Sądy i Prokuratura

Aneta Łazarska: Czy prawnicy będą nam jeszcze potrzebni?

Korzystanie z usług prawnika na etapie przedsądowym należy do rzadkości, a jego pomoc to często luksus.

Piotr Kosmaty: Narażenie na ciężką chorobę surowo karane

Sprawca musi mieć świadomość, że jest osobą zakażoną jedną z wymienionych w przepisie chorób.

Dopuszczenie dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa karnego

Ustawodawca w art. 168a k.p.k. przyjął, że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k., chyba że został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

Artur Kotowski: Wymiar sprawiedliwości na rozdrożu integracji europejskiej

Z pewnością ideałem Unii byłyby krajowe instytucje sądowe jako całkowicie, hierarchicznie podporządkowane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przewodnicząca KRS: Pierwsza prezes SN nie może odmówić ławnikowi przysięgi

Reformować sposób wyboru członków KRS można, tylko nie pod hasłem obrony praworządności – mówi Dagmara Woicka-Pawełczyk, przewodnicząca KRS.

Wojciech Tumidalski: Sam jak obrońca praworządności

Losy ostatniej noweli ustawy o Sądzie Najwyższym pokazują, że gdy w grę wchodzi polityka i pieniądze na KPO, wierność zasadom traci na znaczeniu.

Tomasz Pietryga: W 2023 roku spokoju w sądach nie będzie

Przed nami ósmy rok permanentnych zmian w sądownictwie.

Krystian Markiewicz: Karta się odwraca

Krok po kroku usuniemy wszystkie niegodziwości, a osoby za to odpowiedzialne poniosą konsekwencje – mówi Krystian Markiewicz, prezes Iustitii.

Marek Domagalski: Żeby sędziowie zaczęli rozmawiać

Zapytałem pewną sędzię, czy podejmuje jakieś postanowienia na nowy rok 2023, i usłyszałem, że na koniec roku strony nieraz zawierają ugodę i to jest ich i sędzi wielki sukces, więc będzie wspierać takie inicjatywy.

Henryk Walczewski: Walka o kredyty frankowe szybko się nie skończy

Dyrektywa EWG 93/13 jest wspólną podstawą prawną dla kredytobiorców i banków w ich sporach o kredyty walutowe. O tym, kto ma rację może przesądzić TSUE. Obie strony mają nadzieję na korzystną dla siebie odpowiedź.

Rafał Rozwadowski: Wyjątek, który wszyscy chcemy rozumieć

Działanie prawa wstecz ma charakter odstępstwa od powszechnie obowiązującej reguły.

Dyrektywy unijne i życie codzienne

Pytania do eksperta prawa unijnego z Kancelarii Senatu RP, Mateusza Ślęczki.

Ryszard Sadlik: Kryteria przeprowadzki sędziego

Najbardziej problematyczne jest przeniesienie sędziego do innego wydziału bez jego zgody.

Piotr Kosmaty: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie

Brak jest prawnych przeszkód do stosowania przepisów przeciwdziałających fałszowaniu tradycyjnej papierowej dokumentacji medycznej do elektronicznej dokumentacji medycznej

Piotr Pałka: Repozytorium akt rejestrowych KRS - niedoceniane narzędzie

Repozytorium akt rejestrowych KRS zapewnia jasność i zabezpiecza interesy podmiotów

Rozprawy zdalne na dłużej

Pozostawienie decyzji w rękach sądu pozwoli wybrać najbardziej optymalną formułę rozprawy.

Płace: Wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca w ramach gwarancji trwałości zatrudnienia i nierozwiązywania stosunku pracy w uzgodnionym okresie nie zawsze może zapewnić niezmienialność dotychczasowych warunków zatrudnienia (wyrok SN z 25 lutego 2009 r., II PK 178/08, LEX nr 736727, i wyrok SN z 27 kwietnia 2022 r., I PSKP 56/21).

Prokurator Ewa Wrzosek: To odwet za krytykę Zbigniewa Ziobry

Zaprzeczam treściom opublikowanym przez prokuraturę regionalną – mówi Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Henryk Walczewski: Zastrzeżenie do protokołu - właściwe rozwiązanie czy wredny przepis?

Zastrzeżenie do protokołu (art 162 k.p.c.) stało się obowiązkowym punktem większości rozpraw sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Nie jest obojętne dla przebiegu procesu pod wieloma względami.