Sądy i trybunały

Henryk Walczewski: Czas w sądach biegnie inaczej?

Sędzia może i powinien tak organizować sobie pracę, aby swoje obowiązki wykonywać właściwie i terminowo.

Marek Domagalski: Frankowicz sam ze swoją sprawą

Tysiące frankowiczów powinno przeanalizować, czy i w jakim stopniu brak uchwały frankowej SN wpłynąć może na bieg prowadzonego procesu czy tego, który chcą zacząć.

Jakub Sikorski: Doręczenia przez Portal Informacyjny Sądów

Pełnomocnik, by zachować najwyższą zawodową staranność, jest zmuszony śledzić wszystkie sprawy widniejące na portalu.

Sędzia Wytrykowski: Poczekam na uchwalenie nowych przepisów

Sprawcami chaosu w SN są przede wszystkim sędziowie, którzy w TSUE znaleźli „nadsąd najwyższy" – mówi Konrad Wytrykowski, sędzia ID SN.

Artur Kotowski: Przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej

W postępowaniu ze skargi nadzwyczajnej SN jest związany ustaleniami faktycznymi.

Blokada rachunku w postępowaniu karnym. Są kontrowersje

Pieniądz bankowy nie istnieje jako rzecz, ale może być dowodem w sprawie.

Marek Domagalski: Upadłość konsumencka – droga do oddłużenia

Sądy kojarzone są z dochodzeniem sprawiedliwości, np. odszkodowania, lub z obroną przed takimi roszczeniami, zwłaszcza niezasadnymi. Drogą do ograniczenia lub w ogólne uwolnienia się od długów jest dla zwykłych ludzi, a w pewnych wypadkach przedsiębiorców (po zakończeniu działalności), upadłość konsumencka.

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: jak pogodzić digitalizację z ochroną danych osobowych

Pracownicy sądów jeszcze nie wiedzą, jak pogodzić digitalizację z ochroną danych osobowych.

Sędzia Bartłomiej Starosta: wyroków sędziów Izby Dyscyplinarnej jakby nie było

Politycy okłamywali społeczeństwo – mówi Bartłomiej Starosta, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Henryk Walczewski: Sport i reformy prawa, czyli refleksje po igrzyskach

Specyfika sądowa przypomina samotność długodystansowca. Biegnie mocą własnych sił i woli, przeciwstawiając się osobistej słabości.

Sąd uniewinnił dziennikarkę oskarżoną o naruszenie miru domowego

Zamach na miejsce zamieszkania równocześnie atakuje życie prywatne i rodzinne.

Wojciech Tumidalski: Ludzie ministra jako zakładnicy

Sędzia nie może być człowiekiem ministra. Ma orzekać bez lęku, co go za to spotka. Minister zaś ma umożliwiać sędziom jak najlepsze warunki pracy. Tylko tyle i aż tyle.

Wolność sumienia i wyznania a nauka religii w szkołach

Kontynuując konstytucyjny wątek wolności sumienia i wyznania, należy zwrócić również uwagę na aspekt nauki religii. Zgodnie z art. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, a publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie (ust. 1), a minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa w drodze rozporządzenia warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1 (ust. 2).

W odpowiedzi na "Niesprawiedliwy Strasburg" i wyrok ETPC z 22 lipca 2021 r

Obywatel nie może być zmuszany do stawania przed organem sądowym, który nie ma atrybutu niezależności.

Transformacja cyfrowa sądów szansą na uproszczenie postępowań

Sama wielość systemów do obsługi spraw w różnych sądach może przytłaczać.

Prof. Brunon Hołyst: Psychika przestępcy też ma swoje granice

Rodzina przestaje być ostoją spokoju, a niekiedy wręcz generuje zbrodnie – mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog.