Prawo pracy

Urlop adopcyjny na nowych zasadach

Od 1 lutego rodzice adopcyjni i zastępczy będą mogli korzystać z urlopów według korzystniejszych reguł. Wolne od pracy będzie przysługiwało także na starsze dzieci – nawet do ukończenia 14 lat.

Prawo pracy

Tworząc regulamin pracy zdalnej warto wyjść poza minimum

Home office nie tylko za porozumieniem

Jedną z podstaw wprowadzenia pracy zdalnej ma być polecenie pracodawcy. Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego może to być podstawowa forma kierowania do pracy z domu.

Sam wyrok o przywróceniu do pracy nie uprawnia do zaległej wypłaty

Wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy to świadczenie warunkowe. Aby nabyć do niego prawo, pracownik musi w odpowiednim terminie zgłosić gotowość do podjęcia pracy u byłego pracodawcy.

Podstawa wpłat do PPK nie podlega limitom

Pracodawca ma obowiązek naliczać wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy za uczestnika również po przekroczeniu tzw. 30-krotności, gdy nie opłaca już za niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Mały ZUS plus sposobem na oszczędności

Przedsiębiorca, którego przychód w 2022 r. nie przekroczył 120 tys. zł, może w tym roku opłacać składki od podstawy niższej niż standardowa. Taki zamiar musi zgłosić w ZUS do 31 stycznia br.

W styczniu dwie stawki kilometrówki

Pracownikowi, który złoży oświadczenie do rozliczenia kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych po 16 stycznia, należy się wyższa kwota zwrotu.

Nakaz dmuchania w alkomat pracodawca będzie musiał uzasadnić

Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i współpracowników, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia im ochrony życia i zdrowia albo do ochrony mienia.

Dostęp do pełnych danych pracowników dopiero po transferze

Uzyskanie informacji o osobach zatrudnionych może być kluczowe, gdy np. podmiot, który chce przejąć firmę, potrzebuje konkretnych specjalistów. Ale jeśli taki cel przetwarzania trudno uchwycić, przed udostępnieniem dokumentacji należy ją zanonimizować.

Zasady home office jeszcze bez zmian

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca. W oczekiwaniu na nowelizację kodeksu pracy pracodawcy nadal mogą polecać pracę zdalną na podstawie przepisów specustawy, aby zapobiegać zakażeniom Covid-19.

Uszkodzone dłonie chorobą zawodową

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z najczęstszych chorób związanych z pracą biurową. Jeśli powstanie przez zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP, pracownik może wystąpić wobec niego z roszczeniami cywilnymi.

Nowe zasady pracy z domu najpóźniej w kwietniu

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej wejdzie w życie po dwóch miesiącach od publikacji. Aby pracownicy mogli nadal pracować z domu, pracodawca będzie musiał wdrożyć nowe rozwiązania.

Zwrot zasiłku nawet za podpisy na fakturze

Niedopuszczalne jest pobieranie świadczeń chorobowych, połączone z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia, przez osobę, która uzyskuje dochody z kontynuowanej działalności. Nawet gdyby w istotny sposób nie obciążały jej organizmu.

Wymiar składek to skutek ustalenia ubezpieczeń

Jeśli przedsiębiorca nie odwoła się od decyzji ZUS ustalającej okres, w jakim objęty był ubezpieczeniami, nie będzie mógł skutecznie podważyć decyzji wymierzającej za ten czas składki.

Konsument pod większą ochroną

Przedsiębiorca odpowiada za brak zgodności towaru istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Na rozpatrzenie reklamacji ma obecnie 14, a nie 30 dni.

Trzeźwość pod kontrolą szefa

Pracodawca będzie mógł sprawdzić pracownika i zleceniobiorcę nie tylko pod kątem spożycia alkoholu, ale też zażycia substancji działających podobnie.

Etaty nie wygasają z powodu śmierci prezesa

Stosunki pracy nie wygasają, gdy umrze wspólnik czy akcjonariusz spółki handlowej. Nawet gdy posiadał wszystkie udziały lub akcje. Może to jednak prowadzić do rozwiązania spółki, co pociągnie za sobą rozwiązanie umów o pracę.

Szef nie narzuci swobodnie wyglądu

Określając zasady ubioru w zakładzie pracy pracodawca może określić pewne wymogi co do całości wizerunku podwładnych. Powinien jednak uważać, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.

Praca zdalna świadczona z zagranicy to ryzyko dla pracodawcy

Obecnie tylko wewnątrzzakładowe przepisy mogą zobowiązywać pracownika do informowania o wykonywaniu pracy zdalnej poza domem, także z innego kraju. A może to pociągać za sobą negatywne konsekwencje finansowe.

Z byłym pracownikiem lepiej nie zawierać zlecenia

Zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną bywa ryzykowna. Bardzo istotny jest nowy zakres czynności. Ale i tak w razie sporu pracodawca będzie miał małe szanse na wygraną.