Będzie można budować jeszcze bliżej cmentarzy

Rząd chce bardziej poluzować zasady wznoszenia budynków w sąsiedztwie nekropolii. Idzie w tej kwestii za głosem samorządów.

Sąd Najwyższy rozwiązał problem dziury w ścianie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota może zgodzić się na wykucie przejścia dla dwóch sąsiadów pod warunkiem, że będzie na to pozwolenie budowlane.

NSA prosi o pomoc Trybunał Konstytucyjny, chodzi o ochronę zabytków

6 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne w sprawie ochrony zabytków.

Firma zamieni użytkowanie wieczyste we własność

Przedsiębiorcy będą mogli stać się właścicielami gruntów, na których stoją ich nieruchomości. Pojawił się projekt ustawy.

Piotr Jarzyński: Wyższe piętro reformy prawa budowlanego

Postępowania dotyczące nakazu rozbiórki trwają latami. Bardziej się więc opłacają nielegalne roboty budowlane niż procedury.

Jak zabezpieczyć wodę na gruncie rolnym

Zasady gospodarowania i utrzymywania wód powierzchniowych są ściśle regulowane przepisami prawa, które powinien znać każdy właściciel gruntów rolnych. Jakie one są?

Jeden dom, wielu właścicieli i nie wiadomo co do kogo należy. Jest wyrok SN

Sąd podzielił współwłasność, nie zauważając, że niektórzy ze współwłaścicieli domu zdążyli już sprzedać swoje udziały.

Więcej pieniędzy na termomodernizację

W życie weszła właśnie ustawa, zwiększająca środki na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój budownictwa, finansowanego z KPO.

Kominiarze zapukają do drzwi w imieniu rządu

System elektroniczny, który zbierał informacje o źródłach ciepła w budynkach, będzie też wkrótce magazynował informacje o stanie technicznym budynków.

Rosnące ceny prądu: można już składać wnioski o nowy dodatek

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Warunki zabudowy dla energii ze słońca bez części formalności

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, nie wymaga oceny zasady kontynuacji i dostępu do drogi.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

Prywatny operat nie podniesie ceny nieruchomości

Podatnik musi sam kwestionować szacunek wartości nieruchomości, która ma zostać zlicytowana za jego dług u fiskusa.

Ciężka zima nie uchroni przed karą od straży miejskiej

Straż miejska nie zaniechała kontroli pieców. Przez problemy z opałem w tym roku kar może być więcej niż dotąd.

Archidiecezja przejęła dawny kościół za złotówkę. Chce sprzedać za 2,5 mln zł

Archidiecezja Wrocławska wystawiła na sprzedaż Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzegu. Cena za całą nieruchomość wynosi 2,5 mln złotych - donosi lokalny portal brzeg24.pl.

Rząd ma jeszcze do rozdania środki na remonty pustostanów

Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych o przystępnych czynszach, staje się jednym z ważniejszych punktów kampanii przedwyborczej w Polsce.

Mikołaj Wild: Korzyści z celu publicznego

Likwidacja zasady korzyści przyniesie oszczędności Skarbowi Państwa i inwestorom publicznym, jednak nie tyle kosztem osób wywłaszczanych, ile przez ograniczenie zbędnych kosztów obsługi prawnej procesów administracyjnych.

Polskie miasta zaczyna dopadać kryzys ciepłowniczy

Niewielka spółdzielnia z Wielkopolski spiera się w Komisji Europejskiej z resortem klimatu o ceny ciepła.