Sprzeciw, czyli kontrola nad naszymi danymi

Instytucja sprzeciwu daje nam prawo decydowania o tym, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi.

Tożsamość lepiej zabezpieczona

Nowe zasady zastrzegania numeru PESEL i rygory dotyczące jego weryfikacji mają utrudnić dokonywanie przestępstw z wykorzystaniem cudzych danych.

Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie, jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór.

Prezes UODO: Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór. W piątek jego kandydaturę poparł Sejm.

Gdy klient chce, by o nim zapomnieć

Z rejestru PESEL nie można „zniknąć”, to pewne. Ale sprawy idą w stronę niebezpieczną dla gospodarki.

Wyciek danych z KSSiP. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi J., pracownikowi spółki administrującej serwerami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To on miał spowodować wyciek danych sędziów i prokuratorów z baz KSSiP w lutym 2020 r.

Szybkie zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed kredytem

Za pomocą nowej ustawy rząd chce dać obywatelom narzędzia do walki z tymi, którzy zaciągają na nas pożyczki czy kupują nieruchomości. Jednak bez świadomości zagrożenia, przepisy niewiele pomogą.

Kara UODO dla Rzecznika Dyscyplinarnego jednej z izb adwokackich

23 tys. zł będzie musiał zapłacić Rzecznik Dyscyplinarny jednej z izb adwokackich za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych – zdecydował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma też pół roku na dostosowanie się do RODO.

Obywatel łatwiej sprawdzi, kto miał dostęp do jego PESEL

Od 30 maja na stronie gov.pl pojawią się nowe usługi. Pozwolą zweryfikować prawidłowość i kompletność naszych danych w rejestrach PESEL czy dowodów osobistych, a także ustalić, komu były one udostępniane.

Nie tak łatwo będzie ukraść tożsamość

Rząd chce przeciwdziałać kradzieży tożsamości. Chodzi o ograniczenie zjawiska wyłudzania środków finansowych, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela.

Prokuratura ukarana za naruszenie RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prokuraturę Rejonową administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za niezawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie osób, których dane objęto naruszeniem.

TSUE: co powinniśmy dostać, żądając kopii naszych danych osobowych

Prawo do uzyskania kopii danych osobowych oznacza przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii fragmentów dokumentów, całych dokumentów lub wyciągów z baz danych, które zawierają te dane, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego wykonywanie praw przyznanych jej przez RODO.

TSUE o RODO: nawet nieistotną szkodę trzeba naprawić

Samo naruszenie RODO nie daje prawa do odszkodowania, ale szkoda niemajątkowa musi zostać naprawiona niezależnie od jej wagi . Odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do „istotnych szkód”.

Jakub Groszkowski: Szacunek do wyroków i do decyzji urzędu

W sprawach, którymi zajmuje się UODO i sądy administracyjne, są ważone interesy osób, których dane dotyczą, i interesy administratorów.

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Rejestr z zastrzeżonymi numerami PESEL, który ruszy we wrześniu, ma ograniczyć negatywne skutki kradzieży tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobę w celu np. zaciągnięcia na jej nazwisko pożyczki.

Czy Poczta Polska bezprawnie zmienia dane abonentów RTV?

Poczta Polska S.A. zmienia dane dotyczące miejsca zamieszkania abonentów, którzy zarejestrowali w placówkach operatora wyznaczonego odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne - taki sygnał dostał RPO.

Sprawa śmierci syna posłanki. Prezes UODO odsyła do sądów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zajmie się ujawnieniem przez media danych, które pozwoliły zidentyfikować 15-letniego syna posłanki jako ofiarę przestępstwa pedofilii. Wnosił o to Rzecznik Praw Obywatelskich, ale Prezes UODO twierdzi, że sprawa ta nie powinna być rozpatrywana z punktu widzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zmiana płci metrykalnej najprostsza z możliwych

Zamiast procedury sądowej, jak w większości krajów, w Niemczech do prawnej zmiany płci będzie wystarczało złożenie oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego. Tak przewiduje projekt ustawy uzgodniony przez ministerstwa rodziny i sprawiedliwości.