Sądy i Prokuratura

Tomasz Pietryga: Nie ma klimatu na nową wojnę o sądy

Propozycje Zbigniewa Ziobry reformowania sądownictwa zupełnie abstrahują od sytuacji, w której znalazła się Polska.

Aleksandra Rutkowska: Różne oceny przewlekłości

Ograniczenie nadmiernej długości postępowania prowadzi często do groteskowych sytuacji.

Henryk Walczewski: Co jest za zakrętem - przedawnienie zwrotu kredytu

Konsumenci powinni rozważyć i oszacować, jakie roszczenia banku wywoła uwzględnienie ich pozwu o nieważność umowy kredytowej.

Arkadiusz Turczyn: Pomoc rodzinie ze strony państwa

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych (art. 71 ust. 1 Konstytucji RP).

Aneta Łazarska: Spłaszczenie sądów

Czy nie jest to w istocie zmiana pozorna, która ma na celu jedynie zmiany kadrowe?

Andrzej Zorski: Sprawiedliwie nie oznacza po równo

Dlaczego wynagrodzenie za korzystanie z kapitału to mit. Polemika z sędzią Henrykiem Walczewskim

Piotr Kosmaty: Za fałszywy alarm należy surowo karać

Wszczynanie nieprawdziwych alertów ma bardzo poważne konsekwencje społeczne, ekonomiczne, zaburza też organizację oraz funkcjonowanie organów państwowych.

Tomasz Pietryga: Sprawa prof. Gersdorf. Krótka refleksja

Sprawa śmiertelnego wypadku, w którego pobliżu znalazła się prof. Małgorzata Gersdorf, pokazuje brutalność debaty o sądach, która toczy się w Polsce, oraz bezwzględność mediów społecznościowych.

Krystian Markiewicz: SN zostanie oczyszczony z polityków w togach

Jesteśmy otwarci na dialog z każdym, kto chce na poważnie wdrożyć zmiany z korzyścią dla Polaków – mówi sędzia Krystian Markiewicz, prezes SSP Iustitia.

Ryszard Sadlik: Odwołanie od podziału czynności

Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym czasie.

Marek Domagalski: Ograniczona prywatność sędziego

Sędzia, zwłaszcza znany, który znajdzie się w trudnej sytuacji w nawale pytań prasy, powinien na nie odpowiadać. Nie sztuka być osobistością, gdy wszystko idzie gładko, zresztą nie o sztukę tu chodzi, ale o obowiązki.

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (2)

Niezrozumiałe jest, dlaczego niektóre areszty nadal rejestrują widzenia obrońców z ich klientami.

Henryk Walczewski: Prawo Kalego nie obowiązuje (2)

Roszczenia banków po unieważnieniu umowy kredytu walutowego.

Arkadiusz Turczyn: Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop w prawie pracy oznacza usprawiedliwiony okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy o określonym przeznaczeniu (wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II PK 298/11, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami, z odwołaniem się do wyroku SN z 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88, LEX nr 55402). Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy (uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, zob. też wyrok SN z 9 grudnia 2003 r., I PK 71/03, LEX nr 1633148).

Wyrzuceni za poparcie

Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Szczecinie wyklucza kolejnych członków.

Aneta Łazarska: Elektroniczny asystent w sądzie

Okres pandemii przyczynił się znacząco do upowszechniania i wdrażania nowych technologii.

Magdalena Sroka-Barwińska: Odpowiedzialność karna za uprowadzenie rodzicielskie

Rodzice, którzy zabierają dziecko bez zgody drugiego rodzica, nie powinni pozostawać bezkarni.

Piotr Kosmaty: Opinia biegłego nie może budzić wątpliwości

Opiniowanie psychiatryczne nie jest diagnozowaniem stanu zdrowia, ale oceną poczytalności sprawcy

KRS w obronie sędziego

Sąd orzekł wobec Macieja Nawackiego karę 15 tys. zł grzywny z opcją zamiany jej na 15 dni pozbawienia wolności.