Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Ministerstwo chce znać dane uczestników spraw w sądach. Także wrażliwe

W związku z informatyzacją sądownictwa Minister Sprawiedliwości chce móc przetwarzać dane uczestników spraw sądowych z systemów teleinformatycznych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy minister powinien mieć dostęp do takich danych. Będą wśród nich także dane wrażliwe.

W decyzji administracyjnej nie trzeba podawać PESEL

Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Sąd: kurator zgubił dane osobowe, ale odpowiada prezes sądu

Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, pomijając przy tym zastosowanie zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych.

KSSiP przegrała z UODO w sądzie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie zastosowała odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Numer księgi wieczystej a dane osobowe. Sprawa dzieli urzędy

"Numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe – potwierdza to także RPO" - napisał w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes toczy z Głównym Geodetą Kraju (GGK) spór o ujawnianie na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych. RPO twierdzi jednak, że nie zajął w tej sprawie stanowiska i czeka na rozstrzygnięcie NSA.

Czy zgoda osoby, której dane dotyczą, może być podstawą do ich przetwarzania

Bywa, że urząd błędnie prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w urzędowym formularzu, gdy w rzeczywistości są one potrzebne do realizacji obowiązku prawnego lub realizacji określonego zadania publicznego (a niekiedy też realizacji umowy).

Parlament UE powołał komisję śledczą ds. Pegasusa

Parlament Europejski powołał komisję śledczą, która ma zbadać wykorzystanie oprogramowania szpiegującego Pegasus.

4,9 mln zł - nowy rekord kary za naruszenie RODO

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ma zapłacić za niewłaściwą ochronę danych osobowych i brak weryfikacji efektów pracy podmiotu, który je przetwarzał.

Sąd: ubezpieczyciel mógł żądać karty zgonu

Dane wykorzystywane do celów statystycznych nie w każdej sytuacji podlegają ochronie.

Santander Bank surowo ukarany za naruszenie RODO

545 tys. zł kary administracyjnej ma zapłacić Santander Bank Polska S. A. za niezawiadomienie bez zbędnej zwłoki obecnych i byłych pracowników Banku, że mogło dojść do naruszenia poufności ich danych osobowych.

Czy Facebook opuści Europę po wyroku TSUE

Wyrok TSUE w sprawie transferu naszych danych osobowych poza Unię Europejską nie doprowadzi do wyprowadzki z Europy Facebooka i innych gigantów technologicznych, ale powinien wzmocnić ochronę naszych danych – ocenia w programie Rzecz o Prawie Ewa Kurowska-Tober, radca prawny w DLA Piper, współkierująca globalnym zespołem ds. danych, prywatności i cyberbezpieczeństwa w tej kancelarii.

Szymon Sieniewicz: Ciasteczka na celowniku UODO

Na uporządkowanie cookies w polskim prawie trzeba jeszcze poczekać.

Na jakich zasadach można uzyskać dane z rejestru PESEL

Ewidencja ludności nie jest jawnym rejestrem jak KRS lub CEIDG. Informacje w niej zawarte można uzyskać w szczególnych sytuacjach wymienionych w ustawie.

Zgoda na instalowanie cookies powinna być jednoznaczna

Nie można twierdzić, że zestaw informacji złożony z „imienia i nazwiska" to zawsze dane osobowe. Trzeba sprawdzić, czy jest z czym je połączyć, żeby zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

Odcisk palca będzie szyfrowany

Wszystko ma się odbywać przy użyciu algorytmów i kluczy.

Dane pasażerów samolotów można przechowywać tylko wyjątkowo

Unijne przepisy dotyczące gromadzenia informacji o pasażerach linii lotniczych są zgodne z Kartą praw podstawowych UE i RODO. Jednak dane takie powinny być przechowywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne w obliczu poważnego, rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa i przez czas ograniczony do koniecznego minimum.

Xawery Konarski: Dane osobowe internautów to waluta XXI wieku

Profil osoby wchodzącej na stronę w internecie jest na aukcji trwającej milisekundy sprzedawany reklamodawcy, który dał najwyższą stawkę – mówi Xawery Konarski, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.