Czy Dariusz Korneluk został właściwie powołany? Rozstrzygnie Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy Dariusz Korneluk został właściwie powołany na urząd prokuratora krajowego. To ważne, bo niektóre sądy podważają jego uprawnienia, które powierza policji przy występowaniu o zgodę na podsłuchy.

Tomasz Pietryga: Nowela skazana na porażkę

Odrzucenie przez Sejm senackiej poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oddala jej reformę na co najmniej dwa lata.

Joanna Parafianowicz: Nie każdy zawód zaufania jest wolny

Za sprawą niezależności adwokatów ustawodawca dba o obywateli.

Bogusław Dziadkiewicz: Koniec prawa, wersja 2.0

Coś, co miało być gwarantem sprawiedliwego wyroku, staje się podstawą dowolności.

Jarosław Gwizdak: Sędziowie do biur, pisarze do piór!

Przyjmijmy, że każdy sędzia w Polsce to koszykarz NBA. Ma więc swoją ekipę.

(Po)wolne sądy

Są w Polsce sędziowie, którzy pozostają wierni nie ślubowaniu sędziowskiemu, tylko swoim kolegom i koleżankom, skupionym w stowarzyszeniach angażujących się w spory polityczne.

Paweł Juszczyszyn: Przez lata działał system represjonowania sędziów

Wadliwie powołani sędziowie przy udziale obecnej KRS powinni wrócić na poprzednie stanowiska – mówi Paweł Juszczyszyn, sędzia SR w Olsztynie.

Czy sędziowie dostaną pieniądze za nadgodziny

Sędzia nie może domagać się wynagrodzenia za pracę ponad kodeksowe normy.

Asystenci nie zastąpią sędziów

Sędziom, owszem, należy zapewnić biurowe i elektroniczne, a także asystenckie wsparcie. Nie łudźmy się jednak, że asystenci istotnie odciążą ich w przygotowaniu spraw do rozpoznania. A od tego jest przecież sędzia.

Zniesienie zakazu etatu. Jest petycja, adwokaci podzieleni

Do Sejmu trafił kolejny apel adwokatów o umożliwienie im zarobkowania na umowie o pracę.

Jacek Dubois: SLAPP jest zły, ale zniesławianie też

Fałszywa informacja w obiegu publicznym staje się groźniejsza od kradzieży.

Robert Damski: Historia pewnego zadłużenia

Nie wszyscy dłużnicy są sami sobie winni. Nie zawsze są nierozważni.

Jacek Mąka: Przed nominowaniem sprawdź

Każdy kandydat do objęcia stanowiska sędziego mógłby być sprawdzany w zbiorach policyjnych KSIP i zasobach danych służb specjalnych. Procedurę tzw. wirówki od lat stosuje się do najważniejszych osób w państwie.

Karol Pachnik, Grzegorz Prigan: Nowe nadzieje, stare problemy

Jeden z biegłych sądowych wystawił różnym organom rachunki za pracę całą dobę przez dziewięćset dni w roku.

Kandydaci na sędziów i prokuratorów odzyskają część opłaty? Jest stanowisko MS

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyklucza definitywnie zmian w opłatach pobieranych od kandydatów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwestię tę ma przeanalizować Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Od 4 lipca duże zmiany w pracy prokuratorów. Wykażą się w trakcie procesu

Prokuratorzy będą musieli wykazywać się większą aktywnością w postępowaniach przed sądem. Zweryfikują też wydatki na sporządzanie opinii biegłych.

Michał Bieniak: Rozwody. Kapitulacja ministra sprawiedliwości

Ostatnio prawniczy świat zelektryzował pomysł na rozwody u notariusza. Oznacza w praktyce prywatyzację wymiaru sprawiedliwości na kształt dawnych zajazdów.

Joanna Parafianowicz: Od czego lub kogo adwokat jest wolny?

Rola adwokata w procesie nie ogranicza się do przekazywania wniosków klienta.