Tomasz Pietryga: Prezydent między gołębiami a jastrzębiami

Prezydent albo wybierze prezesa Izby Dyscyplinarnej SN z bliskich Zbigniewowi Ziobrze „jastrzębi", co gwarantuje dalszy konflikt z UE, albo stanie po stronie „gołębi", z którymi łatwiej wykonać wyrok TSUE.

W TK rozprawa z wniosku Ziobry. Po raz pierwszy bez przedstawicieli RPO

W środę Trybunał Konstytucyjny zajmował się wnioskiem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na sali rozpraw nie było przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest stroną w tym postępowaniu. Rozprawa została przerwana do wtorku 25 stycznia 2022 r. do godz. 11.00.

Piotrowicz nie przeprosi Gersdorf i Rączki mimo wyroku. Idzie do SN

Były poseł PiS, który obecnie zasiada w Trybunale Konstytucyjnym, nie wykona wykona prawomocnego wyroku i nie przeprosi byłej pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz sędziego SN Krzysztofa Rączki za słowa, że pisowskie zmiany w sądownictwie dotyczą sędziów, którzy „są zwykłymi złodziejami”. Nieoficjalnie: Piotrowicz chce złożyć skargę kasacyjną i zdobył postanowienie o wstrzymanie wykonania wyroku.

Sędzia Jędrzej Kondek: Chcę mieć więcej czasu na pracę naukową

Chodzi o polityczny tryb wyboru sędziowskiej części członków Rady, który jest kwestionowany. PiS mógłby uciec do przodu, rezygnując Wbrew pojawiającym się sugestiom działaliśmy w sposób zupełnie niezależny – mówi dr Jędrzej Kondek, sędzia SR m.st. Warszawy, ustępujący członek KRS.

Ryszard Sadlik: Minął trudny rok w sądownictwie

Mimo pandemii funkcjonowanie sądownictwa zostało zachowane.

Dominik Czeszkiewicz: Nie wierzę, nie wierzę, nie, wierzę

Oto nieliczne i subiektywnie wybrane problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2021 r.

Szymon Janczarek: Bez wykrętów

Do wykonania wyroku zobowiązane jest państwo, którego wyrok ten dotyczy.

Piotr Kosmaty: Łagodzący upływ czasu nie dotyczy ludobójstwa

W przedawnieniu należy widzieć część polityki karnej, a nie konstytucyjne prawo obywatela.

Do pracy w sądzie na pewnych zasadach. Ziobro chce zmienić ustawę o KSSiP

Odwołanie naboru lub zmiana terminu wymagać będzie formy zarządzenia. I podania konkretnych dat na przyszłość.

Byli członkowie KRS napisali list otwarty. Apelują do sędziów

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na początku grudnia ogłosiła nabór do Krajowej Rady Sądownictwa w nowej kadencji. Listy sędziów kandydatów na członków Rady są już sprawdzane w Sejmie. Formuła KRS – mimo zastrzeżeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – ma się nie zmienić.

RPO: Muszyński nie może badać wniosku Ziobry. TK: może

Na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry Trybunał Konstytucyjny bada Europejską Konwencję Praw Człowieka w zakresie, w jakim umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kwestionować status sędziów powoływanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jutro ma odbyć się rozprawa w tej sprawie. We wtorek Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego.

Kardas, Gutowski: Delegacje sędziów a naruszenia praworządności

Przemilczenie kwestii wadliwie delegowanych sędziów powoduje, że każdego dnia pojawiają się nowe rozstrzygnięcia, które naruszają prawo UE.

Marek Domagalski: Kontrola nadzwyczajna sądów

Polskie prawo zawiera kilka procedur weryfikacji wadliwych wyroków. Czasem nie wystarczą do naprawy błędów popełnionych przez stronę procesu czy sędziego.

Paweł Filipek, Maciej Taborowski: TK to też sąd

Krajowe trybunały konstytucyjne również muszą spełniać europejskie standardy – taki jest sens wyroku TSUE.

Troje kandydatów na prezesa Izby Dyscyplinarnej SN

Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej wyłoniło trzech kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby - poinformowały służby prasowe SN. Kadencja obecnego prezesa dr. hab. Tomasza Przesławskiego kończy się 25 lutego.

Jest wyrok NSA ws. list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Kancelaria Sejmu RP ma udostępnić jako informację publiczną nazwiska sędziów, którzy popierali kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W środę TK pod przewodnictwem Piotrowicza zajmie się wnioskiem Ziobry

W najbliższą środę Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczącym zgodności z ustawą zasadniczą zapisów Konwencji Praw Człowieka.