ESG ponownie w centrum uwagi

Już od lipca br. mają obowiązywać nowe ramy dla systemu raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Krąg podmiotów zobowiązanych do ujawniania tych danych będzie stopniowo poszerzany.

Publikacja: 06.06.2024 04:30

ESG ponownie w centrum uwagi

Foto: Adobe Stock

19 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości, ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektóre inne ustawy. Projektowane przepisy mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, tzw. dyrektywy CSRD.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży