Rada pedagogiczna nie ma głosu w sprawie nagród

Dyrektor szkoły decyduje samodzielnie o przyznaniu przez siebie nagrody nauczycielowi.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

Rada pedagogiczna nie ma głosu w sprawie nagród

Foto: Adobe Stock

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina. W jednym z paragrafów załącznika do uchwały ustalono, że nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Wojewoda złożył do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę, w której zarzucił naruszenie prawa takiej regulacji. Jego zdaniem jest to sprzeczne z art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ponieważ przepis ten nie wymaga od dyrektora zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej przed przyznaniem nagrody dyrektora szkoły. Wojewoda stwierdził również, że stosownie do art. 3 w związku z art. 31 § 1 kodeksu pracy oraz art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe nie może budzić wątpliwości, że wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje jej dyrektor. Jednocześnie ustawa nie przewiduje jego współdziałania w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Brak jest także podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt