Sytuacja kobiet w branży prawniczej – jak ją poprawić

Choć sytuacja kobiet na rynku prawnym w Polsce się poprawia, wciąż mamy w tej kwestii wiele do zrobienia.

Aplikant będzie miał na piśmie, ile zarobi

NRA zmienia regulamin aplikacji adwokackiej. Zdecydowała, że patron powinien aplikanta zatrudnić i określić w umowie zasady jego wynagradzania.

Poszkodowani przez „odszkodowalnie”. Resort Ziobry pracuje nad zmianami

Obywatele poszkodowani przez "odszkodowalnie" skarżą się do RPO, który apeluje do ministra sprawiedliwości o przyjęcie odpowiednich przepisów. W resorcie trwają już prace legislacyjne, ale samorządy pełnomocników uważają, że konieczna jest szersza regulacja rynku prawnego.

Stawki pełnomocników bez zmian od ponad 15 lat

Samorządy profesjonalnych pełnomocników krytycznie oceniają propozycje zmian stawek za czynności radców prawnych i adwokatów w postępowaniach przed sądem zamówień publicznych.

Arkadiusz Turczyn: Prawo cytatu

Wykonywanie zawodu prawniczego ze swej istoty wymaga sięgania do różnorodnych źródeł, literatury czy orzecznictwa. W drugim przypadku jako bezprzedmiotowe może jawić się analizowanie tzw. prawa cytatu z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm., dalej jako u.p.a.p.p.; zob. wyrok SN z 26 września 2001 r., IV CKN 458/00, LEX nr 52711, wyrok SN z 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami), jednak praktyka pokazuje, że sam sposób przywołania, o którym mowa w art. 29 u.p.a.p.p. (przed nowelizacją art. 29 ust. 1 u.p.a.p.p.), może niekiedy budzić wątpliwości.

Pełnomocnicy-influencerzy nie muszą się obawiać. UOKiK wskazuje wytyczne ws. reklam

Wytyczne UOKiK ws. oznaczania reklam nie zmienią wiele w praktyce prawników obecnych w social mediach.

Koszty prowadzenia kancelarii prawnej obniżające podstawę opodatkowania

Prowadzenie własnej kancelarii prawnej związane jest nierozerwalnie z ponoszeniem określonych kosztów, zarówno tych stałych, jak i doraźnych, dotyczących na przykład wyposażenia lokalu, niezbędnego do świadczenia usług prawnych. Warto zatem wiedzieć, że koszty te, co do zasady, mogą zmniejszać podstawę opodatkowania.

Anna Nowacka-Isaksson: Prawnicy nie chcą już tyle pracować

Prawnicy to osoby, a nie zasoby. Ich postrzeganie musi się zmienić.

Włodzimierz Chróścik: Skończył się okres mody na prawo

Mit olbrzymich wynagrodzeń prawników został obalony – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Izby Radów Prawnych. – To zawód, w którym trzeba bardzo ciężko pracować, by osiągnąć sukces nie tylko finansowy.

Brak aplikacji nie przekreśla na rynku pracy

Spadek chętnych na aplikacje idzie w parze z rosnącym zapotrzebowaniem na prawników bez tytułu zawodowego.

Najbardziej poszukiwany prawnik bez aplikacji

Rosnąca od początku pandemii liczba ofert pracy dla branży zaczęła spadać po wybuchu wojny.

Wojciech Tumidalski: Prawniczy rzemieślnicy sobie poradzą

Rynek w kryzysie nie szuka prawników z tytułami, zadowoli się zwykłym absolwentem studiów prawniczych. Ale to nie musi oznaczać bylejakości usług. Na to biznes nie powinien sobie pozwalać.

Mec. Stęchły o nowym kodeksie etyki adwokatów: Spróbujemy znaleźć kompromis

Debata o reklamie przed nami, mówi Przemysław Stęchły, szef zespołu ds. zmian w zbiorze zasad etyki adwokackiej.

Obsługa projektu Baltic Pipe: największe wyzwania prawników

Morze Bałtyckie jest wymagające, bo na dnie zalegają liczne wraki, niewybuchy czy arsenał zatopionej broni chemicznej – mówi Jacek Kozikowski, radca prawny z kancelarii Kochański & Partners, która zapewniała obsługę prawną Baltic Pipe. Innowacyjność polega na tym, że część inwestycji w Danii zostanie sfinansowana ze środków Gaz-System – dodaje Wojciech Wrochna, prawnik w tej samej kancelarii.

Sędziowie: Warunki waloryzacji mają być utrzymane

Stowarzyszenia sędziowskie występują zgodnie w obronie sędziowskich wynagrodzeń.

Prezes NRA doniósł premierowi, że minister Ziobro naruszył prawo

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiadomił premiera Mateusza Morawieckiego o naruszeniu prawa przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o nowelizacje rozporządzeń dotyczących opłat za czynności adwokackie i za sprawy z urzędu.

Według adwokatów nie każdy może udzielać pomocy prawnej

Palestra chce zawęzić krąg uprawnionych do świadczenia odpłatnej pomocy prawnej. Są wątpliwości, czy to zgodne z konstytucją.

Innym podwyżek nie zawieszano

SSP Iustitia reaguje w sprawie obniżenia wynagrodzeń sędziowskich.