Jak rozliczyć PIT od wynajmu pokoi gościnnych na wsi

Wolne od podatku są dochody z wynajmu nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody z tytułu wyżywienia tych osób.

Kiedy należy potrącać koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Moment potrącalności kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz finansowanych przez pracodawcę składek ZUS co do zasady nie budzi wątpliwości. Niestety w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło jest inaczej.

Czy za węzeł betoniarski trzeba płacić podatek

Węzeł betoniarski stanowi jeden przedmiot materialny, samoistny pod względem technicznym (jedną rzecz), a w konsekwencji wolnostojącą instalację przemysłową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Współpraca i inwestycje w Ukrainie: możliwości dla polskiego biznesu

Współpraca z ukraińskimi firmami oznacza dla polskich przedsiębiorców możliwość rozwoju i zbudowania związków gospodarczych, które po zakończeniu wojny będzie można rozwijać z korzyścią dla obu stron tej współpracy.

Julita Karaś-Gasparska: Współpraca trwa mimo wojny

Po prawie dwóch i pół roku wojny gospodarka Ukrainy nadal funkcjonuje, a polscy przedsiębiorcy są obecni na ukraińskim rynku i dobrze sobie na nim radzą.

Kiedy zagraniczne fundusze inwestycyjne są zwolnione z CIT

Jeśli instytucje wspólnego inwestowania z zagranicy podlegają właściwemu organowi nadzorującemu rynek finansowy, poprzez bezpośredni nadzór sprawowany przez organ nad spółką zarządzającą tą instytucją, to przy spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, ich dochody mogą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego (CIT).

Przepisy podatkowe są przeszkodą w rozwoju najmu instytucjonalnego

Planując inwestycje w najem instytucjonalny, trzeba już na etapie planowania przeanalizować kwestie podatkowe. W zależności od przyjętego modelu działania i rodzaju oferowanego najmu, obciążenia fiskalne mogą się bowiem znacząco różnić.

TSUE: od działek zabranych pod drogę wywłaszczony zapłaci podatek

Przeniesienie własności gruntu rolnego w trybie wywłaszczenia za odszkodowaniem podlega VAT, jeżeli właściciel jest rolnikiem – podatnikiem VAT – i działa w takim charakterze. I to nawet gdy nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami ani nie zmierzał do transakcji.

TSUE: grupa podatkowa istnieje po to, by wewnątrz niej nie było VAT

Tworzenie grupy VAT samo z siebie nie może być uznawane za nadużycie prawa, a transakcje wewnątrz takiej grupy nie podlegają temu podatkowi – wynika z wyroku TSUE.

Co przysługuje pracownikom w upały? Czy rodzi to obowiązki podatkowe i składkowe?

Letnie upały w firmie rodzą obowiązki po stronie pracodawców. Wiąże się to z koniecznością regulowania należności podatkowych i składkowych. Co przysługuje pracownikom w związku z upałami? Napoje, posiłki energetyczne? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania w tym temacie.

Robert Gwiazdowski: „Pieniądze są i będą”. Ale chyba jednak nie ma

Najpierw podwyżka akcyzy, a teraz podwyżka podatków dla informatyków. Trudno powiedzieć, co będzie kolejnym przedmiotem wyższego opodatkowania, ale trend jest dość wyraźny. Rząd PO kontynuuje go po rządzie PiS, który swoim wiekopomnym Nowym Ładem, nazwanym później Polskim Ładem, starał się przedsiębiorców zarżnąć.

Państwo chciało chronić biznes, a zarobi... skarbówka. Zapadł precedensowy wyrok

Bezzwrotna pomoc z rządowego programu dla firm z sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i prądu w 2022 r. nie korzysta ze zwolnienia w CIT.

Prywatny żłobek nie musi mieć kasy rejestrującej

Usługi wyżywienia dla wychowanków żłobka są ściśle związane z zapewnieniem im pobytu w placówce. Prowadzący żłobek nie ma obowiązku ewidencjonować tych usług po spełnieniu dodatkowych warunków.

TSUE o podstawie opodatkowania aportów. Jak wyrok wpłynie na praktykę gmin?

Jeżeli strony transakcji uzgodniły, że zapłatą za wkład niepieniężny jest wartość emisyjna akcji, to ta właśnie wartość, a nie wartość nominalna akcji, stanowi podstawę opodatkowania VAT – orzekł TSUE w wyroku z 8 maja 2024 r. Jak ten wyrok wpływa na opodatkowanie VAT aportów przekazywanych przez gminy do spółek komunalnych?

Syndyk upadłego konsumenta ma prawo zaskarżyć interpretację. Ważne orzeczenie

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. To on ma prawo wystąpić o interpretację i ją zaskarżyć.

Rząd chce zastąpić ulgi w CIT i PIT dotacjami. Duże zmiany dla niektórych firm

Rząd chce zastąpić ulgi w CIT i PIT dla inwestorów systemem dotacji, by nie narażać ich na nowy podatek globalny.

Fiskus ignoruje pełnomocników. To problem dla podatników i samego fiskusa

Doradcy podatkowi skarżą się, że choć są pełnomocnikami do wszystkich spraw, urzędy wysyłają pisma do podatników. Są z tego powodu problemy. Również dla skarbówki.

Wynajem lokalu przez fundację rodzinną – czy zawsze bez podatku

Przychody (dochody) uzyskiwane przez fundację rodzinną z najmu nieruchomości lub lokali wchodzących w jej skład co do zasady nie są opodatkowane. W pewnych przypadkach fundacja zapłaci jednak CIT według stawki 19 proc. lub 25 proc.