Podatki

Firmowe mieszkanie bez podwójnej podatkowej korzyści

Przedsiębiorca nadal będzie mógł uniknąć PIT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego używanego w biznesie. Ale nie odliczy już kosztów jego zakupu.

Licytacje nieruchomości będą w sieci

Na e-egzekucji zyskają wszyscy: sądy, wierzyciele i dłużnicy, ale ci ostatni powinni uważać. E-licytacja nie spowoduje zwiększenia wydatków związanych z postępowaniem – mówi Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Co oznacza pakiet „Fit for 55” dla Polski

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Czy słowa polskiego geografa Floriana Plita są wciąż aktualne?

Sejmowa komisja daje wyższe rekompensaty za stan wyjątkowy

Przedsiębiorcy z pogranicza białoruskiego mają szansę na 80-procentowe rekompensaty za straty spowodowane stanem wyjątkowym. To więcej, niż pierwotnie proponował rząd.

Spór o męski uniform dla transpłciowej kobiety. RPO: oddalić skargę Ziobry

Osoba transpłciowa, przyjęta do pracy w firmie ochroniarskiej, odmówiła pracy w męskim uniformie, gdyż czuje się kobietą. Sąd przyznał jej rację, ale Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku. Jej oddalenia domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tworzenie zatorów płatniczych czynem nieuczciwej konkurencji

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Poszkodowanym przedsiębiorcom przysługuje szereg roszczeń, z którymi mogą wystąpić przed sąd cywilny.

Kontrola inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy planujący ekspansję na rynek amerykański? Jakie inwestycje podlegają kontroli Komisji do spraw Inwestycji Zagranicznych? Czy istnieją wyjątki od obowiązkowych zgłoszeń? – na m.in. te pytania odpowiadają prawnicy z Kancelarii Baker McKenzie.

Brak informacji o przeszłości może drogo kosztować wykonawcę

Nie wolno pomijać faktu wykluczenia z innych postępowań, jeśli tożsame przesłanki wykluczenia występują w dokumentach zamówienia w kolejnych postępowaniach.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 – co się zmieniło?

1 lipca 2021 r. weszły w życie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 29 marca 2021 r. Co to oznacza dla spółek giełdowych, jakie są najważniejsze zmiany?

Kary dla przedsiębiorców z branży odpadowej

23 września wejdzie w życie nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Wprowadza ona liczne zmiany, w tym dotyczące sankcji za niedozwolone działania bądź zaniechania.

Czy wierzyciel naruszył dobra osobiste przedsiębiorcy – dłużnika?

Działań wierzycieli, którzy podejmują określone czynności w granicach prawa, nie można oceniać jako bezprawnych. Jest to ich prawo, które mogą realizować, by dążyć do odzyskania wierzytelności.

Nowelizacja K.S.H.: co się zmieni w prawie spółek?

Rada nadzorcza będzie mogła badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji jej stanu majątku oraz żądać m.in. od zarządu i prokurentów sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki.

Ekwiwalent dla pracownika na prąd i internet bez podatku

Ryczałtowa wypłata za prąd i internet nie jest przychodem pracownika, który zdalnie wykonuje swoje zadania z domu.

Pracujesz zdalnie dla firmy z Chin, sam płać zaliczki

Polak wykonujący pracę online dla zagranicznego podmiotu musi sam wpłacać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy.

Marek Kobylański: Ryby na zwolnieniu

Tym razem mamy rzadki przykład projektu ustawy, który jest zgodny z interesem zarówno przedsiębiorców, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Łatwiej będzie stracić zasiłek za pracę w czasie zwolnienia

Pracownicy i mikroprzedsiębiorcy na L4 powinni liczyć się ze skuteczniejszymi kontrolami ZUS.

Co dalej z pomocą dla przedsiębiorców z terenów stanu wyjątkowego

Nawet gospodarstwa agroturystyczne, które nie prowadzą księgowości, mają szansę na rekompensaty za brak turystów w stanie wyjątkowym.

Trwająca umowa o pracę a emerytura pomostowa

Jednym z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy najpóźniej w dniu wydania decyzji przez ZUS. Jednak wyjątkowo sąd przyzna świadczenie, mimo późniejszego zakończenia umowy.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.