Finanse

Nadpłaty za niemieckie autostrady: Nawet tysiące euro do odzyskania

Pierwsze kwoty nadpłaty za przejazd niemieckimi autostradami są już wypłacane. Pozostali przedsiębiorcy muszą poczekać. Wszystko zależy od tego, w których latach doszło do nadpłaty.

Nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego – jakie konsekwencje?

Kształtowanie komunikacji dotyczącej produktu jest procesem wymagającym dużej ostrożności. Omyłki w oznakowaniu mogą skutkować uznaniem, że etykieta wprowadza w błąd lub nawet, że środek spożywczy został zafałszowany.

Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?

Ustępujący członek zarządu powinien zweryfikować czy istnieją zobowiązania spółki, których płatność pozostaje zagrożona. Złożenie oświadczenia o rezygnacji nie zwalnia go z odpowiedzialności za wydarzenia w spółce, które rozpoczęły się w trakcie trwania jego kadencji.

Odszkodowanie za naruszenie prywatności w internecie

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych, stanowi coraz częstszą przyczynę dochodzenia zadośćuczynienia na drodze sądowej. Warunkiem do wystąpienia z takim roszczeniem jest doznanie przez osobę uprawnioną szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Do skonsumowania preferencji w spadku wystarczyła własna firma

Ulga uczniowska nie jest prawem niemajątkowym, tylko majątkowym. Fiskus nie może więc uznać, że przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego na własny rachunek działalności spadkodawcy.

Istotne zmiany w ustawie sankcyjnej

Przepisy regulujące polski reżim sankcyjny wobec Rosji doczekały się nowelizacji. I chociaż jest ona kierunkowo właściwa, zawiera szereg kontrowersyjnych pod względem prawnym rozwiązań, takich jak tymczasowy zarząd przymusowy lub przejęcie majątku za odszkodowaniem. Jakie powinny być zatem sankcje, aby spełniały swoją rolę?

Opóźniona zapłata a wzrost cen po wybuchu wojny w Ukrainie

Jeśli dłużnik dokonuje zapłaty po terminie, w czasach wysokich wzrostów cen, wierzyciel może wystąpić z roszczeniem o zapłatę „dodatkowej kwoty”. Najlepszym rozwiązaniem byłoby polubowne załatwienie sprawy. W przeciwnym razie wierzycielowi pozostanie dochodzenie należności na drodze sądowej.

Dotacje na inwestycje wykorzystujące efektywniej energię

W ostatnim czasie przedsiębiorcy mogą pozyskiwać dotacje na inwestycje w wysokosprawną kogenerację. Dzięki nim możliwa jest długoterminowa redukcja kosztów funkcjonowania firmy, przy równoczesnym rozwoju „zielonej” działalności przedsiębiorstwa.

Sankcje nie wykluczają kosztów podatkowych

Skarbówka potwierdza, że nie ma zakazu rozliczania transakcji przeprowadzonych z firmami, które znalazły się na liście podmiotów wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

Ceny prądu dobijają małe i średnie firmy. Ratunek to ułatwienia i ulgi podatkowe

Inwestycje w wiatraki czy fotowoltaikę mogłyby uchronić mały i średni biznes przed falą bankructw.

Pracodawca nie przekaże nagrody z niższym podatkiem

Wartość nagrody wygranej w konkursie dla pracowników należy doliczyć do pozostałego wynagrodzenia i opodatkować według stawek 12 i 32 proc. Pracownikowi nie przysługuje 10 proc. ryczałtu od nagród.

Nie zweryfikowali komu powierzają dane, zapłacą karę od UODO

2,5 tys. zł kary administracyjnej ma zapłacić Sułkowicki Ośrodek Kultury za to, że powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi, którego nie zweryfikował i z którym nie zawarł umowy na piśmie.

Wyzysk – co się zmieniło i jak to będzie wyglądać w praktyce?

Od dnia 30 czerwca 2022 roku możliwość skorzystania z ochrony jaką daje przepis dotyczący wyzysku stała się dostępna dla większej ilości osób przez dłuższy czas. Mimo stosunkowo częstych zmian kodeksu cywilnego brzmienie tego przepisu uległo zmianie dopiero po raz pierwszy od roku 1964.

Sąd: działania dla bonusu to nie reprezentacja

Wydatki na akcję marketingową i udział klientów w szkoleniu z bezpiecznej jazdy dla uzyskania premii jakościowej mogą być kosztem podatkowym.

Informatyk rozliczy w kosztach wydatki na licencję pilota

Jeśli chcesz w przyszłości zarabiać na usługach transportu lotniczego, możesz rozliczyć w firmie opłaty za zdobycie uprawnień do latania samolotem.

Ochrona danych dziurawa jak szwajcarski ser

Szkolenia w firmach to fikcja. Mało kto wie, co robić, gdy wyciekną ważne informacje.

CV w szufladzie nawet przez trzy lata

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Na wypadek zarzutu o dyskryminację.

W walce z Covid firmy są zdane na siebie i kodeks pracy

Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem, nie przywrócono wymogu noszenia maseczek w zakładach pracy. Pracodawcy mogą jednak wprowadzić własne nakazy i zakazy na podstawie obowiązujących przepisów.

Przy przejęciu pracodawcy liczą się fakty, a nie wola stron

Jeśli placówka, w której jest zatrudniony pracownik, przechodzi pod władanie innego podmiotu, staje się on jego pracodawcą. Nie ma znaczenia wiedza stron, że następuje przejęcie zakładu pracy lub jego części.