Podatki

Pakiet paliwowy łagodniejszy

Od miesiąca obowiązują zmienione terminy płatności podatku od paliw z UE. Czy system się rozszczelni?

Podatki

Zaliczki na PIT liczone dwa razy

Skarbówka ustępuje w sprawie składki zdrowotnej od towarów

Przedsiębiorca nie zapłaci gigantycznej daniny przy sprzedaży zapasów z zeszłego roku.

Xawery Konarski: Dane osobowe internautów to waluta XXI wieku

Profil osoby wchodzącej na stronę w internecie jest na aukcji trwającej milisekundy sprzedawany reklamodawcy, który dał najwyższą stawkę – mówi Xawery Konarski, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Granty rządowe wspierające inwestycje

Przedsiębiorcy poszukujący wsparcia i planujący rozpoczęcie inwestycji w I i II kwartale 2022 roku mogą zwrócić się w stronę dostępnych programów finansowanych ze środków krajowych.

Maksymalna wysokości wydatków kwalifikowanych - ograniczenia

Od 31 grudnia podstawą wyliczenia przysługującej pomocy publicznej w przypadku przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu jest jedna wartość zadeklarowanych kosztów kwalifikowanych. W nowych decyzjach o wsparciu widnieć będzie wyłącznie kwota kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji a wszelkie poniesione koszty, przewyższające ją nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu zwolnienia z podatku dochodowego, niezależnie od przyczyny przekroczenia pierwotnie zadeklarowanej kwoty.

Interes beneficjenta musi być zgodny z interesem Unii

Środki unijne wspierają polską przedsiębiorczość już od wielu lat. Jednak w morzu potrzeb z nie uda się zaspokoić interesów wszystkich beneficjentów. Jedną z przyczyn jest to, że interes finansowy beneficjenta może zostać uwzględniony tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się interesom finansowym Wspólnot Europejskich.

Według fiskusa członkom zarządu przyda się kurs na pilota

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na zdobycie uprawnień do pilotowania samolotu przez jej przedstawicieli.

Obowiązki członków zarządu – perspektywa polska i angielska

Czy członkowie zarządu w polskich i angielskich niepublicznych spółkach kapitałowych mają jakieś konkretnie sformułowane obowiązki? Czy prawo nakłada na nich jasne zobowiązania w zakresie standardu działania jako piastunów organów korporacyjnych? Na te pytania nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi.

Wodorowa ofensywa. Zmiany ważne dla transportu

Resort klimatu i środowiska zapowiada na 2022 r. uchwalenie tzw. konstytucji wodorowej, w tym ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych, a także szeregu rozporządzeń wykonawczych. Jednym z głównych obszarów zainteresowania ma być sektor transportu, w którym technologie wodorowe powinny zostać wdrożone w najbliższej perspektywie czasowej. Część regulacji istotnych dla tego sektora już obowiązuje.

Najczęstsze typy przestępstw, których można dopuścić się nieumyślnie

Zdarza się, że członkowie zarządu spółki kapitałowej lub inne osoby odpowiedzialne w spółce popełniają przestępstwo, mimo że nie miały takiego zamiaru. Jaka i na jakiej podstawie grozi im odpowiedzialność? Jak mogą jej uniknąć lub ją zminimalizować?

Jakie zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

W dniu 31 października 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadziły one szereg zmian dotyczących kategorii podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz zakresu zgłaszanych informacji i sankcji za brak ich zgłoszenia.

Direct billing – działania regulatora i pomysły na przyszłość

Umożliwienie przez dostawcę usług telekomunikacyjnych dokonywania płatności za aktywowane w jego sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku, będzie wymagało wyraźnej zgody abonenta.

Wkrótce projekt deregulacji. Zmiany m.in. w prawie podatkowym

Pracodawcy RP piętnują rządzących za komplikowanie prawa gospodarczego. Sejmowa komisja szykuje jednak szeroko zakrojone działania upraszczające.

Sąd: spółka odpowiada za swoich kierowców, którzy przeładowywali odpady

Kierowcy własnoręcznie przeładowywali zakaźne odpady medyczne, co w warunkach pandemii mogło wywołać daleko idące skutki.

Polski Ład PiS: „bogacze” na etacie zarobią mniej

Po zmianie przepisów stracą pracownicy o przychodach powyżej 12 800 zł brutto miesięcznie.

Polski Ład: nowe ulgi promują pracę i rodzinę

Na podatku mogą oszczędzić seniorzy, rodziny wielodzietne czy wracający do Polski.

Polski Ład PiS: samozatrudnieni dostaną po kieszeni

Zarobki z B2B spadną głównie przez nowe zasady liczenia składki zdrowotnej.

Polski Ład: korzyści i straty dla pracujących

Nie minął nawet miesiąc od wejścia w życie rewolucji podatkowej, a już spełniły się najczarniejsze scenariusze ekspertów. Wypłaty styczniowych pensji okazały się niższe, w tym także dla osób, które na Polskim Ładzie miały tylko zyskać.

Mały ZUS+ liczymy bez ulg

Preferencyjne składki obliczamy od dochodu 
z zeszłego roku. Nie można go pomniejszyć o żadne odliczenia.