MON reguluje na nowo zasady palenia w wojsku

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowe przepisy dotyczące używania wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

Gen. Skrzypczak: Przywrócenie poboru do wojska zależy od decyzji NATO

Odwieszenie obowiązkowego poboru do wojska nastąpi, gdy NATO uzna, że nadchodzi realne widmo wojny. Żeby żołnierz nie był tylko mięsem armatnim, powinien być szkolony minimum półtora roku – mówi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

W Polsce brakuje policjantów. Wiadomo, jak z tym problemem chce walczyć rząd

Rząd chce walczyć z brakami kadrowymi w polskiej policji. Dlatego absolwentom szkół ponadpodstawowych ułatwi ścieżkę rekrutacji i zwerbuje do służby byłych mundurowych. Podkreśla, że obecnie jest ich za mało.

Porażający raport NIK: służby specjalne były praktycznie bez nadzoru

Ustanowienie jednego organu kontrolującego służby specjalne, informowanie obywateli, że byli inwigilowani, prawne doprecyzowanie metod działania oraz wydawanie zgody na czynności operacyjne przez wyspecjalizowanych sędziów - to główne wnioski z raportu NIK.

Odwołanie komendanta powiatowego Policji jest decyzją uznaniową

Uznaniowy charakter decyzji znacznie zawęża granice jej kontroli. W takich przypadkach weryfikacja odwołania w zasadzie sprowadza się do oceny tego, czy w sprawie zostały spełnione wymogi proceduralne.

Strażacy dla seniorów

Wójt chce, aby Ochotnicza Straż Pożarna mogła pomóc lokalnej społeczności – osobom starszym, które z racji wieku czy braku pojazdu, nie mogą dotrzeć na badania profilaktyczne, lekarskie i inne. Czy można wykorzystać do tego celu pojazdy OSP – pyta radna.

Celnik przyjrzy się rudom metali

Skarbówka zyska nowe uprawnienia do kontroli przywozu metali z terytoriów objętych wojnami.

Jacek Dubois: Rzecz o skąpstwie policji

Gdy prawo zaczyna mieszać się z polityką, dochodzi do paradoksalnych sytuacji.

Krzysztof Kuczyński: Uwaga, apokalipsa

Obrona państwa to przede wszystkim obywatele. Sprzęt zawsze można zastąpić.

Rezerwiście i pracodawcy za ćwiczenia zapłaci wojsko

Za czas ćwiczeń wojskowych powołany pracownik czy przedsiębiorca otrzyma uposażenie i wyrównanie utraconych dochodów. Zleceniobiorcy dostaną tylko żołd. Firmy mogą się starać o rekompensatę kosztów zastępstwa.

Zwrot kosztów gaszenia pożaru

RIO zarzuciła naszej gminie zaniechanie w dochodzeniu zwrotu kosztów uczestnictwa OSP w działaniach ratowniczych prowadzonych poza terenem działania (właściwości). Chodzi o działania ratownicze które OSP prowadziła na wezwanie PSP. Czy zarzut RIO jest zasadny – pyta radna.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kobiety i 60-latkowie staną przed komisjami

1 lutego rozpoczna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Wezwanie na komisje wojskowe dostanie 230 tysięcy osób, w tym przede wszystkim młodzi mężczyźni, ale również kobiety oraz osoby w wieku 60 lat.

Kwalifikacja wojskowa: jest problem z komisjami, rząd szykuje zachętę

Rada ministrów zajmie się we wtorek zmianą przepisów o komisjach wojskowych, które orzekają o stopniu zdolności do służby wojskowej. Nowe przepisy mają zaradzić problemowi, który ujawnił się tuż przed startem tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Zmiany w dyrekcji Służby Więziennej. Adam Bodnar powołał nowego zastępcę

Minister Sprawiedliwości 24 stycznia 2024 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Renatę Niziołek. Odwołany ze stanowiska został płk Maciej Konior.

Kto ponosi koszty ratownictwa w gminie

RIO zarzuciła gminie zaniechania w dochodzeniu zwrotu kosztów uczestnictwa OSP w działaniach ratowniczych prowadzonych poza terenem działania. Chodzi o działania ratownicze, które OSP prowadziła na wezwanie PSP. Czy zarzut RIO jest zasadny? Uważaliśmy, że te zadania są nieodpłatne z racji ustawowych zadań OSP – mówi radna.

Mobilizacja wojskowa. Sześć godzin na stawienie się w jednostce

Od soboty 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska. Zmiany nie są duże, ale wzrok przykuwa pouczenie o karach za niestawienie się do wojska w czasie ogłoszenia mobilizacji i w razie wojny.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej został odwołany ze stanowiska

Premier Donald Tusk odwołał 29 grudnia 2023 roku ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Jacka Kitlińskiego. O decyzji poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ustalanie ekwiwalentu musi być precyzyjne

Znaczenie nazwy „członek ochotniczej straży pożarnej” nie jest tożsame z nazwą „strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej”. WSA wydał wyrok ws. uchwały rady dot. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.