Nauczyciele

Nowe wymagania wobec nauczycieli

Licencjat nie będzie już wystarczający, aby podjąć pracę w szkole. Ale są wyjątki, np. dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Administracja

Kiedy możliwe jest wykluczenie z przetargu

Służba i praca w cywilu uprawnia do jednej emerytury

Żołnierzowi, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1999 r., a część kariery przepracował w cywilu i opłacał składki do ZUS, przysługuje jedno świadczenie – uznał we wtorek Sąd Najwyższy.

Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli

Nauczyciel zatrudniony na cząstkę etatu nie będzie musiał spędzać dodatkowej godziny w szkole.

Marek Kobylański: Elektroniczny tytuł wykonawczy nie działa jak trzeba

Niestety, to, co miało ułatwić pracę w administracji i poprawić skuteczność jej działania, nie działa tak, jak trzeba. Chodzi o elektroniczny tytuł wykonawczy.

NSA: Urzędnik, który ignoruje sytuację obcokrajowca, rażąco narusza prawo

Przekroczenie terminu załatwienia sprawy, zignorowanie ponaglenia i zapoznanie się z wnioskiem dopiero po złożeniu skargi na bezczynność świadczy o oczywiście lekceważącym do niego stosunku organu.

Sąd: Prezydent powinien był udostępnić symbol i numer

Decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji w indywidualnych sprawach stanowią informację publiczną.

Skarga na akty w sprawach z zakresu administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że nie jest możliwa ocena, czy konkretny akt został podjęty w sprawie „z zakresu administracji publicznej” bez uwzględnienia przysługującego jednostce standardu prawa do sądu.

Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

W ministerstwach wolą iść na emeryturę niż dłużej pracować

Zachęty do kontynuowania aktywności zawodowej wśród seniorów i wstrzymania się z przechodzeniem na świadczenie nie zadziałały też w resortach - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na  celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach.

Lustracyjne tsunami w administracji rządowej

Urzędnicy, którzy pracowali lub współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL, stracą posady.

Prof. Izdebski: Kryzys kadrowy w służbie cywilnej może się pogłębić

Pozbawienie dostępu do służby cywilnej, konstytucyjnie zawsze wątpliwe, należy starannie uzasadnić – mówi prof. Hubert Izdebski.

Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie, jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór.

Sygnaliści w mundurze mogą pozostać bez ochrony

Rząd ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do zgłaszania naruszeń.

Prezes UODO: Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór. W piątek jego kandydaturę poparł Sejm.

Dodatek dla sołtysów bez zmian

300 zł miesięcznie dostaną wiejscy samorządowcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Specjalne świadczenie nie tylko dla emeryta i rencisty

Więcej osób uzyska prawo do dodatku dla weterana poszkodowanego.

Prezes NRA negatywnie o lustracji urzędników: bez kontroli sądów narusza Konstytucję

Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej oraz urzędnicy państwowi będą składać oświadczenie lustracyjne. Jeżeli w przeszłości pracowali w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z tymi organami, stracą pracę.

Sejm zdecyduje ws. lustracji 40 tys. urzędników

W piątek po południu Sejm będzie głosował nad senackim wetem do nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej, która zobowiązuje wszystkich pracowników urzędów państwowych do złożenia oświadczeń lustracyjnych.