Tomasz Pietryga: Polityczna lekcja dla sędziów Sądy i Prokuratura

Tomasz Pietryga: Polityczna lekcja dla sędziów

Poprawka Senatu, którą poparł minister sprawiedliwości, okazała się zimnym prysznicem dla radykalnej części środowiska sędziowskiego.

Sądy i Prokuratura

Przestępstwo szpiegostwa w orzecznictwie sądów

Busola sprawiedliwości dla AI

Jak klasyfikować systemy sztucznej inteligencji w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Praworządność – testament sędziego Falcone

Politycy się zmieniają, a wymiar sprawiedliwości nie może działać na ich zapotrzebowanie.

Marek Domagalski: Bodnar nie musi być zakładnikiem „starych” sędziów

Zapiekłość sędziowskich działaczy, bo nie wierzę, że sędziowskich mas, coraz częściej przypomina działania w myśl hasła „po nas choćby potop”.

Zawiłości uzdrawiania systemu sądownictwa

Aby rewolucja nie pożarła własnych dzieci, konieczna jest w pierwszej kolejności troska o rzeczywistą praworządność.

Czy sędziowie muszą radzić o polityce?

Zapowiadana zmiana usp mająca polegać na skreśleniu art. 9d dot. sędziowskiego zakazu podejmowania uchwał o charakterze politycznym w istocie niewiele zmienia.

Sprawiedliwi z Hiszpanii

Obserwacje z wymiany bilateralnej polskich sędziów w sądzie w Las Palmas.

Tomasz Pietryga: Polityczna gra z sądami ważniejsza od reform

Rząd znalazł się w komfortowej sytuacji w kwestii przywracania praworządności. Presji Brukseli raczej nie będzie, a opóźnienia pójdą na konto prezydenta.

Nadzorca sądów powszechnych

W interesie wymiaru sprawiedliwości leży to, aby nadzór był wykonywany przez sądy. Najbardziej legitymowanym do jego pełnienia wydaje się być Sąd Najwyższy.

A może by tak odciążyć sądy?

W kodeksie postępowania cywilnego tkwią jeszcze rezerwy dla reform.

Zlikwidować oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe mają charakter fasadowy i w istocie wcale nie  zwiększają zaufania obywateli do sądownictwa.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Hipoteka wygasa co do zasady wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności.

Naruszenie nietykalności cielesnej

Respektowanie prawa nietykalności cielesnej jest przejawem szacunku dla drugiego człowieka, gdyż każdy ma prawo oczekiwać, że nie będzie dotykany przez inne osoby wbrew swej woli.

Ochrona frankowiczów testem dobrej wiary i praworządności

Obowiązki nałożone dyrektywą 93/13 sprowadzają się najpierw do zbadania, czy doszło do nieuczciwości jako naruszenia równowagi praw i obowiązków umownych, a następnie przywrócenia tej równowagi w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem.

Paweł Juszczyszyn: Warto było czekać na normalność

Sędziowie przestali się bać. Robią swoje. I do tego zostali powołani – mówi Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Domagalski: Prezes Manowska pokazała zarządzanie rozprawą

Prawnicy często mówią, że to sędzia jest gospodarzem rozprawy. Ostatnio w sprawie frankowej pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska pokazała tę władzę i uratowała uchwałę frankową.

Zasady działania przed Trybunałem Stanu

Praktyka pokazuje, że postępowanie przed Trybunałem Stanu to tryb bardzo rzadki.

Tomasz Pietryga: Pigułka „dzień po”, czyli zabawa legislacją

Armia prawników i legislatorów kombinuje, jak przechytrzyć przeciwnika, zamiast zająć się pisaniem dobrego prawa.

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

Problematyka przeniesienia wierzytelności hipotecznej (art. 79 i nast. ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.) doczekała się wielu wypowiedzi orzeczniczych i mimo to okazuje się, że potrzebne są kolejne.