Ochrona danych jest kluczowa dla pełnomocnika

Instytut LegalTech przy NRA przygotował zalecenia dla kancelarii adwokackich, które pomogą im dbać o cyberbezpieczeństwo w pracy.

Ubezpieczyciel uzyska dane z karty zgonu do wypłaty odszkodowania

Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo występować do urzędów stanu cywilnego o kserokopie kart zgonu, potrzebne do ustalenia zasadności roszczeń.

Odszkodowanie za naruszenie prywatności w internecie

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych, stanowi coraz częstszą przyczynę dochodzenia zadośćuczynienia na drodze sądowej. Warunkiem do wystąpienia z takim roszczeniem jest doznanie przez osobę uprawnioną szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Nie zweryfikowali komu powierzają dane, zapłacą karę od UODO

2,5 tys. zł kary administracyjnej ma zapłacić Sułkowicki Ośrodek Kultury za to, że powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi, którego nie zweryfikował i z którym nie zawarł umowy na piśmie.

TSUE: zbieranie danych o wszystkich nielegalne

Uogólnione i niezróżnicowane zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji narusza prawo unijne. To sentencja dwóch wyroków dotyczących retencji danych.

Ochrona danych dziurawa jak szwajcarski ser

Szkolenia w firmach to fikcja. Mało kto wie, co robić, gdy wyciekną ważne informacje.

TSUE przeciw gromadzeniu danych o abonentach i internautach

Unijne prawo nie pozwala na uogólnione i niezróżnicowane gromadzenie danych o ruchu i lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych oraz internetu - przypomniał Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Urząd antymonopolowy może oceniać, czy Meta - FB przestrzega RODO

Organy antymonopolowe mogą podczas prowadzonych dochodzeń ocenić, czy firmy przestrzegają unijnych przepisów o ochronie danych – uważa rzecznik generalny TSUE.

Handlujący rolnik nie musi pokazywać dowodu inkasentowi

Rada gminy nie jest upoważniona do nakładania na handlujących rolników i członków ich rodzin dodatkowych obowiązków, np. posiadania stosownych dokumentów.

Adwokaci nie chcą podawać bankom danych wrażliwych

Eksperci są zgodni: wymóg wskazania adresu zamieszkania pełnomocnika nie ma podstaw prawnych.

Jak lekarz powinien dbać o dane osobowe swoich pacjentów?

Od 1 lipca 2022 r. podmioty medyczne są obowiązane do posiadania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. To niewątpliwie duży postęp i ułatwienie pracy dla podmiotów medycznych, ale także wyzwania w zakresie zapewnienia jej bezpieczeństwa.

UODO bada okoliczności wycieku danych sygnalistów z GIOŚ

U naruszeniu bezpieczeństwa danych trzeba poinformować prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a gdy jest ono poważne – także osoby, których dane dotyczą.

Wyciekły dane zgłaszających zatrucie Odry. Rzecznik chce wyjaśnień

Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wypłynęły nazwiska, telefony i maile zgłaszających problemy związane z zatruciem Odry.

Czy banki mogą kopiować dowody osobiste? UODO stawia sprawę jasno

Jest tylko jedna okoliczność, która legalizuje sporządzanie kopii dowodów tożsamości przez instytucje finansowe - twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane w wykazie dotacji

Wójt opracował projekt zmiany uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W projekcie pojawił się zapis przewidujący wprowadzenie – rejestru udzielonych dotacji. Jest to załącznik zawierający różne e dane, w tym dane osobowe, zamieszkania, pesele, adres zabytku, zakres prac, kwota dotacji i inne. Czy taki zakres danych jest legalny – pyta radny.

Sąd: klient banku nie może żyć w strachu, że padnie ofiarą oszustw

Wśród danych, które dotarły do adresata w uszkodzonej otwartej przesyłce, był numer PESEL.

Lekarz pomylił się w skierowaniu. UODO: szpital zapłaci 10 tys. zł kary

Na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nałożono 10 tys. zł kary za to, że jeden z pacjentów otrzymał od lekarza skierowanie do poradni specjalistycznej zawierające dane osobowe dotyczące innej osoby.

Prezes UODO będzie teraz bardziej stanowczy w sprawie ochrony danych

Do tej pory podstawowa różnica, od której zależało, czy wydana zostanie decyzja z upomnieniem czy administracyjną karą pieniężną, związana była z tym, czy konsekwencją niewłaściwej realizacji obowiązków administratora danych osobowych był wyciek danych czy „tylko” utrata ich dostępności.