Przyjęto projekt ws. zasad przeszukań w kancelariach adwokackich

Senat przyjął rozwiązania zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczące przeszukań u adwokatów. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu.

Arkadiusz Bereza: Przerażenie ludzi było czuć w powietrzu

Gdyby nie ochotnicy i wolontariusze niesienie pomocy uchodźcom na taką skalę nie byłoby możliwe – relacjonuje prof. Arkadiusz Bereza.

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Paweł Blajer: Adwokaci nie mogą być ofiarami gospodarczego spowolnienia

Problemem zasadniczym jest ciągle za słaba rozpoznawalność i wizerunek adwokatury w społeczeństwie. Trwa ożywiona dyskusja o zakazie reklamy i promocji, ale niewiele zmienia ona w prezentowaniu światu, jaką rolę w życiu człowieka może pełnić adwokat.

Marek Domagalski: Przetestujmy Brukselę

W sporze o sądy zabrakło wyobraźni. Ton nadawali radykałowie, którzy znaleźli okazję do politycznego i środowiskowego lansu. A tracimy wszyscy.

Marcin Wojewódka: Masz oszczędności, to je pokaż

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni w nich wpisywać informacje o środkach zgromadzonych w PPE, PPK, IKE i IKZE.

Czy izby adwokatów i radców są konstytucyjne? Odpowie TK

Struktura terytorialna nie wymaga sztucznych reform – zapewniają liderzy radców i adwokatów.

Adwokat stanął przed sądem dyscyplinarnym za słowa o "trumnie na kółkach"

Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi obwinia mec. Pawła K. o uchybienie godności zawodu.

Paweł Juszczyszyn: Jestem nadal odsunięty

Każdego dnia walczę o powrót do sądu – mówi Paweł Juszczyszyn, zawieszony sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, członek SSP Iustitia.

Ryszard Sadlik: Czas w rękach prezesa

Obecnie kodeksy nie wprowadzają maksymalnego terminu przedłużenia uzasadnienia.

Marek Domagalski: Pierwsza rozprawa frankowa w SN po epidemii

Dobrze przygotowana rozprawa to klucz do sukcesu stron, prawników i sądu.

Aleksandra Rutkowska: Różne oceny przewlekłości

Ograniczenie nadmiernej długości postępowania prowadzi często do groteskowych sytuacji.

Aneta Łazarska: Spłaszczenie sądów

Czy nie jest to w istocie zmiana pozorna, która ma na celu jedynie zmiany kadrowe?

Giełdowi prymusi w rankingu firm doradztwa podatkowego

Pozycję lidera, podobnie jak przed rokiem, zachowuje PwC.

Nagradzamy najlepszych ekspertów w prawie podatkowym

Wyłoniliśmy 12 specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego.

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Największy zespół ma Deloitte, najwyższe przychody – EY, a PwC wygrywa na giełdzie.

Prezes NRA do sędziów: nie stawiajcie adwokatów w niekorzystnym położeniu

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wystosował do członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA prośbę dotyczącą wynagrodzeń pełnomocników i obrońców z urzędu.

Anna Wojda: Fachowcom pracy nie zabraknie

Szanowni Państwo, przed nami 16. już edycja rankingu firm doradztwa podatkowego. Wyniki pokazują, że rok 2021 był dla firm pomyślny. W wielu wypadkach wzrosły nie tylko przychody, ale i zatrudnienie.