Wielu prawników na prowincji bierze wszystkie sprawy, żeby przetrwać

Sposób wykonywania zawodu w wielkich miastach i w tych średnich, jak choćby Toruń, to dwa zupełnie różne światy – mówi Mikołaj Rusiński, adwokat.

Adwokatka: Ważne okazało się zbudowanie marki osobistej w internecie

W mniejszym mieście, w modelu, który udało mi się wypracować, łatwiej mi pogodzić karierę zawodową z wychowywaniem małych dzieci – mówi adwokat Daria Radłowska, która prowadzi kancelarie w Krasnymstawie i Lublinie i jest autorką bloga karnistka.com.

Czasy dyskryminacji kobiet odchodzą w niepamięć

Na rynku pracy zaszła kolosalna zmiana, bo dziś liczy się merytoryka, a nie płeć – mówi adwokat Karolina Bućko, wspólpracująca z organizacjami pozarządowymi.

Raport rynku prawniczego: zarobki, dyskryminacja ze względu na płeć

Mimo że kobiety zajmują coraz wyższe stanowiska, wciąż znaczna ich część nie jest traktowana na równi z mężczyznami.

Ewa Szadkowska: Koniec epoki cyborgów

Ze słownika prawników znika „responsywność”. Coraz częściej pojawia się za to określenie „work-life balance”.

VAT u notariusza. Rzecznik pisze do posłów i senatorów

Od 28 lat notariusze doliczają podatek od towarów i usług do taksy notarialnej, choć są wątpliwości co do legalności takiej praktyki. Po wyjaśnieniach Krajowej Rady Notarialnej, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości Marcin Wiącek zwraca się do posłów i senatorów o zmianę prawa.

Joanna Parafianowicz: Czy powinniśmy się czuć przedsiębiorcami drugiej kategorii

Dziwi mnie, że adwokaci tak dalece nie są niekiedy świadomi, z czego wynika zakaz reklamy.

Zakaz reklamy usług prawnych w Polsce pod lupą Komisji Europejskiej

Prace nad projektem zmian w kodeksie etyki adwokackiej są już na finiszu. W maju NRA podda go pod głosowanie.

Wojciech Tumidalski: Represje w PRL jak RODO

Zapłata za szykany, jakich działacze niepodległościowi doznali od komunistycznych władz, staje się nowym źródłem dochodu niektórych prawników. I czasem jest to niemoralne.

Rozróżnijmy studia od pracy. Student prawa odpowiada mec. Joannie Parafianowicz

Myślę, że dojrzeliśmy wszyscy do zlikwidowania możliwości organizowania jakichkolwiek bezpłatnych praktyk i uregulowania tej kwestii, czy to na poziomie ustawowym, czy samorządowym - pisze Adam Buwelski, student prawa.

Reklama adwokacka – czego oczekują klienci i pełnomocnicy?

Członkowie palestry wskazują, że obecne ograniczenia w reklamie szkodzą zarówno ich kancelariom, jak i poszukującym pomocy klientom.

Odpowiedzialność prawników - kto płaci za błędy adwokata lub radcy

Za niedbalstwo adwokat lub radca ma dyscyplinarkę. A płaci ubezpieczyciel.

Jeden adwokat dla kilku osób

O sprzeczności interesów oskarżonych można mówić, gdy obrona jednego z oskarżonych w sposób nieuchronny naraża dobro drugiego z nich – uważa RPO i chce zmian.

Sytuacja kobiet w branży prawniczej – jak ją poprawić

Choć sytuacja kobiet na rynku prawnym w Polsce się poprawia, wciąż mamy w tej kwestii wiele do zrobienia.

Aplikant będzie miał na piśmie, ile zarobi

NRA zmienia regulamin aplikacji adwokackiej. Zdecydowała, że patron powinien aplikanta zatrudnić i określić w umowie zasady jego wynagradzania.

Poszkodowani przez „odszkodowalnie”. Resort Ziobry pracuje nad zmianami

Obywatele poszkodowani przez "odszkodowalnie" skarżą się do RPO, który apeluje do ministra sprawiedliwości o przyjęcie odpowiednich przepisów. W resorcie trwają już prace legislacyjne, ale samorządy pełnomocników uważają, że konieczna jest szersza regulacja rynku prawnego.

Stawki pełnomocników bez zmian od ponad 15 lat

Samorządy profesjonalnych pełnomocników krytycznie oceniają propozycje zmian stawek za czynności radców prawnych i adwokatów w postępowaniach przed sądem zamówień publicznych.

Arkadiusz Turczyn: Prawo cytatu

Wykonywanie zawodu prawniczego ze swej istoty wymaga sięgania do różnorodnych źródeł, literatury czy orzecznictwa. W drugim przypadku jako bezprzedmiotowe może jawić się analizowanie tzw. prawa cytatu z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm., dalej jako u.p.a.p.p.; zob. wyrok SN z 26 września 2001 r., IV CKN 458/00, LEX nr 52711, wyrok SN z 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami), jednak praktyka pokazuje, że sam sposób przywołania, o którym mowa w art. 29 u.p.a.p.p. (przed nowelizacją art. 29 ust. 1 u.p.a.p.p.), może niekiedy budzić wątpliwości.