Donald Tusk Sądy i Prokuratura

Wojciech Tumidalski: Niewinni też mogą się bać "lex Tusk"

Ciekawe, jak jedna z nowych izb Sądu Najwyższego oceni wpływ komisji ds. wpływów rosyjskich na wybory parlamentarne.

Sądy i Prokuratura

Dominik Czeszkiewicz: Sędziowie nie mogą milczeć

Marek Domagalski: Zachowki bardziej zależne od sądu

Mimo ostrego sporu o sądy większość parlamentarna pokłada w sędziach dużą wiarę, nakładając na nich kolejne zadania jak miarkowanie zachowków, w sprawie których jest wiele sporów rodzinnych.

Henryk Walczewski: Prawo Sfinksa

Dlaczego prokonsumenckie podejście sądów nie zapewnia ochrony przewidzianej w Dyrektywie 93/13.

Znęcanie się nad zwierzęciem

Jak przybliżył Trybunał Konstytucyjny w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. DzU z 2022 r., poz. 572 z późn. zm., dalej jako u.o.z.), podkreśla się, że zwierzę jako istota żyjąca i zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą.

Aneta Łazarska: SN nie powinien zaskakiwać obywateli

Procedura wydawania orzeczeń w doniosłych sprawach bez ich jednoczesnego pełnego pisemnego uzasadnienia jest zaprzeczeniem gwarancji rzetelnego procesu

Nowi asesorzy sądowi i czekające ich wyzwania

Latem przybędzie nam na salach rozpraw ponad 170 nowych asesorów

Małoletni pod ochroną kodeksu wykroczeń

W przestrzeni prawnokarnej funkcjonują przepisy, których zadaniem jest przeciwdziałanie niepożądanym i bardzo szkodliwym zachowaniom wobec najmłodszych.

Tomasz Pietryga: Przed wyborami socjal zamiast sprawiedliwości

Czy przed wyborami problemy sądownictwa staną się tematem tabu?

Sędzia: Dziecko to nie procedura. Trzeba chronić dobro małoletniego, nie procedury

Trzeba odejść od zbytniego formalizmu prawnego, bo on gubi funkcję ochronną prawa – mówi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sędzia SO w Łodzi.

Delegacje sędziów na czas pełnienia funkcji

Orzeczników musi być więcej, aby sądy mogły opanowywać rosnący wpływ spraw.

Marek Domagalski: Śmierć Kamila każe pytać o priorytety w sądach i państwie

Niezbędny jest publiczny raport o działaniach i ewentualnie zaniedbaniach służb i placówek poprzedzających tragedię chłopca pobitego przez ojczyma, ale także priorytetach w działaniu organów ścigania i sądów.

Pociechy pod większą ochroną

Rodzice z dziećmi powinni zachowywać szczególną uwagę, jakby wyprzedzali inny pojazd.

Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia w orzecznictwie sądów

Umieszczenie czynu zabronionego, sprowadzającego się do drażnienia lub płoszenia zwierzęcia, w kodeksie wykroczeń, a także ocena surowości/braku surowości sankcji karnych może wywoływać rozbieżne opinie.

Henryk Walczewski: O prawie Alicji i równaniu sprawiedliwości dla frankowiczów

Prowadzenie indywidualnego sporu z bankiem nie stanowi ochrony prawnej konsumenta. Jest to dochodzenie osobistych roszczeń wynikających z przepisów.

Solidarność sędziów – fikcja czy rzeczywistość?

Zmian, które nastąpiły w sądach, nie da się odwrócić jedną ustawą, a wybranych sędziów „unieważnić”.

Prokurator to nie śledczy, czyli skąd się wzięła prokuratura

Polski wymiar sprawiedliwości nie został zbudowany na wzorcach rosyjskich (choć długo pod ich wpływem pozostawał), ale czerpie z łacińskiej kultury prawnej.

Przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli na co uważać żeby nie dać się oszukać

Przedmiotem ochrony jest ład publiczny rozumiany jako brak podważania zaufania społecznego.

Wojciech Tumidalski: Wrócą stare problemy

Sądy, szczególnie odwoławcze, powinny orzekać kolegialnie. Przywrócenie tej zasady przypomni jednak o dawnych kłopotach z orzekaniem z nowymi sędziami.

Sędzia Ferek: Nowe sposoby dokuczania

Na naszych rządzących działa tylko zasada „money talks” – mówi Maciej Ferek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, odwieszony po 522 dniach.