Nauka strzelania od września w szkołach

Jeszcze w maju do konsultacji społecznych trafi projekt resortu edukacji zmieniający podstawę programową edukacji dla bezpieczeństwa. Od września uczniowie mają mieć lekcje z obsługi broni i naukę strzelania.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Polska szkoła dyskryminuje uchodźców

Ukraińcy na egzaminie ósmoklasisty będą zdawać język polski. Uzyskany wynik może zaważyć na edukacji tych dzieci.

Koniec z łatwiejszą maturą. Egzamin ósmoklasisty bezterminowo łagodniejszy

Sejm odrzucił poprawkę Senatu wydłużającą łagodniejsze reguły egzaminu dojrzałości także na rok szkolny 2024/2025.

Piotr Kosmaty: Za fałszywy alarm należy surowo karać

Wszczynanie nieprawdziwych alertów ma bardzo poważne konsekwencje społeczne, ekonomiczne, zaburza też organizację oraz funkcjonowanie organów państwowych.

Platforma dla studentów z Ukrainy

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Sąd: nie można skreślić z listy studentów bez podania przyczyn

Odpowiedź na skargę nie może zastąpić czy uzupełnić uzasadnienia decyzji – przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Jednak był przeciek na maturze? CKE zawiadomiła prokuraturę

Chwilę przed zakończeniem piątkowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego pojawiły się informacje, że nad ranem w mediach społecznościowych był przeciek dotyczący tematu wypowiedzi pisemnej. - Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Ministerstwo: nie wiemy nic o przecieku na maturze

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie potwierdza, by maturalne tematy wyciekły przed ich ujawnieniem.

Edukacja domowa nie dla ucznia mieszkającego za granicą

Dlaczego dyrektor szkoły nie może do niej przyjąć ucznia-obywatela Polski mieszkającego poza krajem i zarazem zgodzić się na wykonywanie obowiązku szkolnego poza szkołą? Takie pytanie do Ministra Edukacji i Nauki wysłał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pandemia sprawiła, że matura ma być prostsza

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmo- klasisty i matura będą przygotowane według odrębnych, niższych wymagań

Wiemy z czym musieli zmierzyć się maturzyści na egzaminie z języka polskiego

W środę 4 maja od pisemnego egzaminu z języka polskiego rozpoczęły się matury 2022.

Rodzic decyduje o dowozie niepełnosprawnego ucznia

Brak miejsc w busie nie zwalnia samorządu z organizacji transportu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Kolejne stanowisko u boku rządu - powołano nowego pełnomocnika ds. edukacji

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów rozwiązała stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego, powołując jednocześnie niejako w jego miejsce Pełnomocnika ds. Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki

Kopernik dzieli środowisko naukowe

Akademia Kopernikańska będzie finansowana kosztem istniejących już jednostek naukowych – obawiają się przedstawiciele świata nauki.

Domowe przedszkole dla ukraińskich dzieci

Samorządowcy postulują, by można było otwierać domowe punkty wychowania przedszkolnego dla ukraińskich dzieci.

Przyjęcie na studia nie oznacza ich podjęcia

Skreślenie z listy studentów z powodu niezapłacenia czesnego jest dopuszczalne tylko po faktycznym rozpoczęciu nauki.