Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Trudniejsza matura, to większe wynagrodzenie dla sprawdzających

Na sprawdzenie tegorocznego egzaminu dojrzałości polonista potrzebuje dwa razy więcej czasu. Dostanie 10 zł więcej.

Nie każdy katecheta dostanie etat

Dyrektor szkoły czy przedszkola nie może zatrudnić dowolnego nauczyciela religii, który legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Konieczne jest imienne skierowanie władz kościelnych.

Uchwała musi uwzględniać Kartę nauczyciela

Rada gminy nie ma kompetencji do ustalenia, kiedy nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Groźby i narażenie życia lub zdrowia

Rozmowa z dr Michałem Grudeckim, ekspertem projektu „Poradnia Prawa Akademickiego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu na temat zagadnienia „groźby i narażenia życia lub zdrowia”

Mobbing i dyskryminacja w środowisku akademickim

Rozmowa z prof. WSH dr. Janem Kilem, wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ekspertem projektu „Poradnia Prawa Akademickiego” na temat zagadnienia „mobbing i dyskryminacja” w środowisku akademickim.

Zatrudnianie nauczycieli na nowych zasadach

System zatrudniania w przedszkolach i szkołach został uproszczony. Mniej stopni awansu zawodowego oznacza de facto mniej odstępstw od ogólnych zasad pragmatyki zawodowej.

Pensję nauczyciela można ujawnić

Dyrektor szkoły nie może powoływać się na ochronę prywatności nauczycieli i odmawiać podania wysokości ich dodatków motywacyjnych.

Kurator Nowak musi przeprosić strajkujących nauczycieli

Barbara Nowak musi przeprosić za twierdzenie, jakoby organizujący strajk działacze ZNP wzorowali się na totalitarnych systemach - poinformował związek.

„Czarnkowe godziny” wielką niewiadomą. Dodatkowe 45 czy 60 minut dla nauczycieli?

Od września nauczyciele muszą być dostępni w szkole przez dodatkowy czas. Są wątpliwości co do pory i tego, czy chodzi o 45 czy o 60 minut.

Korepetytor zapłaci tylko 8,5 proc. podatku

Nauczyciel może założyć biznes i rozliczać się ryczałtem według stawki 8,5 proc.

Większość nauczycieli bez szans na podwyżki

Tylko najmłodsi nauczyciele mogą liczyć na podniesienie pensji wraz z początkiem roku szkolnego.

Podwyżka dla wszystkich. Nauczyciele przygotowują wspólny protest

Związkowcy domagają się podniesienia wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. I to jeszcze w tym roku.

Ulga dla ósmych klas, HiT i lekcje z bronią w ręku – taki będzie ten rok szkolny

Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty, Karcie Nauczyciela oraz nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość (HiT) - oto najważniejsze zmiany, jakie czekają uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2022/23.

Od 1 września strajk nauczycieli? Jest decyzja ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że 1 września rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli. To pokłosie fiaska rozmów związkowców z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

MEiN: 9 proc. podwyżki dla nauczycieli. Związkowcy: nie mamy o czym rozmawiać

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało podniesienie od 1 stycznia 2023 r. o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. - Jesteśmy rozczarowani tą propozycją - mówią przedstawiciele związków zawodowych.