Opinie Prawne

Tomasz Pietryga: Sędziowie pokoju ofiarą tarć w koalicji

Idea powołania sędziów pokoju zaczyna grzęznąć w politycznej plątaninie. O tym, że instytucję wprowadzić trzeba, przekonani są nie tylko politycy prawicy, ale też części opozycji. Problem w tym, że każdy próbuje przy okazji ubić na tym interes.

Marek Domagalski: Sędzia czasem musi, a czasem może pouczyć podsądnego

To od sędziego zależy, czy dostrzeże przed sobą na rozprawie nieporadną osobę albo nieporadne pismo na biurku, i w miarę prawnych i swych ludzkich możliwości udzieli mu prawnej porady.

Henryk Walczewski: Sądom zagraża e-wykluczenie

Nośnik cyfrowy nie zmienia treści informacji, ale tworzy nowe możliwości posługiwania się nią.

Piotr Wójcik: Toga i rock and roll

Krótkie spodnie, rock’n’rollowy sznyt i wiecowanie nie wzmocnią powagi sądownictwa. Nie sądzę, by społeczeństwo wymagało od sędziów, by ci stali się obywatelom bliżsi.

Arkadiusz Turczyn: Najem jako umowa ograniczająca prawa właściciela

Rozważając możliwość skorzystania z dobrodziejstw wolnego rynku i swobody umów przy umowie najmu, konstrukcja takiej umowy sprawia jednak wrażenie, że w polskim systemie prawnym właściciel schodzi na dalszy plan i jego kosztem zwycięża socjalistyczne myślenie o prawie na rzecz najemcy. Już z samej definicji tej umowy wynika, że na jej podstawie powstaje stosunek o charakterze obligacyjnym, z którego wynika status najemcy lokalu i w konsekwencji jego uprawnienie do władania rzeczą (wyrok SN z 26 lipca 2001 r., II CKN 976/00, LEX nr 52615).

Markiewicz z nagrodą IAJ. Otrzymały ją tylko trzy osoby z całego świata

Prezes Iustitii Krystian Markiewicz otrzymał nagrodę od IAJ – Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów.

Sędziowie: Warunki waloryzacji mają być utrzymane

Stowarzyszenia sędziowskie występują zgodnie w obronie sędziowskich wynagrodzeń.

Aneta Łazarska: Kalendarz sądowy

Wymiar sprawiedliwości pod wpływem narastającego obciążenia staje się niewydolny i nieefektywny

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(2)

Podważanie w procesie kasacyjnym ocen pracy sędziów wizytatorów jest niedopuszczalne.

Piotr Kosmaty: Uprowadzenie dziecka

Sprawcą przestępstwa uprowadzenia nie mogą być te osoby, na których ciąży obowiązek opieki.

Tomasz Pietryga: Trudny projekt reparacje

Polska powinna przygotować gruntowną analizę prawną, zanim rozpocznie dochodzenie roszczeń od Niemiec.

Sędzia Dorota Zabłudowska: Nie zrobiłam nic niewłaściwego

Ta nagroda stała się największym zagrożeniem dla mojego interesu osobistego i zawodowego – mówi Dorota Zabłudowska, sędzia SR Gdańsk-Południe.

Ryszard Sadlik: Stan wiecznego spoczynku

Po śmierci sędziego po służbie członkom jego rodziny przysługuje uposażenie rodzinne.

Marek Domagalski: Sędzia z pozwem

Nadzieje pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej na orzeczenie przeprosin od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego mogą okazać się płonne, ale na szczęście jest jeszcze sąd opinii publicznej.

Rafał Rozwadowski: Dziesięcioro zaleceń legislacji

Nie bójmy się zmieniać prawa, jednak z szacunkiem dla mądrości naszych nauczycieli.

Henryk Walczewski: Akta elektroniczne – potrzebne od zaraz

W sądach wszyscy najpierw korzystają z systemu komputerowego, a później sięgają po akta sprawy na papierze, co pokazuje, który system jest bardziej użyteczny.

Arkadiusz Turczyn: Ograniczony zakres ochrony własności

Założeniem ustrojodawcy wprowadzającego Konstytucję RP było odejście od wielu zasad funkcjonujących w socjalizmie. Dla obywateli liczyło się poszanowanie własności prywatnej, chcieli być „na swoim”. Wprowadzono więc do Konstytucji RP w szczególności art. 21 ust. 1 oraz art. 64.

Innym podwyżek nie zawieszano

SSP Iustitia reaguje w sprawie obniżenia wynagrodzeń sędziowskich.

KRS straszy TK

KRS zdecydowanie negatywnie ocenia projekt ustawy dotyczącej realizacji przyszłorocznego budżetu.