Gotowi na cyfrową rewolucję? Kolejna edycja LegalTech Forum rusza 11 kwietnia

Zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy kancelarii prawnej, nowe regulacje z zakresu prawa nowych technologii, oraz perspektywy rozwoju legal tech w Polsce - to główne tematy które poruszane będą podczas #LegalTech Forum 2024.

Zapraszamy do udziału w Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do udziału w Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”, prestiżowym konkursie organizowanym przez naszą redakcję już po raz 22. Jego wyniki zostaną ogłoszone 19 czerwca na uroczystej gali.

Nowi Wspólnicy w Sendero Tax & Legal

W Nowy Rok Sendero wchodzi z powiększonym gronem Wspólników. Partnerami kancelarii zostali odpowiedzialny za podatki dochodowe Tomasz Wilk oraz ekspert od prawa energetycznego, łączności elektronicznej i pomocy publicznej Jacek Wilczewski.

KKLW świadczyła doradztwo transakcyjne na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Kancelaria KKLW świadczyła doradztwo transakcyjne na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w przedsięwzięciu zakładającym umorzenie wszystkich udziałów, które w wymienionej spółce przysługiwały Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

KKLW uzyskała dla swojego Klienta korzystne rozstrzygnięcie w sporze o zamówienie publiczne

Prawnicy Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki odnieśli sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą, w której reprezentowali dużą firmę z branży budowlanej – lidera na tym rynku.

KKLW reprezentowała jednego z wiodących banków w interesującym prawniczo sporze

Kancelaria KKLW z sukcesem reprezentowała jednego z wiodących banków w interesującym prawniczo sporze (zakończonym prawomocnie w czerwcu 2023 r.) o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

Kolejna wygrana KKLW w sporze dotyczącym gwarancji ubezpieczeniowej

Prawnicy Kancelarii z sukcesem doprowadzili do wygrania sprawy sądowej, w której reprezentowali wiodące towarzystwo ubezpieczeniowe.

Sukces prawników KKLW w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Z przyjemnością informujemy, iż w postępowaniu restrukturyzacyjnym Development System sp. z o.o. (postępowanie o zatwierdzenie układu), w którym Kancelaria KKLW pełniła funkcję nadzorcy układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd.

Sztuczna inteligencja może pomóc i zaszkodzić w pracy adwokata

Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła prace nad wytycznymi dla członków samorządu, jak powinni używać w swojej pracy narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.

Adwokaci i radcowie prawni przygotowują się do e-doręczeń

W ustawie zapisano, że każdy urząd musi korzystać z doręczyciela publicznego, więc i tak na koniec dnia wszystkie nasze pisma w formie elektronicznej trafią do Poczty Polskiej – mówi Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA.

Marcin Derlacz: Egzamin adwokacki nie może być zbyt prosty

W tym roku w zadaniu z prawa karnego zdający nie zetknęli się z tzw. bezwzględną przyczyną odwoławczą, czyli czymś, czego doszukują się w każdym kazusie egzaminacyjnym – tak adwokat Marcin Derlacz z Naczelnej Rady Adwokackiej tłumaczy to, iż kandydatom na adwokatów na kwietniowym egzaminie zawodowym najgorzej poszło zadanie z prawa karnego.

Kożuch: Przeszkoleni prawnicy są gwarancją lepszego wyniku mediacji

Dlaczego ignorowany jest wysiłek korporacji prawniczych i sędziów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, aby zwiększyć kompetencje w obszarze mediacji?

Ewa Szadkowska: Koniec epoki cyborgów

Ze słownika prawników znika „responsywność”. Coraz częściej pojawia się za to określenie „work-life balance”.

Raport rynku prawniczego: zarobki, dyskryminacja ze względu na płeć

Mimo że kobiety zajmują coraz wyższe stanowiska, wciąż znaczna ich część nie jest traktowana na równi z mężczyznami.

Czasy dyskryminacji kobiet odchodzą w niepamięć

Na rynku pracy zaszła kolosalna zmiana, bo dziś liczy się merytoryka, a nie płeć – mówi adwokat Karolina Bućko, wspólpracująca z organizacjami pozarządowymi.

Sukces Kancelarii KKLW w postępowaniu o uchylenie czynności materialnoprawnej dotyczącej aktualizacji załącznika do karty ewidencyjnej zabytku

Prawnicy Kancelarii KKLW odnieśli sukces w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym stwierdzenia bezskuteczności czynności materialnoprawnej dotyczącej aktualizacji załącznika do karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Swarzędzu, w której określono działki ewidencyjne wchodzące w skład nieistniejącego cmentarza oraz zaznaczono na mapie zasięg zabytku, który miałby obejmować część nieruchomości Klienta Kancelarii.

Kolejny sukces prawników z działu podatkowego Kancelarii KKLW

Nasi prawnicy z powodzeniem reprezentowali podatnika w sporze z organem podatkowym o zasadność ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w maksymalnej wysokości (sankcja VAT z art. 112c Ustawy VAT).