Urzędnicy

Szukanie oszczędności w urzędach a prawo pracy. O czym pracodawcy muszą pamiętać?

Urzędy robią wszystko, aby zmniejszyć zużycie prądu. Muszą jednak uważać, żeby przy okazji nie naruszyć prawa.

Ewa Szadkowska: Lekarzu, zdyscyplinuj się sam

Szczątkowa liczba lekarskich dyscyplinarek w Sądzie Najwyższym pokazuje, że albo polscy medycy są tak świetni, albo system badania ich wpadek jest tak kiepski.

Jak samorządy powinny reagować na zgłoszenia zewnętrzne

Nadal nie jest jasne jak jednostki samorządu terytorialnego powinny reagować na zgłoszenia zewnętrzne zawierające informacje o możliwości popełnienia przestępstwa.

Decyzja administracyjna – co to jest

Decyzje administracyjne są podstawowym elementem obrotu prawnego. Zgodnie z zasadami budowania zaufania do organów administracji publicznej i informowania stron należy zwracać uwagę na przejrzystość, klarowność oraz  celowość formułowania decyzji w języku prostym i zrozumiałym dla obywatela.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych

Zasadą jest, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych może odbywać się tylko i wyłącznie na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone – wynika z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Wyłączenie pracownika lub organu ze sprawy

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera mechanizmy wyłączenia pracownika i organu od prowadzenia sprawy administracyjnej. Może to wynikać z przyczyn osobistych, podległości służbowej lub innych. Obowiązek wyłączenia się od prowadzenia sprawy może wynikać z mocy ustawy albo powstania wątpliwości co do bezstronności pracownika lub organu.

Nauczyciele zarobią więcej. Wiadomo już o ile

Płace w oświacie wzrosną o 7,8 proc. Podwyżki mają obowiązywać z mocą od początku roku.

622 osoby zatrudnione w Centrum e-Zdrowia zarobią więcej

Ministerstwo dostosowuje wynagrodzenia w budżetówce do płacy minimalnej.

Jednakowa płaca dla pielęgniarek. Wykształcenie nie ma znaczenia

Pielęgniarki po liceum nie mogą być dyskryminowane. Powinny zarabiać tak samo jak te ze specjalizacją i wyższym wykształceniem, jeśli mają takie same obowiązki.

NFZ: szpitalom opłaci się szybszy wypis

Od lutego 2023 r. za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, lecznica otrzyma z NFZ ok. 50 proc. pełnej stawki za hospitalizację, w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć, co 17 proc. - tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100 proc.

Trudniejsza matura, to większe wynagrodzenie dla sprawdzających

Na sprawdzenie tegorocznego egzaminu dojrzałości polonista potrzebuje dwa razy więcej czasu. Dostanie 10 zł więcej.

Policjanci zatrzymani za kradzież koksu o wartości 300 zł

Śląscy policjanci zostali zatrzymani podczas dokonywania kradzieży koksu, poinformowało rmf24.pl. Rozpoczęto wobec nich wewnętrzne postępowanie.

Dla kogo prawo do złożenia skargi administracyjnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skargę można złożyć do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Lekarze: Rekompensata dla pacjenta źle pomyślana

System kompensacji szkód medycznych nie odciąży sądów ani prokuratur – alarmują organizacje zrzeszające lekarzy.

Trzeba jasno wskazać, ile było pracy przy ściąganiu długu

Organy administracyjne powinny zaprezentować rzeczywisty obraz ocenianego postępowania egzekucyjnego.

Wynagrodzenia z etatu i zlecenia rozliczamy osobno

Jeśli w urzędzie jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę oraz cywilnoprawnej składamy dwa wnioski PIT-2.