Nowy projekt PiS ws. emerytur dla nauczycieli nie po myśli związkowców

Aby otrzymać emeryturę stażową, trzeba będzie wykazać nie tylko 30 składkowych lat pracy, ale także 20 lat faktycznego wykonywania pracy w zawodzie.

NSA: Dyrektor szkoły ma udostępniać dane o finansach

Szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną stanowi część państwowego systemu oświaty. Jej dyrektor powinien udzielić informacji publicznej.

Wszyscy dostali podwyżki, oni nie. MEiN ukarał za słowa prof. Engelking?

Środowisko naukowe protestuje przeciwko groźbom ministra. Broni wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Obawia się też efektu mrożącego.

Nauczyciele nie mogą tracić wynagrodzenia przez wycieczki

Ministerstwo edukacji uważa, że pedagog uczestniczący w wycieczce powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie odbył.

Uczniowie i nauczyciele dostaną laptopy na własność

Sprzęt do przyszłorocznych czwartoklasistów trafi już we wrześniu. Posłuży im przynajmniej pięć lat. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy.

Dodatek funkcyjny dla nauczyciela: Regulamin opiera się na przepisach

Trzeba ustalić minimalną wysokość dodatku funkcyjnego. Dopiero wtedy prawidłowo zrealizuje się delegację zawartą w Karcie Nauczyciela.

Sąd: Dyrektor szkoły nie może obrażać przeciwników w internecie

Publikowanie w internecie wulgarnych wpisów na temat osób o odmiennym światopoglądzie, może zakończyć się utratą kierowniczego stołka.

Za konflikt między nauczycielami w szkole dyrektor może stracić stanowisko

Akceptowanie m.in. mobbingu czy dzielenia nauczycieli na skonfliktowane grupy może być szczególnym uzasadnieniem odwołania dyrektora szkoły.

Nie każdy nauczyciel tak samo chroniony przed zwolnieniem

Zanim dyrektor podejmie decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z wybranym pedagogiem, musi dokonać analizy podstawy prawnej jego zatrudnienia. Ponadto znaczenie ma, czy jego pensum nie zostało ograniczone.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia nie daje pełnej ochrony

Konieczność zmniejszenia liczby oddziałów w szkole umożliwia wypowiedzenie umowy lub obniżenie etatu także nauczycielowi, który złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia albo już na tym urlopie przebywa.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Trudniejsza matura, to większe wynagrodzenie dla sprawdzających

Na sprawdzenie tegorocznego egzaminu dojrzałości polonista potrzebuje dwa razy więcej czasu. Dostanie 10 zł więcej.

Nie każdy katecheta dostanie etat

Dyrektor szkoły czy przedszkola nie może zatrudnić dowolnego nauczyciela religii, który legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Konieczne jest imienne skierowanie władz kościelnych.

Uchwała musi uwzględniać Kartę nauczyciela

Rada gminy nie ma kompetencji do ustalenia, kiedy nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Groźby i narażenie życia lub zdrowia

Rozmowa z dr Michałem Grudeckim, ekspertem projektu „Poradnia Prawa Akademickiego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu na temat zagadnienia „groźby i narażenia życia lub zdrowia”

Mobbing i dyskryminacja w środowisku akademickim

Rozmowa z prof. WSH dr. Janem Kilem, wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ekspertem projektu „Poradnia Prawa Akademickiego” na temat zagadnienia „mobbing i dyskryminacja” w środowisku akademickim.

Zatrudnianie nauczycieli na nowych zasadach

System zatrudniania w przedszkolach i szkołach został uproszczony. Mniej stopni awansu zawodowego oznacza de facto mniej odstępstw od ogólnych zasad pragmatyki zawodowej.