Trudno chronić ludność bez właściwych narzędzi Administracja

Trudno chronić ludność bez właściwych narzędzi

W obecnym stanie prawnym samorządy mają iluzoryczne możliwości i narzędzia, żeby skutecznie przeciwdziałać wyjątkowo poważnym zagrożeniom. Konkrety dotyczące ochrony ludności powinny zostać uwzględnione w przepisach prawa – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Administracja

Członek straży to nie to samo co strażak ratownik

Nie wolno przymykać oczu na wady budynku

Jeśli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że stan obiektu lub jego użytkowanie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, nie tylko ma prawo, ale obowiązek wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły może być objęty zerową stawką VAT

Prowadzone przez gminy oraz powiaty szkoły i przedszkola mogą nabyć komputery, drukarki i inny sprzęt komputerowy ze stawką 0 proc. VAT, pod warunkiem że spełnią ustawowe warunki.

Zasady gospodarki leśnej

Celem gospodarki leśnej jest zachowanie, powiększanie i ochrona terenów leśnych. To z perspektywy tego celu należy interpretować przepisy ustawy o lasach.

Problemowej drogi nie można tak po prostu zlikwidować

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii bez jednoczesnego jej zaliczenia do nowej kategorii możliwe jest wyłącznie w przypadku wyłączenia jej z użytkowania.

Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne

Wszystkie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały opracować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Będą zobowiązane nie tylko do zazielenienia terenów miejskich, ale i np. takich innowacji jak tworzenie miejsc na gromadzenie wody spływającej z okolicy i zabezpieczającej budynki przed podtopieniami.

Sprzedaż materiałów biurowych stworzyła konflikt interesów

Na radnym spoczywa obowiązek takiego ułożenia spraw dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, aby nie dochodziło do kolizji z przepisem antykorupcyjnym.

Świętokrzyskie stawia na otoczenie biznesu i ośrodki innowacji

Instytucje te otrzymają dotacje na wzmocnienie potencjału kadrowego, przygotowanie się do świadczenia nowych usług oraz rozwijanie kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Zakazy na terenie parków krajobrazowych

Przepisy ustawy o ochronie przyrody wprowadzają różnorakie nakazy i zakazy dla parku krajobrazowego oraz dla obszaru chronionego krajobrazu.

Wydatkowanie pieniędzy przez organizacje pożytku publicznego

Każdy ma możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, do której może trafić 1,5 proc. kwoty podatku wykazanej w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasady wydatkowania tych środków nie są ściśle uregulowane. Powstaje pytanie, na jakie cele OPP mogą je spożytkować.

O ekologii i ochronie przyrody dowiedzą się i przedszkolaki i uczniowie

To już ostatnie dni, które pozostały tym, którzy chcą się włączyć w proekologiczną edukację dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku i zdobyć na to dofinansowanie.

Czy gmina może zakazać sprzedaży alkoholi na stacjach paliw? Ważny wyrok NSA

Samorządy mają prawo do wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży mocnych alkoholi na lokalnych stacjach paliw. Muszą tylko wybrać dobrą podstawę do podjęcia takiej uchwały.

Nie sprzedawać Lajkonika. Jest apel aktywistów z Krakowa

Symbole kojarzone z tradycją i wpisane na listę dziedzictwa mogą być wykorzystywane w działalności komercyjnej. Warto jednak pamiętać też o ich kontekście.

Magazyny energii i ciepła zwiększą efektywność OZE

Zakup i montaż urządzeń pozwalających przechowywać energię elektryczną i cieplną to istota projektów, które mogą zostać dofinansowane w Małopolsce.

Za ekshumację gmina nie może żądać opłaty

Samorząd nie ma podstaw do pobierania opłat za możliwość przeprowadzenia ekshumacji.

Konkursy dają szansę sięgnięcia po blisko 30 mln euro dotacji

Lubelskie samorządy i organizacje otrzymają środki na ochronę kultury, poprawę bezpieczeństwa i rozwój turystyki. Ta ostatnia jak w najmniejszym stopniu powinna oddziaływać na środowisko naturalne.

Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie służy jedynie wówczas, gdy przepis Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy innych ustaw wyraźnie upoważniają do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury

Prezes Instytutu Ordo Iuris zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o podpisane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zarządzenie, które zakazuje eksponowania krzyży w urzędach, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach.

Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, które zakazuje krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach.