Administracja

Fiskus źle ocenił podatkową sytuację muzeum i jego pałacu

Odliczenie VAT metodą z rozporządzenia MF jest nieadekwatne, gdy instytucja kultury w przeważającej mierze prowadzi działalność gospodarczą.

Liczy się to, czy ktoś prowadzi działalność opodatkowaną

Z podatkowego punktu widzenia, zwłaszcza na gruncie VAT, istotniejsze są skutki ekonomiczne rzeczywistych działań, niż spełnione czy nie wymogi formalne.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Nierównomierny rozkład ryzyka kontaktowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym np. przerzucenie na wykonawców całości ryzyka zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może skutkować brakiem ofert lub ich zawyżoną wyceną.

Rząd przyjął: przepisy pomogą walczyć o lepszą jakość powietrza

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw. Ma uszczelnić system zarządzania jakością powietrza.

Kto może „otworzyć” plan miejscowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) są aktami prawa miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin.

Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia

Pojęcie „spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu” wymaga każdorazowo uwzględnienia okoliczności określonego przypadku – wskazały sądy administracyjne.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – nowe otwarcie (1)

Początek 2022 roku przyniósł nowe szanse w sektorze efektywności energetycznej. Jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki publiczne mogą nie ujmować umów o poprawę efektywności energetycznej w długu publicznym.

Z opłaty miejscowej do budżetu

- Jesteśmy turystyczną gminą. Wydajemy znaczne kwoty na uchodźców z Ukrainy. Powstaje luka w budżecie, którą chcemy pokryć dochodami z opłaty miejscowej. Powstał projekt wójta przewidujący podwyższenie opłaty z 1,5 na 2,5 zł za dzień pobytu z mocą wsteczną od 1 kwietnia. Czy będzie to legalne, podatku od nieruchomości nie możemy podnieść – pyta wójt.

Środki na rozwój usług przedszkolnych

Do 1 czerwca gminy z województwa łódzkiego mogą wystąpić o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla swoich przedszkoli.

Są fundusze na rozwijanie muzycznych talentów lub budowę placów zabaw

Jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe, działające na obszarze grupy „Dolina Drwęcy”, mogą wystąpić o dofinansowanie projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Sąd: pies w mieście nie musi być na smyczy ani w kagańcu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność przepisów uchwały Rady Miasta w Sopocie, który nakazuje wyprowadzanie psów na uwięzi albo w kagańcu.

Licencja na oprowadzanie - wraca egzamin na przewodnika miejskiego

Miasto sprawdzi wiedzę przewodnika, który świadczy usługi na jego terenie.

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Dzięki podatkowej preferencji gminom łatwiej będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.

Samorząd może wybrać indywidualną metodę

Proporcja odliczenia VAT przy działalności mieszanej określona rozporządzeniem nie uwzględnia specyfiki działalności cmentarnej, a także nie pokazuje stopnia jej wykorzystania do czynności opodatkowanych.

WSA: Uzasadnienie uchwały nie może być pozorne

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy nie powinna być wprowadzana dowolnie.

Jak utworzyć park krajobrazowy

Dla władz samorządowych istotne może być zapewnienie ochrony dla cennego przyrodniczo obszaru. Czym cechuje się taka forma ochrony przyrody i jak nadać ją danemu terenowi?

Środki na wodociągi i kanalizację

- Gmina uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Jest ona w 100 proc. udziałowcem sp. z o.o. – zakład wodociągów. Czy można przekazać je do tej spółki w zamian za objęcie udziałów? Chodzi o dokapitalizowanie spółki w celu wykonania zadania. Jeśli tak, jaką klasyfikacje w budżecie zastosować w zakresie paragrafu – pyta wójt.

Ze „śpiącymi” policjantami można skutecznie walczyć w sądzie

Nowa organizacja ruchu może utrudniać wykonywanie prawa własności domu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.