Naczelny Sąd Administracyjny Podatki

NSA wydał ważny wyrok ws. 50-proc. kosztów autorskich

Tylko jednoznaczne wyliczenie faktycznej wartości honorarium za wykonaną przez pracownika pracę twórczą pozwala zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Biznes może już przejść z ryczałtu na skalę

Przedsiębiorca, który chce zmienić formę rozliczeń, musi uwzględnić w kalkulacjach wysokość podatku, kosztów oraz składki zdrowotnej.

Oddział jest podatnikiem VAT

Czynności wykonywane między centralą będącą członkiem grupy VAT a jej oddziałem w Polsce są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zamiana kryptowalut nie podlega PIT

Zamiana jednej kryptowaluty na inną jest transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym. Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży (wymiany) waluty wirtualnej za tradycyjną.

Ryczałtowcy i liniowcy odliczą część składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaoszczędzą maksymalnie 1653 zł rocznie. Korzyść dla rozliczających ryczałt wyniesie średnio kilkaset złotych.

Kiedy powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Dla zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarcza posiadanie w Polsce struktury charakteryzującej się wystarczającą stałością. Ważne, aby struktura ta, w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, umożliwiała odbiór i wykorzystywanie nabywanych usług na własne potrzeby tego stałego miejsca. Dodatkowo, to samo zaplecze personalne i techniczne nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i odbioru tych samych usług.

Połączenie kasy online z terminalem oraz grupy VAT odroczone

Przepisy Polskiego Ładu nałożyły na przedsiębiorców stosujących terminale płatnicze oraz kasy rejestrujące online obowiązek zapewnienia współpracy tych urządzeń od 1 lipca br. Został on jednak przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Mniej zarabiający oddają mniej fiskusowi

Obciążenia podatkowo- składkowe minimalnego wynagrodzenia spadły w ciągu siedmiu lat o blisko 5 pkt proc. – poinformował w sobotę na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

W końcu wiadomo co robić z nienależnymi wpłatami do PPK

Wpłaty PPK przekazane do instytucji finansowej, które okazały się nienależne, będą zwracane temu, kto je sfinansował, nawet jeśli za wpłaty te zostały już nabyte np. jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Ostatnia nowelizacja ustawy o PPK uregulowała zasady postępowania instytucji finansowej w takich sytuacjach. Nowe regulacje zaczną jednak obowiązywać dopiero 21 listopada br.

Sąd Najwyższy wyjaśnia kruczki odwoławcze w upadłości

Na postanowienie sądu upadłościowego o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego komisarza nie przysługuje zażalenie, a wniesione sąd odrzuca w składzie trzech sędziów.

Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć w czasie naszej kontroli – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Bieg przedawnienia w podatkach: Zarzut dla pozoru nie kupi czasu

Pozbawione mocy procesowej wszczęcie dochodzenia karnego nie ma wpływu na bieg przedawnienia w podatkach.

Marek Isański: Czemu ciągle nie ma nowej Ordynacji podatkowej?

Państwo funkcjonuje jedynie dzięki wpływom z podatków. Podatki to daniny wynikające z ustaw. Fundamentem systemu podatkowego jest Ordynacja podatkowa, która określa prawa i obowiązki stron tego postępowania.

Od 1 lipca rewolucja podatkowa 2.0

Zmiany w PIT będą korzystne, ale przez najbliższe tygodnie pracowników i przedsiębiorców czeka wielkie zamieszanie.

Pokaż dłużniku swój majątek

W dobie licznych bezskutecznych egzekucji komorniczych, wierzyciele wciąż zapominają lub świadomie rezygnują z dodatkowej możliwości ustalenia stanu majątkowego oraz źródeł dochodu dłużnika. Tymczasem aktywność wierzyciela może istotnie zwiększyć powodzenie windykacji.

Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – nowe kompetencje rad nadzorczych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 r. wprowadza szereg istotnych zmian z zakresu corporate governance. Mają one wzmocnić znaczenie rad nadzorczych i usprawnić bieżący nadzór w spółkach kapitałowych.

Jakie sankcje za nierozliczenie dotacji oświatowej?

Osoba prowadząca przedszkole może ponieść odpowiedzialność za brak rozliczenia rocznego dotacji. Może to być m.in. kara pieniężna o znacznej wysokości.

Powszechne wakacje kredytowe a prawa nabyte kredytodawców

Trudno znaleźć uzasadnienie dla ingerencji ustawodawczej w przypadku, gdy pomimo wzrostu wysokości rat dany kredytobiorca jest nadal w stanie bez większych problemów obsługiwać kredyt hipoteczny o zmiennej stopie oprocentowania.

Od 1 lipca Polski Ład 2.0. Oto 10 najważniejszych zmian

Obniżka PIT do 12 proc., nowe zasady liczenia pensji, przejście z ryczałtu na skalę – rusza kolejna reforma podatkowa. Choć korzystna dla podatników, na początku będą też niemiłe niespodzianki.