Można zapytać o e-dokumentację

Gdy podatnik ogólnie pyta, czy dla celów podatkowych może przechowywać dokumenty księgowe wyłącznie w formie elektronicznej, fiskus musi wydać interpretację.

Polski Ład 2.0: Część firm skorzysta z ulgi na składki miesiąc później

Przedsiębiorca na liniowym PIT będzie mógł odliczyć wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady rozliczenia uzależnione są od tego, jakie odprowadza zaliczki.

Podatnik pytający o interpretację prawa ma dostać odpowiedź

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może przerzucać na podatnika ciężaru rozstrzygnięcia wątpliwości co do interpretacji przepisów – uznał sąd administracyjny

Firmy najczęściej nie odwołują się do sądu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wielu przypadkach nadużywa prawa do odmowy wydania interpretacji podatkowej na wniosek przedsiębiorcy.

Podatnik nie przechytrzy urzędników

Występujące w dwóch wnioskach o interpretację różnice co do poszczególnych elementów i szczegółowości, gdy fiskus wskazuje na określony i widoczny w obu schemat działania, mogący doprowadzić do nadużycia prawa, nie są przeszkodą do odmowy jej wydania.

Ochrona i informacja dla podatnika

Przedmiotem interpretacji podatkowej nie może być ocena dowodów, która zwykle w postępowaniu podatkowym służy do ustalenia stanu faktycznego – orzekł NSA.

Fiskus łagodniej o PIT małżonków

Sam wybór ryczałtu lub stawki liniowej nie przekreśla prawa do wspólnego zeznania z małżonkiem, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał opodatkowanych w tej formie dochodów.

Zakład budowlany – kiedy powstaje obowiązek opłacania podatku dochodowego

Prowadzenie działalności na terenie Polski przez zagranicznego przedsiębiorcę wiąże się z wieloma konsekwencjami. Na przykład, po jego stronie może powstać zakład podatkowy, a to oznacza konieczność rozliczenia w Polsce podatku dochodowego. Wynika to z regulacji obowiązujących i respektowanych również w innych krajach.

Kurs angielskiego dla pracownika – rozliczenia podatkowe

Sfinansowanie pracownikowi kursu językowego generuje po jego stronie powstanie przychodu, który w określonych przypadkach może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Koszty przeznaczone na ten cel, co do zasady, mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania pracodawcy.

Czy magazynowanie pozbawi zarejestrowanego odbiorcę zerowej stawki akcyzy

Czasowe przechowywanie wyrobów akcyzowych w magazynie zarejestrowanego odbiorcy przed ich dostarczeniem do zużywającego je podmiotu gospodarczego nie stanowi naruszenia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego.

Czy księgowi zdążą

Wydłużenie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli przedsiębiorcom i księgowym na przygotowanie się do tego wyzwania. Polska będzie 4. krajem UE wdrażającym e-Faktury.

Ulga B+R w branży medycznej

Działalność polegająca m.in. na produkcji sprzętu medycznego, jak również związana z projektowaniem rozwiązań technicznych w produkcji wyrobów medycznych może zostać uznana za działalność badawczo-rozwojową.

Estoński CIT nie tylko dla spółek z o.o.

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu zmiany w zakresie ryczałtu od dochodu spółek (tzw. estońskiego CIT), spowodowały znaczny wzrost popularności tej formy opodatkowania.

Każdy może przejść z ryczałtu na skalę

Przedsiębiorca ma prawo zmienić formę opodatkowania już w lipcu. Skarbówka nikomu tego nie zabrania.

Po zmianie formy opodatkowania stracimy ulgę na składki

Przedsiębiorca, który zdecyduje się po zakończeniu roku na przejście z liniowego PIT na skalę, nie odliczy wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Jest coś w zamian, to jest podatek

Kwota otrzymana tytułem partycypacji inwestora w kosztach rozbudowy infrastruktury podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usługi.

Fiskus nie zawsze zarobi na wypłacie za granicę

Od uiszczanych na rzecz kontrahenta należności związanych z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wyniku realizacji umowy na urządzeniu testowym nie ma podatku u źródła.

Polski Ład – minimalny podatek CIT

Podatek minimalny to nowy typ daniny, który stanowi kolejny sposób uszczelnienia systemu podatkowego. Jego celem jest wygenerowanie większych wpływów do budżetu państwa.