Przewoźnicy walczą o zwrot opłat za niemieckie autostrady

Od 1 października wypłacane mają być pierwsze pieniądze. Niektórzy dostaną nawet 150 tys. euro.

Na granicy potrzebne są 80-proc. rekompensaty

Senatorowie domagają się zwiększenia pomocy dla firm, które ucierpiały w wyniku stanu wyjątkowego.

Sejmowa komisja daje wyższe rekompensaty za stan wyjątkowy

Przedsiębiorcy z pogranicza białoruskiego mają szansę na 80-procentowe rekompensaty za straty spowodowane stanem wyjątkowym. To więcej, niż pierwotnie proponował rząd.

Co dalej z pomocą dla przedsiębiorców z terenów stanu wyjątkowego

Nawet gospodarstwa agroturystyczne, które nie prowadzą księgowości, mają szansę na rekompensaty za brak turystów w stanie wyjątkowym.

Czy na dochodzenie wierzytelności trzeba będzie decydować się szybciej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej od wielu lat stanowi istotny element w systemie windykacji należności od niesolidnych dłużników. Pozwala– przy relatywnie niedużym nakładzie kosztów – na przedłużenie okresu przedawnienia. Projektowane zmiany mają utrudnić takie działania.

Rekompensaty od rządu za stan wyjątkowy. Kto dostanie i ile

Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Na co mogą liczyć firmy?

Pomoc dla przedsiębiorców będzie, choć nie wiadomo jaka

Rząd chce za pomocą nadzwyczajnej ustawy wyrównać przedsiębiorcom ze strefy stanu wyjątkowego utracone zarobki. Na razie wysyła sprzeczne komunikaty co do wysokości świadczeń.

Stan wyjątkowy i przedsiębiorcy, to nadgraniczny obszar paradoksów

Zakazy zaskoczyły nadgranicznych przedsiębiorców nie tylko nagłością wprowadzenia, ale też zasięgiem, czasem nielogicznym.

Premier o rekompensatach dla przygranicznych przedsiębiorstw

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wypłaty rekompensat dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenach objętych stanem wyjątkowm.

Wall Street: Wielkie polowanie na młode talenty

Banki z Wall Street nie są w stanie pozyskać absolwentów szkół wyższych nawet wówczas, kiedy oferują im podstawowe wynagrodzenie w wysokości 100 tys. dolarów rocznie.

Skutki wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych

Popełnienie nieprawidłowości przez podmiot, który uzyskał dofinansowanie będzie wiązało się ze zwrotem środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami. Przedsiębiorca powinien liczyć się również z konsekwencjami na gruncie prawa karnego.

Kto odpowiada za omyłkowy przelew: bank, klient czy odbiorca przelewu? Wyrok Sądu Najwyższego

Wierzyciel posiadacza rachunku nie odpowiada za ściągnięcie pieniędzy omyłkowo tam umieszczonych.

Dotacje unijne: bolesne skutki niektórych błędów we wnioskach o dofinansowanie

Obowiązki wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych rozpoczynają się od starannego, rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wniosku. Nie wolno ich bagatelizować. Błędy popełnione na etapie aplikowania o środki mogą skutkować nie tylko odrzuceniem wniosku, ale także zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

Frankowicze: czy kredytobiorca prowadzący firmę to konsument - Sąd Apelacyjny czeka na uchwałę SN

Choć definicja konsumenta wydaje się prosta, w praktyce sprawia trudności. I to nawet sądom.

Crowdfunding: zrzutki biznesowe na dużą skalę pod okiem KNF

Od 10 listopada platformy crowdfundingowe emitujące akcje będą podlegały rygorom takim jak inni emitenci papierów wartościowych.

Opodatkowanie spółek komandytowych: od 1 maja już wszystkie spółki komandytowe są podatnikami CIT

Zamiast jednego podatku są już dwa: najpierw od dochodu firmy, potem od zysku wypłaconego wspólnikom.

Ulga w ZUS i postojowe dla 400 tysięcy przedsiębiorców

Od wtorku 4 maja prowadzący działalność, którzy odnotowali 40-proc. spadek obrotów liczony nawet do okresu sprzed pandemii mogą starać się o kolejną transzę wsparcia z tarczy antykryzysowej 9.0.

Kryptowaluty - jak je rozliczać będąc przedsiębiorcą

Jeśli przedsiębiorca w 2020 r. handlował wirtualną walutą, to nie rozliczy tych przychodów łącznie z dochodami z biznesu. Musi złożyć dwa różne zeznania.