Przedsiębiorcy już wkrótce mogą odczuć brak pracowników z Ukrainy Prawo pracy

Przedsiębiorcy już wkrótce mogą odczuć brak pracowników z Ukrainy

Ukraińcy, którzy nie widzieli w pierwszych miesiącach tego roku tak dużego wyboru ofert zatrudnienia jak wcześniej, gdy nasza gospodarka miała się lepiej, zaczęli szukać pracy gdzie indziej, zwłaszcza w Europie zachodniej i Kanadzie.

Czy piosenka może być reklamą – rzecz o wyrobach tytoniowych w mediach

Ustawy mają w założeniu chronić odbiorców mediów przed niepożądanymi skutkami kontaktu z treściami promującymi produkty, od których mogą oni się potencjalnie uzależnić. Stosowanie tych przepisów w praktyce nie jest jednak proste.

Różne formy układu z wierzycielami w ramach restrukturyzacji

Dłużnik może zaproponować wierzycielom różnorodne formy zaspokojenia zobowiązań, dostosowane do jego indywidualnej sytuacji i możliwości. Może być to m.in. redukcja wysokości zobowiązań połączona z rozłożeniem na raty zapłaty pozostałej części, czy też konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.

Różne źródła wynagrodzenia członka zarządu spółki z o.o.

Zasady wynagradzania członka zarządu zależą od jego sytuacji prawnej – spółka może z nim zawrzeć umowę o pracę lub nie. W obu jednak wypadkach jego wynagrodzenie podlega oskładkowaniu.

Jak zarejestrować fundację rodzinną?

Wniosek o zarejestrowanie fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych, w formie papierowej na formularzu, składa się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Otwarcie walnego zgromadzenia – jak uniknąć nieprawidłowości

Błędy poczynione na początku walnego zgromadzenia mogą prowadzić do nieważności uchwał lub narazić członków organów na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Fiskus nie weźmie CIT od spółki, która pozbyła się auta

Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu wspólnikom nie powoduje powstania przychodu.

Podatek cukrowy: fiskus nie może wymagać od e-sklepów niemożliwego

Market online, który zastrzega, że nie handluje hurtowo i zakazuje odsprzedaży swoich towarów, nie zapłaci podatku cukrowego od napoju sprzedanego przez internet przedsiębiorcy na fakturę.

Speckomisja z Lex Tusk może dowolnie kontrolować przedsiębiorców

Ustawa pozwoli na nieograniczone prześwietlanie firm. Może posłużyć do osobistych porachunków.

Bliżej kaucji za butelki i puszki. Ale czy nie za późno?

Projekt ustawy kaucyjnej w końcu trafi do Sejmu, ale może być za późno, aby biznes mógł uniknąć gigantycznych kar.

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika stanowi dobrą alternatywę jej dokapitalizowania dla pożyczek lub kredytów uzyskiwanych od różnego rodzaju instytucji finansowych. Warto zatem poznać skutki podatkowe, jakie powoduje taka transakcja, zarówno po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Sąd: Subiektywne odczucia klienta nie wpływają na kwalifikację

Na potrzeby daniny od sprzedaży detalicznej ustawodawca stworzył fikcję prawną. I za każdym razem, gdy w ramach jednej transakcji dochodzi do sprzedaży towarów i usług, które nie zostaną odrębnie zaewidencjonowane, to cała stanowi sprzedaż towarów.

Sąd: Niejasna regulacja nie może szkodzić podatnikowi

Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach.

Kiedy odpisy na fundusz utworzony na cele inwestycyjne są kosztem

Jednym z warunków utworzenia funduszu na cele inwestycyjne, na którego rzecz wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie go z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym został on utworzony. Nie chodzi o jakikolwiek zysk, lecz o ten osiągnięty w określonym przedziale czasowym, tj. w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, podatkowy, w którym fundusz został utworzony.

Spór o stawkę VAT od sprzedaży ciastek na wynos

Stawka podatku od towarów i usług zależy od tego, czy przedsiębiorca sprzedaje towar gotowy, czy świadczy usługę wyżywienia.

Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Jeśli zawarta umowa może być zakwalifikowana jako wieloelementowa, to w myśl standardu istnieje konieczność odrębnej analizy każdej pozycji zawartej w umowie w celu jej odrębnego rozważenia pod kątem rozpoznania rodzaju przychodu oraz momentu ujęcia w księgach.

Konsekwencje zapłaty należności na rachunek spoza białej listy

Czy zawsze, kiedy podatnik nie zapłaci swojemu kontrahentowi na rachunek płatniczy znajdujący się na białej liście podatników VAT będzie ponosił negatywne konsekwencje? Jakie zasady mają zastosowanie w przypadku tzw. CIT estońskiego?

Kiedy fiskus wszczął kontrolę – na co uważać, o czym pamiętać

Niejasne przepisy podatkowe oraz bezmiar obowiązków o charakterze sprawozdawczym sprawiają, że myśl o kontroli podatkowej spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Tymczasem właściwe przygotowanie pozwala na spokojne przejście przez ten proces oraz minimalizuje ryzyko zakwestionowania rozliczeń.

Nie każdy producent poniesie podatek cukrowy od energetyków

Producent objętego opłatą cukrową napoju, który trafia do zamawiającej go firmy za pośrednictwem dystrybutora związanego umownym zakazem sprzedawania tego konkretnego towaru detalicznie, nie ma obowiązku zapłaty daniny.