Administracja

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Opłata klimatyczna obecna w wielu polskich gminach może łamać prawo

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi żaden z 35 małopolskich oraz dolnośląskich kurortów górskich nie spełnia standardów czystego powietrza, oznacza to, że naliczana przez nie tzw. "opłata klimatyczna", pobierana jest niezgodnie z prawem - o sprawie donosi rmf24.pl.

Stolica wygrała spór o legalne picie na bulwarach wiślanych

Uchwała zezwalająca na publiczne spożywanie trunków nad Wisłą w Warszawie jest ważna.

Gminna spółka bez wpływu na rynek - NSA o konkurencji

Nie narusza zasad konkurencji utworzenie przez kilka samorządów nowej firmy gospodarującej odpadami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Specjalna uchwała nie jest potrzebna

Gmina ma otrzymać pieniądze z programu „Ciepłe mieszkanie” z funduszu ochrony środowiska. Potem podzieli pieniądze pomiędzy mieszkańców. Czy właściwe będzie, aby rada gminy przyjęła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach specjalnej uchwały – pyta radna.

Realizacja kontraktów drogowych i kolejowych

Bywa tak, że konieczne zmiany umowy procedowane są przez strony w okresie liczonym, nawet w latach. Oznacza to, że proces podjęcia kluczowej dla inwestycji decyzji trwa przez cały czas realizacji umowy a od wykonawcy oczekuje się jej zakończenia w terminie przewidzianym umową.

Straciła mandat, choć nadmiernej korzyści nie odniosła

Opłacenie faktur z pieniędzy uzyskanych z dotacji od gminy musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Sejm zajmie się ustawą o wiatrakach. Rząd naciska na szybkie uchwalenie przepisów

Ustawą odległościową tzw. 10H, we wtorek 24 stycznia zajmą się połączone sejmowe komisje. Rząd chce ekspresowych działań i finalizacji prac nad ustawą jeszcze tym tygodniu.

Rada miasta Krakowa szykuje prohibicję dla mieszkańców

Ponad połowa ankietowanych mieszkańców chce ograniczenia możliwości spożywania wysokoprocentowych trunków poza miejscem ich sprzedaży.

Prokuratura Krajowa chce unieważnienia uchwały antysmogowej na Mazowszu

617 tys, kopciuchów czeka na wymianę na Mazowszu. Tymczasem prokuratura chce uchylenia uchwały w całości. Twierdzi, że nie była konsultowana z mieszkańcami. Ekolodzy i samorządowcy zaprzeczają.

Trudno zaskarżyć do sądu opłatę za żłobek

Samo kwestionowanie wysokości ustalonej opłaty nie stanowi o naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia.

Pensje dla urzędników w górę. Określono również minimalne kwalifikacje zatrudnienia

Wzrośnie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych w urzędach na podstawie umowy o pracę.

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.

Pieniądze na uatrakcyjnianie terenów uzdrowiskowych

Dotacje będzie można przeznaczyć np. na budowę promenad, ścieżek rekreacyjnych, pijalni wód lub tężni. Wnioski o dofinansowanie inwestycji wolno składać do końca stycznia.

Konieczność kontrasygnaty skarbnika

- Kontrola RIO wykazała naruszenie związane z brakiem kontrasygnat skarbnika gminy na umowach dotacji zawieranych w wyniku konkursów w trybie ustawy o pożytku publicznym (kultura, ratownictwo itp.). Czy faktycznie jest to błąd? Czy nie chodzi tylko o zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe – pyta wójt.

18 gmin obejmie obszar otoczenia CPK

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które trafiło do konsultacji społecznych. Te potrwają 30 dni.

RPO: uchylić ostatnie uchwały ”anty-LGBT”. Co na to gminy i powiaty?

Nie wszystkie samorządy, w których nadal obowiązują tzw. uchwały "anty-LGBT", zamierzają je uchylić, nawet jeśli ich dalsze istnienie naraża mieszkańców na nierówne traktowanie, a samorządy na utratę finansowego wsparcia ze środków unijnych.

Wysokość płatności ma odzwierciedlać usługi i ich koszty

Rada, ustalając zasady odpłatności za mieszkania chronione, powinna określić jedynie granice, w ramach których opłata winna zostać ustalona.

Strategia rozwoju miasta musi być opublikowana w dzienniku

Jeżeli uchwała, zawiera co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego.