Kredyt technologiczny – kolejna szansa na wsparcie rozwoju MŚP

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki rozpędził się już na dobre. Przed przedsiębiorcami działającymi w naszym kraju otwierają się kolejne możliwości składania wniosków o dofinansowanie ich projektów rozwojowych i inwestycyjnych.

Rzecznik funduszy europejskich – systemowe wsparcie beneficjenta

Realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania nie tylko przepisów prawa unijnego oraz krajowego, ale także licznych procedur obowiązujących przy wykorzystaniu tych środków. Czy mają oni jakikolwiek wpływ na brzmienie tych procedur? Okazuje się, że tak, choć niebezpośrednio.

Odpowiedzialność karna dłużnika. Co robić, by temu zapobiec?

Selektywna spłata wierzycieli, wyzbywanie się majątku – takie pomysły mają dłużnicy na wyjście ich przedsiębiorstwa z kryzysu. To nie jest jednak dobre rozwiązanie – w ten sposób narażają się na ryzyko odpowiedzialności karnej.

Czy deweloper może pożyczyć klientowi środki na wkład własny?

Unijne rozporządzenie, w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, umożliwia udzielanie tzw. pożyczek społecznościowych. Z rozwiązania tego mogą skorzystać deweloperzy, pożyczając pieniądze nabywcom mieszkań za pośrednictwem platform internetowych.

Biznes nie może cierpieć na wojnie hybrydowej

Tarcza dla pogranicza leży już na biurku premiera, jednak wciąż nie jest pewne, czy obejmie ona przedsiębiorców pokrzywdzonych zamknięciem przejść na granicy białoruskiej.

Fundacja rodzinna sposobem na zmiany pokoleniowe w firmie

Konieczność zapłaty zachowku w krótkim czasie po śmierci spadkodawcy oznaczała trudności.

Inwestorzy pod ścianą. Coraz więcej sposobów na wyciaganie pieniędzy przez gminy

Gminy będą miały więcej narzędzi do wyciągania od deweloperów pieniędzy.

Finansowanie w walucie obcej – główne problemy

Podejmując decyzje dotyczące pozyskania lub udzielenia finansowania w walucie obcej, oprócz ryzyka kursowego, warto zastanowić się nad skutkami podatkowymi.

Firmy stawiają na zieloną energię. Dobry przykład dają te największe

Giełdowe ceny energii od początku roku praktycznie nie zbliżają się już do 1000 zł za MWh. Nie oznacza to jednak, że w kolejnym roku będzie już tylko taniej. Dlatego duże przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują w OZE.

Drożeje wynajem powierzchni biurowej

Najemcy biur muszą się liczyć ze wzrostem stawek najmu oraz kosztów wykończenia powierzchni.

Krótsza droga wierzycieli do odzyskania roszczeń

Nie dołączyłeś wszystkich dowodów do zgłoszenia wierzytelności? Nie wszystko stracone, możesz dołączyć nowe dowody w sprzeciwie. Taki kierunek interpretacji przepisów prawa upadłościowego wskazał niedawno Sąd Najwyższy.

Jak uchronić firmę przed nieuczciwymi transakcjami?

Weryfikacja kontrahentów biznesowych jest jednym z kluczowych kroków przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy handlowej. Przeprowadzona odpowiednio ułatwi wykazanie należytej staranności przed organami kontroli oraz zabezpieczy przed karami finansowymi.

Inwestycje, nowe miejsca pracy, szkolenia. Z tego przedsiębiorcy rezygnują w trudnej sytuacji

Firm planujących zwolnienia jest już więcej niż tych, które chcą zwiększać zatrudnienie. Przedsiębiorstwa w okresie niepewności wstrzymują inwestycje i rozwój.

Porozumienie z sąsiadami uprości proces inwestycyjny

W dobie trudności występujących na rynku nieruchomości inwestorom coraz bardziej może zależeć na uniknięciu sporów z sąsiadami, które mogą opóźnić, a wręcz zablokować inwestycję na długie lata. Jednym ze sposobów ułożenia sobie relacji z właścicielami nieruchomości sąsiednich może być zawarcie pisemnego porozumienia.

Zmiany w umowie z zamawiającym mogą stanowić pomoc publiczną

Przepisy zezwalają, a wręcz nakazują w określonych przypadkach następczą zmianę zamówienia. Jednak nie przesądzają, czy dokonanie takiej zmiany ma formę pomocy publicznej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej a uprawnienia korporacyjne współmałżonków z akcji

Objęcie lub nabycie akcji imiennych wchodzących w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków przez jednego z małżonków nie powoduje, że po ustaniu tej wspólności drugi współmałżonek może wykonywać prawa korporacyjne związane z tymi akcjami.

WSA podtrzymał rekordową karę za opóźnienia w płatnościach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę firmy Neuca na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na spółkę karę ponad 3 mln zł na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

Ryzyko korupcyjne? To może dotyczyć także twojej firmy

W sytuacji kryzysu więcej osób będzie skłonnych do wręczenia komuś łapówki – mówi Mariusz Witalis, lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.