Węgiel w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Otwocku Zadania

Prawnicy: rząd nie ma prawa narzucać gminom handlu węglem

Rząd przygotowuje ustawę, która ma zaangażować samorządy w dystrybucję węgla. Te się bronią, a eksperci uważają, że władza centralna nie ma prawa narzucać im takiego zadania.

Rząd chce ułatwić poszukiwania pracy. Sektor prywatny może skorzytać

Rząd chce rozbudować Centralną Bazę Ofert Pracy (CBOP), wymuszając na administracji publicznej publikowanie ogłoszeń o zatrudnieniu.

Od realizacji zadań własnych gminy nie można żądać podatku

Zniesienia współwłasności rzeczy ruchomej wykorzystywanej wyłącznie do aktywności publicznej gminy nie można traktować jako działalność gospodarczą opodatkowaną VAT.

Fiskus zamiast argumentów szuka naciąganych związków

Dopatrywanie się czynności opodatkowanej w znoszeniu współwłasności rzeczy, która gminie nie służy do działalności objętej VAT, to błąd.

Dotacja nie na każdy cel przedszkola

Koszt związany z korzystaniem z zajęć został pokryty przez rodziców, tym samym nie mógł być rozliczony z pieniędzy otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała musi określać, co będzie finansowane

Program opieki nad zwierzętami musi określać dokładnie, jak będą wydawane pieniądze.

Kierunki tak, ale nie konkretne działania w sprawie ciąż nastolatek

Uchwała o ustanowieniu kierunku działania wójta czy prezydenta nie może nakazać we wskazany sposób wykonania zindywidualizowanego zadania.

Sankcje za porzucony rower bez podatku

Opłaty za nieprawidłowe korzystanie z wypożyczonych pojazdów nie są wynagrodzeniem za usługę.

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Mieszkańcy powinni móc wyrazić zdanie

Rada gminy jest zobowiązana do określenia w sposób kompletny i wyczerpujący zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji z obywatelami.

Są cztery postanowienia, które są niedopuszczalne

Zamieszczenie zakazanej klauzuli w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podstawą do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, na etapie trwania postępowania.

Inwestycję trzeba rozpocząć, bo inaczej decyzja wygaśnie

Sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest usuwane z obrotu prawnego, należą do wyjątków. Prowadzenie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że odbywa się to w warunkach samowoli budowlanej.

Dyscyplinarne zwolnienie dyrektora szkoły

Stosunek pracy dyrektora szkoły nawiązywany jest na podstawie powołania. Przepisy prawa przewidują możliwość dyscyplinarnego zwolnienia kierownika placówki oświatowej.

Pieniądze, które pomogą kształcić i rozwijać umiejętności

Środków finansowych ma być w skali kraju przeszło 340 mln zł, przy czym maksymalne dofinansowanie dla jednego przedsięwzięcia w każdym regionie to 21,5 mln zł.

Serwowana w szkołach zupa musi wystarczyć dzieciom

To dyrektor szkoły i samorząd decydują, czy uczniowie dostaną dwudaniowy obiad, czy samą zupę.

Wójt nie jest organem wykonawczym rady gminy

Uchwała o kierunkach działania nie może być podstawą do nakładania obowiązku realizacji oznaczonego zadania.

Jak to jest z opłatą targową

- Dostaliśmy informację z RIO, że nasza uchwała w sprawie opłaty targowej i poboru przez inkaso jest wadliwa. RIO podważa zapis o wynagrodzeniu inkasentów mówiący, że będzie wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca według pobranych opłat targowych do dnia 30 danego miesiąca. Ustalono inkaso 10 proc. pobranych kwot. Czy są to wadliwe zapisy – pytają radni.

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.

Wybory samorządowe przesunięte o pół roku

Przegłosowano ustawę wydłużająca do 30 kwietnia 2024 r. obecną kadencję samorządów terytorialnych.