Odpłatne zbycie udziałów lub akcji bez podatków?

Od 2022 r. prawodawca wprowadził do ustawy o CIT korzystne rozwiązanie dla spółek zbywających posiadane w innych podmiotach udziały/akcje. Jednak by z tego rozwiązania skorzystać, muszą zostać spełnione określone warunki. Należy również pamiętać, że od 2023 r. jego zasady funkcjonowania ulegną istotnym modyfikacjom.

Prowadzenie ewidencji do celów IP BOX

Zainteresowanie ulgą IP BOX nie maleje. Mowa tutaj o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które dotyczy objęcia wybranych dochodów 5 proc. stawką podatku.

Kiedy i jak obliczać różnice kursowe

Obecnie, w dobie innowacyjnych technologii, granice między krajami coraz bardziej się zacierają, a firmy starają się wejść na nowe rynki. W związku z tym problematykę eksportu i importu trudno obecnie uznać za konkretną. Operacje w walutach obcych odbywają się niemal codziennie. Chociaż wraz z rosnącym zainteresowaniem takimi operacjami wzrasta również liczba pytań.

Leasing operacyjny samochodu w euro

Spółka do rozliczenia w kosztach podatkowych rat leasingowych, zastosuje kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania faktury, z uwzględnieniem różnic kursowych i limitu kosztów. Natomiast wartość samochodu osobowego wyrażoną w walucie euro powinna przeliczyć po kursie z dnia zaistnienia zdarzenia gospodarczego, tj. zawarcia umowy leasingu.

Fiskus bezpodstawnie forsuje wartość historyczną

Kosztem przy obniżeniu wkładu w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. jest wartość bilansowa przekształcanej, w tej części, która pokryła wkład.

Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu.

Dotacja dla utrzymania komunikacji bez konsekwencji

Refundacja otrzymywana od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, która nie jest związana z ceną sprzedawanych biletów, nie może być zaliczana do podstawy opodatkowania.

Nowy PIT-2, czyli wszystko w jednym. Trudności czekają pracowników i pracodawców

O ile pomniejszyć podatek, jakie mamy ulgi, czy rozliczamy się z dzieckiem – o tym trzeba poinformować pracodawcę.

Wiążące informacje stawkowe dla kajmaku do poprawki

Duża zawartość cukru w kajmaku czy proces technologiczny same nie przesądzają o klasyfikacji i 23-proc. stawce VAT.

Można wycofać mieszkania z firmy i wynajmować prywatnie

Przedsiębiorca może zrezygnować z rozliczania najmu w biznesie i opodatkować go poza działalnością.

Sąd: fiskus ma dostać dane użytkowników portalu sprzedażowego

Bez konkretnego dowodu, portal internetowy nie może odmówić wydania danych swoich użytkowników i informacji o płatnościach, które są niezbędne do realizacji dochodów z podatków.

NSA: zawieszenie firmy nie pozwoli rozliczyć PIT z małżonkiem

Przedsiębiorca, który wybrał podatek liniowy, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nawet jeśli w danym roku nic nie zarobił.

Skarbówka chce mieć wszystkie faktury

Przedsiębiorcy będą raportować transakcje w Krajowym Systemie e-Faktur. Nie tylko płacący VAT, ale także ci, którzy są zwolnieni z podatku.

Prace wdrożeniowe nie są działalnością B+R

Podatnik może mieć trudność z obroną stanowiska, że wydatki poniesione na działalność wdrożeniową stanowią koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Jak poprawnie wypełnić formularz TPR i nie narazić się fiskusowi

Mimo wskazówek i informatora Ministerstwa Finansów wypełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi przysparza podatnikom licznych problemów. Podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić.

Razem raźniej, czyli jak się rozliczać w ramach grupy VAT

Dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie są opodatkowane. To niejedyne korzyści z takiej przynależności.

Kiedy rozpoznać koszty przy modułowym wdrożeniu systemu IT

Wydatki poniesione na etapowe wdrożenie po oddaniu do używania pierwszego modułu, powinny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do przewidzianego okresu odpłatnego udostępnienia systemu.

Odpis na zakładowy fundusz w kosztach podatkowych

Pracodawca rozliczy odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty jego działalności, jeżeli środki pieniężne zostały wpłacone na rachunek zfśs.