Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Już niedługo kolejne zmiany dotkną księgowych

W ostatnim czasie księgowi „żyją” głównie zmianami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem i jego kolejnymi nowelizacjami. Tymczasem oprócz zmian podatkowych w najbliższym czasie zapowiada się również spora rewolucja związana z przepisami prawa pracy, która także będzie miała wpływ na pracę biur rachunkowych.

Fiskus źle chce rozliczać wydatek na podatek spoza UE

Brytyjski VAT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego nie jest powiązany tylko z jednym konkretnym przychodem.

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej opłatę logistyczną

Opłata logistyczna naliczana w wyniku niezrealizowania określonego wolumenu zakupów wykazuje związek z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym od faktury wystawionej przez kontrahenta można odliczyć podatek od towarów i usług.

Fundusz nie może korzystać z preferencji

Dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż w wyniku oczywistego wyłączenia nie korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Jak naprawić błędy na fakturze wystawionej w ramach KSeF

Od początku 2022 r. podatnicy mają możliwość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, w ramach którego mogą operować na fakturach ustrukturyzowanych. W ramach nowego systemu elektronicznego z uwagi na jego aspekty techniczne oraz prawne, zasady naprawiania błędów i korygowania faktur uległy zmianie.

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Zwrot kosztów dla zleceniobiorcy jest wolny od PIT

Firma wysyłająca zleceniobiorców do pracy w Niemczech nie pobierze podatku od wypłaconych im diet i ryczałtów, ale tylko do określonego limitu.

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Podatnicy przekazujący wsparcie finansowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych za naszą wschodnią granicą, mają prawo do korzystania ze specjalnych odliczeń i preferencji w PIT, CIT i VAT.

Nieodpłatne umorzenie udziałów – sądy swoje, fiskus swoje

Organy podatkowe uważają nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów w spółkach za transakcję kontrolowaną i nakładają na podatników obowiązki wynikające z przepisów o cenach transferowych. Inny pogląd jest wyrażany w orzecznictwie.

Raportowanie cen transferowych – od czego zacząć

Wcześniejsze rozpoczęcie prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji i wypełnieniem formularzy TPR pozwoli na uniknięcie potencjalnych błędów oraz zmniejszenie stresu pod koniec roku.

Jaką część wartości auta można ująć w kosztach

Przedsiębiorca rozliczy w kosztach opłaty (także cenę wykupu) wynikające z umowy leasingu w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej według proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości leasingowanego pojazdu.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – najnowsze propozycje zmian

Za sprawą nowelizacji ustawy o zatorach płatniczych, ochrona firm z sektora MŚP przed opóźnieniami w płatnościach ma stać się skuteczniejsza, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów efektywniejsze, a kary za opóźnienia surowsze.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Procedura pozwalająca na dokonywanie bezpośredniej transformacji jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe, wcześniej tylko w spółkę z o.o., okazała się być trafiona i dotychczas wiele osób skorzystało z takiej możliwości.

Rezygnacja albo utrata zwolnienia

Podatnik, spełniający warunki do zwolnienia, może z niego zrezygnować i wybrać status czynnego podatnika VAT, składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Przy rezygnacji zgłoszenie, z zasady, należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.

Preferencje podatkowe związane z pomocą Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy duża część polskich przedsiębiorców włączyła się w pomoc poszkodowanym. Ustawodawca dostosował zatem przepisy podatków dochodowych do zaistniałej sytuacji. Podatnicy mają możliwość korzystania z preferencji w tym podatku, jeżeli przekazywane przez nich świadczenia wspomagają cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.