Kamila Kijek

ESG ponownie w centrum uwagi

Już od lipca br. mają obowiązywać nowe ramy dla systemu raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Krąg podmiotów zobowiązanych do ujawniania tych danych będzie stopniowo poszerzany.

Po co firmie strategia zrównoważonego rozwoju?

Wdrożenie i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju pozwala m.in. na ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Właściwie opracowana i skutecznie wdrażana strategia biznesowa pozostaje niewątpliwie kluczem do długofalowego sukcesu i rozwoju firmy. Jej znaczenie dla prowadzenia przedsiębiorstwa jest nieocenione, gdyż pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, podejmowanie właściwych decyzji oraz dostosowywanie się organizacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.