAT

Zgodnie z planowanymi zmianami, już niedługo, po raz pierwszy od roku 2011 roku zwiększeniu ulegnie kwota limitu pozwalająca na odliczenie pełnego podatku VAT w przypadku nabycia towarów i usług o przeznaczeniu mieszanym.

Sąd: Nie ma przysporzenia, nie będzie przychodu

Ubezpieczyciel, wypłacając odszkodowanie, dokonuje jedynie zwrotu potencjalnych wydatków, jakie spółka ponosiłaby w celu odtworzenia stanu sprzed zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Koszty wytworzenia prototypu – ulga na prototyp czy B+R

Nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oprzyrządowania do wytworzenia prototypu oraz przeprowadzenia jego badań podlega przepisom o uldze B+R, a nie uldze na prototyp.

Kto i kiedy musi składać sprawozdanie finansowe

Omawiając temat sporządzania sprawozdania finansowego należy na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest i z czego składa się ten dokument.

Sąd: Nieistotna funkcja pomocnicza nie pozbawia zwolnienia

Pojęcie „teren budowlany” w rozumieniu art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT należy odnosić do głównego, dominującego przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania.

Zaliczki na poczet zysku a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Co mogą zrobić wspólnicy spółki jawnej żeby nadwyżka kwoty zaliczek wypłaconych w ciągu roku na poczet zysku spółki ponad osiągnięty za dany rok zysk, w części przypadającej na wspólnika spółki, nie została uznana przez fiskusa za przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Darowizna auta po leasingu bez VAT. Fiskus nie ma nic przeciwko temu

Fiskus wydał kolejną korzystną interpretację w sprawie rozliczenia podatku po wykupie firmowego pojazdu z leasingu i podarowaniu go bliskiej osobie.

Dywidendy i licencje pod lupą. Możliwe podwójne kontrole

Już wkrótce podatnicy mogą wpaść w podwójne kleszcze kontroli rozliczeń, także dotyczących podatku u źródła.

Ważny wyrok NSA dla ośrodków narciarskich

Powiązanie techniczne i użytkowe nie jest już przesądzające dla opodatkowania ośrodka narciarskiego podatkiem od nieruchomości.

Zwolnienie z opodatkowania ekwiwalentu za pracę zdalną

Jeśli pracownik wykonujący pracę zdalną kupił sprzęt z własnych środków, pracodawca powinien zwrócić mu kwotę, która zwolniona jest z opodatkowania.

Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi wiążą się z licznymi obowiązkami wynikającymi z regulacji dotyczących cen transferowych. Jednym z podstawowych jest wymóg ustalania cen na poziomie rynkowym.

Przez chaos w przepisach księgowi nie wiedzą, czy prawidłowo wyliczają PIT

Patrząc od strony finansowej na to, kto najbardziej stracił na Polskim Ładzie, są to na pewno pracownicy. Stracili też liniowcy – 4,9 proc., a przedsiębiorcy na skali podatkowej, jeśli zarabiają powyżej 120 tys. zł, jeszcze więcej. Współczuję księgowym, bo to na nich spoczywa odpowiedzialność za wyliczenia podatków – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy.